Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 1/2017 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Przebudowa lamp oświetlenia zewnętrznego na terenie SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku”, planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-094/16, dla poddziałania 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT (typ 4: Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia)

Dodano: 22.02.2018

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 22-02-2018 15:48:42

Zobacz rejestr zmian