Czcionki:
Kontrast:

Historia zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Dokument
2018-05-02 15:09:20 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 11/2018 w sprawie: przyśpieszenia oceny wniosków o dofinasowanie złożonych w naborze nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16 w ramach poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT RPO WSL 2014-2020
2018-05-02 15:08:51 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 10/2018 w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego wydłużenia terminu naboru nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 w ramach poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs RPO WSL 2014-2020
2018-05-02 15:05:35 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 37/2018 w sprawie: poparcia stanowiska Miasta Wodzisławia Śląskiego w sprawie uwag do projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów z dnia 21 listopada 2008 r.
2018-05-02 15:01:13 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 36/2018 w sprawie: zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-164/167 oraz zatwierdzenia zaktualizowanej listy ocenionych projektów
2018-05-02 14:58:27 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 35/2018 w sprawie: aktualizacji Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu - „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2018-05-02 14:54:21 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 34/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-164/17
2018-05-02 14:51:23 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 33/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-050/17
2018-05-02 14:48:07 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 32/2018 w sprawie: przyjęcia projektu Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu pn. „Gminy z dobrą energią” - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2018-05-02 14:38:51 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 31/2018 w sprawie: zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16 oraz zatwierdzenia zaktualizowanej listy ocenionych projektów
2018-05-02 14:35:10 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 30/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16
2018-05-02 14:28:53 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 29/2018 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2018-05-02 14:26:12 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 28/2018 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2018-05-02 14:23:35 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 27/2018 w sprawie: zmiany uchwały nr 17/2018 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2018-05-02 14:14:35 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 25/2018 w sprawie: przyjęcia Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu - „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2018-05-02 14:00:14 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 24/2018 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z konsultacji społecznych projektu Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu - „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2018-05-02 13:58:23 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 23/2018 w sprawie: zmiany składu Grupy roboczej ds. gospodarowania odpadami na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2018-05-02 13:52:26 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 5/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-168/17
2018-05-02 13:51:40 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 4/2018 w sprawie: zmiany uchwały Zarządu nr 70/2017 z 25 października 2017 r., dotyczącej zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-111/16
2018-05-02 13:45:51 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 2/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.11.04.02-IP.02-24-050/17
2018-05-02 13:43:09 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 22/2018 w sprawie: aktualizacji „Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”
2018-05-02 13:41:52 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 21/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-167/17
2018-05-02 13:40:43 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 20/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-175/17
2018-05-02 13:38:53 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 19/2018 w sprawie: przyjęcia projektu Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu - „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2018-04-30 13:23:56 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze
2018-04-24 13:45:40 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych
2018-04-24 13:45:19 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych
2018-04-20 11:43:30 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych
2018-04-20 11:36:03 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych
2018-04-13 14:19:29 Paweł Tułodziecki Granty na odnawialne źródła energii
2018-04-13 14:17:32 Paweł Tułodziecki Granty na odnawialne źródła energii
2018-04-13 14:15:57 Paweł Tułodziecki Granty na odnawialne źródła energii
2018-04-13 14:15:48 Paweł Tułodziecki Granty na odnawialne źródła energii
2018-04-13 12:40:20 Paweł Tułodziecki Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu "Łączymy z energią"
2018-04-11 13:16:18 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Związku z dnia 09.04.2018 r.
2018-04-11 13:13:53 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Związku z dnia 02.03.2018 r.
