Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 24/2015 w sprawie: zmiany uchwały nr 10/2015 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powierzenia Panu Adamowi Wawocznemu – Dyrektorowi Biura Związku pełnienia funkcji Koordynatora RIT Subregionu Zachodniego współfinansowanego ze środków Pomocy Technicznej w ramach RPO WSL 2014-2020

Dodano: 23.02.2018

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 23-02-2018 14:16:34

Zobacz rejestr zmian