Czcionki:
Kontrast:

Prowadzenie obsługi księgowej projektu „Nowe wyzwania – nowe możliwości…”

Dodano: 17.10.2011

Ogłoszenie o zamówieniu świadczenia usługi w zakresie rozliczania finansowego i gromadzenia dokumentacji księgowej zgodnie z przepisami i wytycznymi WW PE w ramach projektu „Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.”

Zapytanie ofertowe

Wzór oferty

Wzór umowy

dotyczy: zapytania ofertowego na usługę prowadzenie obsługi księgowej projektu

Informuję, że w postępowaniu mającym na celu wyłonienie Wykonawcy na usługę Prowadzenie obsługi księgowej projektu za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę Biuro Rachunkowe Barbara Marek, ul. Moniuszki 17B, 44-210 Rybnik oferującą realizację zamówienia za cenę brutto: 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięcset złotych 00/100).

Wybór oferty

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 17-10-2011 15:07:16

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2018-04-07 12:10:28 Subregion