Czcionki:
Kontrast:

Drukarka laserowa do realizacji projektu „Ku nowoczesnej administracji samorządowej…”

Dodano: 12.01.2012

Zapytanie ofertowe na zakup drukarki laserowej (kolor) do realizacji projektu „Ku nowoczesnej administracji samorządowej w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”.

Zapytanie ofertowe

Wzór oferty

Wzór umowy

Załącznik do umowy

dotyczy: Drukarka laserowa

Informuję, że w postępowaniu mającym na celu zakup drukarki laserowej  do realizacji projektu „Ku nowoczesnej administracji samorządowej w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”, za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę „Refil”, ul. Wiejska 5, 44-200 Rybnik, oferującą realizację ww. usługi za łączną kwotę 2 900,00 (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100 brutto).

Wyniki postępowania

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 12-01-2012 14:46:32

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2018-04-07 12:07:48 Subregion
2018-04-07 12:06:46 Subregion