Czcionki:
Kontrast:

Wykonanie i dostarczenie 64 szt. tablic informacyjnych w projekcie „Internet w każdym domu…”

Dodano: 13.03.2014

Zapraszamy do składania ofert na usługę wykonania i dostarczenia 64 sztuk tablic informacyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Oferty wypełnione na formularzu należy składać w terminie do 18 marca 2014 r. do godz. 12.00.

Poniżej znajdą Państwo szczegóły zamówienia:

Zapytanie ofertowe

Zał. 1 – wykaz lokalizacji

Zał. 2 – oferta

Zał. 3 – umowa o dzieło

Załącznik 1 do umowy – protkół zdawczo-odbiorczy

18.03.2014 Wyniki zapytania ofertowego:

Wyniki postępowania

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 13-03-2014 08:29:51

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2018-04-07 09:52:22 Subregion