Czcionki:
Kontrast:

Świadczenie usługi księgowej na potrzeby projektu „Internet w każdym domu…” POIG

Dodano: 18.12.2013

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usługi w zakresie rozliczania finansowego i gromadzenia dokumentacji księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi Władzy Wdrażającej Programy Europejskie w ramach projektu „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś. Priorytetowa Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Wyniki zapytania

Poniżej znajdą Państwo szczegóły zamówienia:

Treść ogłoszenia

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 18-12-2013 10:08:28

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2018-04-07 09:59:39 Subregion