Czcionki:
Kontrast:

Historia zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonuj膮ca zmiany Dokument
2024-05-23 14:32:39 Wykonanie materia艂u fotograficznego oraz filmowego podczas IV edycji Festiwalu G贸rnej Odry
2024-05-23 14:30:18 Wykonanie materia艂u fotograficznego oraz filmowego podczas IV edycji Festiwalu G贸rnej Odry
2024-05-23 13:10:21 Wykonanie materia艂u fotograficznego oraz filmowego przed i podczas IV edycji Festiwalu G贸rnej Odry
2024-05-23 13:09:38 Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiaj膮cego le偶ak贸w, materia艂贸w drukowanych i gad偶et贸w stanowi膮cych materia艂y promocyjne IV edycji Festiwalu G贸rnej Odry
2024-05-23 13:09:31 Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiaj膮cego le偶ak贸w, materia艂贸w drukowanych i gad偶et贸w stanowi膮cych materia艂y promocyjne IV edycji Festiwalu G贸rnej Odry
2024-05-23 12:27:32 Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiaj膮cego le偶ak贸w, materia艂贸w drukowanych i gad偶et贸w stanowi膮cych materia艂y promocyjne IV edycji Festiwalu G贸rnej Odry
2024-05-20 15:11:48 Aleksandra Grabarczyk Wykonanie, dostawa i monta偶 sze艣ciu altan typu 鈥瀞za艂as鈥
2024-05-10 13:57:03 Aleksandra Grabarczyk Wykonanie materia艂u fotograficznego oraz filmowego przed i podczas IV edycji Festiwalu G贸rnej Odry
2024-05-10 13:56:36 Aleksandra Grabarczyk Wykonanie materia艂u fotograficznego oraz filmowego przed i podczas IV edycji Festiwalu G贸rnej Odry
2024-05-10 13:56:23 Aleksandra Grabarczyk Wykonanie materia艂u fotograficznego oraz filmowego przed i podczas IV edycji Festiwalu G贸rnej Odry
2024-05-10 12:44:37 Aleksandra Grabarczyk Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiaj膮cego le偶ak贸w, materia艂贸w drukowanych i gad偶et贸w stanowi膮cych materia艂y promocyjne IV edycji Festiwalu G贸rnej Odry
2024-05-10 12:43:36 Aleksandra Grabarczyk Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiaj膮cego le偶ak贸w, materia艂贸w drukowanych i gad偶et贸w stanowi膮cych materia艂y promocyjne IV edycji Festiwalu G贸rnej Odry
2024-05-10 12:43:29 Aleksandra Grabarczyk Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiaj膮cego le偶ak贸w, materia艂贸w drukowanych i gad偶et贸w stanowi膮cych materia艂y promocyjne IV edycji Festiwalu G贸rnej Odry
2024-05-10 12:33:11 Aleksandra Grabarczyk Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiaj膮cego le偶ak贸w, materia艂贸w drukowanych i gad偶et贸w stanowi膮cych materia艂y promocyjne IV edycji Festiwalu G贸rnej Odry
2024-05-07 12:57:45 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 27.03.2024 r.
2024-05-07 12:55:29 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 8/2024 w sprawie: udzielenia pe艂nomocnictwa Dyrektorowi Zwi膮zku do podejmowania decyzji w sprawach dotycz膮cych bie偶膮cej realizacji projektu pn. 鈥濷ZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego鈥
2024-05-07 12:53:02 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 7/2024 w sprawie: udzielenia pe艂nomocnictwa Dyrektorowi Zwi膮zku do reprezentacji stowarzyszenia w zwi膮zku udzia艂em w naborze dla Dzia艂ania 10.6 Rozw贸j energetyki rozproszonej opartej o odnawialne 藕r贸d艂a energii FE SL 2021-2027
2024-05-07 12:49:04 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 6/2024 w sprawie: przyj臋cia sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku za 2023 rok
2024-05-07 12:38:04 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 15.03.2024 r.
2024-05-07 12:35:02 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 5/2024 w sprawie: zwo艂ania Zgromadzenia Og贸lnego Korespondencyjnego Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku
2024-05-07 12:18:30 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 4/2024 w sprawie: przyj臋cia Regulaminu naboru wniosk贸w i realizacji projektu pn. 鈥濷ZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego鈥
2024-05-07 12:11:17 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zgromadzenia Og贸lnego Korespondencyjnego z dn. 02.04.2024 r.
2024-05-07 12:05:38 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 12/2024 w sprawie: aktualizacji Strategii Terytorialnej Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego na lata 2021-2027
2024-05-07 12:01:06 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku z dn. 15.03.2024 r.
2024-05-07 11:56:58 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 11/2024 w sprawie: przyst膮pienia do opracowania dokumentacji i realizacji projektu pn. 鈥濻zkolenia kadr administracji samorz膮dowej z terenu Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego - etap I鈥 w ramach dzia艂ania FESL.05.14 Us艂ugi rozwojowe dla kadr administracji samorz膮dowej programu Fundusze Europejskie dla 艢l膮skiego 2021-2027
2024-05-07 11:54:46 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 10/2024 w sprawie: ustalenia wysoko艣ci dodatkowej sk艂adki cz艂onkowskiej 鈥 celowej na potrzeby projektu pn. 鈥濷ZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego鈥 nie uj臋te w kosztach po艣rednich projektu
2024-05-07 11:51:56 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 9/2024 w sprawie: ustalenia wysoko艣ci sk艂adki cz艂onkowskiej 鈥 celowej na potrzeby zabezpieczenia 艣rodk贸w na wniosek o p艂atno艣膰 ko艅cow膮 projektu pn. 鈥濷ZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego鈥
2024-05-07 11:48:04 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 8/2024 w sprawie: ustalenia wysoko艣ci sk艂adki cz艂onkowskiej - celowej na potrzeby zabezpieczenia wk艂adu w艂asnego do projektu pn. 鈥濷ZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego鈥
2024-05-07 11:45:43 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 7/2024 w sprawie: przyst膮pienia do realizacji projektu pn. 鈥濷ZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego鈥 planowanego do z艂o偶enia w konkursie w ramach dzia艂ania FESL.10.06 Rozw贸j energetyki rozproszonej opartej o odnawialne 藕r贸d艂a energii FE SL 2021-2027 oraz zabezpieczenia 艣rodk贸w niezb臋dnych do realizacji tego projektu
2024-05-07 11:42:51 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 6/2024 w sprawie: przyj臋cia 鈥濻prawozdania rocznego IP RIT z realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL za 2023 rok鈥
2024-03-13 10:21:15 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 29.02.2024 r.
2024-03-13 10:18:55 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 3/2024 w sprawie: zwo艂ania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku
2024-03-13 10:16:03 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 23.01.2024 r.
2024-03-13 10:13:31 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 2/2024 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Biura Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku
2024-03-12 08:51:04 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku z dn. 23.01.2024 r.
2024-03-12 08:48:30 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 5/2024 w sprawie: zmian w Statucie Zwi膮zku
2024-03-12 08:43:16 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 4/2024 w sprawie: zmiany 鈥濺egulaminu Komisji Rewizyjnej Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku鈥
2024-03-12 08:27:31 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 3/2024 w sprawie: zmiany 鈥濺egulaminu Zarz膮du Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku鈥
2024-03-12 08:23:50 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 2/2024 w sprawie: zmiany 鈥濺egulaminu Zgromadzenia Og贸lnego Stowarzyszenia Zwi膮zek Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku鈥
2024-03-12 08:23:45 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 2/2024 w sprawie: zmiany 鈥濺egulaminu Zgromadzenia Og贸lnego Stowarzyszenia Zwi膮zek Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku鈥
2024-03-12 08:19:46 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 1/2024 w sprawie: przyj臋cia Strategii Terytorialnej Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego na lata 2021-2027
2024-01-24 08:59:50 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 11.01.2024 r.
2024-01-24 08:57:52 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 1/2024 w sprawie: zwo艂ania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku
2024-01-10 09:33:38 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 28/2023 w sprawie: przesuni臋膰 艣rodk贸w finansowych w strukturze zada艅 planu finansowego na 2023 rok
2024-01-10 09:28:08 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 28.12.2023 r.
2024-01-10 09:22:57 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 27/2023 w sprawie: przyj臋cia projektu planu finansowego Zwi膮zku na 2024 rok
2024-01-10 09:16:08 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 26/2023 w sprawie: przyj臋cia projektu ramowego planu dzia艂alno艣ci Zwi膮zku na 2024 rok
2024-01-10 09:09:20 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 23.11.2023 r.
2024-01-10 09:06:14 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 25/2023 w sprawie: poparcia apelu Gminy Mszana, Gminy Kornowac i Gminy Jejkowice do w艂adz rz膮dowych o udzielenie informacji na temat przekazania gminom 艣rodk贸w finansowych pochodz膮cych z tzw. bonus贸w frekwencyjnych
2024-01-10 09:02:28 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 24/2023 w sprawie: zwo艂ania Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku
2024-01-10 08:58:56 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 16.11.2023 r.
2024-01-10 08:51:52 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 17.10.2023 r.
2023-12-14 14:55:07 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku z dn. 11.12.2023 r.
2023-12-14 14:51:46 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 17/2023 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2023
2023-12-14 14:42:40 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 16/2023 w sprawie: zmian w Statucie Zwi膮zku
2023-12-14 14:38:40 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 15/2023 w sprawie: przyj臋cia planu finansowego Zwi膮zku na rok 2024
2023-12-14 14:15:38 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 14/2023 w sprawie: uchwalenia ramowego planu dzia艂alno艣ci Zwi膮zku na rok 2024
2023-12-14 14:08:05 Aleksandra Grabarczyk Za艂膮cznik nr 1 i 2 do Planu Mobilno艣ci. Strefy interwencji wraz z dzia艂aniami. Fiszki dzia艂a艅 SUMP
2023-12-14 13:56:05 Aleksandra Grabarczyk Za艂膮cznik nr 1 do Uchwa艂y nr 13/2023. Plan Mobilno艣ci Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2023-12-14 13:53:44 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 13/2023 w sprawie: przyj臋cia Planu Zr贸wnowa偶onej Mobilno艣ci Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2023-11-14 08:29:14 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku z dn. 17.10.2023 r.
2023-11-14 08:29:06 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku z dn. 17.10.2023 r.
2023-11-14 08:24:18 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 12/2023 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2023
2023-11-14 08:19:18 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 11/2023 w sprawie: ustalenia wysoko艣ci sk艂adki cz艂onkowskiej
2023-11-14 08:19:08 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 11/2023 w sprawie: ustalenia wysoko艣ci sk艂adki cz艂onkowskiej
2023-11-03 14:47:57 Subregion Konsultacje spo艂eczne Planu Zr贸wnowa偶onej Mobilno艣ci Miejskiej Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2023-11-02 08:58:54 Martyna Piechoczek Og艂oszenie o przyst膮pieniu do opracowania projektu dokumentu pn. 鈥濻trategia Terytorialna Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego na lata 2021 鈥 2027鈥 oraz sporz膮dzenia prognozy jego oddzia艂ywania na 艣rodowisko
2023-10-31 11:29:33 Subregion Og艂oszenie o przyst膮pieniu do opracowania projektu dokumentu Plan Zr贸wnowa偶onej Mobilno艣ci
2023-10-18 09:18:06 Martyna Piechoczek Dostawa sprz臋tu biurowego s艂u偶膮cego poprawie ergonomii miejsca pracy
2023-10-18 09:18:02 Martyna Piechoczek Dostawa sprz臋tu biurowego s艂u偶膮cego poprawie ergonomii miejsca pracy
2023-10-06 14:44:02 Martyna Piechoczek Dostawa sprz臋tu biurowego s艂u偶膮cego poprawie ergonomii miejsca pracy
2023-10-06 14:42:53 Martyna Piechoczek Dostawa sprz臋tu biurowego s艂u偶膮cego poprawie ergonomii miejsca pracy
2023-10-06 14:40:36 Martyna Piechoczek Dostawa sprz臋tu biurowego s艂u偶膮cego poprawie ergonomii miejsca pracy
2023-10-06 14:28:03 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 23/2023 w sprawie: zwo艂ania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku
2023-10-06 14:26:15 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 05.10.2023 r.
2023-10-06 14:22:46 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 31.08.2023 r.
2023-10-06 14:20:50 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 22/2023 w sprawie: obj臋cia patronatem honorowym cyklu wydarze艅 w ramach 鈥濺ybnickiego Festiwalu Zdrowia鈥 organizowanych przez Fundacj臋 na rzecz Onkologii 鈥濺akowi-Stop鈥 w Rybniku
2023-10-06 14:20:46 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 22/2023 w sprawie: obj臋cia patronatem honorowym cyklu wydarze艅 w ramach 鈥濺ybnickiego Festiwalu Zdrowia鈥 organizowanych przez Fundacj臋 na rzecz Onkologii 鈥濺akowi-Stop鈥 w Rybniku
2023-10-06 14:18:17 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 21/2023 w sprawie: poparcia stara艅 Gminnego Przedsi臋biorstwa Wodoci膮g贸w i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ku藕ni Raciborskiej w zakresie zwi臋kszenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. 鈥濺ozw贸j i modernizacja infrastruktury wodno-艣ciekowej w Gminie Ku藕nia Raciborska鈥 w ramach poddzia艂ania 5.1.2. Gospodarka wodno-艣ciekowa RIT
2023-10-06 14:14:32 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku z dn. 31.08.2023 r.
2023-10-06 14:11:56 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 10/2023 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2023
2023-09-13 10:11:34 Organizacja szkole艅 dla kadr z zakresu obs艂ugi medi贸w spo艂eczno艣ciowych i grafiki komputerowej
2023-09-01 15:16:18 Aleksandra Grabarczyk Organizacja szkole艅 dla kadr z zakresu obs艂ugi medi贸w spo艂eczno艣ciowych i grafiki komputerowej
2023-09-01 15:16:11 Aleksandra Grabarczyk Organizacja szkole艅 dla kadr z zakresu obs艂ugi medi贸w spo艂eczno艣ciowych i grafiki komputerowej
2023-08-31 14:35:33 Organizacja szkole艅 dla kadr z zakresu obs艂ugi medi贸w spo艂eczno艣ciowych i grafiki komputerowej
2023-08-25 12:19:07 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 03.08.2023 r.
2023-08-25 12:17:58 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 20/2023 w sprawie: zmiany sk艂adu Zespo艂u Projektowego ds. opracowania Planu Zr贸wnowa偶onej Mobilno艣ci Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2023-08-25 12:15:48 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 19/2023 w sprawie: wyra偶enia zgody na zawarcie porozumienia o wsp贸艂pracy z Wojskowym Centrum Rekrutacji w Rybniku
2023-08-25 12:15:45 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 19/2023 w sprawie: wyra偶enia zgody na zawarcie porozumienia o wsp贸艂pracy z Wojskowym Centrum Rekrutacji w Rybniku
2023-08-11 11:59:59 Subregion Og艂oszenie o naborze 鈥 Specjalista w Referacie Projekt贸w W艂asnych
2023-08-11 11:59:51 Subregion Og艂oszenie o naborze 鈥 Specjalista w Referacie Projekt贸w W艂asnych
2023-08-07 11:58:58 Produkcja spotu promocyjnego pn. 鈥濳raina G贸rnej Odry 鈥 aktywna bez barier鈥 z napisami, lektorem i t艂umaczem j臋zyka migowego na podstawie scenariusza przekazanego przez Zamawiaj膮cego
2023-08-07 11:58:35 Produkcja spotu promocyjnego pn. 鈥濳raina G贸rnej Odry 鈥 aktywna bez barier鈥 z napisami, lektorem i t艂umaczem j臋zyka migowego na podstawie scenariusza przekazanego przez Zamawiaj膮cego
2023-08-07 11:38:18 Produkcja spotu promocyjnego pn. 鈥濳raina G贸rnej Odry 鈥 aktywna bez barier鈥 z napisami, lektorem i t艂umaczem j臋zyka migowego na podstawie scenariusza przekazanego przez Zamawiaj膮cego
2023-08-07 11:36:33 Produkcja spotu promocyjnego pn. 鈥濳raina G贸rnej Odry 鈥 aktywna bez barier鈥 z napisami, lektorem i t艂umaczem j臋zyka migowego na podstawie scenariusza przekazanego przez Zamawiaj膮cego
2023-08-02 14:31:23 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 18.07.2023 r.
2023-08-02 14:30:49 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 18.07.2023 r.
2023-08-02 14:28:11 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 18/2023 w sprawie: zwo艂ania Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku
2023-08-02 14:25:58 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 26.06.2023 r.
2023-08-02 14:23:38 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 17/2023 w sprawie: poparcia stanowiska Miasta Wodzis艂awia 艢l膮skiego w sprawie wyd艂u偶enia terminu sk艂adania wniosk贸w o dofinansowanie w naborze nr FESL.10.06-IZ.01-010/23 w ramach dzia艂ania 10.6 Rozw贸j energetyki rozproszonej opartej o odnawialne 藕r贸d艂a energii 鈥 projekty parasolowe i grantowe
2023-08-02 14:14:48 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 16/2023 w sprawie: przyj臋cia stanowiska dotycz膮cego uwzgl臋dnienia w sprawozdaniu z realizacji zada艅 z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w masie odpad贸w poddanych recyklingowi bioodpad贸w zagospodarowanych przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci w przydomowych kompostownikach
2023-08-01 12:48:22 Aleksandra Grabarczyk Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiaj膮cego le偶ak贸w, materia艂贸w drukowanych i gad偶et贸w stanowi膮cych materia艂y promocyjne III edycji Festiwalu G贸rnej Odry
2023-08-01 12:47:47 Aleksandra Grabarczyk Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiaj膮cego le偶ak贸w, materia艂贸w drukowanych i gad偶et贸w stanowi膮cych materia艂y promocyjne III edycji Festiwalu G贸rnej Odry
2023-07-31 15:38:21 Subregion Og艂oszenie o naborze 鈥 Specjalista w Referacie Projekt贸w W艂asnych
2023-07-31 15:36:58 Subregion Na wolne stanowisko pracy 鈥 Specjalista w Referacie Projekt贸w W艂asnych
2023-07-25 13:27:25 Produkcja spotu promocyjnego pn. 鈥濳raina G贸rnej Odry 鈥 aktywna bez barier鈥 z napisami, lektorem i t艂umaczem j臋zyka migowego na podstawie scenariusza przekazanego przez Zamawiaj膮cego
2023-07-25 13:23:12 Produkcja spotu promocyjnego pn. 鈥濳raina G贸rnej Odry 鈥 aktywna bez barier鈥 z napisami, lektorem i t艂umaczem j臋zyka migowego na podstawie scenariusza przekazanego przez Zamawiaj膮cego
2023-07-25 13:22:38 Produkcja spotu promocyjnego pn. 鈥濳raina G贸rnej Odry 鈥 aktywna bez barier鈥 z napisami, lektorem i t艂umaczem j臋zyka migowego na podstawie scenariusza przekazanego przez Zamawiaj膮cego
2023-06-27 15:17:08 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku z dn. 18.05.2023 r.
2023-06-27 15:15:03 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 9/2023 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2023
2023-06-27 15:11:55 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 8/2023 w sprawie: udzielenia absolutorium dla cz艂onk贸w Zarz膮du za 2022 rok
2023-06-27 15:10:08 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 7/2023 w sprawie: przyj臋cia sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku za 2022 rok
2023-06-27 15:05:16 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 15.06.2023 r.
2023-06-27 15:03:21 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 15/2023 w sprawie: poparcia stanowiska Gminy Miejskiej 呕ory w sprawie wyd艂u偶enia terminu sk艂adania wniosk贸w o dofinansowanie w naborze nr FESL.10.09-IZ.01-040/23 w ramach dzia艂ania 10.9 Ponowne wykorzystanie teren贸w poprzemys艂owych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu
2023-06-27 14:57:48 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 18.05.2023 r.
2023-06-27 14:57:38 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 18.05.2023 r.
2023-06-27 14:55:33 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 14/2023 w sprawie: zmiany uchwa艂y nr 21/2022 Zarz膮d Zwi膮zku Subregionu Zachodniego z siedzib膮 w Rybniku z dnia 28 pa藕dziernika 2022 r. w sprawie powo艂ania Zespo艂u Projektowego ds. opracowania Planu Zr贸wnowa偶onej Mobilno艣ci Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego oraz ustalenia procedur zarz膮dzania projektem pn. 鈥濷pracowanie Planu Zr贸wnowa偶onej Mobilno艣ci Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego鈥 w konkursie POIi艢.11.4/2/22
2023-06-27 14:52:27 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 02.05.2023 r.
2023-06-27 14:49:31 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 13/2023 w sprawie: zwo艂ania Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku
2023-06-27 14:46:34 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 26.04.2023 r.
2023-06-27 14:44:29 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 12/2023 w sprawie: zatwierdzenia projektu porozumienia z Instytucj膮 Zarz膮dzaj膮c膮 Programem Fundusze Europejskie dla 艢l膮skiego 2021-2027 w sprawie przygotowania i realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Programu Fundusze Europejskie dla 艢l膮skiego 2021-2027
2023-06-01 09:51:56 Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiaj膮cego le偶ak贸w, materia艂贸w drukowanych i gad偶et贸w stanowi膮cych materia艂y promocyjne III edycji Festiwalu G贸rnej Odry
2023-06-01 09:51:39 Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiaj膮cego le偶ak贸w, materia艂贸w drukowanych i gad偶et贸w stanowi膮cych materia艂y promocyjne III edycji Festiwalu G贸rnej Odry
2023-05-22 12:56:44 Aleksandra Grabarczyk Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiaj膮cego le偶ak贸w, materia艂贸w drukowanych i gad偶et贸w stanowi膮cych materia艂y promocyjne III edycji Festiwalu G贸rnej Odry
2023-05-22 12:52:59 Aleksandra Grabarczyk Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiaj膮cego le偶ak贸w, materia艂贸w drukowanych i gad偶et贸w stanowi膮cych materia艂y promocyjne III edycji Festiwalu G贸rnej Odry
2023-05-22 12:52:45 Aleksandra Grabarczyk Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiaj膮cego le偶ak贸w, materia艂贸w drukowanych i gad偶et贸w stanowi膮cych materia艂y promocyjne III edycji Festiwalu G贸rnej Odry
2023-05-16 16:44:01 Aleksandra Grabarczyk Wykonanie materia艂u fotograficznego oraz filmowego przed i podczas III edycji Festiwalu G贸rnej Odry
2023-05-16 16:43:52 Aleksandra Grabarczyk Wykonanie materia艂u fotograficznego oraz filmowego przed i podczas III edycji Festiwalu G贸rnej Odry
2023-04-26 15:20:14 Aleksandra Grabarczyk Wykonanie materia艂u fotograficznego oraz filmowego przed i podczas III edycji Festiwalu G贸rnej Odry
2023-04-06 11:11:09 Aleksandra Grabarczyk Wykonanie prognozy oddzia艂ywania na 艣rodowisko w ramach strategicznej oceny oddzia艂ywania na 艣rodowiska projektu Strategii Terytorialnej Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego na lata 2021-2027
2023-04-06 11:10:13 Aleksandra Grabarczyk Wykonanie prognozy oddzia艂ywania na 艣rodowisko w ramach strategicznej oceny oddzia艂ywania na 艣rodowiska projektu Strategii Terytorialnej Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego na lata 2021-2027
2023-04-05 12:59:06 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku z dn. 30.03.2023 r.
2023-04-05 12:49:33 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 6/2023 w sprawie: przyj臋cia stanowiska w zakresie przebiegu korytarzy kolejowych przez Pojezierze Palowickie
2023-04-05 12:43:45 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 5/2023 w sprawie: zmian w Statucie Zwi膮zku
2023-04-05 12:39:31 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 4/2023 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2023
2023-04-05 12:36:20 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 3/2023 w sprawie: przyj臋cia 鈥濻prawozdania rocznego IP RIT z realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL za 2022 rok鈥
2023-04-05 12:33:13 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 30.03.2023 r.
2023-04-05 12:19:42 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 11/2023 w sprawie: powo艂ania Nadzwyczajnej Grupy roboczej ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego
2023-04-05 12:18:26 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 10/2023 w sprawie: zmiany uchwa艂y nr 7/2023 Zarz膮du Zwi膮zku Subregionu Zachodniego z siedzib膮 w Rybniku z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie zwo艂ania Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku
2023-04-05 12:17:11 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 9/2023 w sprawie: przyj臋cia sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku za 2022 rok
2023-03-31 14:01:19 Martyna Piechoczek Wykonanie prognozy oddzia艂ywania na 艣rodowisko w ramach strategicznej oceny oddzia艂ywania na 艣rodowiska projektu Strategii Terytorialnej Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego na lata 2021-2027
2023-03-31 13:58:03 Martyna Piechoczek Wykonanie prognozy oddzia艂ywania na 艣rodowisko w ramach strategicznej oceny oddzia艂ywania na 艣rodowiska projektu Strategii Terytorialnej Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego na lata 2021-2027
2023-03-10 09:23:58 Martyna Piechoczek Wykonanie prognozy oddzia艂ywania na 艣rodowisko w ramach strategicznej oceny oddzia艂ywania na 艣rodowiska projektu Strategii Terytorialnej Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego na lata 2021-2027
2023-03-07 14:43:38 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 06.03.2023 r.
2023-03-07 14:41:50 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 8/2023 w sprawie: wskazania przedstawiciela Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku do udzia艂u w pracach Regionalnej Rady ds. sprawiedliwej transformacji wojew贸dztwa 艣l膮skiego
2023-03-07 14:40:02 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 02.03.2023 r.
2023-03-07 14:38:05 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 7/2023 w sprawie: zwo艂ania Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku
2023-03-01 10:51:44 Aleksandra Grabarczyk Wykonanie prognozy oddzia艂ywania na 艣rodowisko w ramach strategicznej oceny oddzia艂ywania na 艣rodowiska projektu Strategii Terytorialnej Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego na lata 2021-2027
2023-03-01 10:49:58 Aleksandra Grabarczyk Wykonanie prognozy oddzia艂ywania na 艣rodowisko w ramach strategicznej oceny oddzia艂ywania na 艣rodowiska projektu Strategii Terytorialnej Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego na lata 2021-2027
2023-02-28 13:09:55 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 16.02.2023 r.
2023-02-28 13:07:56 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 6/2023 w sprawie: obj臋cia patronatem honorowym obchod贸w 100-lecia istnienia Hufca Ziemi Rybnickiej
2023-02-28 13:03:09 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 10.02.2023 r.
2023-02-28 12:59:31 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 5/2023 w sprawie: przyj臋cia stanowiska w zakresie sytuacji sp贸艂ek wodno-kanalizacyjnych dzia艂aj膮cych w regionie
2023-02-13 11:32:29 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 01.02.2023 r.
2023-02-13 11:28:44 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 4/2023 w sprawie: przyj臋cia zasad naboru do Rady konsultacyjnej ds. Strategii Terytorialnej Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego na lata 2021-2027 oraz zatwierdzenia regulaminu jej dzia艂ania
2023-02-13 11:27:38 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 3/2023 w sprawie: poparcia stara艅 Wodoci膮g贸w Raciborskich Sp. z o.o. w zakresie zwi臋kszenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. 鈥濨udowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni 艢ciek贸w w Raciborzu鈥 w ramach poddzia艂ania 4.1.2. Odnawialne 藕r贸d艂a energii 鈥 RIT
2023-01-26 08:29:33 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku z dn. 24.01.2023 r.
2023-01-26 08:29:25 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku z dn. 24.01.2023 r.
2023-01-26 08:27:10 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 2/2023 w sprawie: zmiany uchwa艂y nr 10/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku z dnia 28 pa藕dziernika 2022 r. w sprawie zabezpieczenia 艣rodk贸w finansowych na opracowanie Planu Zr贸wnowa偶onej Mobilno艣ci Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego oraz ustalenia wysoko艣ci sk艂adki cz艂onkowskiej - celowej na potrzeby realizacji przedsi臋wzi臋cia
2023-01-26 08:25:36 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 1/2023 w sprawie: zmian w Statucie Zwi膮zku
2023-01-26 08:21:15 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 12.01.2023 r.
2023-01-26 08:19:59 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 2/2023 w sprawie: zwo艂ania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku
2023-01-26 08:19:03 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 1/2023 w sprawie: zmiany uchwa艂y nr 21/2022 Zarz膮d Zwi膮zku Subregionu Zachodniego z siedzib膮 w Rybniku z dnia 28 pa藕dziernika 2022 r. w sprawie powo艂ania Zespo艂u Projektowego ds. opracowania Planu Zr贸wnowa偶onej Mobilno艣ci Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego oraz ustalenia procedur zarz膮dzania projektem pn. 鈥濷pracowanie Planu Zr贸wnowa偶onej Mobilno艣ci Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego鈥 w konkursie POIi艢.11.4/2/22
2023-01-26 08:18:49 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 1/2023 w sprawie: zmiany uchwa艂y nr 21/2022 Zarz膮d Zwi膮zku Subregionu Zachodniego z siedzib膮 w Rybniku z dnia 28 pa藕dziernika 2022 r. w sprawie powo艂ania Zespo艂u Projektowego ds. opracowania Planu Zr贸wnowa偶onej Mobilno艣ci Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego oraz ustalenia procedur zarz膮dzania projektem pn. 鈥濷pracowanie Planu Zr贸wnowa偶onej Mobilno艣ci Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego鈥 w konkursie POIi艢.11.4/2/22
2023-01-10 11:06:06 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 21.12.2022 r.
2023-01-10 11:03:45 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 09.12.2022 r.
2023-01-10 10:55:32 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 32/2022 w sprawie: przesuni臋膰 艣rodk贸w finansowych w strukturze zada艅 planu finansowego na 2022 rok
2023-01-10 10:53:44 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 30/2022 w sprawie: przyj臋cia stanowiska w zakresie wprowadzenia instrument贸w finansowych w celu szczeg贸艂owym RSO2.1. Wspieranie efektywno艣ci energetycznej i redukcji emisji gaz贸w cieplarnianych (EFRR) programu Fundusze Europejskie dla 艢l膮skiego 2021-2027
2023-01-10 10:53:25 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 31/2022 w sprawie: wskazania przedstawiciela Zwi膮zku Subregionu Zachodniego z siedzib膮 w Rybniku i jego zast臋pcy do udzia艂u w pracach Komitetu Monitoruj膮cego FE SL 2021-2027
2023-01-10 10:51:07 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 30/2022 w sprawie: przyj臋cia stanowiska w zakresie wprowadzenia instrument贸w finansowych w celu szczeg贸艂owym RSO2.1. Wspieranie efektywno艣ci energetycznej i redukcji emisji gaz贸w cieplarnianych (EFRR) programu Fundusze Europejskie dla 艢l膮skiego 2021-2027
2022-12-20 15:29:57 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 05.12.2022 r.
2022-12-20 15:27:41 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 29/2022 w sprawie: zmiany uchwa艂y nr 16/2022 Zarz膮du Zwi膮zku Subregionu Zachodniego z siedzib膮 w Rybniku z dnia 7 wrze艣nia 2022 r. w sprawie zwo艂ania Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku
2022-12-20 15:26:35 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 28/2022 w sprawie: przyj臋cia projektu planu finansowego Zwi膮zku na 2023 rok
2022-12-20 15:24:52 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 27/2022 w sprawie: przyj臋cia projektu ramowego planu dzia艂alno艣ci Zwi膮zku na 2023 rok
2022-12-20 15:09:20 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku z dn. 05.12.2022 r.
