Czcionki:
Kontrast:

Wykonanie tablic informacyjnych projektu „Nowe wyzwania – nowe możliwości…”

Dodano: 04.11.2011

Ogłoszenie o zamówieniu na dostarczenie 10 szt. tablic informacyjnych dla projektu „Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”.

Zapytanie ofertowe

Wzór oferty

Wzór umowy

Załącznik do umowy

dotyczy: zapytania ofertowego na na dostarczenie 10 szt. tablic informacyjnych dla projektu „Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”.

Informuję, że w postępowaniu mającym na celu wyłonienie Wykonawcy na usługę na dostarczenie 10 szt. tablic informacyjnych dla projektu „Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”. za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę Studio Reklamy BM, ul. Koziegłowska 1, 42-310 Żarki oferującą realizację zamówienia za cenę brutto: 8.719,47 zł (słownie: osiem tysięcy siedemset dziewiętnaście 47/100).

Wyniki postępowania

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 04-11-2011 14:59:37

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2018-04-07 12:09:33 Subregion