Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 97/2020 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.05.02.02-IZ.01-24-385/20

Dodano: 01.12.2020

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 01-12-2020 14:28:10

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2021-03-29 12:42:34 Aleksandra Grabarczyk
2020-12-01 14:28:10 Aleksandra Grabarczyk