Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 76/2017 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Szansa na działalność gospodarczą w obszarach rewitalizowanych subregionu zachodniego”, planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-040/17, dla poddziałania 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT

Dodano: 23.02.2018

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 23-02-2018 11:36:01

Zobacz rejestr zmian