2018-04-11 13:10:06 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 5/2018 w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej - celowej na potrzeby projektu: „Gminy z dobrą energią” - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2018-04-11 13:07:49 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 4/2018 w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej - celowej na potrzeby projektu: „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2018-04-11 12:55:23 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 3/2018 w spawie: przyjęcia „Sprawozdania rocznego IP RIT z realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL za 2017 rok”
2018-04-11 12:51:05 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 2/2018 w sprawie: przystąpienia do opracowania dokumentacji projektu planowanego do złożenia w konkursie nr RPSL.04.03.04-IZ.01-24-224/17 w ramach poddziałania 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs RPO WSL 2014-2020
2018-04-11 12:48:44 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 1/2018 w sprawie: przystąpienia do opracowania dokumentacji projektu planowanego do złożenia w konkursie nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 w ramach poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs RPO WSL 2014-2020
2018-04-11 12:42:00 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 1/2018 w sprawie: przystąpienia do opracowania dokumentacji projektu planowanego do złożenia w konkursie nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 w ramach poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs RPO WSL 2014-2020
2018-04-07 12:21:17 Subregion Gadżety reklamowe - koszulki promocyjne na potrzeby projektu "tymRAZEM Śląskie..."
2018-04-07 12:21:05 Subregion Gadżety reklamowe - koszulki promocyjne na potrzeby projektu "tymRAZEM Śląskie..."
2018-04-07 12:20:32 Subregion Gadżety reklamowe - Smycze promocyjne na potrzeby projektu "tymRAZEM Śląskie..."
2018-04-07 12:19:16 Subregion Opracowanie i wykonanie „Atlasu rowerowego Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”
2018-04-07 12:18:39 Subregion Wykonanie wirtualnych wycieczek rowerowych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w projekcie "tymRazem Śląskie!..."
2018-04-07 12:16:13 Subregion Koncepcja wdrożenia technologii WiMAX na obszarze 24.3
2018-04-07 12:15:24 Subregion Usługa opracowania i wykonania „Atlasu rowerowego Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” (DODRUK)
2018-04-07 12:14:32 Subregion Wykonanie i dostarczenie do Biura Związku materiałów reklamowych w projekcie "Śląskie. Pozytywna energia..."
2018-04-07 12:12:59 Subregion Projektowanie i wykonanie portalu internetowego www.subregion.pl
2018-04-07 12:11:27 Subregion Usługa opracowania i wykonania mapy rowerowej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2018-04-07 12:10:28 Subregion Prowadzenie obsługi księgowej projektu "Nowe wyzwania - nowe możliwości..."
2018-04-07 12:09:33 Subregion Wykonanie tablic informacyjnych projektu „Nowe wyzwania – nowe możliwości..."
2018-04-07 12:08:32 Subregion Specjalista ds. zamówień publicznych w projekcie "Ku nowoczesnej administracji samorzadowej.."
2018-04-07 12:07:48 Subregion Drukarka laserowa do realizacji projektu "Ku nowoczesnej administracji samorządowej..."
2018-04-07 12:06:46 Subregion Drukarka laserowa do realizacji projektu "Ku nowoczesnej administracji samorządowej..."
2018-04-07 12:05:40 Subregion Komputery przenośne na potrzeby realizacji projektu "Ku nowoczesnej administracji samorządowej..."
2018-04-07 12:05:22 Subregion Komputery przenośne na potrzeby realizacji projektu "Ku nowoczesnej administracji samorządowej..."
2018-04-07 12:04:00 Subregion Materiały promocyjne projektu "Nowe wyzwania – nowe możliwości..."
2018-04-07 12:03:11 Subregion Organizacja i przeprowadzenie szkoleń, warsztatów, nabycie licencji i wdrożenie oprogramowania informatycznego platformy stanowienia prawa lokalnego, przeprowadzenie badań i analiz mających na celu wzmocnienie potencjału administracji samorządowej
2018-04-07 12:02:26 Subregion Organizacja i przeprowadzenie szkoleń, warsztatów, nabycie licencji i wdrożenie oprogramowania informatycznego platformy stanowienia prawa lokalnego, przeprowadzenie badań i analiz mających na celu wzmocnienie potencjału administracji samorządowej
2018-04-07 12:00:11 Subregion Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych (ulotki, plakaty, długopisy, roll-upy, tabliczki informacyjne) w projekcie projektu "Ku nowoczesnej administracji samorządowej..."
