Czcionki:
Kontrast:

Wykonanie oznakowania szlaku rowerowego pn. Pętla rowerowa „Lasy Rudzkie” wraz z posadowieniem w terenie.

Dodano: 08.06.2021

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku ogłasza zapytanie ofertowe nr 3/SZ/KGO/2021 dotyczące wykonania oznakowania szlaku rowerowego pn. Pętla rowerowa „Lasy Rudzkie” wraz z posadowieniem w terenie.

W związku z realizacją przez Zamawiającego zadania publicznego pt. „Oznakowanie trasy rowerowej „Lasy Rudzkie” w Krainie Górnej Odry zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do złożenia oferty na wykonanie oznakowania szlaku rowerowego pn. Pętla rowerowa „Lasy Rudzkie” wraz z posadowieniem w terenie. zgodnie z opisanymi poniżej warunkami.

15.06.2021- AKTUALIZACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 

W związku ze zmianą załączników do zapytania ofertowego 3/SZ/KGO/2021 wydłużono termin składania ofert do 22 czerwca, godz. 15:30. Oferentów, którzy złożyli już ofertę prosimy o ponowne przesłanie formularzy wyżej podanym terminie.

ZAPYTANIE-OFERTOWE

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Załącznik nr 3 – Projekt stałej organizacji ruchu oznakowania szaku rowerowego pn. Pętla rowerowa Lasy Rudzkie

Załącznik nr 4 – Plan Orientacyjny

Załącznik nr 5 – Zestawienie znaków typu R3

Załącznik nr 6 – Plany sytuacyjne

Załącznik nr 7 – Plany sytuacyjno-orientacyjne (poza układem drogowym)

Załącznik nr 8 – Plany sytuacyjno-orientacyjne

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego:

Dokumentacja z wykonywanych czynności

——————————————————————————————————————————————————————

ZAPYTANIE OFERTOWE (wersja archiwalna)

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Załącznik nr 3 – Projekt stałej organizacji ruchu oznakowania szaku rowerowego pn. Pętla rowerowa Lasy Rudzkie

Załącznik nr 4 – Plan Orientacyjny

Załącznik nr 5 – Zestawienie znaków typu R3

Załącznik nr 6 – Plany sytuacyjne

Załącznik nr 7 – Plany sytuacyjno-orientacyjne (poza układem drogowym)

Załącznik nr 8 – Plany sytuacyjno-orientacyjne

 

Termin składania ofert do 15 czerwca br. godz. 15:30. 

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:

Dodano do BIP dnia 08-06-2021 15:23:59

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2021-06-23 07:42:17
2021-06-23 07:42:13
2021-06-23 07:40:52
2021-06-15 11:59:14
2021-06-15 11:58:23
2021-06-15 11:56:10
2021-06-08 15:25:40
2021-06-08 15:24:31
2021-06-08 15:23:59