Czcionki:
Kontrast:

Dostawa samochodu osobowego

Dodano: 14.02.2019

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę samochodu osobowego.

Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zwaną dalej ustawą Pzp.

Wyniki:
20190225110832

Poniżej znajdą Państwo szczegóły zamówienia:

SIWZ – Zapytanie ofertowe

Załącznik 1 – SOPZ

Załącznik 2 – Wzór oferty

Załącznik 3 – Wzór umowy

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Paweł Tułodziecki

Dodano do BIP dnia 14-02-2019 14:46:46

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2019-02-25 11:07:45 Paweł Tułodziecki
2019-02-25 11:07:09 Paweł Tułodziecki
2019-02-14 14:46:46 Paweł Tułodziecki