Czcionki:
Kontrast:

Opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych, plakatów i ulotek oraz oznaczeń na sprzęt na potrzeby realizacji projektu „Internet w każdym domu…”

Dodano: 17.01.2014

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych,  plakatów i ulotek oraz oznaczeń na sprzęt na potrzeby realizacji projektu „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Poniżej znajdą Państwo szczegóły zamówienia:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Formularz ofertowy

Umowa o dzieło

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 17-01-2014 09:12:31

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2018-04-07 09:57:42 Subregion