Czcionki:
Kontrast:

Koncepcja wdrożenia technologii WiMAX na obszarze 24.3

Dodano: 10.11.2009

Przesyłam Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia Koncpecji wdrożenia technologii WIMAX na obszarze 24.3. Zapraszam do składania ofert.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wzór oferty

Wzór umowy

Zamawiający na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zawiadamia wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę na wykonanie Koncepcji wdrożenia technologii WiMAX na obszarze 24.3 na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, że w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 3 – Nizielski & Borys Consulting Sp. z o.o., ul. Astrów 10, 40-045 Katowice – 100 pkt. Ponadto informujemy, że w postępowaniu wpłynęło 5 ofert nie podlegających odrzuceniu, które otrzymały następującą ilość punktów:

Oferta nr 1 – Info Solutions A. Siekański, C. Czop Spółka Jawna, ul. Mazowiecka 25, 30-019 Kraków – 33,92 pkt
Oferta nr 2 – GK Dom Emisyjny Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 25, 30-019 Kraków – 25,68 pkt
Oferta nr 3 – Nizielski & Borys Consulting Sp. z o.o., ul. Astrów 10, 40-045 Katowice – 100 pkt
Oferta nr 4 – Polixel Sp. z o.o., ul. Zakopiańska 6, 03-934 Warszawa – 19,98 pkt
Oferta nr 5 – Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o., ul. Bojkowska 37 lok. 3, 44-100 Gliwice – 11,99 pkt

Informacja o wyborze

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 10-11-2009 15:42:26

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2018-04-07 12:16:13 Subregion