Czcionki:
Kontrast:

Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej wraz z zakupem domeny projektu „Internet w każdym domu…”

Dodano: 25.02.2014

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, wspólnie z 10 JST tj. Gminą Godów, Gminą Gorzyce, Miastem Jastrzębie-Zdrój, Gminą Lubomia, Gminą Marklowice, Miastem Radlin, Miastem Wodzisław Śląski, Gminą Miejską Żory, Powiatem Wodzisławskim i Powiatem Rybnickim realizuje projekt pn. „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Jego celem jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 466 gospodarstw domowych z terenu Subregionu Zachodniego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Ponadto zakłada się utworzenie w 53 lokalizacjach publicznych punktów dostępu do Internetu. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zakup sprzętu komputerowego, przyłączenie do Internetu i jego utrzymanie przez okres realizacji projektu.
W związku z powyższym zapraszamy do składania ofert na zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej projektu pn. „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, wraz z zakupem domeny.

Oferty wypełnione na formularzu należy składać w terminie do 5 marca 2014 r. do godz. 12.00.

Poniżej znajdą Państwo szczegóły zamówienia:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 – oferta

Załącznik nr 3 – oświadczenie

Załącznik nr 4 – wzór umowy

07.03.2014 Wyniki zapytania ofertowego:

Wyniki Zapytania

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 25-02-2014 08:36:38

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2018-04-07 09:53:45 Subregion