2022-12-20 15:07:08 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 14/2022 w sprawie: zmiany 鈥濺egulaminu Zgromadzenia Og贸lnego Stowarzyszenia Zwi膮zek Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku鈥
2022-12-20 15:05:38 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 13/2022 w sprawie: przyj臋cia planu finansowego Zwi膮zku na rok 2023
2022-12-20 15:04:30 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 12/2022 w sprawie: uchwalenia ramowego planu dzia艂alno艣ci Zwi膮zku na rok 2023
2022-12-20 15:03:20 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 11/2022 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2022
2022-11-14 14:33:46 Opracowanie merytoryczne, przygotowanie projektu graficznego, wydruk i dostaw臋 5000 sztuk przewodnika pn. 鈥濸OMYS艁OWNIK TURYSTYCZNY. Zaprzyja藕nij si臋 z Krain膮 G贸rnej Odry鈥
2022-11-14 14:33:20 Opracowanie merytoryczne, przygotowanie projektu graficznego, wydruk i dostaw臋 5000 sztuk przewodnika pn. 鈥濸OMYS艁OWNIK TURYSTYCZNY. Zaprzyja藕nij si臋 z Krain膮 G贸rnej Odry鈥
2022-11-03 13:20:15 Opracowanie merytoryczne, przygotowanie projektu graficznego, wydruk i dostaw臋 5000 sztuk przewodnika pn. 鈥濸OMYS艁OWNIK TURYSTYCZNY. Zaprzyja藕nij si臋 z Krain膮 G贸rnej Odry鈥
2022-10-31 13:50:04 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Og贸lnego z dn. 28.10.2022 r.
2022-10-31 13:47:45 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 10/2022 w sprawie: zabezpieczenia 艣rodk贸w finansowych na opracowanie Planu Zr贸wnowa偶onej Mobilno艣ci Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego oraz ustalenia wysoko艣ci sk艂adki cz艂onkowskiej - celowej na potrzeby realizacji przedsi臋wzi臋cia
2022-10-31 13:45:57 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 9/2022 w sprawie: przyst膮pienia do opracowania Planu Zr贸wnowa偶onej Mobilno艣ci Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2022-10-31 13:41:36 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 28.10.2022 r.
2022-10-31 13:38:03 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 26/2022 w sprawie: przesuni臋膰 艣rodk贸w finansowych w strukturze zada艅 planu finansowego na 2022 rok
2022-10-31 13:00:05 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 25/2022 w sprawie: poparcia stara艅 Gminy God贸w w zakresie zwi臋kszenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. 鈥濳ompleksowa termomodernizacja budynk贸w u偶yteczno艣ci publicznej w Gminie God贸w鈥 w ramach poddzia艂ania 4.3.2 Efektywno艣膰 energetyczna i odnawialne 藕r贸d艂a energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej 鈥 RIT
2022-10-31 12:57:12 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 24/2022 w sprawie: upowa偶nienia Dyrektora Zwi膮zku do zatwierdzania sk艂ad贸w komisji i grup roboczych powo艂ywanych przez Zarz膮d Zwi膮zku Subregionu Zachodniego z siedzib膮 w Rybniku i ich zmian
2022-10-31 12:54:36 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 23/2022 w sprawie: ustalenia terminu wp艂aty sk艂adek cz艂onkowskich 鈥 celowych dla Cz艂onk贸w Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku na opracowanie 鈥濸lanu Zr贸wnowa偶onej Mobilno艣ci Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego鈥
2022-10-31 12:52:26 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 22/2022 w sprawie: udzielenia pe艂nomocnictwa Dyrektorowi Zwi膮zku do reprezentacji stowarzyszenia w zwi膮zku udzia艂em w konkursie POIi艢.11.4/2/22
2022-10-31 12:50:48 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 21/2022 w sprawie: powo艂ania Zespo艂u Projektowego ds. opracowania Planu Zr贸wnowa偶onej Mobilno艣ci Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego oraz ustalenia procedur zarz膮dzania projektem pn. 鈥濷pracowanie Planu Zr贸wnowa偶onej Mobilno艣ci Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego鈥 w konkursie POIi艢.11.4/2/22
2022-10-31 12:47:06 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 13.10.2022 r.
2022-10-31 12:39:21 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 20/2022 w sprawie: zwo艂ania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku
2022-10-12 15:18:03 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 30.09.2022 r.
2022-10-12 15:17:48 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 30.09.2022 r.
2022-10-12 15:15:38 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 19/2022 w sprawie: przyj臋cia stanowiska w sprawie wyp艂aty dofinansowa艅 z Programu Czyste Powietrze
2022-10-12 15:12:02 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 22.09.2022 r.
2022-10-12 15:11:53 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 22.09.2022 r.
2022-10-12 15:09:42 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 18/2022 w sprawie: zmiany sk艂adu Grupy roboczej ds. funduszy europejskich Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2022-10-12 15:07:37 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 07.09.2022 r.
2022-10-12 15:05:45 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 17/2022 w sprawie: poparcia stara艅 Gminy Miejskiej 呕ory w zakresie zwi臋kszenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. 鈥濷艣rodek rekreacyjny w 呕orach-Roju: przestrze艅 wypoczynku, rekreacji i integracji mieszka艅c贸w鈥 w ramach poddzia艂ania 10.3.2. Rewitalizacja obszar贸w zdegradowanych 鈥 RIT
2022-10-12 15:03:28 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 16/2022 w sprawie: zwo艂ania Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku
2022-10-12 15:02:05 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 15/2022 w sprawie: obj臋cia patronatem honorowym II Subregionalnych Targ贸w Biznesu STARTUPOVO 2022
2022-10-12 15:02:00 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 15/2022 w sprawie: obj臋cia patronatem honorowym II Subregionalnych Targ贸w Biznesu STARTUPOVO 2022
2022-10-12 14:59:41 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 01.09.2022 r.
2022-10-12 14:59:24 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 01.09.2022 r.
2022-10-12 14:57:20 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 14/2022 w sprawie: zmiany uchwa艂y nr 7/2022 Zarz膮du Zwi膮zku Subregionu Zachodniego z siedzib膮 w Rybniku z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zwo艂ania Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku
2022-10-12 14:51:20 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zgromadzenia Og贸lnego z dn. 07.09.2022 r.
2022-10-12 14:48:58 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 8/2022 w sprawie: zmian w Statucie Zwi膮zku
2022-10-08 10:32:12 Subregion Og艂oszenie o naborze - Asystent w Referacie Rozwoju, Promocji i Turystyki
2022-10-08 10:32:03 Subregion Og艂oszenie o naborze - Asystent w Referacie Rozwoju, Promocji i Turystyki
2022-09-20 15:10:29 Subregion Og艂oszenie o naborze - Asystent w Referacie Rozwoju, Promocji i Turystyki
2022-09-20 15:09:42 Subregion Og艂oszenie o naborze - Asystent w Referacie Rozwoju, Promocji i Turystyki
2022-09-20 15:09:12 Subregion Og艂oszenie o naborze - Asystent w Referacie Rozwoju, Promocji i Turystyki
2022-09-01 08:48:35 Aleksandra Grabarczyk Wykonanie, dostawa i monta偶 sze艣ciu altan typu "sza艂as"
2022-09-01 08:48:24 Aleksandra Grabarczyk Wykonanie, dostawa i monta偶 sze艣ciu altan typu "sza艂as"
2022-08-26 11:48:49 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 08.08.2022 r.
2022-08-26 11:46:38 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 13/2022 w sprawie: obj臋cia patronatem honorowym konferencji naukowej organizowanej przez Fundacj臋 na rzecz Onkologii 鈥濺akowi - Stop鈥 w Rybniku
2022-08-19 12:18:03 Wykonanie, dostawa i monta偶 sze艣ciu altan typu "sza艂as"
2022-08-19 12:17:35 Wykonanie, dostawa i monta偶 sze艣ciu altan typu "sza艂as"
2022-08-19 12:11:18 Wykonanie, dostawa i monta偶 sze艣ciu altan typu "sza艂as"
2022-08-05 14:04:27 Subregion Og艂oszenie o naborze 鈥 Asystent w Referacie Rozwoju, Promocji i Turystyki
2022-08-05 14:04:01 Subregion Og艂oszenie o naborze 鈥 Asystent w Referacie Rozwoju, Promocji i Turystyki
2022-08-05 14:03:56 Subregion Og艂oszenie o naborze 鈥 Asystent w Referacie Rozwoju, Promocji i Turystyki
2022-08-01 11:24:21 Subregion Og艂oszenie o naborze - Asystent w Referacie Organizacyjno-finansowym
2022-07-26 13:07:41 Aleksandra Grabarczyk Wykonanie i dostawa 30 szt. rowerowych stacji naprawczych
2022-07-26 13:07:25 Aleksandra Grabarczyk Wykonanie i dostawa 30 szt. rowerowych stacji naprawczych
2022-07-26 13:07:00 Aleksandra Grabarczyk Wykonanie i dostawa 30 szt. rowerowych stacji naprawczych
2022-07-18 10:11:39 Aleksandra Grabarczyk Wykonanie i dostawa 30 szt. rowerowych stacji naprawczych
2022-07-14 10:23:20 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 7/2022 w sprawie: ustalenia wysoko艣ci sk艂adki cz艂onkowskiej na 2023 rok
2022-07-14 10:20:02 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 6/2022 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2022
2022-07-14 10:17:17 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 5/2022 w sprawie: udzielenia absolutorium dla cz艂onk贸w Zarz膮du za 2021 rok
2022-07-14 10:17:12 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 5/2022 w sprawie: udzielenia absolutorium dla cz艂onk贸w Zarz膮du za 2021 rok
2022-07-14 10:14:49 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 4/2022 w sprawie: przyj臋cia sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku za 2021 rok
2022-07-14 09:46:22 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zgromadzenia Og贸lnego z dn. 14.06.2022 r.
2022-07-14 08:31:20 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 06.06.2022 r.
2022-07-14 08:06:37 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 24.05.2022 r.
2022-07-14 08:05:07 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 12/2022 w sprawie: zmiany nazwy Grupy roboczej ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego na lata 2014-2020 i aktualizacji jej sk艂adu
2022-07-14 08:04:03 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 11/2022 w sprawie: przyj臋cia sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku za 2021 rok
2022-07-08 13:31:30 Subregion Og艂oszenie o naborze - Asystent w Referacie Organizacyjno-finansowym
2022-07-08 13:29:25 Subregion Og艂oszenie o naborze - Asystent w Referacie Organizacyjno-finansowym
2022-07-08 13:26:23 Subregion Og艂oszenie o naborze - Asystent w Referacie Organizacyjno-finansowym
2022-06-23 08:10:12 Aleksandra Grabarczyk Wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiaj膮cego gad偶et贸w na potrzeby akcji 鈥濸romocyjne Lato 2022 w Krainie G贸rnej Odry鈥
2022-06-23 08:10:04 Aleksandra Grabarczyk Wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiaj膮cego gad偶et贸w na potrzeby akcji 鈥濸romocyjne Lato 2022 w Krainie G贸rnej Odry鈥
2022-06-22 17:14:08 Wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiaj膮cego gad偶et贸w na potrzeby akcji 鈥濸romocyjne Lato 2022 w Krainie G贸rnej Odry鈥
2022-06-13 14:30:27 Subregion Og艂oszenie o naborze 鈥 Asystent w Referacie Rozwoju, Promocji i Turystyki
2022-06-13 14:24:20 Subregion Og艂oszenie o naborze 鈥 Asystent w Referacie Rozwoju, Promocji i Turystyki
2022-06-10 07:40:03 Aleksandra Grabarczyk Wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiaj膮cego gad偶et贸w na potrzeby akcji 鈥濸romocyjne Lato 2022 w Krainie G贸rnej Odry鈥
2022-06-07 08:35:20 Wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiaj膮cego le偶ak贸w, flag masztowych, stojak贸w reklamowych, materia艂贸w drukowanych i gad偶et贸w promocyjnych na II edycj臋 Festiwalu G贸rnej Odry
2022-06-07 08:34:44 Wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiaj膮cego le偶ak贸w, flag masztowych, stojak贸w reklamowych, materia艂贸w drukowanych i gad偶et贸w promocyjnych na II edycj臋 Festiwalu G贸rnej Odry
2022-06-02 14:05:19 Aleksandra Grabarczyk Wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiaj膮cego le偶ak贸w, flag masztowych, stojak贸w reklamowych, materia艂贸w drukowanych i gad偶et贸w promocyjnych na II edycj臋 Festiwalu G贸rnej Odry
2022-05-30 08:58:26 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 05.05.2022 r.
2022-05-30 08:58:17 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 05.05.2022 r.
2022-05-30 08:55:47 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 10/2022 w sprawie: obj臋cia patronatem honorowym projektu pn. 鈥濺owerON 2022 鈥 Wsiadaj na ko艂o, b臋dzie weso艂o鈥
2022-05-25 15:23:54 Aleksandra Grabarczyk Wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiaj膮cego le偶ak贸w, flag masztowych, stojak贸w reklamowych, materia艂贸w drukowanych i gad偶et贸w promocyjnych na II edycj臋 Festiwalu G贸rnej Odry
2022-05-24 15:09:37 Wykonanie materia艂u fotograficznego oraz filmowego przed i podczas II edycji Festiwalu G贸rnej Odry
2022-05-12 15:14:49 Wykonanie materia艂u fotograficznego oraz filmowego przed i podczas II edycji Festiwalu G贸rnej Odry
2022-05-12 15:12:58 Wykonanie materia艂u fotograficznego oraz filmowego przed i w trakcie trwania II edycji Festiwalu G贸rnej Odry
2022-05-06 08:43:44 Wykonanie i dostawa element贸w pomost贸w p艂ywaj膮cych
2022-05-04 07:54:07 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 07.04.2022 r.
2022-05-04 07:51:37 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 9/2022 w sprawie: obj臋cia patronatem honorowym akcji pn. 鈥濿ielkie Sprz膮tanie Rzeki Rudy鈥
2022-05-04 07:49:23 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 8/2022 w sprawie: ustalenia terminu wp艂aty sk艂adki cz艂onkowskiej - celowej na potrzeby promocji Cz艂onk贸w Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku podczas II edycji Festiwalu Krainy G贸rnej Odry
2022-05-04 07:49:19 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 8/2022 w sprawie: ustalenia terminu wp艂aty sk艂adki cz艂onkowskiej - celowej na potrzeby promocji Cz艂onk贸w Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku podczas II edycji Festiwalu Krainy G贸rnej Odry
2022-04-27 13:19:28 Wykonanie i dostawa element贸w pomost贸w p艂ywaj膮cych
2022-04-27 13:11:33 Wykonanie, dostawa i monta偶 element贸w pomost贸w p艂ywaj膮cych
2022-04-27 12:39:46 Aleksandra Grabarczyk Wykonanie, dostawa i monta偶 element贸w pomost贸w p艂ywaj膮cych
2022-04-26 10:08:48 Aleksandra Grabarczyk Wykonanie, dostawa i monta偶 element贸w pomost贸w p艂ywaj膮cych
2022-04-26 10:08:34 Aleksandra Grabarczyk Wykonanie, dostawa i monta偶 element贸w pomost贸w p艂ywaj膮cych
2022-04-19 09:20:38 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 30.03.2022 r.
2022-04-19 09:12:55 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 7/2022 w sprawie: zwo艂ania Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku
2022-04-19 09:11:27 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 6/2022 w sprawie: zwo艂ania Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku
2022-04-19 09:11:25 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 6/2022 w sprawie: zwo艂ania Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku
2022-04-19 09:09:41 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 14.03.2022 r.
2022-04-19 09:07:42 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 5/2022 w sprawie: poparcia stara艅 Miasta Rydu艂towy w zakresie zwi臋kszenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. 鈥濸rzebudowa terenu przy zbiorniku wodnym Machnikowiec celem utworzenia miejsca us艂ug spo艂ecznych 鈥 etap II鈥 w ramach poddzia艂ania 10.3.2. Rewitalizacja obszar贸w zdegradowanych 鈥 RIT
2022-04-14 15:26:51 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 28.02.2022 r.
2022-04-14 15:24:49 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 4/2022 w sprawie: zwo艂ania Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku
2022-04-14 15:23:17 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 3/2022 w sprawie: zatwierdzenia projektu aneksu nr 4 do porozumienia nr 11/RR/2015 z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie powierzenia zada艅 z zakresu realizacji instrumentu Regionalne Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego na lata 2014鈥2020
2022-04-14 15:20:34 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 18.02.2022 r.
2022-04-14 15:18:29 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 2/2022 w sprawie: poparcia stara艅 Gminy Ku藕nia Raciborska w zakresie zwi臋kszenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. 鈥濵odernizacja i termomodernizacja budynku Urz臋du Miejskiego w Ku藕ni Raciborskiej przy ul. S艂owackiego 4鈥 w ramach poddzia艂ania 4.3.2 Efektywno艣膰 energetyczna i odnawialne 藕r贸d艂a energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej 鈥 RIT
2022-04-14 15:15:38 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zgromadzenia Og贸lnego z dn. 30.03.2022 r.
2022-04-14 15:13:04 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 3/2022 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2022
2022-04-14 15:11:59 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 2/2022 w sprawie: ustalenia wysoko艣ci sk艂adki cz艂onkowskiej - celowej na potrzeby promocji Cz艂onk贸w Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku podczas II edycji Festiwalu Krainy G贸rnej Odry
2022-04-14 15:10:50 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 1/2022 w sprawie: przyj臋cia 鈥濻prawozdania rocznego IP RIT z realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL za 2021 rok鈥
2022-03-29 14:52:39 Subregion Og艂oszenie o naborze - Specjalista w Referacie Rozwoju, Promocji i Turystyki
2022-03-29 12:25:18 Subregion Og艂oszenie o naborze - Specjalista w Referacie Rozwoju, Promocji i Turystyki
2022-03-29 12:25:10 Subregion Og艂oszenie o naborze - Specjalista w Referacie Rozwoju, Promocji i Turystyki
2022-03-29 12:24:03 Subregion Og艂oszenie o naborze - Specjalista w Referacie Rozwoju, Promocji i Turystyki
2022-03-16 11:48:27 Subregion Og艂oszenie o naborze - Specjalista w Referacie Rozwoju, Promocji i Turystyki
2022-03-16 11:46:36 Subregion Og艂oszenie o naborze - Specjalista w Referacie Rozwoju, Promocji i Turystyki
2022-03-02 14:15:08 Subregion Og艂oszenie o naborze - Asystent w Referacie Projekt贸w W艂asnych (Ekodoradca)
2022-03-02 14:14:20 Subregion Og艂oszenie o naborze - Asystent w Referacie Projekt贸w W艂asnych (Ekodoradca)
2022-02-18 13:00:14 Aleksandra Grabarczyk Og艂oszenie o naborze - Asystent w Referacie Projekt贸w W艂asnych (Ekodoradca)
2022-02-18 12:55:32 Aleksandra Grabarczyk Og艂oszenie o naborze - Asystent w Referacie Projekt贸w W艂asnych (Ekodoradca)
2022-02-18 12:54:52 Aleksandra Grabarczyk Og艂oszenie o naborze - Asystent w Referacie Projekt贸w W艂asnych (Ekodoradca)
2022-02-18 12:37:36 Aleksandra Grabarczyk Og艂oszenie o naborze - Asystent w referacie projekt贸w w艂asnych
2022-02-18 12:37:00 Aleksandra Grabarczyk Og艂oszenie o naborze - Asystent w referacie projekt贸w w艂asnych
2022-02-10 14:20:32 Subregion Og艂oszenie o naborze - Asystent w referacie projekt贸w w艂asnych
2022-02-10 14:18:19 Subregion Og艂oszenie o naborze: Asystent w referacie projekt贸w w艂asnych
2022-02-10 14:17:35 Subregion Og艂oszenie o naborze: Asystent w referacie projekt贸w w艂asnych
2022-01-18 14:47:48 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 14.01.2022 r.
2022-01-18 14:46:27 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 1/2022 w sprawie: przyj臋cia stanowiska w zakresie obni偶enia subwencji o艣wiatowej przeznaczonej na nauczanie j臋zyk贸w mniejszo艣ci narodowych i etnicznych
2022-01-11 12:48:42 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 28.12.2021 r.
2022-01-11 12:47:29 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 73/2021 w sprawie: ustalenia terminu wp艂aty sk艂adek cz艂onkowskich 鈥 celowych dla Cz艂onk贸w Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku na potrzeby realizacji dzia艂a艅 edukacyjno-szkoleniowych w 2022 roku
2022-01-11 12:46:16 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 72/2021 w sprawie: przesuni臋膰 艣rodk贸w finansowych w strukturze zada艅 planu finansowego na 2021 rok
2022-01-11 12:44:09 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 71/2021 w sprawie: przyj臋cia stanowiska w zakresie propozycji podzia艂u 艣rodk贸w w ramach programu 鈥濬undusze Europejskie dla 艢l膮skiego 2021-2027鈥
2022-01-11 12:43:06 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 70/2021 w sprawie: przyj臋cia stanowiska w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych wdra偶anych w ramach Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Wojew贸dztwa 艢l膮skiego 2030
2022-01-11 12:06:58 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 21 maja 2021 r.
2022-01-11 12:04:52 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 1/2021 w sprawie: wydania opinii w przedmiocie sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zwi膮zku za 2020 rok oraz przed艂o偶enia Zgromadzeniu Og贸lnemu wniosku w przedmiocie absolutorium dla Zarz膮du za 2020 rok
2022-01-11 11:56:45 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 21/2021 w sprawie: zmiany uchwa艂y nr 14/2020 Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie: ustalenia wysoko艣ci sk艂adki cz艂onkowskiej - celowej na potrzeby realizacji dzia艂a艅 edukacyjno-szkoleniowych Cz艂onk贸w Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku (ze zm.)
2022-01-11 11:34:17 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 20/2021 w sprawie: przyj臋cia planu finansowego Zwi膮zku na rok 2022
2022-01-11 11:33:01 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 19/2021 w sprawie: uchwalenia ramowego planu dzia艂alno艣ci Zwi膮zku na rok 2022
2022-01-11 11:31:57 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 18/2021 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2021
2022-01-11 11:30:24 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zgromadzenia Og贸lnego z dn. 08.11.2021 r.
2021-12-21 09:42:38 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 10.12.2021 r.
2021-12-21 09:42:25 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 10.12.2021 r.
2021-12-21 09:41:31 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 69/2021 w sprawie: poparcia stara艅 Miasta Jastrz臋bie-Zdr贸j w zakresie zwi臋kszenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. 鈥濸rzebudowa i zwi臋kszenie efektywno艣ci energetycznej w budynku przy ulicy Wroc艂awskiej 2 w Jastrz臋biu-Zdroju, na potrzeby jednostek miasta鈥 w ramach poddzia艂ania 4.3.2 Efektywno艣膰 energetyczna i odnawialne 藕r贸d艂a energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej 鈥 RIT
2021-12-21 09:41:21 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 69/2021 w sprawie: poparcia stara艅 Miasta Jastrz臋bie-Zdr贸j w zakresie zwi臋kszenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. 鈥濸rzebudowa i zwi臋kszenie efektywno艣ci energetycznej w budynku przy ulicy Wroc艂awskiej 2 w Jastrz臋biu-Zdroju, na potrzeby jednostek miasta鈥 w ramach poddzia艂ania 4.3.2 Efektywno艣膰 energetyczna i odnawialne 藕r贸d艂a energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej 鈥 RIT
2021-12-21 09:36:23 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 07.12.2021 r.
2021-12-21 09:35:15 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 68/2021 w sprawie: poparcia stara艅 Gminy God贸w w zakresie zwi臋kszenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. 鈥濽nieszkodliwianie odpad贸w zawieraj膮cych azbest na terenie Gminy God贸w鈥 w ramach poddzia艂ania 5.2.2 Gospodarka odpadami 鈥 RIT
2021-12-21 09:35:12 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 68/2021 w sprawie: poparcia stara艅 Gminy God贸w w zakresie zwi臋kszenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. 鈥濽nieszkodliwianie odpad贸w zawieraj膮cych azbest na terenie Gminy God贸w鈥 w ramach poddzia艂ania 5.2.2 Gospodarka odpadami 鈥 RIT
2021-12-21 09:31:48 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 08.11.2021 r.
2021-12-21 09:30:40 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 67/2021 w sprawie: przyj臋cia projektu planu finansowego Zwi膮zku na 2022 rok
2021-12-21 09:29:35 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 66/2021 w sprawie: przyj臋cia projektu ramowego planu dzia艂alno艣ci Zwi膮zku na 2022 rok
2021-12-21 09:16:04 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 20.09.2021 r.
2021-12-21 09:14:55 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 65/2021 w sprawie: zwo艂ania Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku
2021-12-21 09:13:42 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 64/2021 w sprawie: przesuni臋膰 艣rodk贸w finansowych w strukturze zada艅 planu finansowego na 2021 rok
2021-12-21 08:51:31 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 31.08.2021 r.
2021-12-21 08:51:17 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 31.08.2021 r.
2021-12-21 08:50:12 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 63/2021 w sprawie: poparcia stara艅 Miasta Rybnika w zakresie zwi臋kszenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. 鈥瀂wi臋kszenie funkcjonalno艣ci zabytkowego parku im. Henryka Czempiela w kontek艣cie procesu rewitalizacji dzielnicy Niedobczyce w Rybniku鈥 w ramach poddzia艂ania 10.3.2. Rewitalizacja obszar贸w zdegradowanych 鈥 RIT
2021-12-21 08:47:05 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 25.08.2021 r.
2021-12-21 08:45:46 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 62/2021 w sprawie: wyra偶enia zgody na zmian臋 terminu zako艅czenia realizacji projektu pn. 鈥炁伳卌zymy z energi膮鈥 鈥 monta偶 instalacji OZE dla budynk贸w mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2021-12-21 08:45:32 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 62/2021 w sprawie: wyra偶enia zgody na zmian臋 terminu zako艅czenia realizacji projektu pn. 鈥炁伳卌zymy z energi膮鈥 鈥 monta偶 instalacji OZE dla budynk贸w mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2021-12-21 08:44:31 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 61/2021 w sprawie: aktualizacji Regulaminu naboru wniosk贸w i realizacji projektu pn. 鈥炁伳卌zymy z energi膮鈥 鈥 monta偶 instalacji OZE dla budynk贸w mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2021-12-21 08:43:30 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 60/2021 w sprawie: wyra偶enia zgody na zmian臋 terminu zako艅czenia realizacji projektu pn. 鈥濭miny z dobr膮 energi膮鈥 - wymiana urz膮dze艅 grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2021-12-21 08:41:33 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 59/2021 w sprawie: aktualizacji Regulaminu naboru wniosk贸w i realizacji projektu pn. 鈥濭miny z dobr膮 energi膮鈥 - wymiana urz膮dze艅 grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2021-12-21 08:31:45 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 15.07.2021 r.
2021-12-21 08:30:23 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 58/2021 w sprawie: wyra偶enia zgody na podpisanie listu intencyjnego o wsp贸艂pracy z Pa艅stwow膮 Wy偶sz膮 Szko艂膮 Zawodow膮 w Raciborzu w zakresie promocji turystycznej marki 鈥濳raina G贸rnej Odry鈥
2021-12-21 08:29:24 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 57/2021 w sprawie: przyj臋cia stanowiska do projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy pa艅stwa w wychowywaniu dzieci oraz niekt贸rych innych ustaw
2021-12-21 08:23:30 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 29.06.2021 r.
2021-12-21 08:22:30 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 56/2021 w sprawie: przesuni臋膰 艣rodk贸w finansowych w strukturze zada艅 planu finansowego na 2021 rok
2021-12-21 08:22:14 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 56/2021 w sprawie: przesuni臋膰 艣rodk贸w finansowych w strukturze zada艅 planu finansowego na 2021 rok
2021-12-21 08:21:16 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 55/2021 w sprawie: poparcia stara艅 Gminy N臋dza w zakresie zwi臋kszenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. 鈥濨udowa oczyszczalni 艣ciek贸w dla Gminy N臋dza w miejscowo艣ci Ciechowice鈥 w ramach poddzia艂ania 5.1.2. Gospodarka wodno-艣ciekowa 鈥 RIT
2021-12-21 07:58:01 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 22.06.2021 r.
2021-12-21 07:56:26 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 54/2021 w sprawie: ustalenia terminu wp艂aty sk艂adki cz艂onkowskiej 鈥 celowej dla Powiatu Wodzis艂awskiego - Cz艂onka Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku na potrzeby realizacji dzia艂a艅 edukacyjno-szkoleniowych
2021-12-21 07:55:43 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 53/2021 w sprawie: przyj臋cia stanowiska dotycz膮cego gospodarowania terenami pokopalnianymi b臋d膮cymi w dyspozycji Sp贸艂ki Restrukturyzacji Kopal艅 S.A.
2021-12-21 07:54:37 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 53/2021 w sprawie: przyj臋cia stanowiska dotycz膮cego gospodarowania terenami pokopalnianymi b臋d膮cymi w dyspozycji Sp贸艂ki Restrukturyzacji Kopal艅 S.A.
2021-11-12 15:28:23 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 07.06.2021 r.
