Czcionki:
Kontrast:

Świadczenie usługi księgowej na potrzeby projektu „Wspólnie znaczy lepiej…”

Dodano: 18.12.2013

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usługi w zakresie rozliczania finansowego i gromadzenia dokumentacji księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach projektu „Wspólnie znaczy lepiej – System pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce – Leszczynach”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

Oferty wypełnione na formularzu należy składać w terminie do 23 grudnia 2013 r. do godz. 11.00.

Wyniki zapytania

Poniżej znajdą Państwo szczegóły zamówienia:

Treść ogłoszenia

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 18-12-2013 09:54:02

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2018-04-07 10:00:21 Subregion