Czcionki:
Kontrast:

Komputery przenośne na potrzeby realizacji projektu „Ku nowoczesnej administracji samorządowej…”

Dodano: 18.01.2012

Zapytanie ofertowe na zakup 2 sztuk komputerów przenośnych (laptop) wraz z oprogramowaniem biurowym i antywirusowym na potrzeby realizacji projektu „Ku nowoczesnej administracji samorządowej w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”.

Zapytanie ofertowe

Wzór oferty

Wzór umowy

Załącznik do umowy

dotyczy: Komputery przenośne

Informuję, że w postępowaniu mającym na celu zakupu komputerów przenośnych (laptop) do realizacji projektu „Ku nowoczesnej administracji samorządowej w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”, za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę „AF SEKO” spółka z o.o. ul. Bogusławieckiego 17, 43-300 Bielsko Biała, oferującą realizację ww. usługi za łączną kwotę 2 382,51 (słownie: dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt dwa złote 51/100 brutto).

Wyniki postępowania

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 18-01-2012 14:38:21

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2018-04-07 12:05:40 Subregion
2018-04-07 12:05:22 Subregion