Czcionki:
Kontrast:

Usługa opracowania i wykonania mapy rowerowej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

Dodano: 25.05.2011

Zapraszam serdecznie do składania ofert na wykonanie turystycznej mapy Subregionu Zachodniego prezentującej walory turystyczne południowo-zachodniej części województwa śląskiego. Oferty proszę składać w terminie do 31  maja br. W załączeniu wiadomości znajdują się szczegóły zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Wzór oferty

dotyczy: zapytania ofertowego na usługę opracowania i wykonania turystycznej mapy Subregionu Zachodniego.

Informuję, że w postępowaniu mającym na celu wyłonienie Wykonawcy na usługę opracowania i wykonania turystycznej mapy Subregionu Zachodniego za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę „Compass” Roman Trzmielewski, Dariusz Faustmann oferującą realizację zamówienia za cenę brutto: 30.258,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych 00/100).

Informacja o wyborze oferty

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 25-05-2011 15:11:07

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2018-04-07 12:11:27 Subregion