Czcionki:
Kontrast:

Zapytanie ofertowe na wykonanie audytów energetycznych budynków dla projektu „Gminy z dobrą energią” – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

Dodano: 22.10.2019

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie audytów energetycznych budynków dla projektu „Gminy z dobrą energią” – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałania 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej.

Zapytanie zostało również zamieszczone w Bazie konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24616

W związku z zakończeniem naboru ofert na wykonanie audytów energetycznych dla budynków mieszkalnych w ramach projektu „Gminy z dobrą energią” – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, poniżej przedstawiamy informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarcia ofert

Poniżej znajdą Państwo szczegóły zamówienia:

zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 2 specyfikacja przedmiotu zamówienia

Załącznik 3 Karta_audytu energetycznego

Załącznik nr 4 Wzór umowy

Oświadczenie-wykonawcy-o-posiadanym-doświadczeniu

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Martyna Piechoczek

Dodano do BIP dnia 22-10-2019 13:16:32

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2019-11-07 09:36:11 Martyna Piechoczek
2019-11-07 09:36:00 Martyna Piechoczek
2019-10-23 15:14:04 Martyna Piechoczek
2019-10-22 13:16:09 Martyna Piechoczek
2019-10-22 13:13:13 Martyna Piechoczek