Czcionki:
Kontrast:

Specjalista ds. zamówień publicznych w projekcie „Internet w każdym domu…”

Dodano: 21.02.2014

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie wykonywania czynności Specjalisty ds. zamówień publicznych w ramach realizacji projektu pn. „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Oferty wypełnione na formularzu należy składać w terminie do 26 lutego 2014 r. do godz. 12.00.

Wyniki postępowania

Poniżej znajdą Państwo szczegóły zamówienia:

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 – oferta

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 21-02-2014 08:58:35

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2018-04-07 09:55:42 Subregion