Czcionki:
Kontrast:

Usługa doradztwa technicznego w projekcie „Internet w każdym domu…”

Dodano: 06.02.2014

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usługi doradztwa technicznego w ramach realizacji projektu pn. „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Oferty wypełnione na formularzu należy składać w terminie do 11 lutego 2014 r. do godz. 10.00.

Wyniki postępowania

Poniżej znajdą Państwo szczegóły zamówienia:

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 – oferta

Załącznik nr 2 – oświadczenie

Załącznik nr 3 – wzór umowy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 06-02-2014 09:05:11

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2018-04-07 09:56:31 Subregion