Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 46/2017 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Usługi społeczne i zdrowotne dla chorych w terminalnym okresie choroby nowotworowej wraz ze wsparciem dla ich rodzin” planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-150/17, dla poddziałania 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT

Dodano: 23.02.2018

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 23-02-2018 10:47:16

Zobacz rejestr zmian