Czcionki:
Kontrast:

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń, warsztatów, nabycie licencji i wdrożenie oprogramowania informatycznego platformy stanowienia prawa lokalnego, przeprowadzenie badań i analiz mających na celu wzmocnienie potencjału administracji samorządowej

Dodano: 06.03.2012

Zapraszamy do składania ofert na organizację  i  przeprowadzenie  szkoleń,  warsztatów,  nabycie  licencji  i  wdrożenie  oprogramowania informatycznego platformy stanowienia prawa lokalnego, przeprowadzenie badań i analiz mających na celu  wzmocnienie  potencjału  administracji  samorządowej  poprzez  realizację  projektu  „Ku nowoczesnej  administracji  samorządowej  w  jednostkach  samorządu  terytorialnego z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” (nr projektu:  POKL.05.02.01-00-031/11; umowa o dofinansowanie nr UDA-POKL.05.02.01-00-031/11-00) współfinansowanego przez Unię  Europejską  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego.  Zadania  te  będą  wykonywane w ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  –  Priorytet  V  Dobre  rządzenie,  działanie  5.2 Wzmocnienie  potencjału  administracji samorządowej,  poddziałanie  5.2.1  Modernizacja  zarządzania w administracji samorządowej.

17.04.2012 Informacja o ukazaniu się unieważnienia postępowania

Informacja o unieważnieniu

27.03.2012 Informujemy o ukazaniu się pytania i odpowiedzi do treści SIWZ:

Pytanie i odpowiedź do SIWZ

15.03.2012 Informujemy o ukazaniu się pytań i odpowiedzi do treści SIWZ:

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

13.03.2012 Informujemy o ukazaniu się sprostowania do treści ogłoszenia:

Sprostowanie do ogłoszenia

Poniżej znajdą Państwo szczegóły zamówienia:

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia

Zał nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Zał nr 2 -Wzór oferty

Zał nr 2 – Wzór oferty

Zał nr 3 – Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków

Zał nr 3 – Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków

Zał nr 4 – Wykaz zrealizowanych zamówień

Zał nr 4 – Wykaz zrealizowanych zamówień

Zał nr 5 – Wykaz osób

Zał nr 5 – Wykaz osób

Zał nr 6 – Wzór oświadczenia o niepodl. wykluczeniu

Zał nr 6 – Wzór oświadczenia o niepodl. wykluczeniu

Zał nr 7 – Formularz cenowy

Zał nr 7 – Formularz cenowy

Zał nr 8 – Wykaz podwykonawców

Zał nr 8 – Wykaz podwykonawców

Zał nr 9 – Wzór umowy

Zał nr 10 – Harmonogram realizacji projektu

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 06-03-2012 13:40:39

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2018-04-07 12:03:11 Subregion
2018-04-07 12:02:26 Subregion