2018-04-07 11:59:08 Subregion Organizacja i przeprowadzenie szkoleń, warsztatów, nabycie licencji i wdrożenie oprogramowania informatycznego platformy stanowienia prawa lokalnego, przeprowadzenie badań i analiz mających na celu wzmocnienie potencjału administracji samorządowej
2018-04-07 11:55:53 Subregion Usługa opracowania, druku, pakowania oraz dostawy przewodnika oraz mapy turystyczej
2018-04-07 11:51:24 Subregion Usługa opracowania, druku, pakowania oraz dostawy publikacji z okazji 10-lecia istnienia Związku
2018-04-07 11:51:23 Subregion Usługa opracowania, druku, pakowania oraz dostawy publikacji z okazji 10-lecia istnienia Związku
2018-04-07 10:04:34 Subregion Zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego na potrzeby stworzenia Biura Obsługi Klienta w projekcie „Ku nowoczesnej administracji samorządowej..."
2018-04-07 10:03:00 Subregion Druk, pakowanie oraz dostawa przewodnika oraz mapy atrakcji turystycznych
2018-04-07 10:02:15 Subregion Zapytanie ofertowe: na wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych dla projektu "Nowe wyzwania - nowe możliwości..."
2018-04-07 10:01:21 Subregion Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych dla projektu "Nowe wyzwania - nowe możliwości..."
2018-04-07 10:00:21 Subregion Świadczenie usługi księgowej na potrzeby projektu „Wspólnie znaczy lepiej…”
2018-04-07 09:59:39 Subregion Świadczenie usługi księgowej na potrzeby projektu „Internet w każdym domu…” POIG
2018-04-07 09:58:32 Subregion Świadczenie wykonania czyności koordynatora/rki w projekcie "Wspólnie znaczy lepiej ..."
2018-04-07 09:57:42 Subregion Opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych, plakatów i ulotek oraz oznaczeń na sprzęt na potrzeby realizacji projektu "Internet w każdym domu..."
2018-04-07 09:56:31 Subregion Usługa doradztwa technicznego w projekcie "Internet w każdym domu..."
2018-04-07 09:55:42 Subregion Specjalista ds. zamówień publicznych w projekcie "Internet w każdym domu..."
2018-04-07 09:53:45 Subregion Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej wraz z zakupem domeny projektu "Internet w każdym domu..."
2018-04-07 09:52:22 Subregion Wykonanie i dostarczenie 64 szt. tablic informacyjnych w projekcie "Internet w każdym domu..."
2018-04-07 09:51:17 Subregion Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, świadczenie usługi dostępu do Internetu oraz organizacja i przeprowadenie szkoleń dla Beneficjentów Ostatecznych Projektu "Internet w każdym domu...."
2018-04-07 09:50:35 Subregion Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, świadczenie usługi dostępu do Internetu oraz organizacja i przeprowadenie szkoleń dla Beneficjentów Ostatecznych Projektu "Internet w każdym domu...."
2018-04-07 09:49:04 Subregion Świadczenie usługi w zakresie pełnienia funkcji panelisty/eksperta/specjalisty podczas dwudniowego panelu eksperckiego organizowanego w dniach 29 i 30 września 2014 roku, na potrzeby realizacji projektu „Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2018-04-07 09:48:15 Subregion Ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu "Internet w każdym domu..." PO IG
2018-04-07 09:40:53 Subregion Świadczenie usługi w zakresie pełnienia funkcji panelisty/eksperta/specjalisty podczas dwudniowego panelu eksperckiego organizowanego w dniach 23 i 24 października 2014 roku, na potrzeby realizacji projektu „Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze"
2018-04-07 09:39:02 Subregion Opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów konferencyjnych POIG
2018-04-07 09:37:14 Subregion Wykonanie spotów informacyjno-edukacyjnych
2018-04-07 09:35:30 Subregion Dostarczenie 4 szt. tablic informacyjnych dla projektu „Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”
2018-04-07 09:35:04 Subregion Dostarczenie 4 szt. tablic informacyjnych dla projektu „Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”
2018-04-06 17:58:44 Subregion Uchwała nr 17/2018 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku