Czcionki:
Kontrast:

Usługa opracowania i wykonania „Atlasu rowerowego Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” (DODRUK)

Dodano: 04.03.2010

W związku z realizacją projektu „Śląskie. Pozytywna energia. Promocja turystyczna województwa śląskiego na targach krajowych wraz z publikacją materiałów informacyjnych i promocyjnych” zapraszam Państwa do składania ofert na wykonanie „Atlasu rowerowego Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach RPO WSL. W załączeniu wiadomości przesyłam szczegóły zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Wzór oferty

Informuję, że w postępowaniu mającym na celu wyłonienie Wykonawcy dla opracowania i wykonania wydawnictwa pn. „Atlas rowerowy Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” w związku z projektem „Śląskie. Pozytywna energia. Promocja turystyczna województwa śląskiego na targach krajowych wraz z publikacją materiałów informacyjnych i promocyjnych” za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę Wydawnictwo Kartograficzne „Daunpol” Sp. z o.o. ul. Konarskiego 3, 01-355 Warszawa, oferującą realizację zamówienia za cenę brutto: 38.308,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiem złotych 00/100).

Informacja dla wykonawców

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 04-03-2010 15:38:58

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2018-04-07 12:15:24 Subregion