Czcionki:
Kontrast:

Wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowiska projektu Strategii Terytorialnej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027

Dodano: 01.03.2023

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowiska projektu Strategii Terytorialnej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027.

Zamówienie o wartości mniejszej od kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert: 09.03.2023 r. do godz. 15.30

ZESTAWIENIE OTRZYMANYCH OFERT

 

Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr 1. Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2. Formularz oferty (PDF)

Załącznik nr 2. Formularz oferty (wersja edytowalna)

Załącznik nr 3. Wzór umowy

Załącznik nr 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (PDF)

Załącznik nr 4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wersja edytowalna)

 

Uzgodnienia – RDOŚ w Katowicach

Uzgodnienia – Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

 

31.03.2023 r. – Wyniki zapytania ofertowego:

WYNIKI ZAPYTANIA

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 01-03-2023 10:50:12

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2023-04-06 11:11:09 Aleksandra Grabarczyk
2023-04-06 11:10:13 Aleksandra Grabarczyk
2023-03-31 14:01:19 Martyna Piechoczek
2023-03-31 13:58:03 Martyna Piechoczek
2023-03-10 09:23:58 Martyna Piechoczek
2023-03-01 10:51:44 Aleksandra Grabarczyk
2023-03-01 10:49:58 Aleksandra Grabarczyk