Czcionki:
Kontrast:

Dostarczenie 4 szt. tablic informacyjnych dla projektu „Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”

Dodano: 04.03.2015

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku ogłasza rozpoczęcie zamówienia na dostarczenie 4 szt. tablic informacyjnych dla projektu „Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”.

11.03.2015 r. Oznajmiamy o ukazaniu się informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wyniki zapytania ofertowego

Informacja o ogłoszeniu

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Przewodnik w zakresie promocji

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 04-03-2015 13:17:22

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2018-04-07 09:35:30 Subregion
2018-04-07 09:35:04 Subregion