2021-11-12 15:25:55 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 52/2021 w sprawie: poparcia stara艅 Gminy Krzy偶anowice w zakresie zwi臋kszenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. 鈥濼ermomodernizacja budynku Szko艂y Podstawowej w Bie艅kowicach鈥 w ramach poddzia艂ania 4.3.2. Efektywno艣膰 energetyczna i odnawialne 藕r贸d艂a energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej 鈥 RIT
2021-11-12 15:24:50 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 51/2021 w sprawie: poparcia stara艅 Gminy Krzy偶anowice w zakresie zwi臋kszenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. 鈥濺ewitalizacja budynku dawnej wozowni przy ruinach zamku w Tworkowie鈥 w ramach poddzia艂ania 10.3.2. Rewitalizacja obszar贸w zdegradowanych 鈥 RIT
2021-11-08 15:19:03 Pawe艂 Tu艂odziecki Nab贸r uzupe艂niaj膮cy ci膮g艂y do projektu "艁膮czymy z energi膮..." - aktualizacja
2021-11-08 15:18:47 Pawe艂 Tu艂odziecki Nab贸r uzupe艂niaj膮cy ci膮g艂y do projektu "艁膮czymy z energi膮..." - aktualizacja
2021-11-08 08:33:34 Pawe艂 Tu艂odziecki Nab贸r uzupe艂niaj膮cy ci膮g艂y w ramach projektu "Gminy z dobr膮 energi膮..." - AKTUALIZACJA 04.11.2021
2021-11-08 08:33:05 Pawe艂 Tu艂odziecki Nab贸r uzupe艂niaj膮cy ci膮g艂y w ramach projektu "Gminy z dobr膮 energi膮..." - AKTUALIZACJA 04.11.2021
2021-10-21 09:45:19 Pawe艂 Tu艂odziecki Nab贸r uzupe艂niaj膮cy ci膮g艂y w ramach projektu "Gminy z dobr膮 energi膮..." - AKTUALIZACJA 21.10.2021
2021-10-12 08:25:45 Pawe艂 Tu艂odziecki Nab贸r uzupe艂niaj膮cy ci膮g艂y w ramach projektu "Gminy z dobr膮 energi膮..." - AKTUALIZACJA 05.10.2021
2021-09-22 10:37:13 Pawe艂 Tu艂odziecki Nab贸r uzupe艂niaj膮cy ci膮g艂y w ramach projektu "Gminy z dobr膮 energi膮..." - AKTUALIZACJA 21.09.2021
2021-09-06 11:59:04 Subregion Opracowanie diagnozy spo艂eczno-gospodarczej obszaru Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego wraz ze wskazaniem cel贸w i kierunk贸w dzia艂a艅
2021-09-06 11:58:54 Subregion Opracowanie diagnozy spo艂eczno-gospodarczej obszaru Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego wraz ze wskazaniem cel贸w i kierunk贸w dzia艂a艅
2021-09-03 09:23:44 Subregion Opracowanie diagnozy spo艂eczno-gospodarczej obszaru Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego wraz ze wskazaniem cel贸w i kierunk贸w dzia艂a艅
2021-08-31 14:31:23 Katarzyna Palki Nab贸r uzupe艂niaj膮cy ci膮g艂y do projektu "艁膮czymy z energi膮..." - aktualizacja
2021-08-31 14:30:07 Katarzyna Palki Nab贸r uzupe艂niaj膮cy ci膮g艂y do projektu "艁膮czymy z energi膮..." - aktualizacja
2021-08-31 10:20:55 Pawe艂 Tu艂odziecki Nab贸r uzupe艂niaj膮cy ci膮g艂y w ramach projektu "Gminy z dobr膮 energi膮..." - AKTUALIZACJA 24.08.2021
2021-08-31 10:20:51 Pawe艂 Tu艂odziecki Nab贸r uzupe艂niaj膮cy ci膮g艂y w ramach projektu "Gminy z dobr膮 energi膮..." - AKTUALIZACJA 24.08.2021
2021-08-31 10:19:49 Pawe艂 Tu艂odziecki Nab贸r uzupe艂niaj膮cy ci膮g艂y w ramach projektu "Gminy z dobr膮 energi膮..." - AKTUALIZACJA 24.08.2021
2021-08-31 09:58:35 Subregion Opracowanie diagnozy spo艂eczno-gospodarczej obszaru Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego wraz ze wskazaniem cel贸w i kierunk贸w dzia艂a艅
2021-08-30 11:13:42 Katarzyna Palki Nab贸r uzupe艂niaj膮cy ci膮g艂y do projektu "艁膮czymy z energi膮..." - aktualizacja
2021-08-27 08:49:45 Katarzyna Palki Nab贸r uzupe艂niaj膮cy ci膮g艂y do projektu "艁膮czymy z energi膮..." - aktualizacja
2021-08-26 12:07:52 Subregion Opracowanie diagnozy spo艂eczno-gospodarczej obszaru Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego wraz ze wskazaniem cel贸w i kierunk贸w dzia艂a艅
2021-08-26 11:59:23 Subregion Opracowanie diagnozy spo艂eczno-gospodarczej obszaru Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego wraz ze wskazaniem cel贸w i kierunk贸w dzia艂a艅
2021-08-26 08:36:15 Subregion Opracowanie diagnozy spo艂eczno-gospodarczej obszaru Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego wraz ze wskazaniem cel贸w i kierunk贸w dzia艂a艅
2021-08-26 08:34:45 Subregion Opracowanie diagnozy spo艂eczno-gospodarczej obszaru Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego wraz ze wskazaniem cel贸w i kierunk贸w dzia艂a艅
2021-08-25 12:06:13 Pawe艂 Tu艂odziecki Nab贸r uzupe艂niaj膮cy ci膮g艂y w ramach projektu "Gminy z dobr膮 energi膮..." - AKTUALIZACJA 24.08.2021
2021-08-25 11:38:06 Subregion Nab贸r uzupe艂niaj膮cy ci膮g艂y w ramach projektu "Gminy z dobr膮 energi膮..." - AKTUALIZACJA 10.08.2021
2021-08-25 11:37:54 Subregion Nab贸r uzupe艂niaj膮cy ci膮g艂y w ramach projektu "Gminy z dobr膮 energi膮..." - AKTUALIZACJA 10.08.2021
2021-08-25 11:28:42 Subregion Nab贸r uzupe艂niaj膮cy ci膮g艂y w ramach projektu "Gminy z dobr膮 energi膮..." - AKTUALIZACJA 10.08.2021
2021-08-25 10:54:53 Pawe艂 Tu艂odziecki Nab贸r uzupe艂niaj膮cy ci膮g艂y w ramach projektu "Gminy z dobr膮 energi膮..." - AKTUALIZACJA 24.08.2021
2021-08-19 13:48:28 Katarzyna Palki Nab贸r uzupe艂niaj膮cy ci膮g艂y do projektu "艁膮czymy z energi膮..." - aktualizacja
2021-08-19 11:42:20 Katarzyna Palki Nab贸r uzupe艂niaj膮cy ci膮g艂y do projektu "艁膮czymy z energi膮..." - aktualizacja
2021-08-12 17:26:47 Pawe艂 Tu艂odziecki Nab贸r uzupe艂niaj膮cy ci膮g艂y w ramach projektu "Gminy z dobr膮 energi膮..." - AKTUALIZACJA 10.08.2021
2021-08-09 08:51:12 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku z dn. 21.06.2021 r.
2021-08-09 08:49:05 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 17/2021 w sprawie: przyj臋cia stanowiska w zakresie realizacji Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na obszarze NUTS 3 podregionu rybnickiego
2021-08-09 08:46:03 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 16/2021 w sprawie: ustalenia wysoko艣ci sk艂adki cz艂onkowskiej na 2022 rok
2021-08-09 08:44:15 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 15/2021 w sprawie: ustalenia wysoko艣ci sk艂adki cz艂onkowskiej - celowej na potrzeby realizacji dzia艂a艅 edukacyjno-szkoleniowych dla Powiatu Wodzis艂awskiego 鈥 Cz艂onka Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku
2021-08-09 08:42:40 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 14/2021 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2021
2021-08-09 08:39:13 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 13/2021 w sprawie: udzielenia absolutorium dla cz艂onk贸w Zarz膮du za 2020 rok
2021-08-09 08:37:22 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 12/2021 w sprawie: przyj臋cia sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku za 2020 rok
2021-08-09 08:33:10 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku z dn. 27.05.2021 r.
2021-08-09 08:30:52 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 11/2021 w sprawie: wyra偶enia zgody na zaci膮gniecie zobowi膮zania w postaci po偶yczki od Miasta Rybnika oraz Miasta Jastrz臋bie-Zdr贸j na potrzeby realizacji projektu "艁膮czymy z energi膮" 鈥 monta偶 instalacji OZE dla budynk贸w mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego oraz "Gminy z dobr膮 energi膮" - wymiana urz膮dze艅 grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2021-07-30 10:53:46 Katarzyna Palki Nab贸r uzupe艂niaj膮cy ci膮g艂y do projektu "艁膮czymy z energi膮..." - aktualizacja
2021-07-29 07:24:34 Pawe艂 Tu艂odziecki Nab贸r uzupe艂niaj膮cy ci膮g艂y w ramach projektu "Gminy z dobr膮 energi膮..." - AKTUALIZACJA 27.07.2021
2021-07-15 11:10:14 Katarzyna Palki Nab贸r uzupe艂niaj膮cy ci膮g艂y do projektu "艁膮czymy z energi膮..." - aktualizacja
2021-07-13 13:59:26 Katarzyna Palki Nab贸r uzupe艂niaj膮cy ci膮g艂y w ramach projektu "Gminy z dobr膮 energi膮..." - AKTUALIZACJA 13.07.2021
2021-07-13 13:59:15 Katarzyna Palki Nab贸r uzupe艂niaj膮cy ci膮g艂y w ramach projektu "Gminy z dobr膮 energi膮..." - AKTUALIZACJA 13.07.2021
2021-07-06 14:53:45 Katarzyna Palki Nab贸r uzupe艂niaj膮cy ci膮g艂y do projektu "艁膮czymy z energi膮..." - aktualizacja
2021-06-29 14:26:42 Pawe艂 Tu艂odziecki Nab贸r uzupe艂niaj膮cy ci膮g艂y w ramach projektu "Gminy z dobr膮 energi膮..." - AKTUALIZACJA 29.06.2021
2021-06-23 15:46:54 Katarzyna Palki Nab贸r uzupe艂niaj膮cy ci膮g艂y do projektu "艁膮czymy z energi膮..." - aktualizacja
2021-06-23 07:42:17 Wykonanie聽oznakowania szlaku rowerowego pn. P臋tla rowerowa 鈥濴asy Rudzkie鈥 wraz z posadowieniem w terenie.
2021-06-23 07:42:13 Wykonanie聽oznakowania szlaku rowerowego pn. P臋tla rowerowa 鈥濴asy Rudzkie鈥 wraz z posadowieniem w terenie.
2021-06-23 07:40:52 Wykonanie聽oznakowania szlaku rowerowego pn. P臋tla rowerowa 鈥濴asy Rudzkie鈥 wraz z posadowieniem w terenie.
2021-06-15 15:23:55 Pawe艂 Tu艂odziecki Nab贸r uzupe艂niaj膮cy ci膮g艂y w ramach projektu "Gminy z dobr膮 energi膮..." - AKTUALIZACJA 15.06.2021
2021-06-15 11:59:14 Wykonanie聽oznakowania szlaku rowerowego pn. P臋tla rowerowa 鈥濴asy Rudzkie鈥 wraz z posadowieniem w terenie.
2021-06-15 11:58:23 Wykonanie聽oznakowania szlaku rowerowego pn. P臋tla rowerowa 鈥濴asy Rudzkie鈥 wraz z posadowieniem w terenie.
2021-06-15 11:56:10 Wykonanie聽oznakowania szlaku rowerowego pn. P臋tla rowerowa 鈥濴asy Rudzkie鈥 wraz z posadowieniem w terenie.
2021-06-11 11:47:40 Katarzyna Palki Nab贸r uzupe艂niaj膮cy ci膮g艂y do projektu "艁膮czymy z energi膮..." - aktualizacja
2021-06-09 11:36:57 Pawe艂 Tu艂odziecki Nab贸r uzupe艂niaj膮cy ci膮g艂y w ramach projektu "Gminy z dobr膮 energi膮..." - AKTUALIZACJA 08.06.2021
2021-06-08 15:25:40 Wykonanie聽oznakowania szlaku rowerowego pn. P臋tla rowerowa 鈥濴asy Rudzkie鈥 wraz z posadowieniem w terenie.
2021-06-08 15:24:31 Zapytanie ofertowe nr 3/SZ/KGO/2021 dotycz膮ce wykonania聽oznakowania szlaku rowerowego pn. P臋tla rowerowa 鈥濴asy Rudzkie鈥 wraz z posadowieniem w terenie.
2021-06-08 15:23:59
2021-06-01 08:05:52 Katarzyna Palki Nab贸r uzupe艂niaj膮cy ci膮g艂y do projektu "艁膮czymy z energi膮..." - aktualizacja
2021-05-28 12:05:34 Wykonanie gad偶et贸w promocyjnych, le偶ak贸w, fotoram oraz materia艂贸w drukowanych na Festiwal G贸rnej Odry, kt贸ry odb臋dzie si臋 w dniach 25-27 czerwca 2021.
2021-05-26 08:27:29 Pawe艂 Tu艂odziecki Nab贸r uzupe艂niaj膮cy ci膮g艂y w ramach projektu "Gminy z dobr膮 energi膮..." - AKTUALIZACJA 25.05.2021
2021-05-25 15:29:07 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 19.05.2021 r.
2021-05-25 15:25:49 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 50/2021 w sprawie: poparcia stara艅 Miasta Racib贸rz w zakresie zwi臋kszenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. 鈥瀂agospodarowanie Bulwar贸w Nadodrza艅skich 鈥 Lewy Brzeg Odry w Raciborzu鈥 w ramach poddzia艂ania 10.3.2. Rewitalizacja obszar贸w zdegradowanych 鈥 RIT
2021-05-25 15:23:08 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 49/2021 w sprawie: poparcia stara艅 Miasta Racib贸rz w zakresie zwi臋kszenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. 鈥濸oprawa efektywno艣ci energetycznej po艂膮czona ze wzrostem udzia艂u energii pochodz膮cej ze 藕r贸de艂 odnawialnych na terenie Miasta Racib贸rz 鈥 etap V鈥 w ramach poddzia艂ania 4.3.2. Efektywno艣膰 energetyczna i odnawialne 藕r贸d艂a energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej 鈥 RIT
2021-05-25 15:21:04 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 48/2021 w sprawie: poparcia stara艅 Miasta Racib贸rz w zakresie zwi臋kszenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. 鈥濨udowa Punktu Selektywnej Zbi贸rki Odpad贸w Komunalnych (PSZOK) w mie艣cie Racib贸rz II etap inwestycji鈥 w ramach poddzia艂ania 5.2.2. Gospodarka odpadami 鈥 RIT
2021-05-25 15:17:11 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 47/2021 w sprawie: poparcia stara艅 Miasta Rybnika w zakresie zwi臋kszenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. 鈥瀂wi臋kszenie funkcjonalno艣ci zabytkowego parku im. Henryka Czempiela w kontek艣cie procesu rewitalizacji dzielnicy Niedobczyce w Rybniku鈥 w ramach poddzia艂ania 10.3.2. Rewitalizacja obszar贸w zdegradowanych 鈥 RIT
2021-05-25 14:17:25 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 46/2021 w sprawie: poparcia stara艅 Miasta Rybnika w zakresie zwi臋kszenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. 鈥濼ermomodernizacja budynku Szko艂y Podstawowej nr 19 w Rybniku鈥 w ramach poddzia艂ania 4.3.2. Efektywno艣膰 energetyczna i odnawialne 藕r贸d艂a energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej 鈥 RIT
2021-05-25 13:48:45 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 45/2021 w sprawie: poparcia stara艅 Miasta Rybnika w zakresie zwi臋kszenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. 鈥濷ZE w budynkach u偶yteczno艣ci publicznej na terenie miasta Rybnika 鈥 etap II鈥 w ramach poddzia艂ania 4.1.2. Odnawialne 藕r贸d艂a energii 鈥 RIT
2021-05-25 13:44:37 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 44/2021 w sprawie: poparcia stara艅 Gminy Lyski w zakresie zwi臋kszenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. 鈥濳ompleksowa termomodernizacja Przedszkola w Suminie鈥 w ramach 4.3.2. Efektywno艣膰 energetyczna i odnawialne 藕r贸d艂a energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej 鈥 RIT
2021-05-25 13:37:02 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 43/2021 w sprawie: poparcia stara艅 Gminnego Przedsi臋biorstwa Wodoci膮g贸w i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ku藕ni Raciborskiej w zakresie zwi臋kszenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. 鈥濺ozw贸j i modernizacja infrastruktury wodno-艣ciekowej w Gminie Ku藕nia Raciborska鈥 w ramach poddzia艂ania 5.1.2. Gospodarka wodno-艣ciekowa 鈥 RIT
2021-05-25 13:32:44 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 42/2021 w sprawie: zwo艂ania Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku
2021-05-20 15:29:37 Wykonanie gad偶et贸w promocyjnych, le偶ak贸w, fotoram oraz materia艂贸w drukowanych na Festiwal G贸rnej Odry, kt贸ry odb臋dzie si臋 w dniach 25-27 czerwca 2021.
2021-05-20 15:28:50 Wykonanie gad偶et贸w promocyjnych, le偶ak贸w, fotoram oraz materia艂贸w drukowanych na Festiwal G贸rnej Odry, kt贸ry odb臋dzie si臋 w dniach 25-27 czerwca 2021.
2021-05-20 15:28:04 Katarzyna Palki Nab贸r uzupe艂niaj膮cy ci膮g艂y do projektu "艁膮czymy z energi膮..." - aktualizacja
2021-05-20 15:27:33
2021-05-14 10:09:54 Katarzyna Palki Nab贸r uzupe艂niaj膮cy ci膮g艂y do projektu "艁膮czymy z energi膮..." - aktualizacja
2021-05-14 09:15:19 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 12.05.2021 r.
2021-05-14 09:12:33 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 41/2021 w sprawie: zwo艂ania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku
2021-05-14 09:11:10 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 40/2021 w sprawie: ustalenia terminu wp艂aty sk艂adki cz艂onkowskiej 鈥 celowej dla Gminy Lubomia - Cz艂onka Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku na potrzeby realizacji dzia艂a艅 edukacyjno-szkoleniowych
2021-05-14 09:09:43 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 39/2021 w sprawie: ustalenia terminu wp艂aty sk艂adki cz艂onkowskiej 鈥 celowej dla Miasta Jastrz臋bie-Zdr贸j - Cz艂onka Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku na potrzeby realizacji dzia艂a艅 edukacyjno-szkoleniowych
2021-05-14 09:08:10 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 38/2021 w sprawie: zmiany uchwa艂y nr 23/2021 Zarz膮du Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie: ustalenia terminu wp艂aty sk艂adki cz艂onkowskiej 鈥 celowej dla Miasta Rydu艂towy - Cz艂onka Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku na potrzeby realizacji dzia艂a艅 edukacyjno-szkoleniowych
2021-05-14 09:05:21 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 37/2021 w sprawie: ustalenia terminu wp艂aty sk艂adki cz艂onkowskiej 鈥 celowej na potrzeby promocji Cz艂onk贸w Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku podczas Festiwalu Krainy G贸rnej Odry
2021-05-14 09:03:13 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 36/2021 w sprawie: poparcia stara艅 Gminy Miejskiej 呕ory w zakresie zwi臋kszenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. 鈥濷艣rodek rekreacyjny w 呕orach-Roju: przestrze艅 wypoczynku, rekreacji i integracji mieszka艅c贸w鈥 w ramach poddzia艂ania 10.3.2. Rewitalizacja obszar贸w zdegradowanych 鈥 RIT
2021-05-11 10:06:58 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 04.05.2021 r.
2021-05-11 10:03:27 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 35/2021 w sprawie: poparcia stara艅 Gminy Kornowac w zakresie zwi臋kszenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. 鈥濨udowa Punktu Selektywnej Zbi贸rki Odpad贸w Komunalnych w Gminie Kornowac鈥 w ramach poddzia艂ania 5.2.2. Gospodarka odpadami - RIT
2021-05-11 09:43:20 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 34/2021 w sprawie: przyst膮pienia do przygotowania Strategii Terytorialnej Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego na lata 2021-2027
2021-05-11 09:30:56 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 33/2021 w sprawie: przyj臋cia sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku za 2020 rok
2021-05-11 09:21:15 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Og贸lnego z dn. 04.05.2021 r.
2021-05-11 09:09:13 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 10/2021 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2021
2021-05-11 09:03:32 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 9/2021 w sprawie: zmiany uchwa艂y nr 14/2020 Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie: ustalenia wysoko艣ci sk艂adki cz艂onkowskiej - celowej na potrzeby realizacji dzia艂a艅 edukacyjno-szkoleniowych Cz艂onk贸w Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku (ze zm.)
2021-05-11 08:59:43 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 8/2021 w sprawie: ustalenia wysoko艣ci sk艂adki cz艂onkowskiej - celowej na potrzeby realizacji dzia艂a艅 edukacyjno-szkoleniowych dla Gminy Lubomia 鈥 Cz艂onka Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku
2021-05-11 08:56:16 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 7/2021 w sprawie: zmiany uchwa艂y nr 5/2021 Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie ustalenia wysoko艣ci sk艂adki cz艂onkowskiej - celowej na potrzeby realizacji dzia艂a艅 edukacyjno-szkoleniowych dla Miasta Rydu艂towy 鈥 Cz艂onka Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku
2021-05-11 08:53:32 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 6/2021 w sprawie: ustalenia wysoko艣ci sk艂adki cz艂onkowskiej - celowej na potrzeby promocji Cz艂onk贸w Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku podczas Festiwalu Krainy G贸rnej Odry
2021-05-07 13:12:00 Wykonanie materia艂u fotograficznego i video podczas trwania Festiwalu G贸rnej Odry w dniach 25-27 czerwca 2021 roku w 7 lokalizacjach: Rybnik, 呕ory, Racib贸rz, Jastrz臋bie-Zdr贸j, Wodzis艂aw 艢l膮ski, Cha艂upki oraz Turze.
2021-05-06 14:49:00 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 27.04.2021 r.
2021-05-06 14:44:26 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 31/2021 w sprawie: poparcia stara艅 Miasta Rybnika w zakresie zwi臋kszenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. 鈥濩entrum Us艂ug Spo艂eczno艣ciowych 鈥 dom dla matek z ma艂oletnimi dzie膰mi i kobiet w ci膮偶y przy ul. 艢wierkla艅skiej 4 w Rybniku鈥 w ramach poddzia艂ania 10.2.2. Rozw贸j mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury us艂ug spo艂ecznych - RIT
2021-05-06 14:39:38 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 30/2021 w sprawie: poparcia stara艅 Gminy Mszana w zakresie zwi臋kszenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. 鈥濨udowa systemu wentylacji wraz z odzyskaniem ciep艂a (rekuperacja) w krytej p艂ywalni w Po艂omi鈥 w ramach poddzia艂ania 4.3.2. Efektywno艣膰 energetyczna i odnawialne 藕r贸d艂a energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej 鈥 RIT
2021-05-06 14:37:07 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 29/2021 w sprawie: poparcia stara艅 Gminy Lyski w zakresie zwi臋kszenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. 鈥濺ozbudowa sieci kanalizacyjnej w Lyskach i Suminie wraz z modernizacj膮 oczyszczalni 艣ciek贸w w Suminie鈥 w ramach poddzia艂ania 5.1.2. Gospodarka wodno-艣ciekowa - RIT
2021-05-06 14:30:49 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 28/2021 w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Biura Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku
2021-05-06 14:26:59 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 19.04.2021 r.
2021-05-06 14:24:36 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 27/2021 w sprawie: zwo艂ania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku
2021-05-06 14:24:29 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 27/2021 w sprawie: zwo艂ania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku
2021-05-05 10:03:43 Katarzyna Palki Nab贸r uzupe艂niaj膮cy ci膮g艂y do projektu "艁膮czymy z energi膮..." - aktualizacja
2021-05-04 08:49:57 Pawe艂 Tu艂odziecki Nab贸r uzupe艂niaj膮cy ci膮g艂y w ramach projektu "Gminy z dobr膮 energi膮..." - AKTUALIZACJA 04.05.2021
2021-05-04 08:46:55 Pawe艂 Tu艂odziecki Nab贸r uzupe艂niaj膮cy ci膮g艂y w ramach projektu "Gminy z dobr膮 energi膮..." - AKTUALIZACJA 04.05.2021
2021-05-04 08:46:05 Pawe艂 Tu艂odziecki Nab贸r uzupe艂niaj膮cy ci膮g艂y w ramach projektu "Gminy z dobr膮 energi膮..." - AKTUALIZACJA 04.05.2021
2021-04-27 08:28:05 Wykonanie materia艂u fotograficznego i video podczas trwania Festiwalu G贸rnej Odry w dniach 25-27 czerwca 2021 roku w 7 lokalizacjach: Rybnik, 呕ory, Racib贸rz, Jastrz臋bie-Zdr贸j, Wodzis艂aw 艢l膮ski, Cha艂upki oraz Turze.
2021-04-26 15:23:15 Katarzyna Palki Nab贸r uzupe艂niaj膮cy ci膮g艂y do projektu "艁膮czymy z energi膮..." - aktualizacja
2021-04-26 14:37:11 Katarzyna Palki Nab贸r uzupe艂niaj膮cy ci膮g艂y do projektu "艁膮czymy z energi膮..." - aktualizacja
2021-04-26 14:27:57 Wykonanie materia艂u fotograficznego i video podczas trwania Festiwalu G贸rnej Odry w dniach 25-27 czerwca 2021 roku w 7 lokalizacjach: Rybnik, 呕ory, Racib贸rz, Jastrz臋bie-Zdr贸j, Wodzis艂aw 艢l膮ski, Cha艂upki oraz Turze.
2021-04-26 13:59:53 Wykonanie materia艂u fotograficznego i video podczas trwania Festiwalu G贸rnej Odry w dniach 25-27 czerwca 2021 roku w 7 lokalizacjach: Rybnik, 呕ory, Racib贸rz, Jastrz臋bie-Zdr贸j, Wodzis艂aw 艢l膮ski, Cha艂upki oraz Turze.
2021-04-26 13:47:10
2021-04-21 09:46:55 Pawe艂 Tu艂odziecki Nab贸r uzupe艂niaj膮cy ci膮g艂y w ramach projektu "Gminy z dobr膮 energi膮..." - AKTUALIZACJA 20.04.2021
2021-04-14 13:59:17 Pawe艂 Tu艂odziecki Nab贸r uzupe艂niaj膮cy ci膮g艂y w ramach projektu "Gminy z dobr膮 energi膮..." - AKTUALIZACJA 06.04.2021
2021-04-14 09:46:24 Pawe艂 Tu艂odziecki Nab贸r uzupe艂niaj膮cy ci膮g艂y w ramach projektu "Gminy z dobr膮 energi膮..." - AKTUALIZACJA 06.04.2021
2021-04-14 09:45:13 Katarzyna Palki Nab贸r uzupe艂niaj膮cy ci膮g艂y do projektu "艁膮czymy z energi膮..." - aktualizacja
2021-04-09 12:14:40 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 02.04.2021 r.
2021-04-09 12:11:02 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 26/2021 w sprawie: poparcia wniosku wyra偶onego w pi艣mie skierowanym do Zarz膮du Wojew贸dztwa 艢l膮skiego w sprawie zg艂oszenia zadania zwi膮zanego z budow膮 Drogi G艂贸wnej Po艂udniowej do Krajowego Planu Odbudowy
2021-04-09 12:10:09 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 25/2021 w sprawie: poparcia wniosku wyra偶onego w pi艣mie skierowanym do Zarz膮du Wojew贸dztwa 艢l膮skiego w sprawie zg艂oszenia zadania zwi膮zanego z kontynuacj膮 budowy Regionalnej Drogi Racib贸rz - Pszczyna do Krajowego Planu Odbudowy
2021-03-31 17:43:42 Katarzyna Palki Nab贸r uzupe艂niaj膮cy ci膮g艂y do projektu "艁膮czymy z energi膮..." - aktualizacja
2021-03-29 13:30:14 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 22.03.2021 r.
2021-03-29 13:27:19 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 24/2021 w sprawie: zmiany uchwa艂y nr 6/2009 Zarz膮du Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zatrudnienia Pana Adama Wawocznego na stanowisku Dyrektora Biura Zwi膮zku
2021-03-29 13:18:20 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 23/2021 w sprawie: ustalenia terminu wp艂aty sk艂adki cz艂onkowskiej 鈥 celowej dla Miasta Rydu艂towy - Cz艂onka Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku na potrzeby realizacji dzia艂a艅 edukacyjno-szkoleniowych
2021-03-29 12:54:26 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 16.03.2021 r.
2021-03-29 12:52:25 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 22/2021 w sprawie: zmiany uchwa艂y nr 15/2021 Zarz膮du Zwi膮zku Subregionu Zachodniego z siedzib膮 w Rybniku z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie: zwo艂ania Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku
2021-03-29 12:50:44 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 21/2021 w sprawie: podj臋cia wsp贸艂pracy z Akademi膮 Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w zakresie dzia艂alno艣ci badawczej, dydaktycznej, rozwoju, organizacji i promocji
2021-03-29 12:47:14 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 20/2021 w sprawie: podj臋cia wsp贸艂pracy maj膮cej na celu utrzymanie i popraw臋 walor贸w przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych oraz edukacyjnych w Parku Krajobrazowym Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich
2021-03-29 12:42:34 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 97/2020 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pe艂nienia funkcji Cz艂onk贸w Komisji Oceny Projekt贸w dla naboru RPSL.05.02.02-IZ.01-24-385/20
2021-03-29 12:40:19 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 90/2020 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pe艂nienia funkcji Cz艂onk贸w Komisji Oceny Projekt贸w dla naboru RPSL.10.03.02-IZ.01-24-394/20
2021-03-29 12:38:09 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 86/2020 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pe艂nienia funkcji Cz艂onk贸w Komisji Oceny Projekt贸w dla naboru RPSL.04.03.02-IZ.01-24-369/20
2021-03-29 12:35:51 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 83/2020 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pe艂nienia funkcji Cz艂onk贸w Komisji Oceny Projekt贸w dla naboru RPSL.05.02.02-IZ.01-24-380/20
2021-03-29 12:30:30 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 19/2021 w sprawie: zatwierdzenia list ocenionych projekt贸w z艂o偶onych w ramach naboru nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-385/20
2021-03-29 12:20:03 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zgromadzenia Og贸lnego z dn. 16.03.2021 r.
2021-03-18 09:24:35 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 5/2021 w sprawie: ustalenia wysoko艣ci sk艂adki cz艂onkowskiej - celowej na potrzeby realizacji dzia艂a艅 edukacyjno-szkoleniowych dla Miasta Rydu艂towy 鈥 Cz艂onka Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku
2021-03-18 09:22:30 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 4/2021 w sprawie: zmian w Statucie Zwi膮zku
2021-03-18 09:21:12 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 3/2021 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2021
2021-03-18 09:20:00 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 2/2021 w sprawie: przyst膮pienia do realizacji projektu pt. "艢l膮skie. Przywracamy b艂臋kit." Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla wojew贸dztwa 艣l膮skiego w ramach Programu dzia艂a艅 na rzecz 艣rodowiska i klimatu (LIFE)
2021-03-18 09:18:53 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 1/2021 w sprawie: przyj臋cia 鈥濻prawozdania rocznego IP RIT z realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL za 2020 rok鈥
2021-03-10 15:12:46 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 26.02.2021 r.
2021-03-10 15:10:49 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 18/2021 w sprawie: poparcia apelu wyra偶onego w pi艣mie skierowanym do Marsza艂ka Wojew贸dztwa 艢l膮skiego oraz Zarz膮du Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w sprawie zamiany zasad umarzania cz臋艣ci po偶yczek z WFO艢iGW w Katowicach
2021-03-10 15:07:33 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 18.02.2021 r.
