Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 57/2017 w sprawie: poparcia starań Gminy Marklowice w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków jednorodzinnych i gospodarczych na terenie Gminy Marklowice” w ramach poddziałania 5.2.2. Gospodarka odpadami – RIT RPO WSL 2014-2020

Dodano: 23.02.2018

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 23-02-2018 10:54:52

Zobacz rejestr zmian