Czcionki:
Kontrast:

Projektowanie i wykonanie portalu internetowego www.subregion.pl

Dodano: 20.09.2010

Zapraszamy do składania ofert na projektowanie i wykonanie portalu internetowego www.subregion.pl. Poniżej znajdą Państwo szczegóły zapytania.

Wzór oferty

Wzór umowy

Zapytanie ofertowe

dotyczy: zapytania ofertowego na usługę projektowania i wykonania portalu internetowego www.subregion.pl

Informuję, że w postępowaniu mającym na celu wyłonienie Wykonawcy na usługę projektowania i wykonania portalu internetowego www.subregion.pl za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę LIOOSYS – Adam Rotter, ul. Kościelna 4/9, 44-200 Rybnik oferującą realizację zamówienia za cenę brutto 28.670,00 zł.

Wybór oferty

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 20-09-2010 15:20:27

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2018-04-07 12:12:59 Subregion