2021-03-10 15:04:29 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 17/2021 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. 鈥濸rofesjonalne kadry w subregionie zachodnim woj. 艣l膮skiego鈥 planowanego do z艂o偶enia w naborze nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-081/20 dla poddzia艂ania 11.4.3. Kszta艂cenie ustawiczne 鈥 konkurs
2021-03-10 15:01:41 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 16/2021 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. 鈥濳ursy J臋zykowe i Komputerowe 鈥 Podnie艣 swoje kompetencje!鈥 planowanego do z艂o偶enia w naborze nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-081/20 dla poddzia艂ania 11.4.3. Kszta艂cenie ustawiczne 鈥 konkurs
2021-03-10 14:59:26 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 15/2021 w sprawie: zwo艂ania Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku
2021-03-10 14:57:51 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 14/2021 w sprawie: aktualizacji sk艂adu Grupy roboczej ds. promocji marki turystycznej Kraina G贸rnej Odry
2021-03-10 14:55:45 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 13/2021 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. 鈥濸odniesienie kompetencji j臋zykowych oraz kompetencji cyfrowych dla mieszka艅c贸w Subregionu Zachodniego鈥 planowanego do z艂o偶enia w naborze nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-081/20 dla poddzia艂ania 11.4.3. Kszta艂cenie ustawiczne 鈥 konkurs
2021-03-10 14:55:31 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 13/2021 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. 鈥濸odniesienie kompetencji j臋zykowych oraz kompetencji cyfrowych dla mieszka艅c贸w Subregionu Zachodniego鈥 planowanego do z艂o偶enia w naborze nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-081/20 dla poddzia艂ania 11.4.3. Kszta艂cenie ustawiczne 鈥 konkurs
2021-03-10 14:52:49 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 12/2021 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. 鈥瀂dob臋d臋 now膮 lub lepsz膮 prac臋鈥 planowanego do z艂o偶enia w naborze nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-082/20 dla poddzia艂ania 7.1.3. Poprawa zdolno艣ci do zatrudnienia os贸b poszukuj膮cych pracy i pozostaj膮cych bez zatrudnienia 鈥 konkurs
2021-03-10 14:49:31 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 11/2021 w sprawie: aktualizacji Regulaminu naboru wniosk贸w i realizacji projektu pn. 鈥炁伳卌zymy z energi膮鈥 鈥 monta偶 instalacji OZE dla budynk贸w mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2021-03-10 14:46:02 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 10/2021 w sprawie: aktualizacji Regulaminu naboru wniosk贸w i realizacji projektu pn. 鈥濭miny z dobr膮 energi膮鈥 - wymiana urz膮dze艅 grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2021-03-10 14:44:12 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 9/2021 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Biura Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku
2021-03-10 14:37:05 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 8/2021 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projekt贸w z艂o偶onych w ramach naboru nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-394/20
2021-03-10 14:34:17 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 7/2021 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projekt贸w z艂o偶onych w ramach naboru nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-369/20
2021-03-10 14:30:25 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 03.02.2021 r.
2021-03-10 14:28:12 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 6/2021 w sprawie: poparcia stara艅 Wnioskodawcy: Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej Lek. Med. Danuta Kulik, PHU REIFEN w zakresie zwi臋kszenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. 鈥濸rzebudowa zdegradowanej hali poprzemys艂owej na obszarze Huty Silesia wraz z dostosowaniem budynku dla os贸b niepe艂nosprawnych w celu likwidacji zdiagnozowanych problem贸w na terenie dzielnicy Paruszowiec-Piaski鈥 w ramach poddzia艂ania 10.3.2. Rewitalizacja obszar贸w zdegradowanych - RIT
2021-03-08 10:26:42 Pawe艂 Tu艂odziecki Nab贸r uzupe艂niaj膮cy ci膮g艂y w ramach projektu "Gminy z dobr膮 energi膮..."
2021-03-08 10:26:20 Pawe艂 Tu艂odziecki Nab贸r uzupe艂niaj膮cy ci膮g艂y w ramach projektu "Gminy z dobr膮 energi膮..."
2021-03-08 10:25:48 Pawe艂 Tu艂odziecki Nab贸r uzupe艂niaj膮cy ci膮g艂y w ramach projektu "Gminy z dobr膮 energi膮..."
2021-03-08 08:24:13 Katarzyna Palki Nab贸r uzupe艂niaj膮cy ci膮g艂y do projektu "艁膮czymy z energi膮..." - aktualizacja
2021-03-08 08:13:37 Katarzyna Palki Nab贸r uzupe艂niaj膮cy ci膮g艂y do projektu "艁膮czymy z energi膮..." - aktualizacja
2021-02-22 07:55:57 Katarzyna Palki Nab贸r uzupe艂niaj膮cy ci膮g艂y do projektu "艁膮czymy z energi膮..."
2021-02-19 13:13:53 Pawe艂 Tu艂odziecki Nab贸r uzupe艂niaj膮cy ci膮g艂y do projektu "艁膮czymy z energi膮..."
2021-02-19 13:13:29 Pawe艂 Tu艂odziecki Nab贸r uzupe艂niaj膮cy ci膮g艂y do projektu "艁膮czymy z energi膮..."
2021-02-19 13:09:42 Pawe艂 Tu艂odziecki Nab贸r uzupe艂niaj膮cy ci膮g艂y w ramach projektu "Gminy z dobr膮 energi膮..."
2021-02-19 13:06:49 Pawe艂 Tu艂odziecki Nab贸r uzupe艂niaj膮cy ci膮g艂y w ramach projektu "Gminy z dobr膮 energi膮..."
2021-02-19 13:03:47 Pawe艂 Tu艂odziecki Nab贸r uzupe艂niaj膮cy ci膮g艂y do projektu "艁膮czymy z energi膮..."
2021-02-19 13:01:27 Pawe艂 Tu艂odziecki Nab贸r uzupe艂niaj膮cy ci膮g艂y do projektu "艁膮czymy z energi膮..."
2021-02-19 12:58:33 Pawe艂 Tu艂odziecki Nab贸r uzupe艂niaj膮cy ci膮g艂y w ramach projektu "Gminy z dobr膮 energi膮..."
2021-02-01 13:42:03 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 18.01.2021 r.
2021-02-01 13:39:30 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 5/2021 w sprawie: powo艂ania Grupy roboczej ds. Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
2021-02-01 13:35:38 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 4/2021 w sprawie: poparcia stara艅 Miasta Rydu艂towy w zakresie zwi臋kszenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. 鈥濺ewitalizacja Osiedla Karola wraz z utworzeniem miejsca us艂ug spo艂ecznych przy zbiorniku wodnym Machnikowiec w Rydu艂towach鈥 w ramach poddzia艂ania 10.3.2. Rewitalizacja obszar贸w zdegradowanych - RIT
2021-02-01 13:32:01 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 3/2021 w sprawie: wyra偶enia zgody na podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia Centrum Projektowego Fraunhofera przy Politechnice 艢l膮skiej
2021-02-01 13:25:51 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 2/2021 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projekt贸w z艂o偶onych w ramach naboru nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-380/20
2021-02-01 13:19:58 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 11.01.2021 r.
2021-02-01 13:17:13 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 1/2021 w sprawie: zmiany uchwa艂y nr 91/2020 Zarz膮du Zwi膮zku Subregionu Zachodniego z siedzib膮 w Rybniku z dnia 18 wrze艣nia 2020 roku w sprawie: ustalenia terminu wp艂aty sk艂adek cz艂onkowskich 鈥 celowych dla Cz艂onk贸w Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku na potrzeby realizacji dzia艂a艅 edukacyjno-szkoleniowych
2021-01-04 08:31:34 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 23.12.2020 r.
2021-01-04 08:28:04 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 110/2020 w sprawie: poparcia stanowiska Zarz膮du 艢l膮skiego Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w dotycz膮cego zasad rozdzia艂u 艣rodk贸w finansowych w konkursie w ramach Rz膮dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
2021-01-04 08:25:30 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 109/2020 w sprawie: przesuni臋膰 艣rodk贸w finansowych w strukturze zada艅 planu finansowego na 2020 rok
2021-01-04 07:54:10 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 96/2020 w sprawie: zmiany uchwa艂y nr 84/2020 Zarz膮du Zwi膮zku Subregionu Zachodniego z siedzib膮 w Rybniku z dnia 13 sierpnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Biura Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pe艂nienia funkcji Cz艂onk贸w Komisji Oceny Projekt贸w dla naboru RPSL.04.01.02-IZ.01-24-386/20
2021-01-04 07:49:08 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 84/2020 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pe艂nienia funkcji Cz艂onk贸w Komisji Oceny Projekt贸w dla naboru RPSL.04.01.02-IZ.01-24-386/20
2021-01-04 07:49:04 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 84/2020 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pe艂nienia funkcji Cz艂onk贸w Komisji Oceny Projekt贸w dla naboru RPSL.04.01.02-IZ.01-24-386/20
2021-01-04 07:45:48 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 15.12.2020 r.
2021-01-04 07:42:32 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 108/2020 w sprawie: aktualizacji sk艂adu Grupy roboczej ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego na lata 2014 鈥 2020
2021-01-04 07:40:57 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 107/2020 w sprawie: przyj臋cia stanowiska dotycz膮cego interpretacji decyzji Wojewody 艢l膮skiego nr ZKI.6330.9.5.2020(15)
2021-01-04 07:36:59 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 106/2020 w sprawie: poparcia stanowiska Gmin: Marklowice i Mszana oraz Miast: Psz贸w, Radlin, Rybnik i Rydu艂towy w zakresie planowanych dzia艂a艅 zwi膮zanych z transformacj膮 g贸rnicz膮 i wykorzystaniem 艣rodk贸w Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
2021-01-04 07:33:59 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 105/2020 w sprawie: wyra偶enia zgody na zawarcie umowy o wsp贸艂pracy w ramach prowadzenia studi贸w podyplomowych Master of Business Administration profil Us艂ugi Publiczne
2021-01-04 07:30:40 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 104/2020 w sprawie: wyra偶enia zgody na podpisanie listu intencyjnego o wsp贸艂pracy w zakresie utworzenia Pa艅stwowej Wy偶szej Szko艂y Medycznej w Rybniku
2021-01-04 07:29:39 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 103/2020 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projekt贸w z艂o偶onych w ramach naboru nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-386/20
2020-12-23 08:21:47 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 102/2020 w sprawie: przyj臋cia koncepcji, nazwy oraz logo 艣wi臋ta marki turystycznej Kraina G贸rnej Odry
2020-12-22 10:13:38 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 101/2020 w sprawie: przyj臋cia logo marki turystycznej Kraina G贸rnej Odry
2020-12-22 10:05:21 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 100/2020 w sprawie: aktualizacji sk艂adu Grupy roboczej ds. ograniczania niskiej emisji na terenie Subregionu Zachodniego
2020-12-22 10:03:31 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 99/2020 w sprawie: przyj臋cia projektu planu finansowego Zwi膮zku na 2021 rok
2020-12-22 10:00:14 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 98/2020 w sprawie: przyj臋cia projektu ramowego planu dzia艂alno艣ci Zwi膮zku na 2021 rok
2020-12-22 09:54:10 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zgromadzenia Og贸lnego z dn. 15.12.2020 r.
2020-12-22 09:48:40 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 19/2020 w sprawie: przyj臋cia planu finansowego Zwi膮zku na rok 2021
2020-12-22 09:45:04 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 18/2020 w sprawie: uchwalenia ramowego planu dzia艂alno艣ci Zwi膮zku na rok 2021
2020-12-22 09:41:27 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 17/2020 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2020
2020-12-22 09:37:02 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 16/2020 w sprawie: zmiany uchwa艂y nr 14/2020 Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie: ustalenia wysoko艣ci sk艂adki cz艂onkowskiej - celowej na potrzeby realizacji dzia艂a艅 edukacyjno-szkoleniowych Cz艂onk贸w Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku
2020-12-16 15:18:01 Pawe艂 Tu艂odziecki Zapytanie ofertowe na produkcj臋 gad偶et贸w promocyjnych dla marki Kraina G贸rnej Odry.
2020-12-07 11:23:01 Pawe艂 Tu艂odziecki Zapytanie ofertowe na produkcj臋 gad偶et贸w promocyjnych dla marki Kraina G贸rnej Odry.
2020-12-01 14:36:34 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 18.11.2020 r.
2020-12-01 14:31:55 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 80/2020 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pe艂nienia funkcji Cz艂onk贸w Komisji Oceny Projekt贸w dla naboru RPSL.10.02.02-IZ.01-24-381/20
2020-12-01 14:28:10 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 97/2020 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pe艂nienia funkcji Cz艂onk贸w Komisji Oceny Projekt贸w dla naboru RPSL.05.02.02-IZ.01-24-385/20
2020-12-01 14:23:25 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 96/2020 w sprawie: zmiany uchwa艂y nr 84/2020 Zarz膮du Zwi膮zku Subregionu Zachodniego z siedzib膮 w Rybniku z dnia 13 sierpnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Biura Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pe艂nienia funkcji Cz艂onk贸w Komisji Oceny Projekt贸w dla naboru RPSL.04.01.02-IZ.01-24-386/20
2020-12-01 14:16:07 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 95/2020 w sprawie: zwo艂ania Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku
2020-12-01 14:13:14 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 94/2020 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projekt贸w z艂o偶onych w ramach naboru nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-381/20
2020-11-27 11:56:31 Pawe艂 Tu艂odziecki Zapytanie ofertowe na produkcj臋 gad偶et贸w promocyjnych dla marki Kraina G贸rnej Odry.
2020-11-20 10:06:00 Pawe艂 Tu艂odziecki Zapytanie ofertowe na produkcj臋 gad偶et贸w promocyjnych dla marki Kraina G贸rnej Odry.
2020-11-20 10:05:24 Pawe艂 Tu艂odziecki Zapytanie ofertowe na produkcj臋 gad偶et贸w promocyjnych dla marki Kraina G贸rnej Odry.
2020-11-20 10:04:13 Pawe艂 Tu艂odziecki Zapytanie ofertowe na produkcj臋 gad偶et贸w promocyjnych dla marki Kraina G贸rnej Odry.
2020-11-19 19:52:53 Pawe艂 Tu艂odziecki Zapytanie ofertowe na produkcj臋 gad偶et贸w promocyjnych dla marki Kraina G贸rnej Odry.
2020-11-19 19:52:43 Pawe艂 Tu艂odziecki Zapytanie ofertowe na produkcj臋 gad偶et贸w promocyjnych dla marki Kraina G贸rnej Odry.
2020-11-19 19:52:29 Pawe艂 Tu艂odziecki Zapytanie ofertowe na produkcj臋 gad偶et贸w promocyjnych dla marki Kraina G贸rnej Odry.
2020-11-19 19:48:15 Pawe艂 Tu艂odziecki Zapytanie ofertowe na produkcj臋 gad偶et贸w promocyjnych dla marki Kraina G贸rnej Odry.
2020-11-19 19:47:54 Pawe艂 Tu艂odziecki Zapytanie ofertowe na produkcj臋 gad偶et贸w promocyjnych marki Kraina G贸rnej Odry
2020-11-03 18:49:49 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 23.10.2020 r.
2020-11-03 18:47:09 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 93/2020 w sprawie: wyra偶enia zgody na przekazanie cz臋艣ci 艣rodk贸w europejskich z poddzia艂ania 12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego 鈥 RIT Subregionu Zachodniego oraz poddzia艂ania 12.2.2. Infrastruktura kszta艂cenia zawodowego - RIT Subregionu Zachodniego do analogicznych poddzia艂a艅 RIT Subregionu Po艂udniowego
2020-10-20 08:07:41 Subregion Zapytanie ofertowe na produkcj臋 maskotek i kostiumu maskotki dla Krainy G贸rnej Odry
2020-10-20 08:05:43 Subregion Zapytanie ofertowe na produkcj臋 maskotek i kostiumu maskotki dla Krainy G贸rnej Odry
2020-10-20 08:05:02 Subregion Zapytanie ofertowe na produkcj臋 maskotek i kostiumu maskotki dla Krainy G贸rnej Odry
2020-10-12 15:38:19 Pawe艂 Tu艂odziecki Zapytanie ofertowe na produkcj臋 maskotek i kostiumu maskotki dla Krainy G贸rnej Odry
2020-10-12 15:30:58 Pawe艂 Tu艂odziecki Zapytanie ofertowe na produkcj臋 maskotek i kostiumu maskotki dla Krainy G贸rnej Odry
2020-09-18 14:05:19 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 18.09.2020 r.
2020-09-18 14:01:17 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 92/2020 w sprawie: zmiany uchwa艂y nr 55/2020 Zarz膮du Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie: przyst膮pienia do opracowania dokumentacji projektu planowanego do z艂o偶enia w Programie dzia艂a艅 na rzecz 艣rodowiska i klimatu (LIFE) dofinansowanego ze 艣rodk贸w Komisji Europejskiej oraz ze 艣rodk贸w krajowych NFO艢iGW
2020-09-18 13:59:14 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 91/2020 w sprawie: ustalenia terminu wp艂aty sk艂adek cz艂onkowskich 鈥 celowych dla Cz艂onk贸w Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku na potrzeby realizacji dzia艂a艅 edukacyjno-szkoleniowych
2020-09-18 13:54:15 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 90/2020 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pe艂nienia funkcji Cz艂onk贸w Komisji Oceny Projekt贸w dla naboru RPSL.10.03.02-IZ.01-24-394/20
2020-09-14 10:00:41 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 04.09.2020 r.
2020-09-14 09:57:54 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 89/2020 w sprawie: przyj臋cia stanowiska w zakresie po艂膮czenia wodnego Dunaj-Odra-艁aba w ramach Odrza艅skiej Drogi Wodnej na odcinku K臋dzierzyn-Ko藕le - Cha艂upki oraz po艂膮czenia wodnego Odra-Wis艂a poprzez budow臋 Kana艂u 艢l膮skiego
2020-08-31 09:34:35 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 26.08.2020 r.
2020-08-31 09:30:57 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 88/2020 w sprawie: przyj臋cia stanowiska w zakresie organizacji systemu funkcjonowania tzw. wymazobus贸w
2020-08-31 09:17:45 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 87/2020 w sprawie: aktualizacji Regulaminu naboru wniosk贸w i realizacji projektu pn. 鈥炁伳卌zymy z energi膮鈥 鈥 monta偶 instalacji OZE dla budynk贸w mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2020-08-31 09:10:47 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 86/2020 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pe艂nienia funkcji Cz艂onk贸w Komisji Oceny Projekt贸w dla naboru RPSL.04.03.02-IZ.01-24-369/20
2020-08-27 11:32:49 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zgromadzenia Og贸lnego z dn. 26.08.2020 r.
2020-08-27 10:40:30 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 15/2020 w sprawie: ustalenia wysoko艣ci sk艂adki cz艂onkowskiej na 2021 rok
2020-08-27 10:38:07 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 14/2020 w sprawie: ustalenia wysoko艣ci sk艂adki cz艂onkowskiej - celowej na potrzeby realizacji dzia艂a艅 edukacyjno-szkoleniowych Cz艂onk贸w Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku
2020-08-27 10:36:40 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 13/2020 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2020
2020-08-14 11:33:13 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 13.08.2020 r.
2020-08-14 11:29:46 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 85/2020 w sprawie: przyj臋cia stanowiska w zakresie przebiegu projektowanej, przez Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o., linii kolejowej na odcinku Katowice 鈥 Jastrz臋bie-Zdr贸j 鈥 granica RP 鈥 Ostrawa
2020-08-14 11:25:59 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 84/2020 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pe艂nienia funkcji Cz艂onk贸w Komisji Oceny Projekt贸w dla naboru RPSL.04.01.02-IZ.01-24-386/20
2020-08-07 12:19:49 Subregion Projekt logo marki turystycznej Kraina G贸rnej Odry oraz corocznego 艣wi臋ta marki turystycznej.
2020-08-07 12:19:17 Subregion Projekt logo marki turystycznej Kraina G贸rnej Odry oraz corocznego 艣wi臋ta marki turystycznej.
2020-08-07 12:19:05 Subregion Projekt logo marki turystycznej Kraina G贸rnej Odry oraz corocznego 艣wi臋ta marki turystycznej.
2020-08-05 10:22:06 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 29.07.2020 r.
2020-08-05 08:24:09 Pawe艂 Tu艂odziecki Gminy z dobr膮 energi膮 鈥 nab贸r uzupe艂niaj膮cy 鈥 WYNIKI
2020-08-05 08:24:08 Pawe艂 Tu艂odziecki Gminy z dobr膮 energi膮 鈥 nab贸r uzupe艂niaj膮cy 鈥 WYNIKI
2020-08-04 12:50:53 Aleksandra Grabarczyk Projekt logo marki turystycznej Kraina G贸rnej Odry oraz corocznego 艣wi臋ta marki turystycznej.
2020-08-04 12:50:36 Aleksandra Grabarczyk Projekt logo marki turystycznej Kraina G贸rnej Odry oraz corocznego 艣wi臋ta marki turystycznej.
2020-08-03 10:02:45 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 73/2020 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projekt贸w z艂o偶onych w ramach naboru nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-341/19
2020-08-03 09:58:04 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 28/2020 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pe艂nienia funkcji Cz艂onk贸w Komisji Oceny Projekt贸w dla naboru RPSL.05.01.02-IZ.01-24-341/19
2020-08-03 09:55:24 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 83/2020 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pe艂nienia funkcji Cz艂onk贸w Komisji Oceny Projekt贸w dla naboru RPSL.05.02.02-IZ.01-24-380/20
2020-08-03 09:51:51 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 82/2020 w sprawie: zmiany uchwa艂y nr 55/2020 Zarz膮du Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie: przyst膮pienia do opracowania dokumentacji projektu planowanego do z艂o偶enia w Programie dzia艂a艅 na rzecz 艣rodowiska i klimatu (LIFE) dofinansowanego ze 艣rodk贸w Komisji Europejskiej oraz ze 艣rodk贸w krajowych NFO艢iGW
2020-08-03 09:49:15 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 81/2020 w sprawie: aktualizacji sk艂adu Grupy roboczej ds. transportu zbiorowego na terenie Subregionu Zachodniego
2020-07-31 14:08:01 Aleksandra Grabarczyk Og艂oszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem na terenie Rybnika
2020-07-31 14:07:53 Aleksandra Grabarczyk Og艂oszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem na terenie Rybnika
2020-07-28 10:30:42 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 21.07.2020 r.
2020-07-28 10:29:40 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 21 lipca 2020 r.
2020-07-28 10:27:28 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 80/2020 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pe艂nienia funkcji Cz艂onk贸w Komisji Oceny Projekt贸w dla naboru RPSL.10.02.02-IZ.01-24-381/20
2020-07-28 10:25:43 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 79/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. 鈥濽suni臋cie i unieszkodliwienie azbestu wraz z termomodernizacj膮 budynku Sp贸艂dzielni Mieszkaniowej 鈥濺OW鈥 przy ulicy Przemys艂awa 15 w Wodzis艂awiu 艢l膮skim鈥 planowanego do z艂o偶enia w naborze nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-385/20 dla poddzia艂ania 5.2.2. Gospodarka odpadami 鈥 RIT
2020-07-28 10:24:12 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 78/2020 w sprawie: uwag do projektu Strategii Rozwoju Wojew贸dztwa 艢l膮skiego 鈥炁歭膮skie 2030鈥
2020-07-28 10:22:50 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 77/2020 w sprawie: zwo艂ania Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku
2020-07-28 10:21:18 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 76/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. 鈥濺estart zawodowy鈥 planowanego do z艂o偶enia w naborze nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-080/20 dla poddzia艂ania 7.4.2. Outplacement 鈥 konkurs
2020-07-28 10:19:39 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 75/2020 w sprawie: zmiany przedstawiciela Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku do udzia艂u w pracach Zespo艂u Regionalnego dla inicjatywy region贸w g贸rniczych w wojew贸dztwie 艣l膮skim
2020-07-27 14:15:36 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 74/2020 w sprawie: przyj臋cia stanowiska dotycz膮cego wdro偶enia Funduszu Sprawiedliwej Transformacji
2020-07-27 14:13:51 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 73/2020 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projekt贸w z艂o偶onych w ramach naboru nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-341/19
2020-07-24 07:39:05 Pawe艂 Tu艂odziecki Projekt logo marki turystycznej Kraina G贸rnej Odry oraz corocznego 艣wi臋ta marki turystycznej.
2020-07-24 07:38:38 Pawe艂 Tu艂odziecki Projekt logo marki turystycznej Kraina G贸rnej Odry oraz corocznego 艣wi臋ta marki turystycznej.
2020-07-23 16:37:53 Pawe艂 Tu艂odziecki Projekt logo marki turystycznej Kraina G贸rnej Odry oraz corocznego 艣wi臋ta marki turystycznej.
2020-07-23 16:36:23 Pawe艂 Tu艂odziecki Projekt logo marki turystycznej Kraina G贸rnej Odry oraz corocznego 艣wi臋ta marki turystycznej.
2020-07-23 14:14:00 Aleksandra Grabarczyk Og艂oszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem na terenie Rybnika
2020-07-23 14:07:28 Aleksandra Grabarczyk Og艂oszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem na terenie Rybnika
2020-07-23 14:05:28 Aleksandra Grabarczyk Og艂oszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem na terenie Rybnika
2020-07-23 14:02:33 Aleksandra Grabarczyk Og艂oszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem na terenie Rybnika
2020-07-23 14:02:13 Aleksandra Grabarczyk Og艂oszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem na terenie Rybnika
2020-07-23 14:01:46 Aleksandra Grabarczyk Og艂oszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem na terenie Rybnika
2020-07-23 14:01:20 Aleksandra Grabarczyk Og艂oszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem na terenie Rybnika
2020-07-10 15:21:20 Pawe艂 Tu艂odziecki Gminy z dobr膮 energi膮 鈥 nab贸r uzupe艂niaj膮cy 鈥 WYNIKI
2020-07-10 15:21:09 Pawe艂 Tu艂odziecki Gminy z dobr膮 energi膮 鈥 nab贸r uzupe艂niaj膮cy 鈥 WYNIKI
2020-07-10 15:20:15 Pawe艂 Tu艂odziecki Gminy z dobr膮 energi膮 鈥 nab贸r uzupe艂niaj膮cy 鈥 WYNIKI
2020-07-10 15:18:43 Pawe艂 Tu艂odziecki Gminy z dobr膮 energi膮 鈥 nab贸r uzupe艂niaj膮cy 鈥 WYNIKI
2020-07-01 14:38:56 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zgromadzenia Og贸lnego z dn. 19.06.2020 r.
2020-07-01 14:33:44 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 12/2020 w sprawie: zmiany 鈥濺egulaminu Komisji Rewizyjnej Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku鈥
2020-07-01 14:30:08 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 11/2020 w sprawie: zmiany 鈥濺egulaminu Zarz膮du Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku鈥
2020-07-01 14:26:07 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 10/2020 w sprawie: zmiany 鈥濺egulaminu Zgromadzenia Og贸lnego Stowarzyszenia Zwi膮zek Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku鈥
2020-07-01 14:22:18 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 9/2020 w sprawie: zmian w Statucie Zwi膮zku
2020-07-01 14:18:12 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 8/2020 w sprawie: przyj臋cia Koncepcji rozwoju produkt贸w turystycznych obszaru Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2020-07-01 14:15:12 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 7/2020 w sprawie: przyj臋cia Strategii komunikacji marketingowej obszaru Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2020-07-01 14:12:34 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 6/2020 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2020
2020-07-01 14:09:11 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 5/2020 w sprawie: udzielenia absolutorium dla cz艂onk贸w Zarz膮du za 2019 rok
2020-07-01 14:06:58 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 4/2020 w sprawie: przyj臋cia sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku za 2019 rok
2020-07-01 14:01:52 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 29.06.2020 r.
2020-07-01 13:58:57 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 72/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. 鈥濸odniesienie kompetencji cyfrowych i umiej臋tno艣ci j臋zykowych w Subregionie Zachodnim鈥 planowanego do z艂o偶enia w naborze nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-078/20 dla poddzia艂ania 11.4.3. Kszta艂cenie ustawiczne 鈥 konkurs
2020-07-01 13:56:41 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 71/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. 鈥濶a rzecz pracy 鈥 aktywizacja zawodowa os贸b bezrobotnych w wieku 30+鈥 planowanego do z艂o偶enia w naborze nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-079/20 dla poddzia艂ania 7.1.3. Poprawa zdolno艣ci do zatrudnienia os贸b poszukuj膮cych pracy i pozostaj膮cych bez zatrudnienia 鈥 konkurs
2020-07-01 13:37:25 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 25.06.2020 r.
2020-07-01 13:31:41 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 70/2020 w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Biura Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku
2020-07-01 13:24:29 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 69/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. 鈥濸rogram Aktywizacji Zawodowej os贸b 30+ z Subregionu Zachodniego鈥 planowanego do z艂o偶enia w naborze nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-079/20 dla poddzia艂ania 7.1.3. Poprawa zdolno艣ci do zatrudnienia os贸b poszukuj膮cych pracy i pozostaj膮cych bez zatrudnienia 鈥 konkurs
2020-07-01 13:21:06 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 68/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. 鈥濿zmocnienie potencja艂u mieszka艅c贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego poprzez udzia艂 w szkoleniach j臋zykowych i informatycznych鈥 planowanego do z艂o偶enia w naborze nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-078/20 dla poddzia艂ania 11.4.3. Kszta艂cenie ustawiczne 鈥 konkurs
2020-07-01 13:18:54 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 67/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. 鈥濩el: sukces zawodowy鈥 planowanego do z艂o偶enia w naborze nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-079/20 dla poddzia艂ania 7.1.3. Poprawa zdolno艣ci do zatrudnienia os贸b poszukuj膮cych pracy i pozostaj膮cych bez zatrudnienia 鈥 konkurs
2020-07-01 13:16:18 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 19.06.2020 r.
2020-07-01 13:15:20 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 16.06.2020 r.
2020-07-01 13:12:01 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 66/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. 鈥濵onta偶 instalacji fotowoltaicznej na budynku Sp贸艂ki 鈥omaro w Wodzis艂awiu 艢l膮skim鈥 planowanego do z艂o偶enia w naborze nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-386/20 dla poddzia艂ania 4.1.2. Odnawialne 藕r贸d艂a energii 鈥 RIT
2020-07-01 13:09:46 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 65/2020 w sprawie: poparcia stara艅 Gminy God贸w w zakresie zwi臋kszenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. 鈥濨udowa przedszkola publicznego w Go艂kowicach鈥 w ramach poddzia艂ania 12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego 鈥 RIT
2020-07-01 13:06:47 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 64/2020 w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Biura Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku
2020-07-01 13:00:59 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 63/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. 鈥濸odniesienie kompetencji j臋zykowych oraz w zakresie ITC dla mieszka艅c贸w Subregionu Zachodniego鈥 planowanego do z艂o偶enia w naborze nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-078/20 dla poddzia艂ania 11.4.3. Kszta艂cenie ustawiczne 鈥 konkurs
2020-07-01 12:58:53 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 62/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. 鈥濨udowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni 艢ciek贸w w Raciborzu鈥 planowanego do z艂o偶enia w naborze nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-386/20 dla poddzia艂ania 4.1.2. Odnawialne 藕r贸d艂a energii 鈥 RIT
2020-07-01 12:56:34 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 61/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. 鈥濸oprawa efektywno艣ci energetycznej Rydu艂towskiego Centrum Kultury鈥 planowanego do z艂o偶enia w naborze nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-386/20 dla poddzia艂ania 4.1.2. Odnawialne 藕r贸d艂a energii 鈥 RIT
2020-07-01 12:54:13 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 60/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. 鈥濵onta偶 instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,68 kWp na terenie Zak艂adu Zagospodarowania Odpad贸w Sp. z o.o. w Raciborzu鈥 planowanego do z艂o偶enia w naborze nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-386/20 dla poddzia艂ania 4.1.2. Odnawialne 藕r贸d艂a energii 鈥 RIT
2020-07-01 12:52:11 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 59/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. 鈥濳ompleksowa likwidacja azbestu poprzez modernizacj臋 pokrycia dachowego budynk贸w gospodarczych oraz gara偶y zlokalizowanych w Radlinie przy ul. Miel臋ckiego鈥 planowanego do z艂o偶enia w naborze nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-385/20 dla poddzia艂ania 5.2.2. Gospodarka odpadami 鈥 RIT
2020-07-01 12:49:43 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 58/2020 w sprawie: aktualizacji sk艂adu Grupy roboczej ds. gospodarowania odpadami na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2020-06-10 08:11:30 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 08.06.2020 r.
2020-06-10 08:09:55 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 57/2020 w sprawie: poparcia stara艅 Miasta Jastrz臋bie-Zdr贸j odno艣nie z艂agodzenia wymog贸w licencyjnych wprowadzonych przez PZPN dla klub贸w I ligi pi艂ki no偶nej
2020-06-10 08:08:34 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 56/2020 w sprawie: aktualizacji sk艂adu Grupy roboczej ds. ograniczania niskiej emisji na terenie Subregionu Zachodniego
2020-05-21 12:18:48 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 18 maja 2020 r.
2020-05-21 12:17:20 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 1/2020 w sprawie: wydania opinii w przedmiocie sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zwi膮zku za 2019 rok oraz przed艂o偶enia Zgromadzeniu Og贸lnemu wniosku w przedmiocie absolutorium dla Zarz膮du za 2019 rok
2020-05-21 12:10:10 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 20.05.2020 r.
2020-05-21 12:08:40 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 55/2020 w sprawie: przyst膮pienia do opracowania dokumentacji projektu planowanego do z艂o偶enia w Programie dzia艂a艅 na rzecz 艣rodowiska i klimatu (LIFE) dofinansowanego ze 艣rodk贸w Komisji Europejskiej oraz ze 艣rodk贸w krajowych NFO艢iGW
2020-05-21 12:07:29 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 54/2020 w sprawie: aktualizacji Regulaminu naboru wniosk贸w i realizacji projektu pn. 鈥濭miny z dobr膮 energi膮鈥 - wymiana urz膮dze艅 grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2020-05-21 12:06:19 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 53/2020 w sprawie: zwo艂ania Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku
2020-05-15 13:05:35 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 46/2020 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projekt贸w z艂o偶onych w ramach naboru nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-318/19
2020-05-15 13:04:59 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 46/2020 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projekt贸w z艂o偶onych w ramach naboru nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-318/19
2020-05-15 12:57:00 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 91/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pe艂nienia funkcji Cz艂onk贸w Komisji Oceny Projekt贸w dla naboru RPSL.05.02.02-IZ.01-24-318/19
2020-05-15 12:51:24 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 08.05.2020 r.
2020-05-15 12:48:01 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 52/2020 w sprawie: wyra偶enia zgody na zawarcie umowy wsp贸艂pracy z Mi臋dzynarodowym Centrum Bada艅 Interdyscyplinarnych Politechniki 艢l膮skiej w celu realizacji wsp贸lnych przedsi臋wzi臋膰
2020-05-15 12:43:19 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 51/2020 w sprawie: wyra偶enia zgody na zawarcie umowy wsp贸艂pracy ze Sp贸艂k膮 Spin off Politechniki 艢l膮skiej w celu realizacji wsp贸lnych przedsi臋wzi臋膰
2020-05-15 12:33:32 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 50/2020 w sprawie: udzielenie rekomendacji dla projektu pt. 鈥濪emonta偶, transport i unieszkodliwianie odpad贸w zawieraj膮cych azbest z elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. D膮br贸wki 21 w Rybniku oraz termoizolacja budynku鈥 planowanego do z艂o偶enia w naborze nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-385/20 dla poddzia艂ania 5.2.2. Gospodarka odpadami 鈥 RIT
2020-05-15 12:30:31 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 49/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. 鈥瀂abudowa instalacji fotowoltaicznej na 7 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Rybniku, nale偶膮cych do Rybnickiej Sp贸艂dzielni Mieszkaniowej鈥 planowanego do z艂o偶enia w naborze nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-386/20 dla poddzia艂ania 4.1.2. Odnawialne 藕r贸d艂a energii 鈥 RIT
2020-05-15 12:28:17 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 48/2020 w sprawie: poparcia stara艅 Gminy God贸w w zakresie zwi臋kszenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. 鈥濨udowa przedszkola publicznego w Go艂kowicach鈥 w ramach poddzia艂ania 12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego 鈥 RIT
2020-05-06 15:32:22 Subregion Og艂oszenie o naborze 鈥 Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem na terenie 呕or
2020-04-28 11:38:29 Subregion Og艂oszenie o naborze 鈥 Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem na terenie 呕or
2020-04-28 11:38:02 Subregion Og艂oszenie o naborze 鈥 Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem na terenie 呕or
2020-04-28 11:36:39 Subregion Og艂oszenie o naborze 鈥 Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem na terenie 呕or
2020-04-28 11:34:43 Subregion Og艂oszenie o naborze 鈥 Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem na terenie 呕or
2020-04-20 10:42:28 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 16.04.2020 r.
2020-04-20 10:40:56 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 47/2020 w sprawie: podj臋cia dzia艂a艅 zaradczych wp艂ywaj膮cych na sytuacj臋 spo艂eczno-gospodarcz膮 regionu w zwi膮zku z og艂oszeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
2020-04-20 10:39:34 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 46/2020 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projekt贸w z艂o偶onych w ramach naboru nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-318/19
2020-04-20 10:36:34 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 45/2020 w sprawie: poparcia stara艅 Miasta Psz贸w w zakresie zwi臋kszenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. 鈥濵odernizacja i rozbudowa oczyszczalni 艣ciek贸w wraz z budow膮 kanalizacji w Aglomeracji Psz贸w鈥 w ramach poddzia艂ania 5.1.2 Gospodarka wodno 鈥 艣ciekowa - RIT
2020-04-17 09:43:01 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 39/2020 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projekt贸w z艂o偶onych w ramach naboru nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-356/19
2020-04-17 09:41:43 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 38/2020 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projekt贸w z艂o偶onych w ramach naboru nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-327/19
2020-04-17 09:26:59 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 24/2020 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pe艂nienia funkcji Cz艂onk贸w Komisji Oceny Projekt贸w dla naboru RPSL.04.05.02-IZ.01-24-356/19
2020-04-17 09:24:02 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 148/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pe艂nienia funkcji Cz艂onk贸w Komisji Oceny Projekt贸w dla naboru RPSL.10.02.02-IZ.01-24-327/19
2020-04-07 09:29:47 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 02.04.2020 r.
2020-04-07 09:01:24 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 44/2020 w sprawie: poparcia stara艅 Miasta Radlina w zakresie zwi臋kszenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. 鈥濧daptacja budynku przy ul. Wojciecha Korfantego 87 w Radlinie na potrzeby Centrum Us艂ug Spo艂ecznych鈥 w ramach poddzia艂ania 10.2.2. Rozw贸j mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury us艂ug spo艂ecznych - RIT
2020-04-07 09:00:52 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a npoparcia stara艅 Miasta Radlina w zakresie zwi臋kszenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. 鈥濧daptacja budynku przy ul. Wojciecha Korfantego 87 w Radlinie na potrzeby Centrum Us艂ug Spo艂ecznych鈥 w ramach poddzia艂ania 10.2.2. Rozw贸j mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury us艂ug spo艂ecznych - RIT
2020-04-07 08:59:33 Aleksandra Grabarczyk poparcia stara艅 Miasta Radlina w zakresie zwi臋kszenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. 鈥濧daptacja budynku przy ul. Wojciecha Korfantego 87 w Radlinie na potrzeby Centrum Us艂ug Spo艂ecznych鈥 w ramach poddzia艂ania 10.2.2. Rozw贸j mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury us艂ug spo艂ecznych - RIT
2020-04-07 08:52:46 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 43/2020 w sprawie: przyj臋cia stanowiska dotycz膮cego przesuni臋cia terminu wybor贸w Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowanych na 10 maja 2020 r.
2020-04-01 13:35:47 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 124/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pe艂nienia funkcji Cz艂onk贸w Komisji Oceny Projekt贸w dla naboru RPSL.12.02.02-IZ.01-24-324/19
2020-04-01 13:33:12 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 26/2020 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projekt贸w z艂o偶onych w ramach naboru nr RPSL.12.02.02-IZ.01-24-324/19
2020-04-01 13:28:12 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 30.03.2020 r.
2020-04-01 13:25:03 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 42/2020 w sprawie: poparcia stanowiska Starosty Powiatu Wodzis艂awskiego dotycz膮cego dokonania zmian w Rozporz膮dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniaj膮cym rozporz膮dzenie w sprawie og艂oszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
2020-04-01 13:22:34 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 41/2020 w sprawie: przyj臋cia stanowiska dotycz膮cego wprowadzenia zapis贸w do Programu Ochrony Powietrza dla Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2020-04-01 13:19:40 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 40/2020 w sprawie: przyj臋cia sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku za 2019 rok
2020-04-01 13:15:45 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 24.03.2020 r.
2020-04-01 13:13:18 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 39/2020 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projekt贸w z艂o偶onych w ramach naboru nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-356/19
2020-04-01 13:10:40 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 38/2020 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projekt贸w z艂o偶onych w ramach naboru nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-327/19
2020-03-20 11:11:52 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zgromadzenia Og贸lnego z dn. 04.03.2020 r.
2020-03-20 11:08:50 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 3/2020 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2020
2020-03-20 11:07:50 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 2/2020 w sprawie: przyj臋cia 鈥濻prawozdania rocznego IP RIT z realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL za 2019 rok鈥
2020-03-20 10:57:34 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 09.03.2020 r.
2020-03-20 10:55:15 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 37/2020 w sprawie: przyj臋cia stanowiska w zakresie plan贸w budowy Kolei Du偶ych Pr臋dko艣ci w Subregionie Zachodnim wojew贸dztwa 艣l膮skiego w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego
2020-03-20 10:42:07 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 04.03.2020 r.
2020-03-20 10:33:46 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 36/2020 w sprawie: zmiany nazwy Grupy roboczej ds. promocji turystycznej Subregionu Zachodniego i aktualizacji jej sk艂adu
2020-03-20 10:32:44 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 35/2020 w sprawie: aktualizacji sk艂adu Grupy roboczej ds. ograniczania niskiej emisji na terenie Subregionu Zachodniego
2020-03-20 10:31:13 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 34/2020 w sprawie: aktualizacji sk艂adu Grupy roboczej ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego na lata 2014 鈥 2020
2020-03-20 10:30:07 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 33/2020 w sprawie: obj臋cia patronatem honorowym XX-st膮 Eko-Wystaw臋 w Pietrowicach Wielkich
2020-03-20 10:29:01 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 32/2020 w sprawie: przyj臋cia stanowiska w zakresie spraw nieuregulowanych Regulaminem naboru wniosk贸w i realizacji projektu 鈥濭miny z dobr膮 energi膮鈥 鈥 wymiana urz膮dze艅 grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2020-02-20 10:14:22 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 17.02.2020 r.
2020-02-20 09:50:43 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 31/2020 w sprawie: przyj臋cia stanowiska w zakresie projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remont贸w oraz ustawy o Inspekcji Ochrony 艢rodowiska
2020-02-07 10:56:41 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 05.02.2020 r.
2020-02-07 10:53:37 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 30/2020 w sprawie: zwo艂ania Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku
2020-02-07 10:51:57 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 29/2020 w sprawie: aktualizacji sk艂adu Grupy roboczej ds. gospodarowania odpadami na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2020-02-07 10:50:10 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 28/2020 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pe艂nienia funkcji Cz艂onk贸w Komisji Oceny Projekt贸w dla naboru RPSL.05.01.02-IZ.01-24-341/19
2020-02-07 10:46:54 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 27/2020 w sprawie: poparcia stara艅 Miasta Jastrz臋bie-Zdr贸j w zakresie zwi臋kszenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. 鈥瀂wi臋kszenie efektywno艣ci energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudow膮 na cele PP 7 w Jastrz臋biu-Zdroju鈥 w ramach poddzia艂ania 4.3.2. Efektywno艣膰 energetyczna i odnawialne 藕r贸d艂a energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej 鈥 RIT
2020-02-07 10:44:30 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 26/2020 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projekt贸w z艂o偶onych w ramach naboru nr RPSL.12.02.02-IZ.01-24-324/19
2020-02-07 10:29:41 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 2/2020 w sprawie: zwi臋kszenia kwoty 艣rodk贸w europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projekt贸w w naborze nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-312/19 oraz zatwierdzenia zaktualizowanej listy ocenionych projekt贸w
2020-02-07 10:26:17 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 1/2020 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projekt贸w z艂o偶onych w ramach naboru nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-312/19
2020-02-07 10:19:28 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 80/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pe艂nienia funkcji Cz艂onk贸w Komisji Oceny Projekt贸w dla naboru RPSL.10.03.02-IZ.01-24-312/19
2020-02-07 10:16:04 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 29.01.2020 r.
2020-02-07 10:13:51 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 25/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. 鈥濻OS DLA SENIORA 鈥 wsparcie os贸b nie w pe艂ni samodzielnych z Rybnika i Jastrz臋bia-Zdroju鈥 planowanego do z艂o偶enia w naborze nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-350/19 dla poddzia艂ania 9.2.5. Rozw贸j us艂ug spo艂ecznych 鈥 konkurs
2020-02-07 10:12:00 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 24/2020 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pe艂nienia funkcji Cz艂onk贸w Komisji Oceny Projekt贸w dla naboru RPSL.04.05.02-IZ.01-24-356/19
2020-02-07 10:08:11 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 23/2020 w sprawie: braku rekomendacji dla projektu pt. 鈥濴okalny Program Wsparcia鈥 planowanego do z艂o偶enia w naborze nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-350/19 dla poddzia艂ania 9.2.5. Rozw贸j us艂ug spo艂ecznych 鈥 konkurs
2020-02-07 09:51:44 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 22/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. 鈥濸ER艁A +鈥 planowanego do z艂o偶enia w naborze nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-350/19 dla poddzia艂ania 9.2.5. Rozw贸j us艂ug spo艂ecznych 鈥 konkurs
2020-02-07 09:50:20 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 21/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. 鈥濺ozw贸j us艂ug spo艂ecznych na rzecz os贸b najbardziej potrzebuj膮cych na terenie 呕or鈥 planowanego do z艂o偶enia w naborze nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-350/19 dla poddzia艂ania 9.2.5. Rozw贸j us艂ug spo艂ecznych 鈥 konkurs
2020-02-07 09:48:59 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 20/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. 鈥濸owiatowy Program Asystencki鈥 planowanego do z艂o偶enia w naborze nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-350/19 dla poddzia艂ania 9.2.5. Rozw贸j us艂ug spo艂ecznych 鈥 konkurs
2020-01-31 15:22:20 Pawe艂 Tu艂odziecki Pe艂nienie funkcji Inspektora Nadzoru w pe艂nym zakresie w ramach projektu pn. 鈥濭miny z dobr膮 energi膮鈥- wymiana urz膮dze艅 grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2020-01-31 15:22:08 Pawe艂 Tu艂odziecki Pe艂nienie funkcji Inspektora Nadzoru w pe艂nym zakresie w ramach projektu pn. 鈥濭miny z dobr膮 energi膮鈥- wymiana urz膮dze艅 grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2020-01-31 14:52:35 Pawe艂 Tu艂odziecki Pe艂nienie funkcji Inspektora Nadzoru w pe艂nym zakresie w ramach projektu pn. 鈥濭miny z dobr膮 energi膮鈥- wymiana urz膮dze艅 grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2020-01-31 14:50:48 Pawe艂 Tu艂odziecki Pe艂nienie funkcji Inspektora Nadzoru w pe艂nym zakresie w ramach projektu pn. 鈥濭miny z dobr膮 energi膮鈥- wymiana urz膮dze艅 grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2020-01-29 15:25:10 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zgromadzenia Og贸lnego Korespondencyjnego z dn. 28.01.2020 r.
2020-01-29 15:21:18 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 1/2020 w sprawie: wyst膮pienia z apelem do Prezesa Rady Ministr贸w o podj臋cie kompleksowych dzia艂a艅 rekompensuj膮cych samorz膮dom znaczne ubytki dochod贸w z tytu艂u m.in. obni偶enia stawek podatku PIT
2020-01-27 11:30:23 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 22.01.2020 r.
2020-01-27 11:27:32 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 19/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. 鈥濳lub Seniora 鈥 miejsce spotka艅 os贸b starszych jako przeciwdzia艂anie osamotnieniu i marginalizacji senior贸w鈥 planowanego do z艂o偶enia w naborze nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-350/19 dla poddzia艂ania 9.2.5. Rozw贸j us艂ug spo艂ecznych 鈥 konkurs
2020-01-27 11:25:54 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 18/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. 鈥濪obra pora na aktywnego Seniora鈥 planowanego do z艂o偶enia w naborze nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-350/19 dla poddzia艂ania 9.2.5. Rozw贸j us艂ug spo艂ecznych 鈥 konkurs
2020-01-27 11:23:53 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 17/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. 鈥濸ogodna Jesie艅 呕ycia w 呕orach鈥 planowanego do z艂o偶enia w naborze nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-350/19 dla poddzia艂ania 9.2.5. Rozw贸j us艂ug spo艂ecznych 鈥 konkurs
2020-01-27 11:21:22 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 16/2020 w sprawie: zwo艂ania Zgromadzenia Og贸lnego Korespondencyjnego Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku
2020-01-21 15:16:13 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 13.01.2020 r.
2020-01-21 15:13:04 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 15/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. 鈥濸rzedszkole z warto艣ciami Caritas w 呕orach鈥 planowanego do z艂o偶enia w naborze nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19 dla poddzia艂ania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jako艣ci edukacji przedszkolnej 鈥 konkurs
2020-01-21 15:11:47 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 14/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. 鈥濸rzez zabaw臋 do nauki 鈥 podniesienie jako艣ci edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 16 im. Cz. Janczarskiego w 呕orach鈥 planowanego do z艂o偶enia w naborze nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19 dla poddzia艂ania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jako艣ci edukacji przedszkolnej 鈥 konkurs
2020-01-21 15:10:26 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 13/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. 鈥濿 ma艂ych r臋kach wielki 艣wiat 鈥 projekt dla dzieci przedszkolnych Zespo艂u Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w 呕orach鈥 planowanego do z艂o偶enia w naborze nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19 dla poddzia艂ania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jako艣ci edukacji przedszkolnej 鈥 konkurs
2020-01-21 15:08:50 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 12/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. 鈥濲a te偶 id臋 do przedszkola 鈥 utworzenie nowego oddzia艂u przedszkolnego w Gogo艂owej鈥 planowanego do z艂o偶enia w naborze nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19 dla poddzia艂ania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jako艣ci edukacji przedszkolnej 鈥 konkurs
2020-01-21 15:04:39 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 11/2020 w sprawie: przyj臋cia stanowiska dotycz膮cego wprowadzenia zapis贸w do Programu Ochrony Powietrza dla Wojew贸dztwa 艢l膮skiego do 2024 roku
2020-01-21 15:02:41 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 10/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. 鈥濵oje przedszkole 鈥 utworzenie oddzia艂u przedszkolnego w Kornowacu鈥 planowanego do z艂o偶enia w naborze nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19 dla poddzia艂ania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jako艣ci edukacji przedszkolnej 鈥 konkurs
2020-01-21 15:01:15 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 9/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. 鈥濸ogodna Jesie艅 呕ycia w Rybniku鈥 planowanego do z艂o偶enia w naborze nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-350/19 dla poddzia艂ania 9.2.5. Rozw贸j us艂ug spo艂ecznych 鈥 konkurs
2020-01-21 14:59:33 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 8/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. 鈥濩zas na zmiany鈥 planowanego do z艂o偶enia w naborze nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-350/19 dla poddzia艂ania 9.2.5. Rozw贸j us艂ug spo艂ecznych 鈥 konkurs
2020-01-21 14:57:34 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 7/2020 w sprawie: aktualizacji Regulaminu naboru wniosk贸w i realizacji projektu pn. 鈥濭miny z dobr膮 energi膮鈥 - wymiana urz膮dze艅 grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2020-01-21 14:53:28 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 6/2020 w sprawie: poparcia stara艅 Miasta Jastrz臋bie-Zdr贸j w zakresie zwi臋kszenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. 鈥瀂wi臋kszenie efektywno艣ci energetycznej w budynku SP 18 w Jastrz臋biu-Zdroju鈥 w ramach poddzia艂ania 4.3.2. Efektywno艣膰 energetyczna i odnawialne 藕r贸d艂a energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej 鈥 RIT
2020-01-21 14:52:33 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 5/2020 w sprawie: poparcia stara艅 Miasta Jastrz臋bie-Zdr贸j w zakresie zwi臋kszenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. 鈥瀂wi臋kszenie efektywno艣ci energetycznej w budynku SP 17 w Jastrz臋biu-Zdroju鈥 w ramach poddzia艂ania 4.3.2. Efektywno艣膰 energetyczna i odnawialne 藕r贸d艂a energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej 鈥 RIT
2020-01-21 14:44:11 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 4/2020 w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Biura Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku
2020-01-21 14:43:07 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 3/2020 w sprawie: aktualizacji sk艂adu Grupy roboczej ds. ograniczania niskiej emisji na terenie Subregionu Zachodniego
2020-01-21 14:41:16 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 2/2020 w sprawie: zwi臋kszenia kwoty 艣rodk贸w europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projekt贸w w naborze nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-312/19 oraz zatwierdzenia zaktualizowanej listy ocenionych projekt贸w
2020-01-21 14:39:46 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 1/2020 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projekt贸w z艂o偶onych w ramach naboru nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-312/19
2020-01-07 14:37:45 Pawe艂 Tu艂odziecki Pe艂nienie funkcji Inspektora Nadzoru w pe艂nym zakresie w ramach projektu pn. 鈥濭miny z dobr膮 energi膮鈥- wymiana urz膮dze艅 grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2020-01-07 14:02:53 Pawe艂 Tu艂odziecki Pe艂nienie funkcji Inspektora Nadzoru w pe艂nym zakresie w ramach projektu pn. 鈥濭miny z dobr膮 energi膮鈥- wymiana urz膮dze艅 grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2020-01-07 14:02:24 Pawe艂 Tu艂odziecki Pe艂nienie funkcji Inspektora Nadzoru w pe艂nym zakresie w ramach projektu pn. 鈥濭miny z dobr膮 energi膮鈥- wymiana urz膮dze艅 grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2020-01-03 09:55:42 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zgromadzenia Og贸lnego Korespondencyjnego z dn. 30.12.2019 r.
2020-01-03 09:44:04 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 32/2019 w sprawie: przyj臋cia stanowiska dotycz膮cego wysoko艣ci subwencji o艣wiatowej dla samorz膮d贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2020-01-03 09:24:04 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 31/2019 w sprawie: przyj臋cia nazwy marki turystycznej dla obszaru Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2020-01-03 09:20:34 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 135/2019 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projekt贸w z艂o偶onych w ramach naboru nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-298/19
2020-01-03 09:20:32 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 135/2019 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projekt贸w z艂o偶onych w ramach naboru nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-298/19
2020-01-03 09:16:29 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 104/2019 w sprawie: zatwierdzenia zaktualizowanej listy ocenionych projekt贸w z艂o偶onych w ramach naboru nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-227/17
2020-01-03 09:12:01 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 57/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pe艂nienia funkcji Cz艂onk贸w Komisji Oceny Projekt贸w dla naboru RPSL.04.03.02-IZ.01-24-298/19
2020-01-03 09:09:35 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 27.12.2019 r.
2020-01-03 09:05:50 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 148/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pe艂nienia funkcji Cz艂onk贸w Komisji Oceny Projekt贸w dla naboru RPSL.10.02.02-IZ.01-24-327/19
2019-12-20 15:20:00 Pawe艂 Tu艂odziecki Pe艂nienie funkcji Inspektora Nadzoru w pe艂nym zakresie w ramach projektu pn. 鈥濭miny z dobr膮 energi膮鈥- wymiana urz膮dze艅 grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2019-12-20 12:13:00 Pawe艂 Tu艂odziecki Pe艂nienie funkcji Inspektora Nadzoru w pe艂nym zakresie w ramach projektu pn. 鈥濭miny z dobr膮 energi膮鈥- wymiana urz膮dze艅 grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2019-12-20 12:09:11 Pawe艂 Tu艂odziecki Pe艂nienie funkcji Inspektora Nadzoru w pe艂nym zakresie w ramach projektu pn. 鈥濭miny z dobr膮 energi膮鈥- wymiana urz膮dze艅 grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2019-12-20 11:51:43 Pawe艂 Tu艂odziecki Pe艂nienie funkcji Inspektora Nadzoru w pe艂nym zakresie w ramach projektu pn. 鈥濭miny z dobr膮 energi膮鈥- wymiana urz膮dze艅 grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2019-12-20 11:44:58 Pawe艂 Tu艂odziecki Pe艂nienie funkcji Inspektora Nadzoru w pe艂nym zakresie w ramach projektu pn. 鈥濭miny z dobr膮 energi膮鈥- wymiana urz膮dze艅 grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2019-12-19 11:44:52 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 18.12.2019 r.
2019-12-19 11:42:24 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 147/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. 鈥濻zansa na lepsz膮 przysz艂o艣膰鈥 planowanego do z艂o偶enia w naborze nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-347/19 dla poddzia艂ania 9.1.5. Programy aktywnej integracji os贸b i grup zagro偶onych wykluczeniem spo艂ecznym 鈥 konkurs
2019-12-19 11:40:25 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 146/2019 w sprawie: zwo艂ania Zgromadzenia Og贸lnego Korespondencyjnego Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku
2019-12-19 11:38:29 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 145/2019 w sprawie: poparcia stara艅 Miasta Psz贸w w zakresie zwi臋kszenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. 鈥濵odernizacja i rozbudowa oczyszczalni 艣ciek贸w wraz z budow膮 kanalizacji w Aglomeracji Psz贸w鈥 w ramach poddzia艂ania 5.1.2. Gospodarka wodno-艣ciekowa 鈥 RIT
2019-12-19 11:35:11 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zgromadzenia Og贸lnego z dn. 05.12.2019 r.
2019-12-11 14:17:32 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 30/2019 w sprawie: przyj臋cia planu finansowego Zwi膮zku na rok 2020
2019-12-11 14:13:56 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 29/2019 w sprawie: uchwalenia ramowego planu dzia艂alno艣ci Zwi膮zku na rok 2020
2019-12-11 14:09:31 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 28/2019 w sprawie: zmiany 鈥濺egulaminu Komisji Rewizyjnej Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku鈥
2019-12-11 14:06:49 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 27/2019 w sprawie: zmiany 鈥濺egulaminu Zarz膮du Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku鈥
2019-12-11 14:03:31 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 26/2019 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2019
2019-12-11 13:24:17 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 05.12.2019 r.
2019-12-11 13:20:36 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 144/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. 鈥3R 鈥 Rodzina Rozw贸j Rybnik鈥 planowanego do z艂o偶enia w naborze nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-347/19 dla poddzia艂ania 9.1.5. Programy aktywnej integracji os贸b i grup zagro偶onych wykluczeniem spo艂ecznym 鈥 konkurs
2019-12-11 13:19:07 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 143/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. 鈥濪rugi Brzeg鈥 planowanego do z艂o偶enia w naborze nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-347/19 dla poddzia艂ania 9.1.5. Programy aktywnej integracji os贸b i grup zagro偶onych wykluczeniem spo艂ecznym 鈥 konkurs
2019-12-11 13:17:16 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 142/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. 鈥濺AZEM MO呕EMY WSZYSTKO 鈥 Program aktywno艣ci lokalnej鈥 planowanego do z艂o偶enia w naborze nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-347/19 dla poddzia艂ania 9.1.5. Programy aktywnej integracji os贸b i grup zagro偶onych wykluczeniem spo艂ecznym 鈥 konkurs
2019-12-11 13:12:00 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 141/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. 鈥濴okalna Strategia Reintegracji鈥 planowanego do z艂o偶enia w naborze nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-347/19 dla poddzia艂ania 9.1.5. Programy aktywnej integracji os贸b i grup zagro偶onych wykluczeniem spo艂ecznym 鈥 konkurs
2019-12-11 13:09:46 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 140/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. 鈥濺eintegracja i integracja stanowi przysz艂o艣膰 naszego miasta鈥 Program Aktywno艣ci Lokalnej planowanego do z艂o偶enia w naborze nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-347/19 dla poddzia艂ania 9.1.5. Programy aktywnej integracji os贸b i grup zagro偶onych wykluczeniem spo艂ecznym 鈥 konkurs
2019-12-11 13:07:42 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 139/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. 鈥瀂mniejszenie poziomu wykluczenia spo艂ecznego w Gminie Lyski鈥 planowanego do z艂o偶enia w naborze nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-347/19 dla poddzia艂ania 9.1.5. Programy aktywnej integracji os贸b i grup zagro偶onych wykluczeniem spo艂ecznym 鈥 konkurs
2019-12-11 13:02:02 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 138/2019 w sprawie: aktualizacji sk艂adu Grupy roboczej ds. transportu zbiorowego na terenie Subregionu Zachodniego
2019-12-11 12:59:30 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 137/2019 w sprawie: aktualizacji sk艂adu Grupy roboczej ds. ograniczania niskiej emisji na terenie Subregionu Zachodniego
2019-12-11 12:57:24 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 136/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. 鈥濿iele mo偶liwo艣ci jednej spo艂eczno艣ci鈥 planowanego do z艂o偶enia w naborze nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-347/19 dla poddzia艂ania 9.1.5. Programy aktywnej integracji os贸b i grup zagro偶onych wykluczeniem spo艂ecznym 鈥 konkurs
2019-12-11 12:55:05 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 135/2019 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projekt贸w z艂o偶onych w ramach naboru nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-298/19
2019-12-11 12:38:33 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 134/2019 w sprawie: poparcia stara艅 Gminy Lubomia w zakresie zwi臋kszenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. 鈥濨udowa sieci kanalizacji sanitarnej w so艂ectwie Syrynia wraz z rozbudow膮 istniej膮cej oczyszczalni 艣ciek贸w 鈥 etap II鈥 w ramach poddzia艂ania 5.1.2. Gospodarka wodno-艣ciekowa 鈥 RIT
2019-12-11 12:31:06 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 133/2019 w sprawie: upowa偶nienia Dyrektora Biura Zwi膮zku do dysponowania 艣rodkami finansowymi Zwi膮zku w zakresie bie偶膮cego funkcjonowania Biura przy u偶yciu s艂u偶bowej karty p艂atniczej
2019-12-11 12:27:18 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 132/2019 w sprawie: poparcia stanowiska Rady Miasta Rybnika w przedmiocie finansowania piel臋gniarek zatrudnionych w domach pomocy spo艂ecznej
2019-12-11 12:24:01 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 131/2019 w sprawie: zmiany uchwa艂y nr 66/2019 Zarz膮du Zwi膮zku Subregionu Zachodniego z siedzib膮 w Rybniku z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie: poparcia stara艅 Miasta Wodzis艂awia 艢l膮skiego w zakresie zwi臋kszenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. 鈥濸oci膮g do dw贸ch k贸艂ek 鈥 budowa Centrum Przesiadkowego w Wodzis艂awiu 艢l膮skim鈥 w ramach poddzia艂ania 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne o艣wietlenie 鈥 RIT RPO WSL 2014-2020
2019-12-11 12:07:37 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 130/2019 w sprawie: przyj臋cia projektu planu finansowego Zwi膮zku na 2020 rok
2019-12-11 12:02:32 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 129/2019 w sprawie: przyj臋cia projektu ramowego planu dzia艂alno艣ci Zwi膮zku na 2020 rok
2019-12-11 11:57:23 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 25.11.2019 r.
