Czcionki:
Kontrast:

Wykonanie wirtualnych wycieczek rowerowych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w projekcie „tymRazem Śląskie!…”

Dodano: 27.05.2009

W związku z realizacją projektu „tymRazem Śląskie! Promocja turystyczna województwa śląskiego podczas targów krajowych i zagranicznych wraz z publikacją materiałów promocyjnych i informacyjnych” zapraszam do składania ofert na wykonanie wirtualnych wycieczek rowerowych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w postaci wydawnictwa multimedialnego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach RPO WSL. W załączeniu wiadomości przesyłam szczegóły zapytania ofertowego.

Zapytanie

Informuję, że w postępowaniu mającym na celu wyłonienie Wykonawcy dla opracowania i wykonania wydawnictwa pn. „Wirtualne wycieczki rowerowe Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” w związku z projektem „tymRazem Śląskie! Promocja turystyczna województwa śląskiego podczas targów krajowych i zagranicznych wraz z publikacją materiałów informacyjnych i promocyjnych” za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę DEMA-STUDIO Maciej Dębała, ul. Leśna 6B, 05-420 Józefów, oferującą realizację zamówienia za cenę brutto: 17.507,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset siedem złotych 00/100).

Info dla wykonawców

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 27-05-2009 15:47:58

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2018-04-07 12:18:39 Subregion