Czcionki:
Kontrast:

Świadczenie usługi w zakresie pełnienia funkcji panelisty/eksperta/specjalisty podczas dwudniowego panelu eksperckiego organizowanego w dniach 29 i 30 września 2014 roku, na potrzeby realizacji projektu „Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dodano: 05.09.2014

Uprzejmie informujemy, iż z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nw. zamówienia, termin panelu eksperckiego zaplanowanego na 29 i 30 września br., został przesunięty na październik br. W związku z tym postępowanie na świadczenie usługi w zakresie pełnienia funkcji panelisty/eksperta/specjalisty zostało wstrzymane. Termin realizacji panelu eksperckiego zostanie podany niezwłocznie po jego ustaleniu i jednocześnie wznowione zostanie postępowanie.

Zapraszamy do składania ofert, których przedmiotem jest świadczenie usługi w zakresie pełnienia funkcji panelisty/eksperta/specjalisty podczas dwudniowego panelu eksperckiego nt. standaryzacji w zakresie polityk publicznych w szczególności poprzez współpracę administracji publicznej i organizacji społecznych, organizowanego w dniach 29 i 30 września 2014 r., na potrzeby realizacji projektu „Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferty należy składać w terminie do 12 września 2014 r. do godz. 13.00.

Poniżej znajdą Państwo szczegóły zamówienia:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie dot. Oferenta

Załącznik nr 3 – Umowa

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 05-09-2014 13:53:56

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2018-04-07 09:49:04 Subregion