2019-12-11 11:54:00 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 128/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. 鈥濸odniesienie jako艣ci i atrakcyjno艣ci kszta艂cenia zawodowego w powiecie raciborskim 鈥 ZSE w Raciborzu, etap II鈥 planowanego do z艂o偶enia w naborze nr RPSL.11.02.03-IZ.01-24-340/19 dla poddzia艂ania 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego 鈥 konkurs
2019-12-11 11:52:27 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 127/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. 鈥濸odniesienie jako艣ci i atrakcyjno艣ci kszta艂cenia zawodowego w powiecie raciborskim 鈥 CKZiU nr 2 鈥濵echanik鈥 w Raciborzu, etap II鈥 planowanego do z艂o偶enia w naborze nr RPSL.11.02.03-IZ.01-24-340/19 dla poddzia艂ania 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego 鈥 konkurs
2019-12-11 11:50:56 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 126/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. 鈥濸odniesienie jako艣ci i atrakcyjno艣ci kszta艂cenia zawodowego w powiecie raciborskim 鈥 CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II鈥 planowanego do z艂o偶enia w naborze nr RPSL.11.02.03-IZ.01-24-340/19 dla poddzia艂ania 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego 鈥 konkurs
2019-12-11 11:49:15 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 125/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. 鈥濻ubregionalny Inkubator Przedsi臋biorczo艣ci鈥 planowanego do z艂o偶enia w naborze nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-074/19 dla poddzia艂ania 7.3.3. Promocja samozatrudnienia 鈥 konkurs
2019-12-11 11:47:13 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 124/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pe艂nienia funkcji Cz艂onk贸w Komisji Oceny Projekt贸w dla naboru RPSL.12.02.02-IZ.01-24-324/19
2019-12-11 11:39:52 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 123/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. 鈥濨udowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo艣ci Krzanowice 鈥 etap 2鈥 planowanego do z艂o偶enia w naborze nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-341/19 dla poddzia艂ania 5.1.2. Gospodarka wodno-艣ciekowa - RIT
2019-12-11 11:37:09 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 122/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. 鈥濺ozw贸j i modernizacja infrastruktury wodno-艣ciekowej w Gminie Ku藕nia Raciborska鈥 planowanego do z艂o偶enia w naborze nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-341/19 dla poddzia艂ania 5.1.2. Gospodarka wodno-艣ciekowa - RIT
2019-12-11 11:35:53 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 121/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. 鈥瀂SCL 鈥 akademia nowoczesnego kszta艂cenia III鈥 planowanego do z艂o偶enia w naborze nr RPSL.11.02.03-IZ.01-24-340/19 dla poddzia艂ania 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego 鈥 konkurs
2019-12-11 11:34:04 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 120/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. 鈥濿sparcie szkolnictwa zawodowego w ZS nr 5 oraz CKZ w Jastrz臋biu-Zdroju鈥 planowanego do z艂o偶enia w naborze nr RPSL.11.02.03-IZ.01-24-340/19 dla poddzia艂ania 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego 鈥 konkurs
2019-12-11 11:32:16 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 119/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. 鈥濿sparcie szkolnictwa zawodowego w jastrz臋bskich szko艂ach鈥 planowanego do z艂o偶enia w naborze nr RPSL.11.02.03-IZ.01-24-340/19 dla poddzia艂ania 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego 鈥 konkurs
2019-12-11 11:30:07 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 118/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. 鈥濿sparcie na starcie鈥 planowanego do z艂o偶enia w naborze nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-074/19 dla poddzia艂ania 7.3.3. Promocja samozatrudnienia 鈥 konkurs
2019-12-11 11:28:08 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 117/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. 鈥濵oje CV moj膮 szans膮 na rynku pracy鈥 planowanego do z艂o偶enia w naborze nr RPSL.11.02.03-IZ.01-24-340/19 dla poddzia艂ania 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego 鈥 konkurs
2019-12-11 11:26:05 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 116/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. 鈥濵echanik i mechatronik 鈥 klasyka i innowacyjno艣膰 w przemy艣le鈥 planowanego do z艂o偶enia w naborze nr RPSL.11.02.03-IZ.01-24-340/19 dla poddzia艂ania 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego 鈥 konkurs
2019-12-11 11:24:32 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 115/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. 鈥濵istrzowie reklamy鈥 planowanego do z艂o偶enia w naborze nr RPSL.11.02.03-IZ.01-24-340/19 dla poddzia艂ania 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego 鈥 konkurs
2019-12-11 11:20:45 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 114/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. 鈥濿ysoka jako艣膰 edukacji przedszkolnej w Mie艣cie Racib贸rz鈥 planowanego do z艂o偶enia w naborze nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19 dla poddzia艂ania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jako艣ci edukacji przedszkolnej 鈥 konkurs
2019-12-11 11:19:16 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 113/2019 w sprawie: zmiany uchwa艂y nr 98/2019 Zarz膮du Zwi膮zku Subregionu Zachodniego z siedzib膮 w Rybniku w sprawie: zwo艂ania Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku
2019-12-11 09:46:33 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 15.11.2019 r.
2019-12-11 09:42:14 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 112/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. 鈥濳ierunek Praca 4.0 鈥 subregion zachodni鈥 planowanego do z艂o偶enia w naborze nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-347/19 dla poddzia艂ania 9.1.5. Programy aktywnej integracji os贸b i grup zagro偶onych wykluczeniem spo艂ecznym 鈥 konkurs
2019-12-11 09:39:23 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 111/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. 鈥濲a te偶 mam szans臋 na sukces鈥 planowanego do z艂o偶enia w naborze nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19 dla poddzia艂ania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jako艣ci edukacji przedszkolnej 鈥 konkurs
2019-12-11 09:37:56 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 110/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. 鈥濿ielki 艣wiat ma艂ych odkrywc贸w鈥 planowanego do z艂o偶enia w naborze nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19 dla poddzia艂ania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jako艣ci edukacji przedszkolnej 鈥 konkurs
2019-12-11 09:36:27 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 109/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. 鈥濸rzedszkole na start 鈥 utworzenie oddzia艂u przedszkolnego w Gogo艂owej鈥 planowanego do z艂o偶enia w naborze nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19 dla poddzia艂ania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jako艣ci edukacji przedszkolnej 鈥 konkurs
2019-12-11 09:34:54 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 108/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. 鈥濧kcja Integracja鈥 planowanego do z艂o偶enia w naborze nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19 dla poddzia艂ania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jako艣ci edukacji przedszkolnej 鈥 konkurs
2019-12-11 09:33:17 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 107/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. 鈥濸odniesienie jako艣ci edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Specjalnym w Jastrz臋biu-Zdroju鈥 planowanego do z艂o偶enia w naborze nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19 dla poddzia艂ania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jako艣ci edukacji przedszkolnej 鈥 konkurs
2019-11-13 11:53:09 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 96/2019 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projekt贸w z艂o偶onych w ramach naboru nr RPSL.12.01.02-IZ.01-24-314/19
2019-11-13 11:45:56 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 72/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pe艂nienia funkcji Cz艂onk贸w Komisji Oceny Projekt贸w dla naboru RPSL.12.01.02-IZ.01-24-314/19
2019-11-13 11:11:01 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 90/2019 w sprawie: zatwierdzenia zaktualizowanej listy ocenionych projekt贸w z艂o偶onych w ramach naboru nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-062/18
2019-11-13 11:01:43 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 29.10.2019 r.
2019-11-13 10:58:29 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 105/2019 w sprawie: aktualizacji sk艂adu Grupy roboczej ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego na lata 2014 鈥 2020
2019-11-13 10:57:16 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 106/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. 鈥濺estauracja przyjazna pracownikom鈥 planowanego do z艂o偶enia w naborze nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-337/19 dla poddzia艂ania 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie w艂a艣ciwej opieki zdrowotnej 鈥 konkurs
2019-11-13 10:55:38 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂膮 nr 105/2019 w sprawie: aktualizacji sk艂adu Grupy roboczej ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego na lata 2014 鈥 2020
2019-11-13 10:53:27 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 104/2019 w sprawie: zatwierdzenia zaktualizowanej listy ocenionych projekt贸w z艂o偶onych w ramach naboru nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-227/17
2019-11-13 10:49:37 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 103/2019 w sprawie: zmiany uchwa艂y nr 56/2019 Zarz膮du Zwi膮zku Subregionu Zachodniego z siedzib膮 w Rybniku z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie: poparcia stara艅 Miasta Rybnika w zakresie zwi臋kszenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. 鈥濺ozw贸j zr贸wnowa偶onej mobilno艣ci miejskiej w Rybniku鈥 w ramach poddzia艂ania 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne o艣wietlenie 鈥 RIT RPO WSL 2014-2020
2019-11-07 09:36:11 Martyna Piechoczek Zapytanie ofertowe na wykonanie audyt贸w energetycznych budynk贸w dla projektu "Gminy z dobr膮 energi膮" 鈥 wymiana urz膮dze艅 grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2019-11-07 09:36:00 Martyna Piechoczek Zapytanie ofertowe na wykonanie audyt贸w energetycznych budynk贸w dla projektu "Gminy z dobr膮 energi膮" 鈥 wymiana urz膮dze艅 grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2019-10-23 15:14:04 Martyna Piechoczek Zapytanie ofertowe na wykonanie audyt贸w energetycznych budynk贸w dla projektu "Gminy z dobr膮 energi膮" 鈥 wymiana urz膮dze艅 grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2019-10-22 13:16:09 Martyna Piechoczek Zapytanie ofertowe na wykonanie audyt贸w energetycznych budynk贸w dla projektu "Gminy z dobr膮 energi膮" 鈥 wymiana urz膮dze艅 grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2019-10-22 13:13:13 Martyna Piechoczek Zapytanie ofertowe na wykonanie audyt贸w energetycznych budynk贸w dla projektu "Gminy z dobr膮 energi膮" 鈥 wymiana urz膮dze艅 grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2019-10-16 10:42:52 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 07.10.2019 r.
2019-10-16 10:38:48 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 26.09.2019 r.
2019-10-16 10:35:55 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 16.09.2019 r.
2019-10-16 10:24:02 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 59/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pe艂nienia funkcji Cz艂onk贸w Komisji Oceny Projekt贸w dla naboru RPSL.09.02.02-IZ.01-24-303/19
2019-10-16 10:16:28 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 102/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. 鈥濻zansa na lepszy rozw贸j i r贸wny start dla ka偶dego 鈥 utworzenie nowej grupy przedszkolnej z rozszerzeniem oferty zaj臋膰 specjalistycznych dla przedszkolak贸w w Go艂kowicach鈥 planowanego do z艂o偶enia w naborze nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19 dla poddzia艂ania 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jako艣ci edukacji przedszkolnej 鈥 konkurs
2019-10-16 10:14:17 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 101/2019 w sprawie: poparcia stara艅 Miasta Racib贸rz w zakresie zwi臋kszenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. 鈥濸oprawa stanu 艣rodowiska naturalnego w mie艣cie Racib贸rz poprzez oczyszczanie miasta z odpad贸w zawieraj膮cych azbest鈥 w ramach poddzia艂ania 5.2.2 Gospodarka odpadami 鈥 RIT
2019-10-16 10:05:25 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 100/2019 w sprawie: przyj臋cia stanowiska w zakresie spraw nieuregulowanych Regulaminem naboru wniosk贸w i realizacji projektu - 鈥炁伳卌zymy z energi膮鈥 鈥 monta偶 instalacji OZE dla budynk贸w mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2019-10-16 10:03:35 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 99/2019 w sprawie: aktualizacji Regulaminu naboru wniosk贸w i realizacji projektu - 鈥炁伳卌zymy z energi膮鈥 鈥 monta偶 instalacji OZE dla budynk贸w mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2019-10-16 09:59:28 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 98/2019 w sprawie: zwo艂ania Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku
2019-10-16 09:57:30 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 97/2019 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projekt贸w z艂o偶onych w ramach naboru nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-303/19
2019-10-16 09:54:31 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 96/2019 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projekt贸w z艂o偶onych w ramach naboru nr RPSL.12.01.02-IZ.01-24-314/19
2019-10-16 09:50:49 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 95/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. 鈥濸rzedszkole szans膮 zr贸wnowa偶onego rozwoju ka偶dego dziecka鈥 planowanego do z艂o偶enia w naborze nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19 dla poddzia艂ania 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jako艣ci edukacji przedszkolnej 鈥 konkurs
2019-10-16 09:49:05 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 94/2019 w sprawie: sprostowania b艂臋d贸w pisarskich
2019-10-16 09:46:41 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 93/2019 w sprawie: przesuni臋膰 艣rodk贸w finansowych w strukturze zada艅 planu finansowego na 2019 rok
2019-10-16 09:41:25 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 92/2019 w sprawie: aktualizacji Regulaminu naboru wniosk贸w i realizacji projektu - 鈥炁伳卌zymy z energi膮鈥 鈥 monta偶 instalacji OZE dla budynk贸w mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2019-10-16 09:30:12 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 91/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pe艂nienia funkcji Cz艂onk贸w Komisji Oceny Projekt贸w dla naboru RPSL.05.02.02-IZ.01-24-318/19
2019-10-16 09:25:25 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 90/2019 w sprawie: zatwierdzenia zaktualizowanej listy ocenionych projekt贸w z艂o偶onych w ramach naboru nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-062/18
2019-09-25 10:21:23 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 28.08.2019 r.
2019-09-25 10:16:14 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 89/2019 w sprawie: poparcia stara艅 Miasta Racib贸rz w zakresie zwi臋kszenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. Rozwi膮zywanie problem贸w spo艂ecznych w Raciborzu poprzez rewitalizacj臋 zdegradowanych obiekt贸w po by艂ej siedzibie Komendy Powiatowej Policji鈥 w ramach poddzia艂ania 10.2.2. Rozw贸j mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury us艂ug spo艂ecznych 鈥 RIT RPO WSL 2014-2020
2019-09-25 10:14:13 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 88/2019 w sprawie: poparcia stara艅 Miasta Wodzis艂aw 艢l膮ski w zakresie zwi臋kszenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. Przebudowa budynku by艂ego hotelu przy ul. Czy偶owickiej 29b w Wodzis艂awiu 艢l膮skim celem rozszerzenia us艂ug spo艂ecznych 艣wiadczonych przez Wodzis艂awsk膮 Plac贸wk臋 Wsparcia Dziennego 鈥濪ZIUPLA鈥 w ramach poddzia艂ania 10.2.2. Rozw贸j mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury us艂ug spo艂ecznych 鈥 RIT RPO WSL 2014-2020
2019-09-25 10:12:13 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 87/2019 w sprawie: zmiany uchwa艂y nr 83/2019 Zarz膮du Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zwi臋kszenia kwoty 艣rodk贸w europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projekt贸w w naborze nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-269/18 oraz zatwierdzenia zaktualizowanej listy ocenionych projekt贸w
2019-09-25 10:10:07 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 86/2019 w sprawie: aktualizacji sk艂adu Grupy roboczej ds. ograniczania niskiej emisji na terenie Subregionu Zachodniego
2019-09-25 10:08:25 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 85/2019 w sprawie: ustalenia terminu wp艂aty sk艂adek cz艂onkowskich 鈥 celowych dla Cz艂onk贸w Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku na potrzeby projektu pn. 鈥濭miny z dobr膮 energi膮鈥 鈥 wymiana urz膮dze艅 grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2019-09-25 10:06:44 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 84/2019 w sprawie: zmiany uchwa艂y nr 77/2019 Zarz膮du Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zwo艂ania Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku
2019-09-25 10:02:26 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 58/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pe艂nienia funkcji Cz艂onk贸w Komisji Oceny Projekt贸w dla naboru RPSL.05.02.02-IZ.01-24-288/18
2019-09-25 09:55:05 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 8/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pe艂nienia funkcji Cz艂onk贸w Komisji Oceny Projekt贸w dla naboru RPSL.04.01.02-IZ.02-24-269/18
2019-09-25 09:54:46 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 8/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pe艂nienia funkcji Cz艂onk贸w Komisji Oceny Projekt贸w dla naboru RPSL.04.01.02-IZ.02-24-269/18
2019-09-25 09:47:34 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 13.08.2019 r.
2019-09-25 09:45:13 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 30.07.2019 r.
2019-09-25 09:41:12 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 83/2019 w sprawie: zwi臋kszenia kwoty 艣rodk贸w europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projekt贸w w naborze nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-269/18 oraz zatwierdzenia zaktualizowanej listy ocenionych projekt贸w
2019-09-25 09:37:10 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 82/2019 w sprawie: aktualizacji sk艂adu Grupy roboczej ds. ograniczania niskiej emisji na terenie Subregionu Zachodniego
2019-09-25 09:35:11 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 81/2019 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projekt贸w z艂o偶onych w ramach naboru nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-269/18
2019-09-25 09:21:03 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 80/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pe艂nienia funkcji Cz艂onk贸w Komisji Oceny Projekt贸w dla naboru RPSL.10.03.02-IZ.01-24-312/19
2019-09-25 08:53:10 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zgromadzenia Og贸lnego z dn. 28.08.2019 r.
2019-09-25 08:45:31 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 25/2019 w sprawie: ustalenia wysoko艣ci dodatkowej sk艂adki cz艂onkowskiej - celowej na potrzeby projektu: 鈥炁伳卌zymy z energi膮鈥 鈥 monta偶 instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2019-09-25 08:43:41 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 24/2019 w sprawie: przyj臋cia stanowiska dotycz膮cego skutk贸w zmian w ustawie o podatku dochodowym od os贸b fizycznych na bud偶et samorz膮d贸w w Subregionie Zachodnim Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2019-09-25 08:39:36 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 23/2019 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2019
2019-09-25 08:36:16 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 22/2019 w sprawie: zmiany uchwa艂y nr 5/2018 Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie: ustalenia wysoko艣ci sk艂adki cz艂onkowskiej - celowej na potrzeby projektu: 鈥濭miny z dobr膮 energi膮鈥 - wymiana urz膮dze艅 grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2019-09-25 08:34:52 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 21/2019 w sprawie: zmiany uchwa艂y nr 13/2019 Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie: przyst膮pienia do realizacji projektu pn. 鈥濶ie truj s膮siada. Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczania niskiej emisji鈥 w ramach Dzia艂ania 4.1. Programy edukacji ekologicznej, kampanie i akcje edukacyjno-informacyjne, w tym przedsi臋wzi臋cia zwi膮zane z obchodami 艣wi膮t ekologicznych WFO艢iGW w Katowicach oraz zabezpieczenia 艣rodk贸w niezb臋dnych do realizacji tego projektu
2019-09-25 08:33:00 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 20/2019 w sprawie: przyj臋cia 鈥濻prawozdania rocznego IP RIT z realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL za 2018 rok鈥
2019-09-09 12:18:30 Pawe艂 Tu艂odziecki Pe艂nienie funkcji Inspektora Nadzoru w pe艂nym zakresie w ramach projektu pn. 鈥炁伳卌zymy z energi膮 鈥 monta偶 instalacji OZE dla budynk贸w mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego鈥
2019-09-09 12:17:50 Pawe艂 Tu艂odziecki Pe艂nienie funkcji Inspektora Nadzoru w pe艂nym zakresie w ramach projektu pn. 鈥炁伳卌zymy z energi膮 鈥 monta偶 instalacji OZE dla budynk贸w mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego鈥
2019-09-09 12:17:36 Pawe艂 Tu艂odziecki Pe艂nienie funkcji Inspektora Nadzoru w pe艂nym zakresie w ramach projektu pn. 鈥炁伳卌zymy z energi膮 鈥 monta偶 instalacji OZE dla budynk贸w mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego鈥
2019-09-03 09:25:23 Pawe艂 Tu艂odziecki Og艂oszenie o naborze 鈥 Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem
2019-09-03 09:24:54 Pawe艂 Tu艂odziecki Og艂oszenie o naborze 鈥 Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem
2019-09-02 13:25:36 Pawe艂 Tu艂odziecki Uchwa艂a 75/2019 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projekt贸w z艂o偶onych w ramach naboru nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-288/18
2019-09-02 10:06:11 Pawe艂 Tu艂odziecki Uchwa艂a 79/2019 w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Biura Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku
2019-09-02 10:05:21 Pawe艂 Tu艂odziecki Uchwa艂a 78/2019 w sprawie: obj臋cia patronatem honorowym Forum Kobiet Subregionu Zachodniego
2019-09-02 10:04:25 Pawe艂 Tu艂odziecki Uchwa艂a 77/2019 w sprawie: zwo艂ania Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku
2019-09-02 10:02:17 Pawe艂 Tu艂odziecki Uchwa艂a 76/2019 w sprawie: aktualizacji Regulaminu naboru wniosk贸w i realizacji projektu - 鈥炁伳卌zymy z energi膮鈥 鈥 monta偶 instalacji OZE dla budynk贸w mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2019-09-02 10:00:35 Pawe艂 Tu艂odziecki Uchwa艂a 75/2019 b臋dzie opublikowana w p贸藕niejszym terminie
2019-09-02 10:00:30 Pawe艂 Tu艂odziecki Uchwa艂膮 75/2019 b臋dzie opublikowana w p贸藕niejszym terminie
2019-08-30 12:02:57 Pawe艂 Tu艂odziecki Og艂oszenie o naborze - Specjalista ds. zarz膮dzania projektem (koordynator projektu)
2019-08-30 12:01:48 Pawe艂 Tu艂odziecki Og艂oszenie o naborze - Specjalista ds. zarz膮dzania projektem (koordynator projektu)
2019-08-30 12:00:19 Pawe艂 Tu艂odziecki Og艂oszenie o naborze - Specjalista ds. zarz膮dzania projektem (koordynator projektu)
2019-08-21 15:38:26 Katarzyna Palki Pe艂nienie funkcji Inspektora Nadzoru w pe艂nym zakresie w ramach projektu pn. 鈥炁伳卌zymy z energi膮 鈥 monta偶 instalacji OZE dla budynk贸w mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego鈥
2019-08-21 15:38:11 Katarzyna Palki Pe艂nienie funkcji Inspektora Nadzoru w pe艂nym zakresie w ramach projektu pn. 鈥炁伳卌zymy z energi膮 鈥 monta偶 instalacji OZE dla budynk贸w mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego鈥
2019-08-21 15:35:42 Katarzyna Palki Pe艂nienie funkcji Inspektora Nadzoru w pe艂nym zakresie w ramach projektu pn. 鈥炁伳卌zymy z energi膮 鈥 monta偶 instalacji OZE dla budynk贸w mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego鈥
2019-08-21 12:38:33 Martyna Piechoczek Og艂oszenie o naborze 鈥 Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem
2019-08-21 12:38:11 Martyna Piechoczek Og艂oszenie o naborze 鈥 Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem
2019-08-21 12:37:45 Martyna Piechoczek Og艂oszenie o naborze 鈥 Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem
2019-08-21 12:36:31 Martyna Piechoczek Og艂oszenie o naborze 鈥 Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem
2019-08-21 12:33:32 Martyna Piechoczek Og艂oszenie o naborze 鈥 Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem
2019-08-21 12:03:41 Martyna Piechoczek Og艂oszenie o naborze 鈥 Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem
2019-08-21 12:00:46 Martyna Piechoczek Og艂oszenie o naborze - Specjalista ds. zarz膮dzania projektem (koordynator projektu)
2019-08-21 11:56:55 Martyna Piechoczek Og艂oszenie o naborze - Specjalista ds. zarz膮dzania projektem (koordynator projektu)
2019-08-21 11:55:53 Martyna Piechoczek Og艂oszenie o naborze - Specjalista ds. zarz膮dzania projektem (koordynator projektu)
2019-08-21 11:55:43 Martyna Piechoczek Og艂oszenie o naborze - Specjalista ds. zarz膮dzania projektem (koordynator projektu)
2019-08-08 11:35:04 Katarzyna Palki Pe艂nienie funkcji Inspektora Nadzoru w pe艂nym zakresie w ramach projektu pn. 鈥炁伳卌zymy z energi膮 鈥 monta偶 instalacji OZE dla budynk贸w mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego鈥
2019-07-18 15:03:20 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 03.07.2019 r.
2019-07-18 15:00:11 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 74/2019 w sprawie: wyra偶enia zgody na wymian臋 cz臋艣ci 艣rodk贸w europejskich z poddzia艂ania 7.1.2. Poprawa zdolno艣ci do zatrudnienia os贸b poszukuj膮cych pracy i pozostaj膮cych bez pracy na obszarach rewitalizowanych 鈥 RIT, a poddzia艂aniem 8.1.1. Zapewnienie dost臋pu do us艂ug opieku艅czych nad dzie膰mi do 3 lat - ZIT
2019-07-10 14:30:04 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 14 maja 2019 r.
2019-07-10 14:24:23 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 1/2019 w sprawie: wydania opinii w przedmiocie sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zwi膮zku za 2018 rok oraz przed艂o偶enia Zgromadzeniu Og贸lnemu wniosku w przedmiocie absolutorium dla Zarz膮du za 2018 rok
2019-07-10 14:16:52 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zgromadzenia Og贸lnego z dn. 11.06.2019 r.
2019-07-10 14:10:33 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 19/2019 w sprawie: ustalenia wysoko艣ci sk艂adki cz艂onkowskiej na 2020 rok
2019-07-10 14:08:39 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 18/2019 w sprawie: zmiany uchwa艂y nr 4/2018 Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie: ustalenia wysoko艣ci sk艂adki cz艂onkowskiej - celowej na potrzeby projektu: 鈥炁伳卌zymy z energi膮鈥 鈥 monta偶 instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2019-07-10 14:06:22 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 17/2019 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2019
2019-07-10 14:01:09 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 16/2019 w sprawie: udzielenia absolutorium dla cz艂onk贸w Zarz膮du za 2018 rok
2019-07-10 13:58:35 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 15/2019 w sprawie: przyj臋cia sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku za 2018 rok
2019-07-08 11:18:02 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 25.06.2019 r.
2019-07-08 11:15:46 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 72/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pe艂nienia funkcji Cz艂onk贸w Komisji Oceny Projekt贸w dla naboru RPSL.12.01.02-IZ.01-24-314/19
2019-07-08 11:07:11 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 17.06.2019 r.
2019-07-08 11:04:38 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 71/2019 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projekt贸w z艂o偶onych w ramach naboru nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-274/18
2019-07-08 11:00:29 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 11.06.2019 r.
2019-07-08 10:58:09 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 70/2019 w sprawie: zmiany uchwa艂y nr 47/2019 Zarz膮du Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zwo艂ania Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku (ze zm.)
2019-07-08 10:52:17 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 69/2019 w sprawie: poparcia stanowiska Miasta Rydu艂towy w sprawie aktualizacji 鈥濸lanu gospodarki odpadami dla wojew贸dztwa 艣l膮skiego na lata 2016-2022鈥
2019-07-08 10:46:57 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 68/2019 w sprawie: poparcia stara艅 Miasta Racib贸rz w zakresie zwi臋kszenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. 鈥濸oprawa efektywno艣ci energetycznej po艂膮czona ze wzrostem udzia艂u energii pochodz膮cej ze 藕r贸de艂 odnawialnych na terenie Miasta Racib贸rz - etap II鈥 w ramach poddzia艂ania 4.3.2. Efektywno艣膰 energetyczna i odnawialne 藕r贸d艂a energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej 鈥 RIT
2019-07-08 10:42:08 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 67/2019 w sprawie: wskazania przedstawiciela Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku do udzia艂u w pracach Zespo艂u Regionalnego dla inicjatywy region贸w g贸rniczych w wojew贸dztwie 艣l膮skim
2019-07-08 10:40:34 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 66/2019 w sprawie: poparcia stara艅 Miasta Wodzis艂awia 艢l膮skiego w zakresie zwi臋kszenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. 鈥濸oci膮g do dw贸ch k贸艂ek 鈥 budowa Centrum Przesiadkowego w Wodzis艂awiu 艢l膮skim鈥 w ramach poddzia艂ania 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne o艣wietlenie 鈥 RIT RPO WSL 2014-2020
2019-07-08 10:34:45 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 65/2019 w sprawie: aktualizacji Regulaminu naboru wniosk贸w i realizacji projektu - 鈥炁伳卌zymy z energi膮鈥 鈥 monta偶 instalacji OZE dla budynk贸w mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2019-07-08 10:10:56 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 64/2019 w sprawie: ustalenia terminu wp艂aty sk艂adek cz艂onkowskich 鈥 celowych dla Cz艂onk贸w Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku na potrzeby projektu pn. 鈥炁伳卌zymy z energi膮鈥 鈥 monta偶 instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2019-07-08 10:07:01 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 30.05.2019 r.
