Czcionki:
Kontrast:

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (dalej Związek) jest dobrowolnym samorządnym stowarzyszeniem gmin i powiatów południowo-zachodniej części województwa śląskiego, powołanym dla wsparcia idei samorządności lokalnej, ochrony wspólnych interesów, wymiany doświadczeń, promocji osiągnięć oraz kultywowania historycznych więzi.

Informacje

Związek jest finansowany ze składek członkowskich gmin i powiatów.

Związek może posługiwać się nazwą skróconą: Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku.

Siedzibą Związku jest miasto Rybnik. Związek prowadzi swoją działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności zaś na obszarze gmin i powiatów będących członkami Związku.

Dla osiągnięcia celów Związek realizuje zadania w zakresie sfery zadań publicznych określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Związek działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
  2. Statutu Związku z dnia 11 maja 2015 r. (ZOBACZ)

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 21-02-2018 08:42:35

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2018-04-13 08:59:34 Subregion
2018-04-07 09:04:39 Subregion