Czcionki:
Kontrast:

Świadczenie usługi w zakresie pełnienia funkcji panelisty/eksperta/specjalisty podczas dwudniowego panelu eksperckiego organizowanego w dniach 23 i 24 października 2014 roku, na potrzeby realizacji projektu „Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze”

Dodano: 02.10.2014

Zapraszamy do składania ofert, których przedmiotem jest świadczenie usługi w zakresie pełnienia funkcji panelisty/eksperta/specjalisty podczas dwudniowego panelu eksperckiego nt. standaryzacji w zakresie polityk publicznych w szczególności poprzez współpracę administracji publicznej i organizacji społecznych, organizowanego w dniach 23 i 24 października 2014 r. w Urzędzie Miasta w Rybniku, na potrzeby realizacji projektu „Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferty należy składać w terminie do 16 października 2014 r. do godz. 14.00.

21.10.2014 r. Oznajmiamy o ukazaniu się informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wyniki zapytania ofertowego 21.10.2014 r.

Poniżej znajdą Państwo szczegóły zamówienia:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie dot. Oferenta

Załącznik nr 3 – Umowa

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 02-10-2014 15:44:04

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2018-04-07 09:40:53 Subregion