2019-07-08 10:04:52 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 63/2019 w sprawie: poparcia stanowiska Powiatu Wodzis艂awskiego dotycz膮cego konieczno艣ci usuni臋cia niekorzystnych zapis贸w ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. 2018 poz. 1162)
2019-07-08 10:01:25 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 62/2019 w sprawie: poparcia stanowiska Miasta Rydu艂towy dotycz膮cego Polskiej Strefy Inwestycji
2019-07-08 09:11:50 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a 61/2019 w sprawie: aktualizacji sk艂adu Grupy roboczej ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego na lata 2014 鈥 2020
2019-07-08 09:08:44 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 60/2019 w sprawie: zmiany uchwa艂y nr 47/2019 Zarz膮du Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zwo艂ania Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku
2019-07-08 09:02:47 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 59/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pe艂nienia funkcji Cz艂onk贸w Komisji Oceny Projekt贸w dla naboru RPSL.09.02.02-IZ.01-24-303/19
2019-07-08 09:00:25 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 58/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pe艂nienia funkcji Cz艂onk贸w Komisji Oceny Projekt贸w dla naboru RPSL.05.02.02-IZ.01-24-288/18
2019-07-08 08:56:10 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 81/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pe艂nienia funkcji Cz艂onk贸w Komisji Oceny Projekt贸w dla naboru RPSL.09.01.02-IZ.01-24-281/18
2019-07-08 08:49:57 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 81/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pe艂nienia funkcji Cz艂onk贸w Komisji Oceny Projekt贸w dla naboru RPSL.09.01.02-IZ.01-24-281/18
2019-07-08 08:45:36 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 57/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pe艂nienia funkcji Cz艂onk贸w Komisji Oceny Projekt贸w dla naboru RPSL.04.03.02-IZ.01-24-298/19
2019-07-08 08:40:28 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 56/2019 w sprawie: poparcia stara艅 Miasta Rybnika w zakresie zwi臋kszenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. 鈥濺ozw贸j zr贸wnowa偶onej mobilno艣ci miejskiej w Rybniku鈥 w ramach poddzia艂ania 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne o艣wietlenie 鈥 RIT RPO WSL 2014-2020
2019-07-08 08:38:09 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 55/2019 w sprawie: poparcia stara艅 Powiatu Raciborskiego w zakresie zwi臋kszenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. 鈥濿ymiana cz臋艣ci taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobus贸w komunikacji publicznej w powiecie raciborskim鈥 w ramach poddzia艂ania 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne o艣wietlenie 鈥 RIT RPO WSL 2014-2020
2019-07-08 08:35:51 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 54/2019 w sprawie: poparcia stara艅 Gminy Miejskiej 呕ory w zakresie zwi臋kszenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. 鈥濵obilni 呕orzanie 鈥 systemowe rozwi膮zania w zakresie mobilno艣ci miejskiej鈥 w ramach poddzia艂ania 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne o艣wietlenie 鈥 RIT RPO WSL 2014-2020
2019-07-08 08:33:10 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 53/2019 w sprawie: aktualizacji sk艂adu Grupy roboczej ds. gospodarowania odpadami na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2019-07-08 08:31:29 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 52/2019 w sprawie: powo艂ania Grupy roboczej ds. rozwoju infrastruktury i komunikacji ekologicznej
2019-07-08 08:29:38 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 51/2019 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projekt贸w z艂o偶onych w ramach naboru nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-281/18
2019-07-05 11:12:03 Aleksandra Grabarczyk Og艂oszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem na terenie 呕or
2019-07-05 11:10:37 Aleksandra Grabarczyk Og艂oszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem na terenie Wodzis艂awia 艢l膮skiego
2019-07-05 11:08:55 Aleksandra Grabarczyk Og艂oszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem na terenie Rydu艂t贸w
2019-07-05 11:07:31 Aleksandra Grabarczyk Og艂oszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem na terenie Rybnika
2019-07-05 11:06:15 Aleksandra Grabarczyk Og艂oszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem na terenie Raciborza
2019-07-05 11:04:52 Aleksandra Grabarczyk Og艂oszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem na terenie Pszowa
2019-07-05 11:03:25 Aleksandra Grabarczyk Og艂oszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem na terenie Marklowic
2019-07-05 11:02:11 Aleksandra Grabarczyk Og艂oszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem na terenie Jastrz臋bia-Zdroju
2019-07-05 11:01:23 Aleksandra Grabarczyk Og艂oszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem na terenie Krzy偶anowic
2019-07-05 11:00:00 Aleksandra Grabarczyk Og艂oszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem na terenie Jastrz臋bia - Zdroju
2019-07-05 10:59:51 Aleksandra Grabarczyk Og艂oszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem na terenie Jastrz臋bia - Zdroju
2019-07-05 10:58:22 Aleksandra Grabarczyk Og艂oszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem na terenie Godowa
2019-07-05 10:58:15 Aleksandra Grabarczyk Og艂oszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem na terenie Godowa
2019-06-17 13:43:37 Martyna Piechoczek Og艂oszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem na terenie 呕or
2019-06-17 13:43:04 Martyna Piechoczek Og艂oszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem na terenie Wodzis艂awia 艢l膮skiego
2019-06-17 13:42:24 Martyna Piechoczek Og艂oszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem na terenie Rydu艂t贸w
2019-06-17 13:41:49 Martyna Piechoczek Og艂oszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem na terenie Rybnika
2019-06-17 13:41:12 Martyna Piechoczek Og艂oszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem na terenie Raciborza
2019-06-17 13:40:29 Martyna Piechoczek Og艂oszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem na terenie Pszowa
2019-06-17 13:39:20 Martyna Piechoczek Og艂oszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem na terenie Marklowic
2019-06-17 13:38:33 Martyna Piechoczek Og艂oszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem na terenie 呕or
2019-06-17 13:38:13 Martyna Piechoczek Og艂oszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem na terenie Wodzis艂awia 艢l膮skiego
2019-06-17 13:37:50 Martyna Piechoczek Og艂oszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem na terenie Rydu艂t贸w
2019-06-17 13:37:31 Martyna Piechoczek Og艂oszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem na terenie Rybnika
2019-06-17 13:37:10 Martyna Piechoczek Og艂oszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem na terenie Raciborza
2019-06-17 13:36:52 Martyna Piechoczek Og艂oszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem na terenie Pszowa
2019-06-17 13:36:26 Martyna Piechoczek Og艂oszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem na terenie Marklowic
2019-06-17 13:35:42 Martyna Piechoczek Og艂oszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem na terenie Krzy偶anowic
2019-06-17 13:35:04 Martyna Piechoczek Og艂oszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem na terenie Krzy偶anowic
2019-06-17 13:34:03 Martyna Piechoczek Og艂oszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem na terenie Jastrz臋bia - Zdroju
2019-06-17 13:33:26 Martyna Piechoczek Og艂oszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem na terenie Jastrz臋bia - Zdroju
2019-06-17 13:32:25 Martyna Piechoczek Og艂oszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem na terenie Godowa
2019-06-17 13:31:38 Martyna Piechoczek Og艂oszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem na terenie Godowa
2019-06-17 13:16:28 Martyna Piechoczek Og艂oszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem na terenie 呕or
2019-06-17 13:14:12 Martyna Piechoczek Og艂oszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem na terenie Wodzis艂awia 艢l膮skiego
2019-06-17 13:12:29 Martyna Piechoczek Og艂oszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem na terenie Rydu艂t贸w
2019-06-17 13:11:12 Martyna Piechoczek Og艂oszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem na terenie Rybnika
2019-06-17 13:09:34 Martyna Piechoczek Og艂oszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem na terenie Raciborza
2019-06-17 13:08:18 Martyna Piechoczek Og艂oszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem na terenie Pszowa
2019-06-17 13:06:36 Martyna Piechoczek Og艂oszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem na terenie Marklowic
2019-06-17 13:04:48 Martyna Piechoczek Og艂oszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem na terenie Krzy偶anowic
2019-06-17 13:03:30 Martyna Piechoczek Og艂oszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem na terenie Jastrz臋bia - Zdroju
2019-06-17 13:01:12 Martyna Piechoczek Og艂oszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem na terenie Jastrz臋bia - Zdroju
2019-06-17 12:59:46 Martyna Piechoczek Og艂oszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem na terenie Godowa
2019-06-17 12:58:55 Martyna Piechoczek Og艂oszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem na terenie Godowa
2019-06-17 12:34:30 Martyna Piechoczek Og艂oszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem na terenie Jastrz臋bia - Zdroju
2019-06-17 12:34:01 Martyna Piechoczek Og艂oszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem na terenie Godowa
2019-06-17 12:33:08 Martyna Piechoczek Og艂oszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem na terenie 呕or
2019-06-17 12:30:57 Martyna Piechoczek Og艂oszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem na terenie Wodzis艂awia 艢l膮skiego
2019-06-17 12:28:38 Martyna Piechoczek Og艂oszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem na terenie Rydu艂t贸w
2019-06-17 12:25:57 Martyna Piechoczek Og艂oszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem na terenie Rybnika
2019-06-17 12:23:39 Martyna Piechoczek Og艂oszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem na terenie Raciborza
2019-06-17 12:21:04 Martyna Piechoczek Og艂oszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem na terenie Pszowa
2019-06-17 12:18:47 Martyna Piechoczek Og艂oszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem na terenie Marklowic
2019-06-17 12:15:41 Martyna Piechoczek Og艂oszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem na terenie Godowa
2019-06-17 12:15:22 Martyna Piechoczek Og艂oszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem na terenie Jastrz臋bia - Zdroju
2019-06-17 12:14:44 Martyna Piechoczek Og艂oszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem na terenie Krzy偶anowic
2019-06-17 12:11:55 Martyna Piechoczek Og艂oszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem na terenie Jastrz臋bia - Zdroju
2019-06-17 12:00:44 Martyna Piechoczek Og艂oszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarz膮dzania projektem na terenie Godowa
2019-05-21 15:26:43 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 08.05.2019 r.
2019-05-21 15:23:02 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 50/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. 鈥濩entrum Us艂ug Wsparcia Rozwoju Rodziny w Rybniku鈥 planowanego do z艂o偶enia w ramach naboru nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-303/19, dla poddzia艂ania 9.2.2. Rozw贸j us艂ug spo艂ecznych i zdrowotnych 鈥 RIT Subregionu Zachodniego
2019-05-21 13:27:58 Aleksandra Grabarczyk Og艂oszenie o naborze 鈥 Specjalista ds. promocji, turystyki i informacji
2019-05-21 13:27:35 Aleksandra Grabarczyk Og艂oszenie o naborze 鈥 Specjalista ds. promocji, turystyki i informacji
2019-05-21 13:26:46 Aleksandra Grabarczyk Og艂oszenie o naborze 鈥 Specjalista ds. promocji, turystyki i informacji
2019-05-08 09:37:02 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 7/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pe艂nienia funkcji Cz艂onk贸w Komisji Oceny Projekt贸w dla naboru RPSL.11.04.02-IZ.02-24-062/18
2019-05-08 09:34:23 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 4/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pe艂nienia funkcji Cz艂onk贸w Komisji Oceny Projekt贸w dla naboru RPSL.08.01.02-IZ.01-24-284/18
2019-05-08 09:16:58 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 17.04.2019 r.
2019-05-08 09:14:30 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 10.04.2019 r.
2019-05-08 09:11:52 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 49/2019 w sprawie: zmiany adresu siedziby Zwi膮zku
2019-05-08 09:09:54 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 48/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. 鈥濿ymiana pokrycia dachowego z eternitowego na blachodach贸wk臋 w budynku 鈥omaro w Wodzis艂awiu 艢l膮skim鈥 planowanego do z艂o偶enia w ramach naboru nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-288/18, dla poddzia艂ania 5.2.2. Gospodarka odpadami 鈥 RIT Subregionu Zachodniego
2019-05-08 09:07:52 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 47/2019 w sprawie: zwo艂ania Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku
2019-05-08 09:06:25 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 46/2019 w sprawie: przesuni臋膰 艣rodk贸w finansowych w strukturze zada艅 planu finansowego na 2019 rok
2019-05-08 09:04:08 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 45/2019 w sprawie: przyj臋cia stanowiska dotycz膮cego programu 鈥濻TOP SMOG鈥 wynikaj膮cego z Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remont贸w z dnia 6 grudnia 2018 roku
2019-05-08 09:00:13 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 44/2019 w sprawie: poparcia stanowiska Miasta 呕ory dotycz膮cego zmian w zapisach ustawy o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminach
2019-05-08 08:56:32 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 42/2019 w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Biura Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku
2019-05-08 08:50:05 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 40/2019 w sprawie: zmian w Grupie roboczej ds. gospodarowania odpadami na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2019-05-08 08:48:44 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 39/2019 w sprawie: zmian w Grupie roboczej ds. transportu zbiorowego na terenie Subregionu Zachodniego
2019-05-08 08:48:04 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 38/2019 w sprawie: zmian w Grupie roboczej ds. ograniczania niskiej emisji na terenie Subregionu Zachodniego
2019-05-08 08:46:57 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 38/2019 w sprawie: zmian w Grupie roboczej ds. ograniczania niskiej emisji na terenie Subregionu Zachodniego
2019-05-08 08:45:36 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 37/2019 w sprawie: zmian w Grupie roboczej ds. o艣wiaty na terenie Subregionu Zachodniego
2019-05-08 08:40:12 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 36/2019 w sprawie: zmian w Grupie roboczej ds. promocji turystycznej Subregionu Zachodniego
2019-05-08 08:38:15 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 35/2019 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projekt贸w z艂o偶onych w ramach naboru nr RPSL.08.01.02-IZ.01-24-284/18
2019-05-08 08:34:05 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 34/2019 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projekt贸w z艂o偶onych w ramach naboru nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-062/18
2019-05-08 08:30:18 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 33/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela Zwi膮zku do sk艂adu Wojew贸dzkiej Rady Bezpiecze艅stwa Ruchu Drogowego
2019-04-17 15:14:49 Pawe艂 Tu艂odziecki Og艂oszenie o naborze 鈥 Specjalista ds. promocji, turystyki i informacji
2019-04-17 15:01:48 Pawe艂 Tu艂odziecki Og艂oszenie o naborze 鈥 Specjalista ds. promocji, turystyki i informacji
2019-04-17 15:01:15 Pawe艂 Tu艂odziecki Og艂oszenie o naborze 鈥 Specjalista ds. promocji, turystyki i informacji
2019-04-17 15:00:56 Pawe艂 Tu艂odziecki Og艂oszenie o naborze 鈥 Specjalista ds. promocji, turystyki i informacji
2019-04-17 15:00:27 Pawe艂 Tu艂odziecki Og艂oszenie o naborze 鈥 Specjalista ds. promocji, turystyki i informacji
2019-04-17 15:00:20 Pawe艂 Tu艂odziecki Og艂oszenie o naborze 鈥 Specjalista ds. promocji, turystyki i informacji
2019-04-17 14:59:18 Pawe艂 Tu艂odziecki Og艂oszenie o naborze 鈥 Specjalista ds. promocji, turystyki i informacji
2019-04-17 14:57:56 Pawe艂 Tu艂odziecki Og艂oszenie o naborze 鈥 Specjalista ds. promocji, turystyki i informacji
2019-04-17 14:55:55 Pawe艂 Tu艂odziecki Og艂oszenie o naborze 鈥 Specjalista ds. promocji, turystyki i informacji
2019-04-17 12:46:18 Pawe艂 Tu艂odziecki Uchwa艂a nr 44/2019 w sprawie: poparcia stanowiska Miasta 呕ory dotycz膮cego zmian w zapisach ustawy o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminach Na
2019-03-29 12:20:44 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 27.03.2019 r.
2019-03-29 12:17:17 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 32/2019 w sprawie: przyj臋cia stanowiska dotycz膮cego konieczno艣ci utworzenia punkt贸w konsultacyjnych Programu 鈥濩zyste Powietrze鈥 na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2019-03-29 12:15:38 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 31/2019 w sprawie: zmiany sk艂adu Grupy roboczej ds. gospodarowania odpadami na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2019-03-29 12:14:09 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 30/2019 w sprawie: zmiany sk艂adu Grupy roboczej ds. ograniczania niskiej emisji na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2019-03-29 12:12:40 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 29/2019 w sprawie: wskazania przedstawiciela Zwi膮zku i jego zast臋pcy do udzia艂u w pracach Komitetu Monitoruj膮cego RPO WSL 2014 鈥 2020
2019-03-29 12:11:05 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 28/2018 w sprawie: przyj臋cia sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku za 2018 rok
2019-03-25 10:14:56 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zgromadzenia Og贸lnego z dn. 19.03.2019 r.
2019-03-25 10:10:21 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 14/2019 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2019
2019-03-25 10:10:15 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 14/2019 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2019
2019-03-25 10:04:28 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 13/2019 w sprawie: przyst膮pienia do realizacji projektu pn. 鈥濶ie truj s膮siada. Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczania niskiej emisji鈥 w ramach Dzia艂ania 4.1. Programy edukacji ekologicznej, kampanie i akcje edukacyjno-informacyjne, w tym przedsi臋wzi臋cia zwi膮zane z obchodami 艣wi膮t ekologicznych WFO艢iGW w Katowicach oraz zabezpieczenia 艣rodk贸w niezb臋dnych do realizacji tego projektu
2019-03-25 10:04:11 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 13/2019 w sprawie: przyst膮pienia do realizacji projektu pn. 鈥濶ie truj s膮siada. Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczania niskiej emisji鈥 w ramach Dzia艂ania 4.1. Programy edukacji ekologicznej, kampanie i akcje edukacyjno-informacyjne, w tym przedsi臋wzi臋cia zwi膮zane z obchodami 艣wi膮t ekologicznych WFO艢iGW w Katowicach oraz zabezpieczenia 艣rodk贸w niezb臋dnych do realizacji tego projektu
2019-03-25 09:57:20 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 12/2019 w sprawie: wyboru Cz艂onk贸w Komisji Rewizyjnej
2019-03-25 09:55:20 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 11/2019 w sprawie: wyboru Przewodnicz膮cych Zwi膮zku
2019-03-25 09:53:34 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 10/2019 w sprawie: wyboru Cz艂onk贸w Zarz膮du
2019-03-25 09:50:41 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 9/2019 w sprawie: okre艣lenia liczby Cz艂onk贸w Zarz膮du nowej kadencji
2019-03-25 09:45:13 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 8/2019 w sprawie: powo艂ania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wybor贸w
2019-03-25 09:43:26 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 7/2019 w sprawie: odwo艂ania Cz艂onk贸w Komisji Rewizyjnej
2019-03-25 09:32:00 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 6/2019 w sprawie: odwo艂ania Cz艂onk贸w Zarz膮du Zwi膮zku
2019-03-25 09:18:50 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 5/2019 w sprawie: odwo艂ania Przewodnicz膮cych Zwi膮zku
2019-03-25 09:17:16 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 4/2019 w sprawie: zmian w Statucie Zwi膮zku
2019-03-25 09:09:26 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 19.03.2019 r.
2019-03-25 09:06:06 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 27/2019 w sprawie: poparcia stara艅 Miasta Wodzis艂aw 艢l膮ski w zakresie zwi臋kszenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. Przebudowa budynku by艂ego hotelu przy ul. Czy偶owickiej 29b w Wodzis艂awiu 艢l膮skim celem rozszerzenia us艂ug spo艂ecznych 艣wiadczonych przez Wodzis艂awsk膮 Plac贸wk臋 Wsparcia Dziennego 鈥濪ZIUPLA鈥 w ramach poddzia艂ania 10.2.2. Rozw贸j mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury us艂ug spo艂ecznych 鈥 RIT RPO WSL 2014-2020
2019-03-25 08:58:10 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 15.03.2019 r.
2019-03-25 08:52:59 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 26/2019 w sprawie: zmiany uchwa艂y nr 3/2019 Zarz膮du Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie zwo艂ania Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku
2019-03-25 08:51:23 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 25/2019 w sprawie: poparcia stanowiska Miasta Jastrz臋bie 鈥 Zdr贸j dotycz膮cego odtworzenia po艂膮czenia kolejowego Jastrz臋bia 鈥 Zdroju z Katowicami
2019-03-25 08:49:12 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 24/2019 w sprawie: poparcia stanowiska Miasta Racib贸rz dotycz膮cego budowy Regionalnej Drogi Racib贸rz - Pszczyna
2019-03-25 08:45:08 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 08.03.2019 r.
2019-03-25 08:40:55 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 23/2019 w sprawie: przyj臋cia stanowiska w zakresie dedykowania 艣rodk贸w IP RIT Subregionu Zachodniego w ramach poddzia艂ania 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne o艣wietlenie 鈥 RIT RPO WSL 2014-2020 do przedsi臋wzi臋cia pn. 鈥濭EPARD II 鈥 艢l膮sk 鈥 zag艂臋bie bezemisyjnego transportu publicznego鈥
2019-03-25 08:37:48 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 22/2019 w sprawie: zatwierdzenia projektu aneksu nr 3 do porozumienia nr 11/RR/2015 z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie powierzenia zada艅 z zakresu realizacji instrumentu Regionalne Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego na lata 2014鈥2020
2019-03-25 08:34:32 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 21/2019 w sprawie: aktualizacji 鈥濸olityki bezpiecze艅stwa danych osobowych w Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku鈥
2019-03-25 08:30:26 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 20/2019 w sprawie: przyj臋cia stanowiska w sprawie sk艂adu Komitetu Steruj膮cego przy Wojewodzie 艢l膮skim dla 鈥濸rogramu dla 艢l膮ska鈥
2019-03-25 08:27:53 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 19/2019 w sprawie: zmiany sk艂adu Grupy roboczej ds. promocji turystycznej Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2019-03-06 11:51:21 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 84/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pe艂nienia funkcji Cz艂onk贸w Komisji Oceny Projekt贸w dla naboru RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16 (ocena po post臋powaniu sadowym w. 04H8)
2019-03-06 11:40:27 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 18/2019 w sprawie: podj臋cia dzia艂a艅 zmierzaj膮cych do zakupu osobowego samochodu s艂u偶bowego na potrzeby Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku
2019-03-06 11:38:29 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 17/2019 w sprawie: przesuni臋膰 艣rodk贸w finansowych w strukturze zada艅 planu finansowego na 2019 rok
2019-03-06 11:36:13 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 16/2019 w sprawie: zmiany sk艂adu Grupy roboczej ds. promocji turystycznej Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2019-03-06 11:35:50 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 15/2019 w sprawie: zmiany sk艂adu Grupy roboczej ds. promocji turystycznej Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2019-03-06 11:01:27 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 14.02.2019 r.
2019-03-06 10:57:34 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 05.02.2019 r.
2019-02-25 11:07:45 Pawe艂 Tu艂odziecki Dostawa samochodu osobowego
2019-02-25 11:07:09 Pawe艂 Tu艂odziecki Dostawa samochodu osobowego
2019-02-14 14:50:36 Pawe艂 Tu艂odziecki Og艂oszenie o zapytaniu ofertowym
2019-02-14 14:46:46 Pawe艂 Tu艂odziecki Dostawa samochodu osobowego
2019-02-08 13:48:45 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 15/2019 w sprawie: obj臋cia patronatem honorowym cyklu 艣niada艅 biznesowych organizowanych przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Spo艂ecznych CRIS z Rybnika
2019-02-08 13:47:50 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 14/2019 w sprawie: aktualizacji 鈥濸olityki bezpiecze艅stwa danych osobowych w Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku鈥
2019-02-08 13:46:46 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 13/2019 w sprawie: zatwierdzenia zaktualizowanej listy ocenionych projekt贸w z艂o偶onych w ramach naboru nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16
2019-02-08 13:45:12 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 12/2019 w sprawie: poparcia stara艅 Gminy God贸w w zakresie zwi臋kszenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. 鈥濼ermomodernizacja dw贸ch o艣rodk贸w kultury na terenie Gminy God贸w z wykorzystaniem odnawialnych 藕r贸de艂 energii鈥 w ramach poddzia艂ania 4.3.2. Efektywno艣膰 energetyczna i odnawialne 藕r贸d艂a energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej 鈥 RIT RPO WSL 2014-2020
2019-02-08 13:43:13 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 11/2019 w sprawie: zmiany sk艂adu Grupy roboczej ds. promocji turystycznej Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2019-01-21 13:29:05 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 1/2019 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projekt贸w z艂o偶onych w ramach naboru nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-244/18
2019-01-18 09:15:14 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 10/2019 w sprawie: podj臋cia dzia艂a艅 zmierzaj膮cych do zmiany lokalizacji i adresu siedziby Zwi膮zku
2019-01-18 09:14:20 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 9/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pe艂nienia funkcji Cz艂onk贸w Komisji Oceny Projekt贸w dla naboru RPSL.05.01.02-IZ.01-24-274/18
2019-01-18 09:12:10 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 8/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pe艂nienia funkcji Cz艂onk贸w Komisji Oceny Projekt贸w dla naboru RPSL.04.01.02-IZ.02-24-269/18
2019-01-18 09:10:37 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 7/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pe艂nienia funkcji Cz艂onk贸w Komisji Oceny Projekt贸w dla naboru RPSL.11.04.02-IZ.02-24-062/18
2019-01-18 09:08:56 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 16.01.2019 r.
2019-01-15 14:08:35 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 87/2018 w sprawie: przyj臋cia stanowiska w sprawie planowanych podwy偶ek cen energii
2019-01-15 14:07:39 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 86/2018 w sprawie: przyj臋cia stanowiska w sprawie rz膮dowego Programu Uzupe艂niania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej
2019-01-15 14:04:16 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 28.12.2018 r.
2019-01-15 14:02:37 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 19.12.2018 r.
2019-01-15 14:00:34 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 06.12.2018 r.
2019-01-15 13:58:32 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 14.11.2018 r.
2019-01-15 13:56:25 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 30.10.2018 r.
2019-01-15 13:42:05 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 89/2018 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. 鈥濸rojekt Efektywnego Rozwoju Subregionu鈥 planowanego do z艂o偶enia w ramach naboru nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-062/18, dla poddzia艂ania 11.4.2. Kszta艂cenie ustawiczne 鈥 RIT Subregionu Zachodniego
2019-01-15 13:40:38 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 88/2018 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. 鈥濧kademia kompetencji kluczowych 鈥 Subregion zachodni鈥 planowanego do z艂o偶enia w ramach naboru nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-062/18, dla poddzia艂ania 11.4.2. Kszta艂cenie ustawiczne 鈥 RIT Subregionu Zachodniego
2019-01-15 13:37:23 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 87/2018 w sprawie: przyj臋cia stanowiska w sprawie planowanych podwy偶ek cen energii
2019-01-15 13:32:13 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 86/2018 w sprawie: przyj臋cia stanowiska w sprawie rz膮dowego Programu Uzupe艂niania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej
2019-01-15 13:29:15 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 85/2018 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. 鈥濨ezp艂atne Centrum J臋zykowe i Komputerowe dla mieszka艅c贸w Jastrz臋bia-Zdroju鈥 planowanego do z艂o偶enia w ramach naboru nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-062/18, dla poddzia艂ania 11.4.2. Kszta艂cenie ustawiczne 鈥 RIT Subregionu Zachodniego
2019-01-15 13:27:48 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 84/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pe艂nienia funkcji Cz艂onk贸w Komisji Oceny Projekt贸w dla naboru RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16 (ocena po post臋powaniu sadowym w. 04H8)
2019-01-15 13:25:22 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 83/2018 w sprawie: zwo艂ania Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku
2019-01-15 13:21:49 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 82/2018 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. 鈥濶owe szanse rozwoju w JSW SiG鈥 planowanego do z艂o偶enia w ramach naboru nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-062/18, dla poddzia艂ania 11.4.2. Kszta艂cenie ustawiczne 鈥 RIT Subregionu Zachodniego
2019-01-15 13:19:29 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 81/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pe艂nienia funkcji Cz艂onk贸w Komisji Oceny Projekt贸w dla naboru RPSL.09.01.02-IZ.01-24-281/18
2019-01-15 13:14:52 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 80/2018 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. 鈥濿 trosce o najm艂odszych 偶orzan 鈥 zapewnienie opieki nad dzie膰mi do lat 3鈥 planowanego do z艂o偶enia w ramach naboru nr RPSL.08.01.02-IZ.01-24-284/18, dla poddzia艂ania 8.1.2. Zapewnienie dost臋pu do us艂ug opieku艅czych nad dzie膰mi do 3 lat 鈥 RIT Subregionu Zachodniego
2019-01-15 13:13:28 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 79/2018 w sprawie: zmiany sk艂adu Grupy roboczej ds. promocji turystycznej Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2019-01-15 13:11:31 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 78/2018 w sprawie: zmiany sk艂adu Grupy roboczej ds. gospodarowania odpadami na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2019-01-15 13:09:33 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 77/2018 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. 鈥炁慌俹bek szans膮 na aktywizacj臋 zawodow膮 mieszka艅c贸w Gminy Ku藕nia Raciborska鈥 planowanego do z艂o偶enia w ramach naboru nr RPSL.08.01.02-IZ.01-24-284/18, dla poddzia艂ania 8.1.2. Zapewnienie dost臋pu do us艂ug opieku艅czych nad dzie膰mi do 3 lat 鈥 RIT Subregionu Zachodniego
2019-01-15 13:08:09 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 76/2018 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. 鈥炁慌俹bek szans膮 na aktywizacj臋 zawodow膮 mieszka艅c贸w Gminy N臋dza鈥 planowanego do z艂o偶enia w ramach naboru nr RPSL.08.01.02-IZ.01-24-284/18, dla poddzia艂ania 8.1.2. Zapewnienie dost臋pu do us艂ug opieku艅czych nad dzie膰mi do 3 lat 鈥 RIT Subregionu Zachodniego
2019-01-15 13:06:18 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 75/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projekt贸w z艂o偶onych w ramach naboru nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-192/17
2019-01-15 12:56:00 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 74/2018 w sprawie: przyj臋cia projektu planu finansowego Zwi膮zku na 2019 rok
2019-01-15 12:53:38 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 73/2018 w sprawie: przyj臋cia projektu ramowego planu dzia艂alno艣ci Zwi膮zku na 2019 rok
2019-01-15 12:50:09 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 72/2018 w sprawie: zmiany uchwa艂y nr 62/2018 Zarz膮du Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku z dnia 21 wrze艣nia 2018 r. w sprawie: zwo艂ania Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku
2019-01-15 12:47:46 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 71/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projekt贸w z艂o偶onych w ramach naboru nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-056/18
2019-01-15 12:37:01 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 16/2018 w sprawie: przyj臋cia planu finansowego Zwi膮zku na rok 2019
2019-01-15 12:36:03 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 15/2018 w sprawie: uchwalenia ramowego planu dzia艂alno艣ci Zwi膮zku na rok 2019
2019-01-15 12:34:57 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 14/2018 w sprawie: ustalenia wysoko艣ci sk艂adki cz艂onkowskiej na 2019 rok
2019-01-15 12:34:02 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 13/2018 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2018
2019-01-15 12:16:09 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku z dnia 14.11.2018 r.
2019-01-15 11:24:56 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Og贸lnego z dn. 09.01.2019 r.
2019-01-15 11:01:44 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 3/2019 w sprawie: uzupe艂nienia sk艂adu Zarz膮du Zwi膮zku
2019-01-15 11:00:21 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 2/2019 w sprawie: powo艂ania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wybor贸w
2019-01-15 10:57:25 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 1/2019 w sprawie: odwo艂ania trzech Cz艂onk贸w Zarz膮du Zwi膮zku
2019-01-15 10:52:00 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 09.01.2019 r.
