Czcionki:
Kontrast:

Zapytanie ofertowe na produkcję gadżetów promocyjnych dla marki Kraina Górnej Odry.

Dodano: 07.12.2020

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku ogłasza zapytanie ofertowe nr 4/SZ/KGO/2020 dotyczące wykonania gadżetów promocyjnych dla marki Kraina Górnej Odry.

W związku z realizacją przez Zamawiającego zadania publicznego pn. Rozwój i promocja marki turystycznej „Kraina Górnej Odry” dofinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego  zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do złożenia oferty na wykonanie gadżetów promocyjnych dla marki Kraina Górnej Odry na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zgodnie z opisanymi poniżej warunkami.

Zapytanie ofertowe nr 4 SZ KGO 2020

Załącznik nr 1 – SOPZ

Załącznik nr 2 – Formularz oferty do edycji

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – wzór umowy

Załącznik nr 4 – księga znaku Krainy Górnej Odry

Termin składania ofert do 14.12.2020 r. godz. 15:30

Dokumentacja z wykonanych czynności dla zapytania 4 SZ KGO 2020

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Urszula Kiraga

Dodano do BIP dnia 07-12-2020 11:23:01

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2020-12-16 15:18:01 Urszula Kiraga
2020-12-07 11:23:01 Urszula Kiraga