Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 96/2020 w sprawie: zmiany uchwały nr 84/2020 Zarządu Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku z dnia 13 sierpnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.04.01.02-IZ.01-24-386/20

Dodano: 01.12.2020

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 01-12-2020 14:23:25

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2021-01-04 07:54:10 Aleksandra Grabarczyk
2020-12-01 14:23:25 Aleksandra Grabarczyk