Czcionki:
Kontrast:

Opracowanie i wykonanie „Atlasu rowerowego Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”

Dodano: 17.02.2009

W związku z realizacją projektu „tymRazem Śląskie! Promocja turystyczna województwa śląskiego podczas targów krajowych i zagranicznych wraz z publikacją materiałów promocyjnych i informacyjnych” zapraszam do składania ofert na wykonanie „Atlasu rowerowego Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach RPO WSL. W załączeniu wiadomości przesyłam szczegóły zapytania ofertowego.

Zapytanie Atlas

Informuję, że w postępowaniu mającym na celu wyłonienie Wykonawcy dla opracowania i wykonania „Atlasu Rowerowego Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” w związku z projektem „tymRazem Śląskie! Promocja turystyczna województwa śląskiego podczas targów krajowych i zagranicznych wraz z publikacją materiałów informacyjnych i promocyjnych” za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę „Compass” R.Trzmielewski, G. Wamberski, D.Faustmann, ul. Podchorążych 3, 30-084 Kraków, oferującą realizację zamówienia za cenę brutto: 36.975,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100).

Info dla wykonawców

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 17-02-2009 15:53:25

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2018-04-07 12:19:16 Subregion