Czcionki:
Kontrast:

Wykonanie i dostarczenie do Biura Związku materiałów reklamowych w projekcie „Śląskie. Pozytywna energia…”

Dodano: 25.05.2010

W związku z realizacją projektu „Śląskie. Pozytywna energia. Promocja turystyczna województwa śląskiego na targach krajowych wraz z publikacją materiałów informacyjnych i promocyjnych” zapraszam Państwa do składania ofert na wykonanie i dostarczenie gadżetów reklamowych do Biura Związku. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach RPO WSL. W załączeniu wiadomości przesyłam szczegóły zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Wzór oferty

Informuję, że w postępowaniu mającym na celu wyłonienie Wykonawcy dla wykonania i dostarczenia do Biura Związku gadżetów reklamowych w związku z projektem „Śląskie. Pozytywna energia. Promocja turystyczna województwa śląskiego na targach krajowych wraz z publikacją materiałów informacyjnych i promocyjnych” za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę „Battechnik” Maciej Jerz, Zdziechów 100, 26-500 Szydłowiec oferującą realizację zamówienia za cenę brutto: 10.370,00 zł(słownie: dziesięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych 00/100).

Informacja dla wykonawców

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 25-05-2010 15:28:21

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2018-04-07 12:14:32 Subregion