2019-01-15 10:49:20 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 5/2019 w sprawie: poparcia stara艅 Fundacji Obrony Praw Cz艂owieka 鈥濪ura Lex, Sed Lex鈥 w sprawie wprowadzenia zmian do Programu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przest臋pstwem na lata 2019 鈥 2021
2019-01-15 10:47:54 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 6/2019 w sprawie: zmiany sk艂adu Grupy roboczej ds. promocji turystycznej Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2019-01-15 10:46:53 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 5/2019 w sprawie: poparcia stara艅 Fundacji Obrony Praw Cz艂owieka 鈥濪ura Lex, Sed Lex鈥 w sprawie wprowadzenia zmian do Programu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przest臋pstwem na lata 2019 鈥 2021
2019-01-15 10:45:58 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 4/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pe艂nienia funkcji Cz艂onk贸w Komisji Oceny Projekt贸w dla naboru RPSL.08.01.02-IZ.01-24-284/18
2019-01-15 10:44:25 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 3/2019 w sprawie: zwo艂ania Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku
2019-01-15 10:42:35 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 2/2019 w sprawie: aktualizacji sk艂adu Grupy roboczej ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego na lata 2014 鈥 2020
2019-01-15 10:39:18 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 1/2019 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projekt贸w z艂o偶onych w ramach naboru nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-244/18
2018-10-30 12:11:02 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 53/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pe艂nienia funkcji Cz艂onk贸w Komisji Oceny Projekt贸w dla naboru RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16 (protest w. 0473)
2018-10-30 12:10:18 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 70/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pe艂nienia funkcji Cz艂onk贸w Komisji Oceny Projekt贸w dla naboru RPSL.10.02.02-IZ.01-24-244/18
2018-10-30 12:03:08 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 69/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projekt贸w z艂o偶onych w ramach naboru nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-227/17
2018-10-30 11:54:42 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 68/2018 w sprawie: poparcia stara艅 Miasta Wodzis艂aw 艢l膮ski w zakresie zwi臋kszenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. 鈥濸oci膮g do dw贸ch k贸艂ek 鈥 budowa Centrum Przesiadkowego w Wodzis艂awiu 艢l膮skim鈥 w ramach poddzia艂ania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne o艣wietlenie 鈥 RIT RPO WSL 2014-2020
2018-10-30 11:50:53 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 67/2018 w sprawie: poparcia stara艅 Miasta Wodzis艂aw 艢l膮ski w zakresie zwi臋kszenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. 鈥濸rzebudowa i rozbudowa budynku Dworca Kolejowego w Wodzis艂awiu 艢l膮skim鈥 w ramach poddzia艂ania 10.3.2. Rewitalizacja obszar贸w zdegradowanych 鈥 RIT RPO WSL 2014-2020
2018-10-30 11:40:01 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 66/2018 w sprawie: zwi臋kszenia kwoty 艣rodk贸w europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projekt贸w w naborze nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-236/18 oraz zatwierdzenia zaktualizowanej listy ocenionych projekt贸w
2018-10-30 11:37:11 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 65/2018 w sprawie: zmiany sk艂adu Grupy roboczej ds. gospodarowania odpadami na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2018-10-30 11:35:32 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 64/2018 w sprawie: przesuni臋膰 艣rodk贸w finansowych w strukturze zada艅 planu finansowego na 2018 rok
2018-10-30 11:31:16 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 63/2018 w sprawie: zmiany uchwa艂y Zarz膮du Zwi膮zku Subregionu Zachodniego z siedzib膮 w Rybniku nr 31/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie: zwi臋kszenia kwoty 艣rodk贸w europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projekt贸w w naborze nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16 oraz zatwierdzenia zaktualizowanej listy ocenionych projekt贸w
2018-10-30 11:28:04 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 62/2018 w sprawie: zwo艂ania Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku
2018-10-30 11:24:48 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 61/2018 w sprawie: powo艂ania Rady Konsultacyjnej ds. Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2018-10-30 11:19:19 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 60/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projekt贸w z艂o偶onych w ramach naboru nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-236/18
2018-10-30 11:07:21 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 59/2018 w sprawie: poparcia stara艅 Gminy Miejskiej 呕ory w zakresie zwi臋kszenia poziomu dofinansowania dla projektu nr RPSL.11.02.02-24-0815/17 pn. 鈥濳ariera i Kompetencje 鈥 zwi臋kszenie dopasowania systemu kszta艂cenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w subregionie zachodnim wojew贸dztwa 艣l膮skiego鈥
2018-10-30 11:03:21 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 57/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pe艂nienia funkcji Cz艂onk贸w Komisji Oceny Projekt贸w dla naboru RPSL.07.01.02-IP.02-24-056/18
2018-10-30 10:49:51 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 58/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projekt贸w z艂o偶onych w ramach naboru nr RPSL.03.01.02-IZ.01-24-223/17
2018-10-30 10:41:13 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 12.10.2018 r.
2018-10-30 10:39:33 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 21.09.2018 r.
2018-10-30 10:37:26 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 23.08.2018 r.
2018-10-30 10:33:39 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 16.08.2018 r.
2018-08-02 12:00:06 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku z dnia 12.06.2018 r.
2018-08-02 11:58:14 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku z dnia 24.05.2018 r.
2018-08-02 11:50:40 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 12/2018 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2018
2018-08-02 11:47:50 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 11/2018 w sprawie: udzielenia absolutorium dla cz艂onk贸w Zarz膮du za 2017 rok
2018-08-02 11:45:36 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 10/2018 w sprawie: przyj臋cia sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku za 2017 rok
2018-08-02 11:41:04 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 9/2018 w sprawie: przyst膮pienia do realizacji projektu pn. 鈥濭miny z dobr膮 energi膮鈥 - wymiana urz膮dze艅 grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego na lata 2014-2020 oraz zabezpieczenia 艣rodk贸w niezb臋dnych do realizacji tego projektu
2018-08-02 11:38:55 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 8/2018 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2018
2018-08-02 11:34:29 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 7/2018 w sprawie: przyst膮pienia do realizacji projektu pn. 鈥濶ie truj s膮siada, czyli gmina z (dobr膮) energi膮 2. Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczania niskiej emisji鈥 w ramach Dzia艂ania 4.1. Programy edukacji ekologicznej, kampanie i akcje edukacyjno-informacyjne, w tym przedsi臋wzi臋cia zwi膮zane z obchodami 艣wi膮t ekologicznych WFO艢iGW w Katowicach oraz zabezpieczenia 艣rodk贸w niezb臋dnych do realizacji tego projektu
2018-08-02 11:22:35 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 6/2018 w sprawie: przyst膮pienia do realizacji projektu pn. 鈥炁伳卌zymy z energi膮鈥 鈥 monta偶 instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego na lata 2014-2020 oraz zabezpieczenia 艣rodk贸w niezb臋dnych do realizacji tego projektu
2018-08-02 11:17:04 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 24 maja 2018 r.
2018-08-02 11:14:35 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 1/2018 w sprawie: wydania opinii w przedmiocie sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zwi膮zku za 2017 rok oraz przed艂o偶enia Zgromadzeniu Og贸lnemu wniosku w przedmiocie absolutorium dla Zarz膮du za 2017 rok
2018-08-02 11:12:22 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 30.07.2018 r.
2018-08-02 11:10:14 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 17.07.2018 r.
2018-08-02 10:43:32 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 56/2018 w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Biura Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku
2018-08-02 10:40:18 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 55/2018 w sprawie: zmiany uchwa艂y nr 26/2018 z dnia 09.04.2018 r. dotycz膮cej wyznaczenia przedstawicieli Biura Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pe艂nienia funkcji Cz艂onk贸w Komisji Oceny Projekt贸w dla naboru RPSL.10.03.02-IZ.01-24-227/17
2018-08-02 10:36:49 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 54/2018 w sprawie: zatwierdzenia projektu aneksu nr 2 do porozumienia nr 11/RR/2015 z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie powierzenia zada艅 z zakresu realizacji instrumentu Regionalne Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego na lata 2014鈥2020
2018-08-02 10:35:17 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 53/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pe艂nienia funkcji Cz艂onk贸w Komisji Oceny Projekt贸w dla naboru RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16 (protest w. 0473)
2018-07-09 11:41:54 Aleksandra Grabarczyk Og艂oszenie o naborze - Specjalista ds. obs艂ugi projekt贸w i sprawozdawczo艣ci
2018-07-09 11:40:27 Aleksandra Grabarczyk Og艂oszenie o naborze - Specjalista ds. obs艂ugi projekt贸w i sprawozdawczo艣ci
2018-07-09 11:40:24 Aleksandra Grabarczyk Og艂oszenie o naborze - Specjalista ds. obs艂ugi projekt贸w i sprawozdawczo艣ci
2018-06-22 11:23:21 Aleksandra Grabarczyk Og艂oszenie o naborze - Specjalista ds. obs艂ugi projekt贸w i sprawozdawczo艣ci
2018-06-22 11:22:36 Aleksandra Grabarczyk Og艂oszenie o naborze
2018-06-22 11:22:05 Aleksandra Grabarczyk Og艂oszenie o naborze
2018-06-22 11:21:44 Aleksandra Grabarczyk Og艂oszenie o naborze
2018-06-22 11:17:46 Aleksandra Grabarczyk Nab贸r na pracownika biura
2018-06-22 10:48:45 Subregion Nab贸r na pracownika biura
2018-06-19 15:15:26 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 12.06.2018 r.
2018-06-19 15:13:29 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 24.05.2018 r.
2018-06-19 15:11:06 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 15.05.2018 r.
2018-06-19 15:06:47 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 30.04.2018 r.
2018-06-19 15:04:14 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 20.04.2018 r.
2018-06-19 15:01:04 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 09.04.2018 r.
2018-06-19 14:41:05 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 30.03.2018 r.
2018-06-19 14:32:20 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 23.03.2018 r.
2018-06-19 14:29:56 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 20.03.2018 r.
2018-06-19 14:24:21 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 26.02.2018 r.
2018-06-19 13:51:58 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 15.02.2018 r.
2018-06-19 13:46:57 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 02.02.2018 r.
2018-06-19 13:45:30 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zarz膮du Zwi膮zku z dn. 22.01.2018 r.
2018-06-19 13:34:02 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 52/2018 w sprawie: nieudzielenia rekomendacji dla projektu pt. 鈥濽tworzenie mieszka艅 chronionych treningowych w SM 鈥濸o艂udnie鈥 w Rybniku鈥 planowanego do z艂o偶enia w ramach naboru nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-244/18, dla poddzia艂ania 10.2.2. Rozw贸j mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury us艂ug spo艂ecznych 鈥 RIT Subregionu Zachodniego
2018-06-19 13:31:44 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 51/2018 w sprawie: zmiany logotypu Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku
2018-06-19 13:27:46 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 50/2018 w sprawie: powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej oraz przyj臋cia Regulaminu pracy Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu "Gminy z dobr膮 energi膮" - wymiana urz膮dze艅 grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2018-06-19 13:24:47 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 49/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pe艂nienia funkcji Cz艂onk贸w Komisji Oceny Projekt贸w dla naboru RPSL.11.01.02-IZ.01-24-236/18
2018-06-19 13:21:50 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 48/2018 w sprawie: zmiany uchwa艂y nr 28/2018 Zarz膮du Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie: zwo艂ania Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku
2018-06-19 13:19:17 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 47/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pe艂nienia funkcji Cz艂onk贸w Komisji Oceny Projekt贸w dla naboru RPSL.03.01.02-IZ.01-24-223/17
2018-06-19 13:15:58 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 46/2018 w sprawie: przyj臋cia 鈥濸olityki bezpiecze艅stwa danych osobowych w Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku鈥 oraz wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych
2018-06-19 13:08:36 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 45/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projekt贸w z艂o偶onych w ramach naboru nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-194/17
2018-06-19 13:05:21 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 44/2018 w sprawie: zmiany sk艂adu Grupy roboczej ds. ograniczania niskiej emisji na terenie Subregionu Zachodniego
2018-06-19 13:02:39 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 43/2018 w sprawie: powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej oraz przyj臋cia Regulaminu pracy Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu 鈥炁伳卌zymy z energi膮鈥 鈥 monta偶 instalacji OZE dla budynk贸w mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2018-06-19 12:59:47 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 42/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projekt贸w z艂o偶onych w ramach naboru nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-210/17
2018-06-19 12:57:04 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 41/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projekt贸w z艂o偶onych w ramach naboru nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-212/17
2018-06-19 12:53:14 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 40/2018 w sprawie: przyj臋cia sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku za 2017 rok
2018-06-19 12:46:13 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 39/2018 w sprawie: przyj臋cia Regulaminu naboru wniosk贸w i realizacji projektu pn. 鈥濭miny z dobr膮 energi膮鈥 - wymiana urz膮dze艅 grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2018-06-19 12:45:04 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a 38/2018 w sprawie: przyj臋cia sprawozdania z konsultacji spo艂ecznych projektu Regulaminu naboru wniosk贸w i realizacji projektu pn. 鈥濭miny z dobr膮 energi膮鈥 - wymiana urz膮dze艅 grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2018-06-19 12:41:07 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 26/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pe艂nienia funkcji Cz艂onk贸w Komisji Oceny Projekt贸w dla naboru RPSL.10.03.02-IZ.01-24-227/17
2018-06-19 12:18:20 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 14/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projekt贸w z艂o偶onych w ramach naboru nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-040/17
2018-06-19 12:17:53 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 15/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projekt贸w z艂o偶onych w ramach naboru nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-170/17
2018-06-19 12:17:13 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 16/2018 w sprawie: nieudzielenia rekomendacji dla projektu pt. 鈥濸rzebudowa zdegradowanej hali poprzemys艂owej na obszarze Huty Silesia wraz z dostosowaniem budynku dla os贸b niepe艂nosprawnych w celu likwidacji zdiagnozowanych problem贸w na terenie dzielnicy Paruszowiec-Piaski鈥, planowanego do z艂o偶enia w ramach naboru nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-227/17, dla poddzia艂ania 10.3.2. Rewitalizacja obszar贸w zdegradowanych 鈥 RIT Subregionu Zachodniego
2018-06-19 12:12:38 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 13/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pe艂nienia funkcji Cz艂onk贸w Komisji Oceny Projekt贸w dla naboru RPSL.05.02.02-IZ.01-24-194/17
2018-06-19 12:10:56 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 12/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pe艂nienia funkcji Cz艂onk贸w Komisji Oceny Projekt贸w dla naboru RPSL.05.02.02-IZ.01-24-192/17
2018-06-19 12:07:09 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 12/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pe艂nienia funkcji Cz艂onk贸w Komisji Oceny Projekt贸w dla naboru RPSL.05.02.02-IZ.01-24-192/17
2018-06-19 12:03:35 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 12/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pe艂nienia funkcji Cz艂onk贸w Komisji Oceny Projekt贸w dla naboru RPSL.05.02.02-IZ.01-24-192/17
2018-06-19 12:00:26 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 9/2018 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. 鈥濺ewitalizacja wraz z dostosowaniem Zak艂adu Piel臋gnacyjno-Opieku艅czego, Opieku艅czo-Leczniczego, Oddzia艂u Rehabilitacji dla os贸b przewlekle chorych i starszych鈥 Wojew贸dzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrz臋biu-Zdroju, planowanego do z艂o偶enia w ramach naboru nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-227/17, dla poddzia艂ania 10.3.2. Rewitalizacja obszar贸w zdegradowanych 鈥 RIT Subregionu Zachodniego
2018-06-19 11:58:52 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 8/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pe艂nienia funkcji Cz艂onk贸w Komisji Oceny Projekt贸w dla naboru RPSL.09.01.02-IZ.01-24-210/17
2018-06-19 11:53:18 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 1/2018 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. 鈥濳rok w prz贸d. Wzmacnianie potencja艂u spo艂eczno-zawodowego spo艂eczno艣ci na obszarze rewitalizacji w Jastrz臋biu-Zdroju鈥, planowanego do z艂o偶enia w ramach naboru nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-210/17, dla poddzia艂ania 9.1.2 Wzmacnianie potencja艂u spo艂eczno-zawodowego spo艂eczno艣ci lokalnych 鈥 RIT Subregionu Zachodniego
2018-06-19 11:51:21 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 3/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pe艂nienia funkcji Cz艂onk贸w Komisji Oceny Projekt贸w dla naboru RPSL.09.02.02-IZ.01-24-212/17
2018-06-13 12:54:35 Subregion Og艂oszenie o naborze
2018-05-02 15:09:20 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 11/2018 w sprawie: przy艣pieszenia oceny wniosk贸w o dofinasowanie z艂o偶onych w naborze nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16 w ramach poddzia艂ania 4.3.2. Efektywno艣膰 energetyczna i odnawialne 藕r贸d艂a energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej 鈥 RIT RPO WSL 2014-2020
2018-05-02 15:08:51 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 10/2018 w sprawie: przyj臋cia stanowiska dotycz膮cego wyd艂u偶enia terminu naboru nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 w ramach poddzia艂ania 4.1.3. Odnawialne 藕r贸d艂a energii 鈥 konkurs RPO WSL 2014-2020
2018-05-02 15:05:35 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 37/2018 w sprawie: poparcia stanowiska Miasta Wodzis艂awia 艢l膮skiego w sprawie uwag do projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remont贸w z dnia 21 listopada 2008 r.
2018-05-02 15:01:13 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 36/2018 w sprawie: zwi臋kszenia kwoty 艣rodk贸w europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projekt贸w w naborze nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-164/167 oraz zatwierdzenia zaktualizowanej listy ocenionych projekt贸w
2018-05-02 14:58:27 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 35/2018 w sprawie: aktualizacji Regulaminu naboru wniosk贸w i realizacji projektu - 鈥炁伳卌zymy z energi膮鈥 鈥 monta偶 instalacji OZE dla budynk贸w mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2018-05-02 14:54:21 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 34/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projekt贸w z艂o偶onych w ramach naboru nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-164/17
2018-05-02 14:51:23 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 33/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projekt贸w z艂o偶onych w ramach naboru nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-050/17
2018-05-02 14:48:07 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 32/2018 w sprawie: przyj臋cia projektu Regulaminu naboru wniosk贸w i realizacji projektu pn. 鈥濭miny z dobr膮 energi膮鈥 - wymiana urz膮dze艅 grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2018-05-02 14:38:51 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 31/2018 w sprawie: zwi臋kszenia kwoty 艣rodk贸w europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projekt贸w w naborze nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16 oraz zatwierdzenia zaktualizowanej listy ocenionych projekt贸w
2018-05-02 14:35:10 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 30/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projekt贸w z艂o偶onych w ramach naboru nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16
2018-05-02 14:28:53 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 29/2018 w sprawie: zwo艂ania Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku
2018-05-02 14:26:12 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 28/2018 w sprawie: zwo艂ania Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku
2018-05-02 14:23:35 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 27/2018 w sprawie: zmiany uchwa艂y nr 17/2018 Zarz膮du Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie: zwo艂ania Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku
2018-05-02 14:14:35 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 25/2018 w sprawie: przyj臋cia Regulaminu naboru wniosk贸w i realizacji projektu - 鈥炁伳卌zymy z energi膮鈥 鈥 monta偶 instalacji OZE dla budynk贸w mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2018-05-02 14:00:14 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 24/2018 w sprawie: przyj臋cia sprawozdania z konsultacji spo艂ecznych projektu Regulaminu naboru wniosk贸w i realizacji projektu - 鈥炁伳卌zymy z energi膮鈥 鈥 monta偶 instalacji OZE dla budynk贸w mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2018-05-02 13:58:23 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 23/2018 w sprawie: zmiany sk艂adu Grupy roboczej ds. gospodarowania odpadami na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2018-05-02 13:52:26 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 5/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projekt贸w z艂o偶onych w ramach naboru nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-168/17
2018-05-02 13:51:40 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 4/2018 w sprawie: zmiany uchwa艂y Zarz膮du nr 70/2017 z 25 pa藕dziernika 2017 r., dotycz膮cej zatwierdzenia listy ocenionych projekt贸w z艂o偶onych w ramach naboru nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-111/16
2018-05-02 13:45:51 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 2/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pe艂nienia funkcji Cz艂onk贸w Komisji Oceny Projekt贸w dla naboru RPSL.11.04.02-IP.02-24-050/17
2018-05-02 13:43:09 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 22/2018 w sprawie: aktualizacji 鈥濸olityki bezpiecze艅stwa danych osobowych w Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku鈥
2018-05-02 13:41:52 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 21/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projekt贸w z艂o偶onych w ramach naboru nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-167/17
2018-05-02 13:40:43 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 20/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projekt贸w z艂o偶onych w ramach naboru nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-175/17
2018-05-02 13:38:53 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 19/2018 w sprawie: przyj臋cia projektu Regulaminu naboru wniosk贸w i realizacji projektu - 鈥炁伳卌zymy z energi膮鈥 鈥 monta偶 instalacji OZE dla budynk贸w mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2018-04-30 13:23:56 Martyna Piechoczek Og艂oszenie o naborze
2018-04-24 13:45:40 Martyna Piechoczek Og艂oszenie o rozpocz臋ciu konsultacji spo艂ecznych
2018-04-24 13:45:19 Martyna Piechoczek Og艂oszenie o rozpocz臋ciu konsultacji spo艂ecznych
2018-04-20 11:43:30 Martyna Piechoczek Og艂oszenie o rozpocz臋ciu konsultacji spo艂ecznych
2018-04-20 11:36:03 Martyna Piechoczek Og艂oszenie o rozpocz臋ciu konsultacji spo艂ecznych
2018-04-13 14:19:29 Pawe艂 Tu艂odziecki Granty na odnawialne 藕r贸d艂a energii
2018-04-13 14:17:32 Pawe艂 Tu艂odziecki Granty na odnawialne 藕r贸d艂a energii
2018-04-13 14:15:57 Pawe艂 Tu艂odziecki Granty na odnawialne 藕r贸d艂a energii
2018-04-13 14:15:48 Pawe艂 Tu艂odziecki Granty na odnawialne 藕r贸d艂a energii
2018-04-13 12:40:20 Pawe艂 Tu艂odziecki Sprawozdanie z konsultacji spo艂ecznych projektu "艁膮czymy z energi膮"
2018-04-11 13:16:18 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z posiedzenia Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku z dnia 09.04.2018 r.
2018-04-11 13:13:53 Aleksandra Grabarczyk Protok贸艂 z korespondencyjnego posiedzenia Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku z dnia 02.03.2018 r.
2018-04-11 13:10:06 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 5/2018 w sprawie: ustalenia wysoko艣ci sk艂adki cz艂onkowskiej - celowej na potrzeby projektu: 鈥濭miny z dobr膮 energi膮鈥 - wymiana urz膮dze艅 grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2018-04-11 13:07:49 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 4/2018 w sprawie: ustalenia wysoko艣ci sk艂adki cz艂onkowskiej - celowej na potrzeby projektu: 鈥炁伳卌zymy z energi膮鈥 鈥 monta偶 instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2018-04-11 12:55:23 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 3/2018 w spawie: przyj臋cia 鈥濻prawozdania rocznego IP RIT z realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL za 2017 rok鈥
2018-04-11 12:51:05 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 2/2018 w sprawie: przyst膮pienia do opracowania dokumentacji projektu planowanego do z艂o偶enia w konkursie nr RPSL.04.03.04-IZ.01-24-224/17 w ramach poddzia艂ania 4.3.4. Efektywno艣膰 energetyczna i odnawialne 藕r贸d艂a energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej 鈥 konkurs RPO WSL 2014-2020
2018-04-11 12:48:44 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 1/2018 w sprawie: przyst膮pienia do opracowania dokumentacji projektu planowanego do z艂o偶enia w konkursie nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 w ramach poddzia艂ania 4.1.3. Odnawialne 藕r贸d艂a energii 鈥 konkurs RPO WSL 2014-2020
2018-04-11 12:42:00 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 1/2018 w sprawie: przyst膮pienia do opracowania dokumentacji projektu planowanego do z艂o偶enia w konkursie nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 w ramach poddzia艂ania 4.1.3. Odnawialne 藕r贸d艂a energii 鈥 konkurs RPO WSL 2014-2020
2018-04-07 12:21:17 Subregion Gad偶ety reklamowe - koszulki promocyjne na potrzeby projektu "tymRAZEM 艢l膮skie..."
2018-04-07 12:21:05 Subregion Gad偶ety reklamowe - koszulki promocyjne na potrzeby projektu "tymRAZEM 艢l膮skie..."
2018-04-07 12:20:32 Subregion Gad偶ety reklamowe - Smycze promocyjne na potrzeby projektu "tymRAZEM 艢l膮skie..."
2018-04-07 12:19:16 Subregion Opracowanie i wykonanie 鈥濧tlasu rowerowego Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego鈥
2018-04-07 12:18:39 Subregion Wykonanie wirtualnych wycieczek rowerowych Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego w projekcie "tymRazem 艢l膮skie!..."
2018-04-07 12:16:13 Subregion Koncepcja wdro偶enia technologii WiMAX na obszarze 24.3
2018-04-07 12:15:24 Subregion Us艂uga opracowania i wykonania 鈥濧tlasu rowerowego Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego鈥 (DODRUK)
2018-04-07 12:14:32 Subregion Wykonanie i dostarczenie do Biura Zwi膮zku materia艂贸w reklamowych w projekcie "艢l膮skie. Pozytywna energia..."
2018-04-07 12:12:59 Subregion Projektowanie i wykonanie portalu internetowego www.subregion.pl
2018-04-07 12:11:27 Subregion Us艂uga opracowania i wykonania mapy rowerowej Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2018-04-07 12:10:28 Subregion Prowadzenie obs艂ugi ksi臋gowej projektu "Nowe wyzwania - nowe mo偶liwo艣ci..."
2018-04-07 12:09:33 Subregion Wykonanie tablic informacyjnych projektu 鈥濶owe wyzwania 鈥 nowe mo偶liwo艣ci..."
2018-04-07 12:08:32 Subregion Specjalista ds. zam贸wie艅 publicznych w projekcie "Ku nowoczesnej administracji samorzadowej.."
2018-04-07 12:07:48 Subregion Drukarka laserowa do realizacji projektu "Ku nowoczesnej administracji samorz膮dowej..."
2018-04-07 12:06:46 Subregion Drukarka laserowa do realizacji projektu "Ku nowoczesnej administracji samorz膮dowej..."
2018-04-07 12:05:40 Subregion Komputery przeno艣ne na potrzeby realizacji projektu "Ku nowoczesnej administracji samorz膮dowej..."
2018-04-07 12:05:22 Subregion Komputery przeno艣ne na potrzeby realizacji projektu "Ku nowoczesnej administracji samorz膮dowej..."
2018-04-07 12:04:00 Subregion Materia艂y promocyjne projektu "Nowe wyzwania 鈥 nowe mo偶liwo艣ci..."
2018-04-07 12:03:11 Subregion Organizacja i przeprowadzenie szkole艅, warsztat贸w, nabycie licencji i wdro偶enie oprogramowania informatycznego platformy stanowienia prawa lokalnego, przeprowadzenie bada艅 i analiz maj膮cych na celu wzmocnienie potencja艂u administracji samorz膮dowej
2018-04-07 12:02:26 Subregion Organizacja i przeprowadzenie szkole艅, warsztat贸w, nabycie licencji i wdro偶enie oprogramowania informatycznego platformy stanowienia prawa lokalnego, przeprowadzenie bada艅 i analiz maj膮cych na celu wzmocnienie potencja艂u administracji samorz膮dowej
2018-04-07 12:00:11 Subregion Wykonanie i dostarczenie materia艂贸w promocyjnych (ulotki, plakaty, d艂ugopisy, roll-upy, tabliczki informacyjne) w projekcie projektu "Ku nowoczesnej administracji samorz膮dowej..."
2018-04-07 11:59:08 Subregion Organizacja i przeprowadzenie szkole艅, warsztat贸w, nabycie licencji i wdro偶enie oprogramowania informatycznego platformy stanowienia prawa lokalnego, przeprowadzenie bada艅 i analiz maj膮cych na celu wzmocnienie potencja艂u administracji samorz膮dowej
2018-04-07 11:55:53 Subregion Us艂uga opracowania, druku, pakowania oraz dostawy przewodnika oraz mapy turystyczej
2018-04-07 11:51:24 Subregion Us艂uga opracowania, druku, pakowania oraz dostawy publikacji z okazji 10-lecia istnienia Zwi膮zku
2018-04-07 11:51:23 Subregion Us艂uga opracowania, druku, pakowania oraz dostawy publikacji z okazji 10-lecia istnienia Zwi膮zku
2018-04-07 10:04:34 Subregion Zakup sprz臋tu komputerowego i elektronicznego na potrzeby stworzenia Biura Obs艂ugi Klienta w projekcie 鈥濳u nowoczesnej administracji samorz膮dowej..."
2018-04-07 10:03:00 Subregion Druk, pakowanie oraz dostawa przewodnika oraz mapy atrakcji turystycznych
2018-04-07 10:02:15 Subregion Zapytanie ofertowe: na wykonanie i dostarczenie materia艂贸w promocyjnych dla projektu "Nowe wyzwania - nowe mo偶liwo艣ci..."
2018-04-07 10:01:21 Subregion Wykonanie i dostarczenie materia艂贸w promocyjnych dla projektu "Nowe wyzwania - nowe mo偶liwo艣ci..."
2018-04-07 10:00:21 Subregion 艢wiadczenie us艂ugi ksi臋gowej na potrzeby projektu 鈥濿sp贸lnie znaczy lepiej鈥︹
2018-04-07 09:59:39 Subregion 艢wiadczenie us艂ugi ksi臋gowej na potrzeby projektu 鈥濱nternet w ka偶dym domu鈥︹ POIG
2018-04-07 09:58:32 Subregion 艢wiadczenie wykonania czyno艣ci koordynatora/rki w projekcie "Wsp贸lnie znaczy lepiej ..."
2018-04-07 09:57:42 Subregion Opracowanie, wykonanie i dostarczenie materia艂贸w promocyjnych, plakat贸w i ulotek oraz oznacze艅 na sprz臋t na potrzeby realizacji projektu "Internet w ka偶dym domu..."
2018-04-07 09:56:31 Subregion Us艂uga doradztwa technicznego w projekcie "Internet w ka偶dym domu..."
2018-04-07 09:55:42 Subregion Specjalista ds. zam贸wie艅 publicznych w projekcie "Internet w ka偶dym domu..."
2018-04-07 09:53:45 Subregion Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej wraz z zakupem domeny projektu "Internet w ka偶dym domu..."
2018-04-07 09:52:22 Subregion Wykonanie i dostarczenie 64 szt. tablic informacyjnych w projekcie "Internet w ka偶dym domu..."
2018-04-07 09:51:17 Subregion Dostawa sprz臋tu komputerowego wraz z oprogramowaniem, 艣wiadczenie us艂ugi dost臋pu do Internetu oraz organizacja i przeprowadenie szkole艅 dla Beneficjent贸w Ostatecznych Projektu "Internet w ka偶dym domu...."
2018-04-07 09:50:35 Subregion Dostawa sprz臋tu komputerowego wraz z oprogramowaniem, 艣wiadczenie us艂ugi dost臋pu do Internetu oraz organizacja i przeprowadenie szkole艅 dla Beneficjent贸w Ostatecznych Projektu "Internet w ka偶dym domu...."
2018-04-07 09:49:04 Subregion 艢wiadczenie us艂ugi w zakresie pe艂nienia funkcji panelisty/eksperta/specjalisty podczas dwudniowego panelu eksperckiego organizowanego w dniach 29 i 30 wrze艣nia 2014 roku, na potrzeby realizacji projektu 鈥濵i臋dzysektorowa wsp贸艂praca czyli wsp贸lnota samorz膮dowa w innym wymiarze鈥 wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego
2018-04-07 09:48:15 Subregion Ubezpieczenie sprz臋tu komputerowego zakupionego w ramach projektu "Internet w ka偶dym domu..." PO IG
2018-04-07 09:40:53 Subregion 艢wiadczenie us艂ugi w zakresie pe艂nienia funkcji panelisty/eksperta/specjalisty podczas dwudniowego panelu eksperckiego organizowanego w dniach 23 i 24 pa藕dziernika 2014 roku, na potrzeby realizacji projektu 鈥濵i臋dzysektorowa wsp贸艂praca czyli wsp贸lnota samorz膮dowa w innym wymiarze"
2018-04-07 09:39:02 Subregion Opracowanie, wykonanie i dostarczenie materia艂贸w konferencyjnych POIG
2018-04-07 09:37:14 Subregion Wykonanie spot贸w informacyjno-edukacyjnych
2018-04-07 09:35:30 Subregion Dostarczenie 4 szt. tablic informacyjnych dla projektu 鈥濶owe wyzwania 鈥 nowe mo偶liwo艣ci. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego鈥
2018-04-07 09:35:04 Subregion Dostarczenie 4 szt. tablic informacyjnych dla projektu 鈥濶owe wyzwania 鈥 nowe mo偶liwo艣ci. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego鈥
2018-04-06 17:58:44 Subregion Uchwa艂a nr 17/2018 w sprawie: zwo艂ania Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku