Czcionki:
Kontrast:

Historia zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Dokument
2022-01-18 14:47:48 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 14.01.2022 r.
2022-01-18 14:46:27 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 1/2022 w sprawie: przyjęcia stanowiska w zakresie obniżenia subwencji oświatowej przeznaczonej na nauczanie języków mniejszości narodowych i etnicznych
2022-01-11 12:48:42 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 28.12.2021 r.
2022-01-11 12:47:29 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 73/2021 w sprawie: ustalenia terminu wpłaty składek członkowskich – celowych dla Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na potrzeby realizacji działań edukacyjno-szkoleniowych w 2022 roku
2022-01-11 12:46:16 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 72/2021 w sprawie: przesunięć środków finansowych w strukturze zadań planu finansowego na 2021 rok
2022-01-11 12:44:09 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 71/2021 w sprawie: przyjęcia stanowiska w zakresie propozycji podziału środków w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027”
2022-01-11 12:43:06 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 70/2021 w sprawie: przyjęcia stanowiska w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych wdrażanych w ramach Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030
2022-01-11 12:06:58 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 21 maja 2021 r.
2022-01-11 12:04:52 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 1/2021 w sprawie: wydania opinii w przedmiocie sprawozdania z działalności Związku za 2020 rok oraz przedłożenia Zgromadzeniu Ogólnemu wniosku w przedmiocie absolutorium dla Zarządu za 2020 rok
2022-01-11 11:56:45 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 21/2021 w sprawie: zmiany uchwały nr 14/2020 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej - celowej na potrzeby realizacji działań edukacyjno-szkoleniowych Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (ze zm.)
2022-01-11 11:34:17 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 20/2021 w sprawie: przyjęcia planu finansowego Związku na rok 2022
2022-01-11 11:33:01 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 19/2021 w sprawie: uchwalenia ramowego planu działalności Związku na rok 2022
2022-01-11 11:31:57 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 18/2021 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2021
2022-01-11 11:30:24 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego z dn. 08.11.2021 r.
2021-12-21 09:42:38 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 10.12.2021 r.
2021-12-21 09:42:25 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 10.12.2021 r.
2021-12-21 09:41:31 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 69/2021 w sprawie: poparcia starań Miasta Jastrzębie-Zdrój w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju, na potrzeby jednostek miasta” w ramach poddziałania 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT
2021-12-21 09:41:21 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 69/2021 w sprawie: poparcia starań Miasta Jastrzębie-Zdrój w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju, na potrzeby jednostek miasta” w ramach poddziałania 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT
2021-12-21 09:36:23 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 07.12.2021 r.
2021-12-21 09:35:15 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 68/2021 w sprawie: poparcia starań Gminy Godów w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Godów” w ramach poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami – RIT
2021-12-21 09:35:12 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 68/2021 w sprawie: poparcia starań Gminy Godów w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Godów” w ramach poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami – RIT
2021-12-21 09:31:48 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 08.11.2021 r.
2021-12-21 09:30:40 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 67/2021 w sprawie: przyjęcia projektu planu finansowego Związku na 2022 rok
2021-12-21 09:29:35 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 66/2021 w sprawie: przyjęcia projektu ramowego planu działalności Związku na 2022 rok
2021-12-21 09:16:04 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 20.09.2021 r.
2021-12-21 09:14:55 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 65/2021 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2021-12-21 09:13:42 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 64/2021 w sprawie: przesunięć środków finansowych w strukturze zadań planu finansowego na 2021 rok
2021-12-21 08:51:31 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 31.08.2021 r.
2021-12-21 08:51:17 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 31.08.2021 r.
2021-12-21 08:50:12 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 63/2021 w sprawie: poparcia starań Miasta Rybnika w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Zwiększenie funkcjonalności zabytkowego parku im. Henryka Czempiela w kontekście procesu rewitalizacji dzielnicy Niedobczyce w Rybniku” w ramach poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT
2021-12-21 08:47:05 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 25.08.2021 r.
2021-12-21 08:45:46 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 62/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu pn. „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2021-12-21 08:45:32 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 62/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu pn. „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2021-12-21 08:44:31 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 61/2021 w sprawie: aktualizacji Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu pn. „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2021-12-21 08:43:30 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 60/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu pn. „Gminy z dobrą energią” - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2021-12-21 08:41:33 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 59/2021 w sprawie: aktualizacji Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu pn. „Gminy z dobrą energią” - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2021-12-21 08:31:45 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 15.07.2021 r.
2021-12-21 08:30:23 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 58/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie listu intencyjnego o współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu w zakresie promocji turystycznej marki „Kraina Górnej Odry”
2021-12-21 08:29:24 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 57/2021 w sprawie: przyjęcia stanowiska do projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw
2021-12-21 08:23:30 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 29.06.2021 r.
2021-12-21 08:22:30 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 56/2021 w sprawie: przesunięć środków finansowych w strukturze zadań planu finansowego na 2021 rok
2021-12-21 08:22:14 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 56/2021 w sprawie: przesunięć środków finansowych w strukturze zadań planu finansowego na 2021 rok
2021-12-21 08:21:16 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 55/2021 w sprawie: poparcia starań Gminy Nędza w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice” w ramach poddziałania 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa – RIT
2021-12-21 07:58:01 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 22.06.2021 r.
2021-12-21 07:56:26 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 54/2021 w sprawie: ustalenia terminu wpłaty składki członkowskiej – celowej dla Powiatu Wodzisławskiego - Członka Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na potrzeby realizacji działań edukacyjno-szkoleniowych
2021-12-21 07:55:43 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 53/2021 w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego gospodarowania terenami pokopalnianymi będącymi w dyspozycji Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.
2021-12-21 07:54:37 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 53/2021 w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego gospodarowania terenami pokopalnianymi będącymi w dyspozycji Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.
2021-11-12 15:28:23 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 07.06.2021 r.
2021-11-12 15:25:55 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 52/2021 w sprawie: poparcia starań Gminy Krzyżanowice w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bieńkowicach” w ramach poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT
2021-11-12 15:24:50 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 51/2021 w sprawie: poparcia starań Gminy Krzyżanowice w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Rewitalizacja budynku dawnej wozowni przy ruinach zamku w Tworkowie” w ramach poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT
2021-11-08 15:19:03 Hanna Apacka Nabór uzupełniający ciągły do projektu "Łączymy z energią..." - aktualizacja
2021-11-08 15:18:47 Hanna Apacka Nabór uzupełniający ciągły do projektu "Łączymy z energią..." - aktualizacja
2021-11-08 08:33:34 Nabór uzupełniający ciągły w ramach projektu "Gminy z dobrą energią..." - AKTUALIZACJA 04.11.2021
2021-11-08 08:33:05 Nabór uzupełniający ciągły w ramach projektu "Gminy z dobrą energią..." - AKTUALIZACJA 04.11.2021
2021-10-21 09:45:19 Nabór uzupełniający ciągły w ramach projektu "Gminy z dobrą energią..." - AKTUALIZACJA 21.10.2021
2021-10-12 08:25:45 Nabór uzupełniający ciągły w ramach projektu "Gminy z dobrą energią..." - AKTUALIZACJA 05.10.2021
2021-09-22 10:37:13 Nabór uzupełniający ciągły w ramach projektu "Gminy z dobrą energią..." - AKTUALIZACJA 21.09.2021
2021-09-06 11:59:04 Subregion Opracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej obszaru Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego wraz ze wskazaniem celów i kierunków działań
2021-09-06 11:58:54 Subregion Opracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej obszaru Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego wraz ze wskazaniem celów i kierunków działań
2021-09-03 09:23:44 Subregion Opracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej obszaru Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego wraz ze wskazaniem celów i kierunków działań
2021-08-31 14:31:23 Katarzyna Palki Nabór uzupełniający ciągły do projektu "Łączymy z energią..." - aktualizacja
2021-08-31 14:30:07 Katarzyna Palki Nabór uzupełniający ciągły do projektu "Łączymy z energią..." - aktualizacja
2021-08-31 10:20:55 Hanna Apacka Nabór uzupełniający ciągły w ramach projektu "Gminy z dobrą energią..." - AKTUALIZACJA 24.08.2021
2021-08-31 10:20:51 Hanna Apacka Nabór uzupełniający ciągły w ramach projektu "Gminy z dobrą energią..." - AKTUALIZACJA 24.08.2021
2021-08-31 10:19:49 Hanna Apacka Nabór uzupełniający ciągły w ramach projektu "Gminy z dobrą energią..." - AKTUALIZACJA 24.08.2021
2021-08-31 09:58:35 Subregion Opracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej obszaru Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego wraz ze wskazaniem celów i kierunków działań
2021-08-30 11:13:42 Katarzyna Palki Nabór uzupełniający ciągły do projektu "Łączymy z energią..." - aktualizacja
2021-08-27 08:49:45 Katarzyna Palki Nabór uzupełniający ciągły do projektu "Łączymy z energią..." - aktualizacja
2021-08-26 12:07:52 Subregion Opracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej obszaru Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego wraz ze wskazaniem celów i kierunków działań
2021-08-26 11:59:23 Subregion Opracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej obszaru Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego wraz ze wskazaniem celów i kierunków działań
2021-08-26 08:36:15 Subregion Opracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej obszaru Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego wraz ze wskazaniem celów i kierunków działań
2021-08-26 08:34:45 Subregion Opracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej obszaru Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego wraz ze wskazaniem celów i kierunków działań
2021-08-25 12:06:13 Nabór uzupełniający ciągły w ramach projektu "Gminy z dobrą energią..." - AKTUALIZACJA 24.08.2021
2021-08-25 11:38:06 Subregion Nabór uzupełniający ciągły w ramach projektu "Gminy z dobrą energią..." - AKTUALIZACJA 10.08.2021
2021-08-25 11:37:54 Subregion Nabór uzupełniający ciągły w ramach projektu "Gminy z dobrą energią..." - AKTUALIZACJA 10.08.2021
2021-08-25 11:28:42 Subregion Nabór uzupełniający ciągły w ramach projektu "Gminy z dobrą energią..." - AKTUALIZACJA 10.08.2021
2021-08-25 10:54:53 Nabór uzupełniający ciągły w ramach projektu "Gminy z dobrą energią..." - AKTUALIZACJA 24.08.2021
2021-08-19 13:48:28 Katarzyna Palki Nabór uzupełniający ciągły do projektu "Łączymy z energią..." - aktualizacja
2021-08-19 11:42:20 Katarzyna Palki Nabór uzupełniający ciągły do projektu "Łączymy z energią..." - aktualizacja
2021-08-12 17:26:47 Hanna Apacka Nabór uzupełniający ciągły w ramach projektu "Gminy z dobrą energią..." - AKTUALIZACJA 10.08.2021
2021-08-09 08:51:12 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Związku z dn. 21.06.2021 r.
2021-08-09 08:49:05 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 17/2021 w sprawie: przyjęcia stanowiska w zakresie realizacji Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na obszarze NUTS 3 podregionu rybnickiego
2021-08-09 08:46:03 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 16/2021 w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2022 rok
2021-08-09 08:44:15 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 15/2021 w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej - celowej na potrzeby realizacji działań edukacyjno-szkoleniowych dla Powiatu Wodzisławskiego – Członka Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2021-08-09 08:42:40 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 14/2021 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2021
2021-08-09 08:39:13 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 13/2021 w sprawie: udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za 2020 rok
2021-08-09 08:37:22 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 12/2021 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku za 2020 rok
2021-08-09 08:33:10 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Związku z dn. 27.05.2021 r.
2021-08-09 08:30:52 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 11/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązania w postaci pożyczki od Miasta Rybnika oraz Miasta Jastrzębie-Zdrój na potrzeby realizacji projektu "Łączymy z energią" – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz "Gminy z dobrą energią" - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2021-07-30 10:53:46 Katarzyna Palki Nabór uzupełniający ciągły do projektu "Łączymy z energią..." - aktualizacja
2021-07-29 07:24:34 Hanna Apacka Nabór uzupełniający ciągły w ramach projektu "Gminy z dobrą energią..." - AKTUALIZACJA 27.07.2021
2021-07-15 11:10:14 Katarzyna Palki Nabór uzupełniający ciągły do projektu "Łączymy z energią..." - aktualizacja
2021-07-13 13:59:26 Katarzyna Palki Nabór uzupełniający ciągły w ramach projektu "Gminy z dobrą energią..." - AKTUALIZACJA 13.07.2021
2021-07-13 13:59:15 Katarzyna Palki Nabór uzupełniający ciągły w ramach projektu "Gminy z dobrą energią..." - AKTUALIZACJA 13.07.2021
2021-07-06 14:53:45 Katarzyna Palki Nabór uzupełniający ciągły do projektu "Łączymy z energią..." - aktualizacja
2021-06-29 14:26:42 Hanna Apacka Nabór uzupełniający ciągły w ramach projektu "Gminy z dobrą energią..." - AKTUALIZACJA 29.06.2021
2021-06-23 15:46:54 Katarzyna Palki Nabór uzupełniający ciągły do projektu "Łączymy z energią..." - aktualizacja
2021-06-23 07:42:17 Wykonanie oznakowania szlaku rowerowego pn. Pętla rowerowa „Lasy Rudzkie” wraz z posadowieniem w terenie.
2021-06-23 07:42:13 Wykonanie oznakowania szlaku rowerowego pn. Pętla rowerowa „Lasy Rudzkie” wraz z posadowieniem w terenie.
2021-06-23 07:40:52 Wykonanie oznakowania szlaku rowerowego pn. Pętla rowerowa „Lasy Rudzkie” wraz z posadowieniem w terenie.
2021-06-15 15:23:55 Hanna Apacka Nabór uzupełniający ciągły w ramach projektu "Gminy z dobrą energią..." - AKTUALIZACJA 15.06.2021
2021-06-15 11:59:14 Wykonanie oznakowania szlaku rowerowego pn. Pętla rowerowa „Lasy Rudzkie” wraz z posadowieniem w terenie.
2021-06-15 11:58:23 Wykonanie oznakowania szlaku rowerowego pn. Pętla rowerowa „Lasy Rudzkie” wraz z posadowieniem w terenie.
2021-06-15 11:56:10 Wykonanie oznakowania szlaku rowerowego pn. Pętla rowerowa „Lasy Rudzkie” wraz z posadowieniem w terenie.
2021-06-11 11:47:40 Katarzyna Palki Nabór uzupełniający ciągły do projektu "Łączymy z energią..." - aktualizacja
2021-06-09 11:36:57 Hanna Apacka Nabór uzupełniający ciągły w ramach projektu "Gminy z dobrą energią..." - AKTUALIZACJA 08.06.2021
2021-06-08 15:25:40 Wykonanie oznakowania szlaku rowerowego pn. Pętla rowerowa „Lasy Rudzkie” wraz z posadowieniem w terenie.
2021-06-08 15:24:31 Zapytanie ofertowe nr 3/SZ/KGO/2021 dotyczące wykonania oznakowania szlaku rowerowego pn. Pętla rowerowa „Lasy Rudzkie” wraz z posadowieniem w terenie.
2021-06-08 15:23:59
2021-06-01 08:05:52 Katarzyna Palki Nabór uzupełniający ciągły do projektu "Łączymy z energią..." - aktualizacja
2021-05-28 12:05:34 Wykonanie gadżetów promocyjnych, leżaków, fotoram oraz materiałów drukowanych na Festiwal Górnej Odry, który odbędzie się w dniach 25-27 czerwca 2021.
2021-05-26 08:27:29 Hanna Apacka Nabór uzupełniający ciągły w ramach projektu "Gminy z dobrą energią..." - AKTUALIZACJA 25.05.2021
2021-05-25 15:29:07 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 19.05.2021 r.
2021-05-25 15:25:49 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 50/2021 w sprawie: poparcia starań Miasta Racibórz w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Zagospodarowanie Bulwarów Nadodrzańskich – Lewy Brzeg Odry w Raciborzu” w ramach poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT
2021-05-25 15:23:08 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 49/2021 w sprawie: poparcia starań Miasta Racibórz w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz – etap V” w ramach poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT
2021-05-25 15:21:04 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 48/2021 w sprawie: poparcia starań Miasta Racibórz w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz II etap inwestycji” w ramach poddziałania 5.2.2. Gospodarka odpadami – RIT
2021-05-25 15:17:11 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 47/2021 w sprawie: poparcia starań Miasta Rybnika w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Zwiększenie funkcjonalności zabytkowego parku im. Henryka Czempiela w kontekście procesu rewitalizacji dzielnicy Niedobczyce w Rybniku” w ramach poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT
2021-05-25 14:17:25 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 46/2021 w sprawie: poparcia starań Miasta Rybnika w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku” w ramach poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT
2021-05-25 13:48:45 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 45/2021 w sprawie: poparcia starań Miasta Rybnika w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II” w ramach poddziałania 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT
2021-05-25 13:44:37 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 44/2021 w sprawie: poparcia starań Gminy Lyski w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja Przedszkola w Suminie” w ramach 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT
2021-05-25 13:37:02 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 43/2021 w sprawie: poparcia starań Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Kuźnia Raciborska” w ramach poddziałania 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa – RIT
2021-05-25 13:32:44 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 42/2021 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2021-05-20 15:29:37 Wykonanie gadżetów promocyjnych, leżaków, fotoram oraz materiałów drukowanych na Festiwal Górnej Odry, który odbędzie się w dniach 25-27 czerwca 2021.
2021-05-20 15:28:50 Wykonanie gadżetów promocyjnych, leżaków, fotoram oraz materiałów drukowanych na Festiwal Górnej Odry, który odbędzie się w dniach 25-27 czerwca 2021.
2021-05-20 15:28:04 Katarzyna Palki Nabór uzupełniający ciągły do projektu "Łączymy z energią..." - aktualizacja
2021-05-20 15:27:33
2021-05-14 10:09:54 Katarzyna Palki Nabór uzupełniający ciągły do projektu "Łączymy z energią..." - aktualizacja
2021-05-14 09:15:19 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 12.05.2021 r.
2021-05-14 09:12:33 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 41/2021 w sprawie: zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2021-05-14 09:11:10 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 40/2021 w sprawie: ustalenia terminu wpłaty składki członkowskiej – celowej dla Gminy Lubomia - Członka Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na potrzeby realizacji działań edukacyjno-szkoleniowych
2021-05-14 09:09:43 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 39/2021 w sprawie: ustalenia terminu wpłaty składki członkowskiej – celowej dla Miasta Jastrzębie-Zdrój - Członka Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na potrzeby realizacji działań edukacyjno-szkoleniowych
2021-05-14 09:08:10 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 38/2021 w sprawie: zmiany uchwały nr 23/2021 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie: ustalenia terminu wpłaty składki członkowskiej – celowej dla Miasta Rydułtowy - Członka Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na potrzeby realizacji działań edukacyjno-szkoleniowych
2021-05-14 09:05:21 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 37/2021 w sprawie: ustalenia terminu wpłaty składki członkowskiej – celowej na potrzeby promocji Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku podczas Festiwalu Krainy Górnej Odry
2021-05-14 09:03:13 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 36/2021 w sprawie: poparcia starań Gminy Miejskiej Żory w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Ośrodek rekreacyjny w Żorach-Roju: przestrzeń wypoczynku, rekreacji i integracji mieszkańców” w ramach poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT
2021-05-11 10:06:58 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 04.05.2021 r.
2021-05-11 10:03:27 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 35/2021 w sprawie: poparcia starań Gminy Kornowac w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kornowac” w ramach poddziałania 5.2.2. Gospodarka odpadami - RIT
2021-05-11 09:43:20 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 34/2021 w sprawie: przystąpienia do przygotowania Strategii Terytorialnej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027
2021-05-11 09:30:56 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 33/2021 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku za 2020 rok
2021-05-11 09:21:15 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego z dn. 04.05.2021 r.
2021-05-11 09:09:13 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 10/2021 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2021
2021-05-11 09:03:32 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 9/2021 w sprawie: zmiany uchwały nr 14/2020 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej - celowej na potrzeby realizacji działań edukacyjno-szkoleniowych Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (ze zm.)
2021-05-11 08:59:43 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 8/2021 w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej - celowej na potrzeby realizacji działań edukacyjno-szkoleniowych dla Gminy Lubomia – Członka Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2021-05-11 08:56:16 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 7/2021 w sprawie: zmiany uchwały nr 5/2021 Zgromadzenia Ogólnego Związku z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - celowej na potrzeby realizacji działań edukacyjno-szkoleniowych dla Miasta Rydułtowy – Członka Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2021-05-11 08:53:32 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 6/2021 w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej - celowej na potrzeby promocji Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku podczas Festiwalu Krainy Górnej Odry
2021-05-07 13:12:00 Wykonanie materiału fotograficznego i video podczas trwania Festiwalu Górnej Odry w dniach 25-27 czerwca 2021 roku w 7 lokalizacjach: Rybnik, Żory, Racibórz, Jastrzębie-Zdrój, Wodzisław Śląski, Chałupki oraz Turze.
2021-05-06 14:49:00 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 27.04.2021 r.
2021-05-06 14:44:26 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 31/2021 w sprawie: poparcia starań Miasta Rybnika w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Centrum Usług Społecznościowych – dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Świerklańskiej 4 w Rybniku” w ramach poddziałania 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - RIT
2021-05-06 14:39:38 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 30/2021 w sprawie: poparcia starań Gminy Mszana w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Budowa systemu wentylacji wraz z odzyskaniem ciepła (rekuperacja) w krytej pływalni w Połomi” w ramach poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT
2021-05-06 14:37:07 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 29/2021 w sprawie: poparcia starań Gminy Lyski w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Lyskach i Suminie wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Suminie” w ramach poddziałania 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa - RIT
2021-05-06 14:30:49 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 28/2021 w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2021-05-06 14:26:59 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 19.04.2021 r.
2021-05-06 14:24:36 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 27/2021 w sprawie: zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2021-05-06 14:24:29 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 27/2021 w sprawie: zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2021-05-05 10:03:43 Katarzyna Palki Nabór uzupełniający ciągły do projektu "Łączymy z energią..." - aktualizacja
2021-05-04 08:49:57 Hanna Apacka Nabór uzupełniający ciągły w ramach projektu "Gminy z dobrą energią..." - AKTUALIZACJA 04.05.2021
2021-05-04 08:46:55 Hanna Apacka Nabór uzupełniający ciągły w ramach projektu "Gminy z dobrą energią..." - AKTUALIZACJA 04.05.2021
2021-05-04 08:46:05 Hanna Apacka Nabór uzupełniający ciągły w ramach projektu "Gminy z dobrą energią..." - AKTUALIZACJA 04.05.2021
2021-04-27 08:28:05 Wykonanie materiału fotograficznego i video podczas trwania Festiwalu Górnej Odry w dniach 25-27 czerwca 2021 roku w 7 lokalizacjach: Rybnik, Żory, Racibórz, Jastrzębie-Zdrój, Wodzisław Śląski, Chałupki oraz Turze.
2021-04-26 15:23:15 Katarzyna Palki Nabór uzupełniający ciągły do projektu "Łączymy z energią..." - aktualizacja
2021-04-26 14:37:11 Katarzyna Palki Nabór uzupełniający ciągły do projektu "Łączymy z energią..." - aktualizacja
2021-04-26 14:27:57 Wykonanie materiału fotograficznego i video podczas trwania Festiwalu Górnej Odry w dniach 25-27 czerwca 2021 roku w 7 lokalizacjach: Rybnik, Żory, Racibórz, Jastrzębie-Zdrój, Wodzisław Śląski, Chałupki oraz Turze.
2021-04-26 13:59:53 Wykonanie materiału fotograficznego i video podczas trwania Festiwalu Górnej Odry w dniach 25-27 czerwca 2021 roku w 7 lokalizacjach: Rybnik, Żory, Racibórz, Jastrzębie-Zdrój, Wodzisław Śląski, Chałupki oraz Turze.
2021-04-26 13:47:10
2021-04-21 09:46:55 Hanna Apacka Nabór uzupełniający ciągły w ramach projektu "Gminy z dobrą energią..." - AKTUALIZACJA 20.04.2021
2021-04-14 13:59:17 Hanna Apacka Nabór uzupełniający ciągły w ramach projektu "Gminy z dobrą energią..." - AKTUALIZACJA 06.04.2021
2021-04-14 09:46:24 Hanna Apacka Nabór uzupełniający ciągły w ramach projektu "Gminy z dobrą energią..." - AKTUALIZACJA 06.04.2021
2021-04-14 09:45:13 Katarzyna Palki Nabór uzupełniający ciągły do projektu "Łączymy z energią..." - aktualizacja
2021-04-09 12:14:40 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 02.04.2021 r.
2021-04-09 12:11:02 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 26/2021 w sprawie: poparcia wniosku wyrażonego w piśmie skierowanym do Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie zgłoszenia zadania związanego z budową Drogi Głównej Południowej do Krajowego Planu Odbudowy
2021-04-09 12:10:09 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 25/2021 w sprawie: poparcia wniosku wyrażonego w piśmie skierowanym do Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie zgłoszenia zadania związanego z kontynuacją budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna do Krajowego Planu Odbudowy
2021-03-31 17:43:42 Katarzyna Palki Nabór uzupełniający ciągły do projektu "Łączymy z energią..." - aktualizacja
2021-03-29 13:30:14 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 22.03.2021 r.
2021-03-29 13:27:19 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 24/2021 w sprawie: zmiany uchwały nr 6/2009 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zatrudnienia Pana Adama Wawocznego na stanowisku Dyrektora Biura Związku
2021-03-29 13:18:20 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 23/2021 w sprawie: ustalenia terminu wpłaty składki członkowskiej – celowej dla Miasta Rydułtowy - Członka Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na potrzeby realizacji działań edukacyjno-szkoleniowych
2021-03-29 12:54:26 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 16.03.2021 r.
2021-03-29 12:52:25 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 22/2021 w sprawie: zmiany uchwały nr 15/2021 Zarządu Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2021-03-29 12:50:44 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 21/2021 w sprawie: podjęcia współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w zakresie działalności badawczej, dydaktycznej, rozwoju, organizacji i promocji
2021-03-29 12:47:14 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 20/2021 w sprawie: podjęcia współpracy mającej na celu utrzymanie i poprawę walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych oraz edukacyjnych w Parku Krajobrazowym Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich
2021-03-29 12:42:34 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 97/2020 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.05.02.02-IZ.01-24-385/20
2021-03-29 12:40:19 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 90/2020 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.10.03.02-IZ.01-24-394/20
2021-03-29 12:38:09 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 86/2020 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.04.03.02-IZ.01-24-369/20
2021-03-29 12:35:51 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 83/2020 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.05.02.02-IZ.01-24-380/20
2021-03-29 12:30:30 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 19/2021 w sprawie: zatwierdzenia list ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-385/20
2021-03-29 12:20:03 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego z dn. 16.03.2021 r.
2021-03-18 09:24:35 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 5/2021 w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej - celowej na potrzeby realizacji działań edukacyjno-szkoleniowych dla Miasta Rydułtowy – Członka Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2021-03-18 09:22:30 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 4/2021 w sprawie: zmian w Statucie Związku
2021-03-18 09:21:12 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 3/2021 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2021
2021-03-18 09:20:00 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 2/2021 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu pt. "Śląskie. Przywracamy błękit." Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego w ramach Programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE)
2021-03-18 09:18:53 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 1/2021 w sprawie: przyjęcia „Sprawozdania rocznego IP RIT z realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL za 2020 rok”
2021-03-10 15:12:46 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 26.02.2021 r.
2021-03-10 15:10:49 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 18/2021 w sprawie: poparcia apelu wyrażonego w piśmie skierowanym do Marszałka Województwa Śląskiego oraz Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w sprawie zamiany zasad umarzania części pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach
2021-03-10 15:07:33 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 18.02.2021 r.
2021-03-10 15:04:29 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 17/2021 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Profesjonalne kadry w subregionie zachodnim woj. śląskiego” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-081/20 dla poddziałania 11.4.3. Kształcenie ustawiczne – konkurs
2021-03-10 15:01:41 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 16/2021 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Kursy Językowe i Komputerowe – Podnieś swoje kompetencje!” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-081/20 dla poddziałania 11.4.3. Kształcenie ustawiczne – konkurs
2021-03-10 14:59:26 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 15/2021 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2021-03-10 14:57:51 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 14/2021 w sprawie: aktualizacji składu Grupy roboczej ds. promocji marki turystycznej Kraina Górnej Odry
2021-03-10 14:55:45 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 13/2021 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Podniesienie kompetencji językowych oraz kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Subregionu Zachodniego” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-081/20 dla poddziałania 11.4.3. Kształcenie ustawiczne – konkurs
2021-03-10 14:55:31 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 13/2021 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Podniesienie kompetencji językowych oraz kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Subregionu Zachodniego” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-081/20 dla poddziałania 11.4.3. Kształcenie ustawiczne – konkurs
2021-03-10 14:52:49 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 12/2021 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Zdobędę nową lub lepszą pracę” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-082/20 dla poddziałania 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs
2021-03-10 14:49:31 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 11/2021 w sprawie: aktualizacji Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu pn. „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2021-03-10 14:46:02 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 10/2021 w sprawie: aktualizacji Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu pn. „Gminy z dobrą energią” - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2021-03-10 14:44:12 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 9/2021 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2021-03-10 14:37:05 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 8/2021 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-394/20
2021-03-10 14:34:17 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 7/2021 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-369/20
2021-03-10 14:30:25 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 03.02.2021 r.
2021-03-10 14:28:12 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 6/2021 w sprawie: poparcia starań Wnioskodawcy: Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej Lek. Med. Danuta Kulik, PHU REIFEN w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Przebudowa zdegradowanej hali poprzemysłowej na obszarze Huty Silesia wraz z dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych w celu likwidacji zdiagnozowanych problemów na terenie dzielnicy Paruszowiec-Piaski” w ramach poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT
2021-03-08 10:26:42 Hanna Apacka Nabór uzupełniający ciągły w ramach projektu "Gminy z dobrą energią..."
2021-03-08 10:26:20 Hanna Apacka Nabór uzupełniający ciągły w ramach projektu "Gminy z dobrą energią..."
2021-03-08 10:25:48 Hanna Apacka Nabór uzupełniający ciągły w ramach projektu "Gminy z dobrą energią..."
2021-03-08 08:24:13 Katarzyna Palki Nabór uzupełniający ciągły do projektu "Łączymy z energią..." - aktualizacja
2021-03-08 08:13:37 Katarzyna Palki Nabór uzupełniający ciągły do projektu "Łączymy z energią..." - aktualizacja
2021-02-22 07:55:57 Katarzyna Palki Nabór uzupełniający ciągły do projektu "Łączymy z energią..."
2021-02-19 13:13:53 Hanna Apacka Nabór uzupełniający ciągły do projektu "Łączymy z energią..."
2021-02-19 13:13:29 Hanna Apacka Nabór uzupełniający ciągły do projektu "Łączymy z energią..."
2021-02-19 13:09:42 Hanna Apacka Nabór uzupełniający ciągły w ramach projektu "Gminy z dobrą energią..."
2021-02-19 13:06:49 Hanna Apacka Nabór uzupełniający ciągły w ramach projektu "Gminy z dobrą energią..."
2021-02-19 13:03:47 Hanna Apacka Nabór uzupełniający ciągły do projektu "Łączymy z energią..."
2021-02-19 13:01:27 Hanna Apacka Nabór uzupełniający ciągły do projektu "Łączymy z energią..."
2021-02-19 12:58:33 Hanna Apacka Nabór uzupełniający ciągły w ramach projektu "Gminy z dobrą energią..."
2021-02-01 13:42:03 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 18.01.2021 r.
2021-02-01 13:39:30 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 5/2021 w sprawie: powołania Grupy roboczej ds. Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
2021-02-01 13:35:38 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 4/2021 w sprawie: poparcia starań Miasta Rydułtowy w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Rewitalizacja Osiedla Karola wraz z utworzeniem miejsca usług społecznych przy zbiorniku wodnym Machnikowiec w Rydułtowach” w ramach poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT
2021-02-01 13:32:01 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 3/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia Centrum Projektowego Fraunhofera przy Politechnice Śląskiej
2021-02-01 13:25:51 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 2/2021 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-380/20
2021-02-01 13:19:58 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 11.01.2021 r.
2021-02-01 13:17:13 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 1/2021 w sprawie: zmiany uchwały nr 91/2020 Zarządu Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku z dnia 18 września 2020 roku w sprawie: ustalenia terminu wpłaty składek członkowskich – celowych dla Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na potrzeby realizacji działań edukacyjno-szkoleniowych
2021-01-04 08:31:34 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 23.12.2020 r.
2021-01-04 08:28:04 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 110/2020 w sprawie: poparcia stanowiska Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów dotyczącego zasad rozdziału środków finansowych w konkursie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
2021-01-04 08:25:30 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 109/2020 w sprawie: przesunięć środków finansowych w strukturze zadań planu finansowego na 2020 rok
2021-01-04 07:54:10 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 96/2020 w sprawie: zmiany uchwały nr 84/2020 Zarządu Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku z dnia 13 sierpnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.04.01.02-IZ.01-24-386/20
2021-01-04 07:49:08 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 84/2020 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.04.01.02-IZ.01-24-386/20
2021-01-04 07:49:04 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 84/2020 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.04.01.02-IZ.01-24-386/20
2021-01-04 07:45:48 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 15.12.2020 r.
2021-01-04 07:42:32 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 108/2020 w sprawie: aktualizacji składu Grupy roboczej ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020
2021-01-04 07:40:57 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 107/2020 w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego interpretacji decyzji Wojewody Śląskiego nr ZKI.6330.9.5.2020(15)
2021-01-04 07:36:59 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 106/2020 w sprawie: poparcia stanowiska Gmin: Marklowice i Mszana oraz Miast: Pszów, Radlin, Rybnik i Rydułtowy w zakresie planowanych działań związanych z transformacją górniczą i wykorzystaniem środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
2021-01-04 07:33:59 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 105/2020 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy w ramach prowadzenia studiów podyplomowych Master of Business Administration profil Usługi Publiczne
2021-01-04 07:30:40 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 104/2020 w sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie listu intencyjnego o współpracy w zakresie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Medycznej w Rybniku
2021-01-04 07:29:39 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 103/2020 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-386/20
2020-12-23 08:21:47 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 102/2020 w sprawie: przyjęcia koncepcji, nazwy oraz logo święta marki turystycznej Kraina Górnej Odry
2020-12-22 10:13:38 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 101/2020 w sprawie: przyjęcia logo marki turystycznej Kraina Górnej Odry
2020-12-22 10:05:21 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 100/2020 w sprawie: aktualizacji składu Grupy roboczej ds. ograniczania niskiej emisji na terenie Subregionu Zachodniego
2020-12-22 10:03:31 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 99/2020 w sprawie: przyjęcia projektu planu finansowego Związku na 2021 rok
2020-12-22 10:00:14 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 98/2020 w sprawie: przyjęcia projektu ramowego planu działalności Związku na 2021 rok
2020-12-22 09:54:10 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego z dn. 15.12.2020 r.
2020-12-22 09:48:40 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 19/2020 w sprawie: przyjęcia planu finansowego Związku na rok 2021
2020-12-22 09:45:04 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 18/2020 w sprawie: uchwalenia ramowego planu działalności Związku na rok 2021
2020-12-22 09:41:27 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 17/2020 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2020
2020-12-22 09:37:02 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 16/2020 w sprawie: zmiany uchwały nr 14/2020 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej - celowej na potrzeby realizacji działań edukacyjno-szkoleniowych Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2020-12-16 15:18:01 Urszula Kiraga Zapytanie ofertowe na produkcję gadżetów promocyjnych dla marki Kraina Górnej Odry.
2020-12-07 11:23:01 Urszula Kiraga Zapytanie ofertowe na produkcję gadżetów promocyjnych dla marki Kraina Górnej Odry.
2020-12-01 14:36:34 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 18.11.2020 r.
2020-12-01 14:31:55 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 80/2020 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.10.02.02-IZ.01-24-381/20
2020-12-01 14:28:10 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 97/2020 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.05.02.02-IZ.01-24-385/20
2020-12-01 14:23:25 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 96/2020 w sprawie: zmiany uchwały nr 84/2020 Zarządu Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku z dnia 13 sierpnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.04.01.02-IZ.01-24-386/20
2020-12-01 14:16:07 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 95/2020 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2020-12-01 14:13:14 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 94/2020 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-381/20
2020-11-27 11:56:31 Urszula Kiraga Zapytanie ofertowe na produkcję gadżetów promocyjnych dla marki Kraina Górnej Odry.
2020-11-20 10:06:00 Urszula Kiraga Zapytanie ofertowe na produkcję gadżetów promocyjnych dla marki Kraina Górnej Odry.
2020-11-20 10:05:24 Urszula Kiraga Zapytanie ofertowe na produkcję gadżetów promocyjnych dla marki Kraina Górnej Odry.
2020-11-20 10:04:13 Urszula Kiraga Zapytanie ofertowe na produkcję gadżetów promocyjnych dla marki Kraina Górnej Odry.
2020-11-19 19:52:53 Urszula Kiraga Zapytanie ofertowe na produkcję gadżetów promocyjnych dla marki Kraina Górnej Odry.
2020-11-19 19:52:43 Urszula Kiraga Zapytanie ofertowe na produkcję gadżetów promocyjnych dla marki Kraina Górnej Odry.
2020-11-19 19:52:29 Urszula Kiraga Zapytanie ofertowe na produkcję gadżetów promocyjnych dla marki Kraina Górnej Odry.
2020-11-19 19:48:15 Urszula Kiraga Zapytanie ofertowe na produkcję gadżetów promocyjnych dla marki Kraina Górnej Odry.
2020-11-19 19:47:54 Urszula Kiraga Zapytanie ofertowe na produkcję gadżetów promocyjnych marki Kraina Górnej Odry
2020-11-03 18:49:49 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 23.10.2020 r.
2020-11-03 18:47:09 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 93/2020 w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie części środków europejskich z poddziałania 12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT Subregionu Zachodniego oraz poddziałania 12.2.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT Subregionu Zachodniego do analogicznych poddziałań RIT Subregionu Południowego
2020-10-20 08:07:41 Subregion Zapytanie ofertowe na produkcję maskotek i kostiumu maskotki dla Krainy Górnej Odry
2020-10-20 08:05:43 Subregion Zapytanie ofertowe na produkcję maskotek i kostiumu maskotki dla Krainy Górnej Odry
2020-10-20 08:05:02 Subregion Zapytanie ofertowe na produkcję maskotek i kostiumu maskotki dla Krainy Górnej Odry
2020-10-12 15:38:19 Urszula Kiraga Zapytanie ofertowe na produkcję maskotek i kostiumu maskotki dla Krainy Górnej Odry
2020-10-12 15:30:58 Urszula Kiraga Zapytanie ofertowe na produkcję maskotek i kostiumu maskotki dla Krainy Górnej Odry
2020-09-18 14:05:19 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 18.09.2020 r.
2020-09-18 14:01:17 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 92/2020 w sprawie: zmiany uchwały nr 55/2020 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania dokumentacji projektu planowanego do złożenia w Programie działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) dofinansowanego ze środków Komisji Europejskiej oraz ze środków krajowych NFOŚiGW
2020-09-18 13:59:14 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 91/2020 w sprawie: ustalenia terminu wpłaty składek członkowskich – celowych dla Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na potrzeby realizacji działań edukacyjno-szkoleniowych
2020-09-18 13:54:15 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 90/2020 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.10.03.02-IZ.01-24-394/20
2020-09-14 10:00:41 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 04.09.2020 r.
2020-09-14 09:57:54 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 89/2020 w sprawie: przyjęcia stanowiska w zakresie połączenia wodnego Dunaj-Odra-Łaba w ramach Odrzańskiej Drogi Wodnej na odcinku Kędzierzyn-Koźle - Chałupki oraz połączenia wodnego Odra-Wisła poprzez budowę Kanału Śląskiego
2020-08-31 09:34:35 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 26.08.2020 r.
2020-08-31 09:30:57 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 88/2020 w sprawie: przyjęcia stanowiska w zakresie organizacji systemu funkcjonowania tzw. wymazobusów
2020-08-31 09:17:45 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 87/2020 w sprawie: aktualizacji Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu pn. „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2020-08-31 09:10:47 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 86/2020 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.04.03.02-IZ.01-24-369/20
2020-08-27 11:32:49 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego z dn. 26.08.2020 r.
2020-08-27 10:40:30 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 15/2020 w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2021 rok
2020-08-27 10:38:07 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 14/2020 w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej - celowej na potrzeby realizacji działań edukacyjno-szkoleniowych Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2020-08-27 10:36:40 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 13/2020 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2020
2020-08-14 11:33:13 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 13.08.2020 r.
2020-08-14 11:29:46 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 85/2020 w sprawie: przyjęcia stanowiska w zakresie przebiegu projektowanej, przez Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o., linii kolejowej na odcinku Katowice – Jastrzębie-Zdrój – granica RP – Ostrawa
2020-08-14 11:25:59 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 84/2020 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.04.01.02-IZ.01-24-386/20
2020-08-07 12:19:49 Subregion Projekt logo marki turystycznej Kraina Górnej Odry oraz corocznego święta marki turystycznej.
2020-08-07 12:19:17 Subregion Projekt logo marki turystycznej Kraina Górnej Odry oraz corocznego święta marki turystycznej.
2020-08-07 12:19:05 Subregion Projekt logo marki turystycznej Kraina Górnej Odry oraz corocznego święta marki turystycznej.
2020-08-05 10:22:06 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 29.07.2020 r.
2020-08-05 08:24:09 Hanna Apacka Gminy z dobrą energią – nabór uzupełniający – WYNIKI
2020-08-05 08:24:08 Hanna Apacka Gminy z dobrą energią – nabór uzupełniający – WYNIKI
2020-08-04 12:50:53 Aleksandra Grabarczyk Projekt logo marki turystycznej Kraina Górnej Odry oraz corocznego święta marki turystycznej.
2020-08-04 12:50:36 Aleksandra Grabarczyk Projekt logo marki turystycznej Kraina Górnej Odry oraz corocznego święta marki turystycznej.
2020-08-03 10:02:45 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 73/2020 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-341/19
2020-08-03 09:58:04 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 28/2020 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.05.01.02-IZ.01-24-341/19
2020-08-03 09:55:24 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 83/2020 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.05.02.02-IZ.01-24-380/20
2020-08-03 09:51:51 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 82/2020 w sprawie: zmiany uchwały nr 55/2020 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania dokumentacji projektu planowanego do złożenia w Programie działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) dofinansowanego ze środków Komisji Europejskiej oraz ze środków krajowych NFOŚiGW
2020-08-03 09:49:15 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 81/2020 w sprawie: aktualizacji składu Grupy roboczej ds. transportu zbiorowego na terenie Subregionu Zachodniego
2020-07-31 14:08:01 Aleksandra Grabarczyk Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Rybnika
2020-07-31 14:07:53 Aleksandra Grabarczyk Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Rybnika
2020-07-28 10:30:42 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 21.07.2020 r.
2020-07-28 10:29:40 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 21 lipca 2020 r.
2020-07-28 10:27:28 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 80/2020 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.10.02.02-IZ.01-24-381/20
2020-07-28 10:25:43 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 79/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu wraz z termomodernizacją budynku Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW” przy ulicy Przemysława 15 w Wodzisławiu Śląskim” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-385/20 dla poddziałania 5.2.2. Gospodarka odpadami – RIT
2020-07-28 10:24:12 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 78/2020 w sprawie: uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”
2020-07-28 10:22:50 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 77/2020 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2020-07-28 10:21:18 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 76/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Restart zawodowy” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-080/20 dla poddziałania 7.4.2. Outplacement – konkurs
2020-07-28 10:19:39 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 75/2020 w sprawie: zmiany przedstawiciela Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku do udziału w pracach Zespołu Regionalnego dla inicjatywy regionów górniczych w województwie śląskim
2020-07-27 14:15:36 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 74/2020 w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego wdrożenia Funduszu Sprawiedliwej Transformacji
2020-07-27 14:13:51 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 73/2020 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-341/19
2020-07-24 07:39:05 Urszula Kiraga Projekt logo marki turystycznej Kraina Górnej Odry oraz corocznego święta marki turystycznej.
2020-07-24 07:38:38 Urszula Kiraga Projekt logo marki turystycznej Kraina Górnej Odry oraz corocznego święta marki turystycznej.
2020-07-23 16:37:53 Urszula Kiraga Projekt logo marki turystycznej Kraina Górnej Odry oraz corocznego święta marki turystycznej.
2020-07-23 16:36:23 Urszula Kiraga Projekt logo marki turystycznej Kraina Górnej Odry oraz corocznego święta marki turystycznej.
2020-07-23 14:14:00 Aleksandra Grabarczyk Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Rybnika
2020-07-23 14:07:28 Aleksandra Grabarczyk Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Rybnika
2020-07-23 14:05:28 Aleksandra Grabarczyk Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Rybnika
2020-07-23 14:02:33 Aleksandra Grabarczyk Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Rybnika
2020-07-23 14:02:13 Aleksandra Grabarczyk Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Rybnika
2020-07-23 14:01:46 Aleksandra Grabarczyk Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Rybnika
2020-07-23 14:01:20 Aleksandra Grabarczyk Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Rybnika
2020-07-10 15:21:20 Hanna Apacka Gminy z dobrą energią – nabór uzupełniający – WYNIKI
2020-07-10 15:21:09 Hanna Apacka Gminy z dobrą energią – nabór uzupełniający – WYNIKI
2020-07-10 15:20:15 Hanna Apacka Gminy z dobrą energią – nabór uzupełniający – WYNIKI
2020-07-10 15:18:43 Hanna Apacka Gminy z dobrą energią – nabór uzupełniający – WYNIKI
2020-07-01 14:38:56 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego z dn. 19.06.2020 r.
2020-07-01 14:33:44 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 12/2020 w sprawie: zmiany „Regulaminu Komisji Rewizyjnej Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”
2020-07-01 14:30:08 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 11/2020 w sprawie: zmiany „Regulaminu Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”
2020-07-01 14:26:07 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 10/2020 w sprawie: zmiany „Regulaminu Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”
2020-07-01 14:22:18 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 9/2020 w sprawie: zmian w Statucie Związku
2020-07-01 14:18:12 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 8/2020 w sprawie: przyjęcia Koncepcji rozwoju produktów turystycznych obszaru Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2020-07-01 14:15:12 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 7/2020 w sprawie: przyjęcia Strategii komunikacji marketingowej obszaru Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2020-07-01 14:12:34 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 6/2020 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2020
2020-07-01 14:09:11 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 5/2020 w sprawie: udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za 2019 rok
2020-07-01 14:06:58 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 4/2020 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku za 2019 rok
2020-07-01 14:01:52 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 29.06.2020 r.
2020-07-01 13:58:57 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 72/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Podniesienie kompetencji cyfrowych i umiejętności językowych w Subregionie Zachodnim” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-078/20 dla poddziałania 11.4.3. Kształcenie ustawiczne – konkurs
2020-07-01 13:56:41 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 71/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Na rzecz pracy – aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-079/20 dla poddziałania 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs
2020-07-01 13:37:25 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 25.06.2020 r.
2020-07-01 13:31:41 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 70/2020 w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2020-07-01 13:24:29 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 69/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Program Aktywizacji Zawodowej osób 30+ z Subregionu Zachodniego” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-079/20 dla poddziałania 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs
2020-07-01 13:21:06 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 68/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Wzmocnienie potencjału mieszkańców Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego poprzez udział w szkoleniach językowych i informatycznych” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-078/20 dla poddziałania 11.4.3. Kształcenie ustawiczne – konkurs
2020-07-01 13:18:54 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 67/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Cel: sukces zawodowy” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-079/20 dla poddziałania 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs
2020-07-01 13:16:18 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 19.06.2020 r.
2020-07-01 13:15:20 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 16.06.2020 r.
2020-07-01 13:12:01 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 66/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Spółki …Domaro w Wodzisławiu Śląskim” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-386/20 dla poddziałania 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT
2020-07-01 13:09:46 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 65/2020 w sprawie: poparcia starań Gminy Godów w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Budowa przedszkola publicznego w Gołkowicach” w ramach poddziałania 12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT
2020-07-01 13:06:47 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 64/2020 w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2020-07-01 13:00:59 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 63/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Podniesienie kompetencji językowych oraz w zakresie ITC dla mieszkańców Subregionu Zachodniego” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-078/20 dla poddziałania 11.4.3. Kształcenie ustawiczne – konkurs
2020-07-01 12:58:53 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 62/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Raciborzu” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-386/20 dla poddziałania 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT
2020-07-01 12:56:34 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 61/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Poprawa efektywności energetycznej Rydułtowskiego Centrum Kultury” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-386/20 dla poddziałania 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT
2020-07-01 12:54:13 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 60/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,68 kWp na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Raciborzu” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-386/20 dla poddziałania 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT
2020-07-01 12:52:11 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 59/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Kompleksowa likwidacja azbestu poprzez modernizację pokrycia dachowego budynków gospodarczych oraz garaży zlokalizowanych w Radlinie przy ul. Mielęckiego” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-385/20 dla poddziałania 5.2.2. Gospodarka odpadami – RIT
2020-07-01 12:49:43 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 58/2020 w sprawie: aktualizacji składu Grupy roboczej ds. gospodarowania odpadami na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2020-06-10 08:11:30 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 08.06.2020 r.
2020-06-10 08:09:55 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 57/2020 w sprawie: poparcia starań Miasta Jastrzębie-Zdrój odnośnie złagodzenia wymogów licencyjnych wprowadzonych przez PZPN dla klubów I ligi piłki nożnej
2020-06-10 08:08:34 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 56/2020 w sprawie: aktualizacji składu Grupy roboczej ds. ograniczania niskiej emisji na terenie Subregionu Zachodniego
2020-05-21 12:18:48 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 18 maja 2020 r.
2020-05-21 12:17:20 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 1/2020 w sprawie: wydania opinii w przedmiocie sprawozdania z działalności Związku za 2019 rok oraz przedłożenia Zgromadzeniu Ogólnemu wniosku w przedmiocie absolutorium dla Zarządu za 2019 rok
2020-05-21 12:10:10 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 20.05.2020 r.
2020-05-21 12:08:40 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 55/2020 w sprawie: przystąpienia do opracowania dokumentacji projektu planowanego do złożenia w Programie działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) dofinansowanego ze środków Komisji Europejskiej oraz ze środków krajowych NFOŚiGW
2020-05-21 12:07:29 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 54/2020 w sprawie: aktualizacji Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu pn. „Gminy z dobrą energią” - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2020-05-21 12:06:19 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 53/2020 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2020-05-15 13:05:35 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 46/2020 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-318/19
2020-05-15 13:04:59 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 46/2020 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-318/19
2020-05-15 12:57:00 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 91/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.05.02.02-IZ.01-24-318/19
2020-05-15 12:51:24 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 08.05.2020 r.
2020-05-15 12:48:01 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 52/2020 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy współpracy z Międzynarodowym Centrum Badań Interdyscyplinarnych Politechniki Śląskiej w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć
2020-05-15 12:43:19 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 51/2020 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy współpracy ze Spółką Spin off Politechniki Śląskiej w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć
2020-05-15 12:33:32 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 50/2020 w sprawie: udzielenie rekomendacji dla projektu pt. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Dąbrówki 21 w Rybniku oraz termoizolacja budynku” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-385/20 dla poddziałania 5.2.2. Gospodarka odpadami – RIT
2020-05-15 12:30:31 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 49/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Zabudowa instalacji fotowoltaicznej na 7 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Rybniku, należących do Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-386/20 dla poddziałania 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT
2020-05-15 12:28:17 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 48/2020 w sprawie: poparcia starań Gminy Godów w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Budowa przedszkola publicznego w Gołkowicach” w ramach poddziałania 12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT
2020-05-06 15:32:22 Subregion Ogłoszenie o naborze – Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Żor
2020-04-28 11:38:29 Subregion Ogłoszenie o naborze – Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Żor
2020-04-28 11:38:02 Subregion Ogłoszenie o naborze – Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Żor
2020-04-28 11:36:39 Subregion Ogłoszenie o naborze – Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Żor
2020-04-28 11:34:43 Subregion Ogłoszenie o naborze – Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Żor
2020-04-20 10:42:28 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 16.04.2020 r.
2020-04-20 10:40:56 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 47/2020 w sprawie: podjęcia działań zaradczych wpływających na sytuację społeczno-gospodarczą regionu w związku z ogłoszeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
2020-04-20 10:39:34 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 46/2020 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-318/19
2020-04-20 10:36:34 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 45/2020 w sprawie: poparcia starań Miasta Pszów w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów” w ramach poddziałania 5.1.2 Gospodarka wodno – ściekowa - RIT
2020-04-17 09:43:01 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 39/2020 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-356/19
2020-04-17 09:41:43 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 38/2020 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-327/19
2020-04-17 09:26:59 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 24/2020 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.04.05.02-IZ.01-24-356/19
2020-04-17 09:24:02 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 148/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.10.02.02-IZ.01-24-327/19
2020-04-07 09:29:47 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 02.04.2020 r.
2020-04-07 09:01:24 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 44/2020 w sprawie: poparcia starań Miasta Radlina w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Adaptacja budynku przy ul. Wojciecha Korfantego 87 w Radlinie na potrzeby Centrum Usług Społecznych” w ramach poddziałania 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - RIT
2020-04-07 09:00:52 Aleksandra Grabarczyk Uchwała npoparcia starań Miasta Radlina w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Adaptacja budynku przy ul. Wojciecha Korfantego 87 w Radlinie na potrzeby Centrum Usług Społecznych” w ramach poddziałania 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - RIT
2020-04-07 08:59:33 Aleksandra Grabarczyk poparcia starań Miasta Radlina w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Adaptacja budynku przy ul. Wojciecha Korfantego 87 w Radlinie na potrzeby Centrum Usług Społecznych” w ramach poddziałania 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - RIT
2020-04-07 08:52:46 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 43/2020 w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego przesunięcia terminu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowanych na 10 maja 2020 r.
2020-04-01 13:35:47 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 124/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.12.02.02-IZ.01-24-324/19
2020-04-01 13:33:12 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 26/2020 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.12.02.02-IZ.01-24-324/19
2020-04-01 13:28:12 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 30.03.2020 r.
2020-04-01 13:25:03 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 42/2020 w sprawie: poparcia stanowiska Starosty Powiatu Wodzisławskiego dotyczącego dokonania zmian w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
2020-04-01 13:22:34 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 41/2020 w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego wprowadzenia zapisów do Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Śląskiego
2020-04-01 13:19:40 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 40/2020 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku za 2019 rok
2020-04-01 13:15:45 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 24.03.2020 r.
2020-04-01 13:13:18 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 39/2020 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-356/19
2020-04-01 13:10:40 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 38/2020 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-327/19
2020-03-20 11:11:52 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego z dn. 04.03.2020 r.
2020-03-20 11:08:50 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 3/2020 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2020
2020-03-20 11:07:50 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 2/2020 w sprawie: przyjęcia „Sprawozdania rocznego IP RIT z realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL za 2019 rok”
2020-03-20 10:57:34 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 09.03.2020 r.
2020-03-20 10:55:15 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 37/2020 w sprawie: przyjęcia stanowiska w zakresie planów budowy Kolei Dużych Prędkości w Subregionie Zachodnim województwa śląskiego w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego
2020-03-20 10:42:07 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 04.03.2020 r.
2020-03-20 10:33:46 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 36/2020 w sprawie: zmiany nazwy Grupy roboczej ds. promocji turystycznej Subregionu Zachodniego i aktualizacji jej składu
2020-03-20 10:32:44 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 35/2020 w sprawie: aktualizacji składu Grupy roboczej ds. ograniczania niskiej emisji na terenie Subregionu Zachodniego
2020-03-20 10:31:13 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 34/2020 w sprawie: aktualizacji składu Grupy roboczej ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020
2020-03-20 10:30:07 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 33/2020 w sprawie: objęcia patronatem honorowym XX-stą Eko-Wystawę w Pietrowicach Wielkich
2020-03-20 10:29:01 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 32/2020 w sprawie: przyjęcia stanowiska w zakresie spraw nieuregulowanych Regulaminem naboru wniosków i realizacji projektu „Gminy z dobrą energią” – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2020-02-20 10:14:22 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 17.02.2020 r.
2020-02-20 09:50:43 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 31/2020 w sprawie: przyjęcia stanowiska w zakresie projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
2020-02-07 10:56:41 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 05.02.2020 r.
2020-02-07 10:53:37 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 30/2020 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2020-02-07 10:51:57 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 29/2020 w sprawie: aktualizacji składu Grupy roboczej ds. gospodarowania odpadami na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2020-02-07 10:50:10 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 28/2020 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.05.01.02-IZ.01-24-341/19
2020-02-07 10:46:54 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 27/2020 w sprawie: poparcia starań Miasta Jastrzębie-Zdrój w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju” w ramach poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT
2020-02-07 10:44:30 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 26/2020 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.12.02.02-IZ.01-24-324/19
2020-02-07 10:29:41 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 2/2020 w sprawie: zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-312/19 oraz zatwierdzenia zaktualizowanej listy ocenionych projektów
2020-02-07 10:26:17 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 1/2020 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-312/19
2020-02-07 10:19:28 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 80/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.10.03.02-IZ.01-24-312/19
2020-02-07 10:16:04 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 29.01.2020 r.
2020-02-07 10:13:51 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 25/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „SOS DLA SENIORA – wsparcie osób nie w pełni samodzielnych z Rybnika i Jastrzębia-Zdroju” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-350/19 dla poddziałania 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs
2020-02-07 10:12:00 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 24/2020 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.04.05.02-IZ.01-24-356/19
2020-02-07 10:08:11 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 23/2020 w sprawie: braku rekomendacji dla projektu pt. „Lokalny Program Wsparcia” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-350/19 dla poddziałania 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs
2020-02-07 09:51:44 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 22/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „PERŁA +” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-350/19 dla poddziałania 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs
2020-02-07 09:50:20 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 21/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Rozwój usług społecznych na rzecz osób najbardziej potrzebujących na terenie Żor” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-350/19 dla poddziałania 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs
2020-02-07 09:48:59 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 20/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Powiatowy Program Asystencki” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-350/19 dla poddziałania 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs
2020-01-31 15:22:20 Hanna Apacka Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w pełnym zakresie w ramach projektu pn. „Gminy z dobrą energią”- wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2020-01-31 15:22:08 Hanna Apacka Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w pełnym zakresie w ramach projektu pn. „Gminy z dobrą energią”- wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2020-01-31 14:52:35 Hanna Apacka Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w pełnym zakresie w ramach projektu pn. „Gminy z dobrą energią”- wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2020-01-31 14:50:48 Hanna Apacka Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w pełnym zakresie w ramach projektu pn. „Gminy z dobrą energią”- wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2020-01-29 15:25:10 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Korespondencyjnego z dn. 28.01.2020 r.
2020-01-29 15:21:18 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 1/2020 w sprawie: wystąpienia z apelem do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie kompleksowych działań rekompensujących samorządom znaczne ubytki dochodów z tytułu m.in. obniżenia stawek podatku PIT
2020-01-27 11:30:23 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 22.01.2020 r.
2020-01-27 11:27:32 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 19/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Klub Seniora – miejsce spotkań osób starszych jako przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji seniorów” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-350/19 dla poddziałania 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs
2020-01-27 11:25:54 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 18/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Dobra pora na aktywnego Seniora” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-350/19 dla poddziałania 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs
2020-01-27 11:23:53 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 17/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Pogodna Jesień Życia w Żorach” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-350/19 dla poddziałania 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs
2020-01-27 11:21:22 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 16/2020 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Korespondencyjnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2020-01-21 15:16:13 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 13.01.2020 r.
2020-01-21 15:13:04 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 15/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Przedszkole z wartościami Caritas w Żorach” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19 dla poddziałania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs
2020-01-21 15:11:47 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 14/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Przez zabawę do nauki – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 16 im. Cz. Janczarskiego w Żorach” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19 dla poddziałania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs
2020-01-21 15:10:26 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 13/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „W małych rękach wielki świat – projekt dla dzieci przedszkolnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Żorach” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19 dla poddziałania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs
2020-01-21 15:08:50 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 12/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Ja też idę do przedszkola – utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w Gogołowej” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19 dla poddziałania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs
2020-01-21 15:04:39 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 11/2020 w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego wprowadzenia zapisów do Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Śląskiego do 2024 roku
2020-01-21 15:02:41 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 10/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Moje przedszkole – utworzenie oddziału przedszkolnego w Kornowacu” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19 dla poddziałania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs
2020-01-21 15:01:15 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 9/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Pogodna Jesień Życia w Rybniku” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-350/19 dla poddziałania 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs
2020-01-21 14:59:33 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 8/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Czas na zmiany” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-350/19 dla poddziałania 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs
2020-01-21 14:57:34 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 7/2020 w sprawie: aktualizacji Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu pn. „Gminy z dobrą energią” - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2020-01-21 14:53:28 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 6/2020 w sprawie: poparcia starań Miasta Jastrzębie-Zdrój w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju” w ramach poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT
2020-01-21 14:52:33 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 5/2020 w sprawie: poparcia starań Miasta Jastrzębie-Zdrój w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju” w ramach poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT
2020-01-21 14:44:11 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 4/2020 w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2020-01-21 14:43:07 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 3/2020 w sprawie: aktualizacji składu Grupy roboczej ds. ograniczania niskiej emisji na terenie Subregionu Zachodniego
2020-01-21 14:41:16 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 2/2020 w sprawie: zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-312/19 oraz zatwierdzenia zaktualizowanej listy ocenionych projektów
2020-01-21 14:39:46 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 1/2020 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-312/19
2020-01-07 14:37:45 Hanna Apacka Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w pełnym zakresie w ramach projektu pn. „Gminy z dobrą energią”- wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2020-01-07 14:02:53 Hanna Apacka Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w pełnym zakresie w ramach projektu pn. „Gminy z dobrą energią”- wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2020-01-07 14:02:24 Hanna Apacka Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w pełnym zakresie w ramach projektu pn. „Gminy z dobrą energią”- wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2020-01-03 09:55:42 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Korespondencyjnego z dn. 30.12.2019 r.
2020-01-03 09:44:04 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 32/2019 w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego wysokości subwencji oświatowej dla samorządów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2020-01-03 09:24:04 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 31/2019 w sprawie: przyjęcia nazwy marki turystycznej dla obszaru Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2020-01-03 09:20:34 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 135/2019 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-298/19
2020-01-03 09:20:32 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 135/2019 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-298/19
2020-01-03 09:16:29 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 104/2019 w sprawie: zatwierdzenia zaktualizowanej listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-227/17
2020-01-03 09:12:01 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 57/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.04.03.02-IZ.01-24-298/19
2020-01-03 09:09:35 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 27.12.2019 r.
2020-01-03 09:05:50 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 148/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.10.02.02-IZ.01-24-327/19
2019-12-20 15:20:00 Hanna Apacka Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w pełnym zakresie w ramach projektu pn. „Gminy z dobrą energią”- wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2019-12-20 12:13:00 Hanna Apacka Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w pełnym zakresie w ramach projektu pn. „Gminy z dobrą energią”- wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2019-12-20 12:09:11 Hanna Apacka Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w pełnym zakresie w ramach projektu pn. „Gminy z dobrą energią”- wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2019-12-20 11:51:43 Hanna Apacka Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w pełnym zakresie w ramach projektu pn. „Gminy z dobrą energią”- wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2019-12-20 11:44:58 Hanna Apacka Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w pełnym zakresie w ramach projektu pn. „Gminy z dobrą energią”- wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2019-12-19 11:44:52 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 18.12.2019 r.
2019-12-19 11:42:24 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 147/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Szansa na lepszą przyszłość” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-347/19 dla poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs
2019-12-19 11:40:25 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 146/2019 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Korespondencyjnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2019-12-19 11:38:29 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 145/2019 w sprawie: poparcia starań Miasta Pszów w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów” w ramach poddziałania 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa – RIT
2019-12-19 11:35:11 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego z dn. 05.12.2019 r.
2019-12-11 14:17:32 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 30/2019 w sprawie: przyjęcia planu finansowego Związku na rok 2020
2019-12-11 14:13:56 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 29/2019 w sprawie: uchwalenia ramowego planu działalności Związku na rok 2020
2019-12-11 14:09:31 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 28/2019 w sprawie: zmiany „Regulaminu Komisji Rewizyjnej Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”
2019-12-11 14:06:49 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 27/2019 w sprawie: zmiany „Regulaminu Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”
2019-12-11 14:03:31 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 26/2019 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2019
2019-12-11 13:24:17 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 05.12.2019 r.
2019-12-11 13:20:36 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 144/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „3R – Rodzina Rozwój Rybnik” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-347/19 dla poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs
2019-12-11 13:19:07 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 143/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Drugi Brzeg” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-347/19 dla poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs
2019-12-11 13:17:16 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 142/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „RAZEM MOŻEMY WSZYSTKO – Program aktywności lokalnej” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-347/19 dla poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs
2019-12-11 13:12:00 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 141/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Lokalna Strategia Reintegracji” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-347/19 dla poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs
2019-12-11 13:09:46 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 140/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Reintegracja i integracja stanowi przyszłość naszego miasta” Program Aktywności Lokalnej planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-347/19 dla poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs
2019-12-11 13:07:42 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 139/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Zmniejszenie poziomu wykluczenia społecznego w Gminie Lyski” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-347/19 dla poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs
2019-12-11 13:02:02 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 138/2019 w sprawie: aktualizacji składu Grupy roboczej ds. transportu zbiorowego na terenie Subregionu Zachodniego
2019-12-11 12:59:30 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 137/2019 w sprawie: aktualizacji składu Grupy roboczej ds. ograniczania niskiej emisji na terenie Subregionu Zachodniego
2019-12-11 12:57:24 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 136/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Wiele możliwości jednej społeczności” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-347/19 dla poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs
2019-12-11 12:55:05 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 135/2019 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-298/19
2019-12-11 12:38:33 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 134/2019 w sprawie: poparcia starań Gminy Lubomia w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Syrynia wraz z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków – etap II” w ramach poddziałania 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa – RIT
2019-12-11 12:31:06 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 133/2019 w sprawie: upoważnienia Dyrektora Biura Związku do dysponowania środkami finansowymi Związku w zakresie bieżącego funkcjonowania Biura przy użyciu służbowej karty płatniczej
2019-12-11 12:27:18 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 132/2019 w sprawie: poparcia stanowiska Rady Miasta Rybnika w przedmiocie finansowania pielęgniarek zatrudnionych w domach pomocy społecznej
2019-12-11 12:24:01 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 131/2019 w sprawie: zmiany uchwały nr 66/2019 Zarządu Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie: poparcia starań Miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Pociąg do dwóch kółek – budowa Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim” w ramach poddziałania 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT RPO WSL 2014-2020
2019-12-11 12:07:37 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 130/2019 w sprawie: przyjęcia projektu planu finansowego Związku na 2020 rok
2019-12-11 12:02:32 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 129/2019 w sprawie: przyjęcia projektu ramowego planu działalności Związku na 2020 rok
2019-12-11 11:57:23 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 25.11.2019 r.
2019-12-11 11:54:00 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 128/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim – ZSE w Raciborzu, etap II” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.11.02.03-IZ.01-24-340/19 dla poddziałania 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs
2019-12-11 11:52:27 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 127/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim – CKZiU nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, etap II” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.11.02.03-IZ.01-24-340/19 dla poddziałania 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs
2019-12-11 11:50:56 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 126/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.11.02.03-IZ.01-24-340/19 dla poddziałania 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs
2019-12-11 11:49:15 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 125/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Subregionalny Inkubator Przedsiębiorczości” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-074/19 dla poddziałania 7.3.3. Promocja samozatrudnienia – konkurs
2019-12-11 11:47:13 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 124/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.12.02.02-IZ.01-24-324/19
2019-12-11 11:39:52 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 123/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzanowice – etap 2” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-341/19 dla poddziałania 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa - RIT
2019-12-11 11:37:09 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 122/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Kuźnia Raciborska” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-341/19 dla poddziałania 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa - RIT
2019-12-11 11:35:53 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 121/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „ZSCL – akademia nowoczesnego kształcenia III” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.11.02.03-IZ.01-24-340/19 dla poddziałania 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs
2019-12-11 11:34:04 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 120/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w ZS nr 5 oraz CKZ w Jastrzębiu-Zdroju” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.11.02.03-IZ.01-24-340/19 dla poddziałania 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs
2019-12-11 11:32:16 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 119/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w jastrzębskich szkołach” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.11.02.03-IZ.01-24-340/19 dla poddziałania 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs
2019-12-11 11:30:07 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 118/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Wsparcie na starcie” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-074/19 dla poddziałania 7.3.3. Promocja samozatrudnienia – konkurs
2019-12-11 11:28:08 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 117/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Moje CV moją szansą na rynku pracy” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.11.02.03-IZ.01-24-340/19 dla poddziałania 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs
2019-12-11 11:26:05 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 116/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Mechanik i mechatronik – klasyka i innowacyjność w przemyśle” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.11.02.03-IZ.01-24-340/19 dla poddziałania 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs
2019-12-11 11:24:32 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 115/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Mistrzowie reklamy” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.11.02.03-IZ.01-24-340/19 dla poddziałania 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs
2019-12-11 11:20:45 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 114/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19 dla poddziałania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs
2019-12-11 11:19:16 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 113/2019 w sprawie: zmiany uchwały nr 98/2019 Zarządu Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2019-12-11 09:46:33 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 15.11.2019 r.
2019-12-11 09:42:14 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 112/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Kierunek Praca 4.0 – subregion zachodni” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-347/19 dla poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs
2019-12-11 09:39:23 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 111/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Ja też mam szansę na sukces” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19 dla poddziałania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs
2019-12-11 09:37:56 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 110/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Wielki świat małych odkrywców” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19 dla poddziałania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs
2019-12-11 09:36:27 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 109/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Przedszkole na start – utworzenie oddziału przedszkolnego w Gogołowej” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19 dla poddziałania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs
2019-12-11 09:34:54 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 108/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Akcja Integracja” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19 dla poddziałania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs
2019-12-11 09:33:17 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 107/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Specjalnym w Jastrzębiu-Zdroju” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19 dla poddziałania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs
2019-11-13 11:53:09 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 96/2019 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.12.01.02-IZ.01-24-314/19
2019-11-13 11:45:56 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 72/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.12.01.02-IZ.01-24-314/19
2019-11-13 11:11:01 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 90/2019 w sprawie: zatwierdzenia zaktualizowanej listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-062/18
2019-11-13 11:01:43 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 29.10.2019 r.
2019-11-13 10:58:29 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 105/2019 w sprawie: aktualizacji składu Grupy roboczej ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020
2019-11-13 10:57:16 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 106/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Restauracja przyjazna pracownikom” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-337/19 dla poddziałania 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs
2019-11-13 10:55:38 Aleksandra Grabarczyk Uchwałą nr 105/2019 w sprawie: aktualizacji składu Grupy roboczej ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020
2019-11-13 10:53:27 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 104/2019 w sprawie: zatwierdzenia zaktualizowanej listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-227/17
2019-11-13 10:49:37 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 103/2019 w sprawie: zmiany uchwały nr 56/2019 Zarządu Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie: poparcia starań Miasta Rybnika w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku” w ramach poddziałania 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT RPO WSL 2014-2020
2019-11-07 09:36:11 Martyna Piechoczek Zapytanie ofertowe na wykonanie audytów energetycznych budynków dla projektu "Gminy z dobrą energią" – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2019-11-07 09:36:00 Martyna Piechoczek Zapytanie ofertowe na wykonanie audytów energetycznych budynków dla projektu "Gminy z dobrą energią" – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2019-10-23 15:14:04 Martyna Piechoczek Zapytanie ofertowe na wykonanie audytów energetycznych budynków dla projektu "Gminy z dobrą energią" – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2019-10-22 13:16:09 Martyna Piechoczek Zapytanie ofertowe na wykonanie audytów energetycznych budynków dla projektu "Gminy z dobrą energią" – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2019-10-22 13:13:13 Martyna Piechoczek Zapytanie ofertowe na wykonanie audytów energetycznych budynków dla projektu "Gminy z dobrą energią" – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2019-10-16 10:42:52 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 07.10.2019 r.
2019-10-16 10:38:48 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 26.09.2019 r.
2019-10-16 10:35:55 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 16.09.2019 r.
2019-10-16 10:24:02 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 59/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.09.02.02-IZ.01-24-303/19
2019-10-16 10:16:28 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 102/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Szansa na lepszy rozwój i równy start dla każdego – utworzenie nowej grupy przedszkolnej z rozszerzeniem oferty zajęć specjalistycznych dla przedszkolaków w Gołkowicach” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19 dla poddziałania 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs
2019-10-16 10:14:17 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 101/2019 w sprawie: poparcia starań Miasta Racibórz w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczanie miasta z odpadów zawierających azbest” w ramach poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami – RIT
2019-10-16 10:05:25 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 100/2019 w sprawie: przyjęcia stanowiska w zakresie spraw nieuregulowanych Regulaminem naboru wniosków i realizacji projektu - „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2019-10-16 10:03:35 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 99/2019 w sprawie: aktualizacji Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu - „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2019-10-16 09:59:28 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 98/2019 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2019-10-16 09:57:30 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 97/2019 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-303/19
2019-10-16 09:54:31 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 96/2019 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.12.01.02-IZ.01-24-314/19
2019-10-16 09:50:49 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 95/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Przedszkole szansą zrównoważonego rozwoju każdego dziecka” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19 dla poddziałania 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs
2019-10-16 09:49:05 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 94/2019 w sprawie: sprostowania błędów pisarskich
2019-10-16 09:46:41 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 93/2019 w sprawie: przesunięć środków finansowych w strukturze zadań planu finansowego na 2019 rok
2019-10-16 09:41:25 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 92/2019 w sprawie: aktualizacji Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu - „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2019-10-16 09:30:12 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 91/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.05.02.02-IZ.01-24-318/19
2019-10-16 09:25:25 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 90/2019 w sprawie: zatwierdzenia zaktualizowanej listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-062/18
2019-09-25 10:21:23 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 28.08.2019 r.
2019-09-25 10:16:14 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 89/2019 w sprawie: poparcia starań Miasta Racibórz w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji” w ramach poddziałania 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT RPO WSL 2014-2020
2019-09-25 10:14:13 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 88/2019 w sprawie: poparcia starań Miasta Wodzisław Śląski w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. Przebudowa budynku byłego hotelu przy ul. Czyżowickiej 29b w Wodzisławiu Śląskim celem rozszerzenia usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „DZIUPLA” w ramach poddziałania 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT RPO WSL 2014-2020
2019-09-25 10:12:13 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 87/2019 w sprawie: zmiany uchwały nr 83/2019 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-269/18 oraz zatwierdzenia zaktualizowanej listy ocenionych projektów
2019-09-25 10:10:07 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 86/2019 w sprawie: aktualizacji składu Grupy roboczej ds. ograniczania niskiej emisji na terenie Subregionu Zachodniego
2019-09-25 10:08:25 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 85/2019 w sprawie: ustalenia terminu wpłaty składek członkowskich – celowych dla Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na potrzeby projektu pn. „Gminy z dobrą energią” – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2019-09-25 10:06:44 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 84/2019 w sprawie: zmiany uchwały nr 77/2019 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2019-09-25 10:02:26 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 58/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.05.02.02-IZ.01-24-288/18
2019-09-25 09:55:05 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 8/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.04.01.02-IZ.02-24-269/18
2019-09-25 09:54:46 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 8/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.04.01.02-IZ.02-24-269/18
2019-09-25 09:47:34 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 13.08.2019 r.
2019-09-25 09:45:13 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 30.07.2019 r.
2019-09-25 09:41:12 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 83/2019 w sprawie: zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-269/18 oraz zatwierdzenia zaktualizowanej listy ocenionych projektów
2019-09-25 09:37:10 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 82/2019 w sprawie: aktualizacji składu Grupy roboczej ds. ograniczania niskiej emisji na terenie Subregionu Zachodniego
2019-09-25 09:35:11 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 81/2019 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-269/18
2019-09-25 09:21:03 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 80/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.10.03.02-IZ.01-24-312/19
2019-09-25 08:53:10 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego z dn. 28.08.2019 r.
2019-09-25 08:45:31 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 25/2019 w sprawie: ustalenia wysokości dodatkowej składki członkowskiej - celowej na potrzeby projektu: „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2019-09-25 08:43:41 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 24/2019 w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego skutków zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych na budżet samorządów w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego
2019-09-25 08:39:36 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 23/2019 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2019
2019-09-25 08:36:16 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 22/2019 w sprawie: zmiany uchwały nr 5/2018 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej - celowej na potrzeby projektu: „Gminy z dobrą energią” - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2019-09-25 08:34:52 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 21/2019 w sprawie: zmiany uchwały nr 13/2019 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu pn. „Nie truj sąsiada. Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczania niskiej emisji” w ramach Działania 4.1. Programy edukacji ekologicznej, kampanie i akcje edukacyjno-informacyjne, w tym przedsięwzięcia związane z obchodami świąt ekologicznych WFOŚiGW w Katowicach oraz zabezpieczenia środków niezbędnych do realizacji tego projektu
2019-09-25 08:33:00 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 20/2019 w sprawie: przyjęcia „Sprawozdania rocznego IP RIT z realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL za 2018 rok”
2019-09-09 12:18:30 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w pełnym zakresie w ramach projektu pn. „Łączymy z energią – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”
2019-09-09 12:17:50 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w pełnym zakresie w ramach projektu pn. „Łączymy z energią – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”
2019-09-09 12:17:36 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w pełnym zakresie w ramach projektu pn. „Łączymy z energią – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”
2019-09-03 09:25:23 Paweł Tułodziecki Ogłoszenie o naborze – Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem
2019-09-03 09:24:54 Paweł Tułodziecki Ogłoszenie o naborze – Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem
2019-09-02 13:25:36 Paweł Tułodziecki Uchwała 75/2019 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-288/18
2019-09-02 10:06:11 Paweł Tułodziecki Uchwała 79/2019 w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2019-09-02 10:05:21 Paweł Tułodziecki Uchwała 78/2019 w sprawie: objęcia patronatem honorowym Forum Kobiet Subregionu Zachodniego
2019-09-02 10:04:25 Paweł Tułodziecki Uchwała 77/2019 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2019-09-02 10:02:17 Paweł Tułodziecki Uchwała 76/2019 w sprawie: aktualizacji Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu - „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2019-09-02 10:00:35 Paweł Tułodziecki Uchwała 75/2019 będzie opublikowana w późniejszym terminie
2019-09-02 10:00:30 Paweł Tułodziecki Uchwałą 75/2019 będzie opublikowana w późniejszym terminie
2019-08-30 12:02:57 Paweł Tułodziecki Ogłoszenie o naborze - Specjalista ds. zarządzania projektem (koordynator projektu)
2019-08-30 12:01:48 Paweł Tułodziecki Ogłoszenie o naborze - Specjalista ds. zarządzania projektem (koordynator projektu)
2019-08-30 12:00:19 Paweł Tułodziecki Ogłoszenie o naborze - Specjalista ds. zarządzania projektem (koordynator projektu)
2019-08-21 15:38:26 Katarzyna Palki Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w pełnym zakresie w ramach projektu pn. „Łączymy z energią – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”
2019-08-21 15:38:11 Katarzyna Palki Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w pełnym zakresie w ramach projektu pn. „Łączymy z energią – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”
2019-08-21 15:35:42 Katarzyna Palki Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w pełnym zakresie w ramach projektu pn. „Łączymy z energią – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”
2019-08-21 12:38:33 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze – Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem
2019-08-21 12:38:11 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze – Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem
2019-08-21 12:37:45 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze – Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem
2019-08-21 12:36:31 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze – Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem
2019-08-21 12:33:32 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze – Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem
2019-08-21 12:03:41 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze – Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem
2019-08-21 12:00:46 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Specjalista ds. zarządzania projektem (koordynator projektu)
2019-08-21 11:56:55 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Specjalista ds. zarządzania projektem (koordynator projektu)
2019-08-21 11:55:53 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Specjalista ds. zarządzania projektem (koordynator projektu)
2019-08-21 11:55:43 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Specjalista ds. zarządzania projektem (koordynator projektu)
2019-08-08 11:35:04 Katarzyna Palki Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w pełnym zakresie w ramach projektu pn. „Łączymy z energią – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”
2019-07-18 15:03:20 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 03.07.2019 r.
2019-07-18 15:00:11 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 74/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na wymianę części środków europejskich z poddziałania 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT, a poddziałaniem 8.1.1. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - ZIT
2019-07-10 14:30:04 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 14 maja 2019 r.
2019-07-10 14:24:23 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 1/2019 w sprawie: wydania opinii w przedmiocie sprawozdania z działalności Związku za 2018 rok oraz przedłożenia Zgromadzeniu Ogólnemu wniosku w przedmiocie absolutorium dla Zarządu za 2018 rok
2019-07-10 14:16:52 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego z dn. 11.06.2019 r.
2019-07-10 14:10:33 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 19/2019 w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2020 rok
2019-07-10 14:08:39 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 18/2019 w sprawie: zmiany uchwały nr 4/2018 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej - celowej na potrzeby projektu: „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2019-07-10 14:06:22 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 17/2019 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2019
2019-07-10 14:01:09 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 16/2019 w sprawie: udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za 2018 rok
2019-07-10 13:58:35 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 15/2019 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku za 2018 rok
2019-07-08 11:18:02 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 25.06.2019 r.
2019-07-08 11:15:46 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 72/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.12.01.02-IZ.01-24-314/19
2019-07-08 11:07:11 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 17.06.2019 r.
2019-07-08 11:04:38 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 71/2019 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-274/18
2019-07-08 11:00:29 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 11.06.2019 r.
2019-07-08 10:58:09 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 70/2019 w sprawie: zmiany uchwały nr 47/2019 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (ze zm.)
2019-07-08 10:52:17 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 69/2019 w sprawie: poparcia stanowiska Miasta Rydułtowy w sprawie aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022”
2019-07-08 10:46:57 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 68/2019 w sprawie: poparcia starań Miasta Racibórz w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap II” w ramach poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT
2019-07-08 10:42:08 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 67/2019 w sprawie: wskazania przedstawiciela Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku do udziału w pracach Zespołu Regionalnego dla inicjatywy regionów górniczych w województwie śląskim
2019-07-08 10:40:34 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 66/2019 w sprawie: poparcia starań Miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Pociąg do dwóch kółek – budowa Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim” w ramach poddziałania 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT RPO WSL 2014-2020
2019-07-08 10:34:45 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 65/2019 w sprawie: aktualizacji Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu - „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2019-07-08 10:10:56 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 64/2019 w sprawie: ustalenia terminu wpłaty składek członkowskich – celowych dla Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na potrzeby projektu pn. „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2019-07-08 10:07:01 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 30.05.2019 r.
2019-07-08 10:04:52 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 63/2019 w sprawie: poparcia stanowiska Powiatu Wodzisławskiego dotyczącego konieczności usunięcia niekorzystnych zapisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. 2018 poz. 1162)
2019-07-08 10:01:25 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 62/2019 w sprawie: poparcia stanowiska Miasta Rydułtowy dotyczącego Polskiej Strefy Inwestycji
2019-07-08 09:11:50 Aleksandra Grabarczyk Uchwała 61/2019 w sprawie: aktualizacji składu Grupy roboczej ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020
2019-07-08 09:08:44 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 60/2019 w sprawie: zmiany uchwały nr 47/2019 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2019-07-08 09:02:47 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 59/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.09.02.02-IZ.01-24-303/19
2019-07-08 09:00:25 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 58/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.05.02.02-IZ.01-24-288/18
2019-07-08 08:56:10 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 81/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.09.01.02-IZ.01-24-281/18
2019-07-08 08:49:57 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 81/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.09.01.02-IZ.01-24-281/18
2019-07-08 08:45:36 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 57/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.04.03.02-IZ.01-24-298/19
2019-07-08 08:40:28 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 56/2019 w sprawie: poparcia starań Miasta Rybnika w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku” w ramach poddziałania 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT RPO WSL 2014-2020
2019-07-08 08:38:09 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 55/2019 w sprawie: poparcia starań Powiatu Raciborskiego w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim” w ramach poddziałania 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT RPO WSL 2014-2020
2019-07-08 08:35:51 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 54/2019 w sprawie: poparcia starań Gminy Miejskiej Żory w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Mobilni Żorzanie – systemowe rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej” w ramach poddziałania 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT RPO WSL 2014-2020
2019-07-08 08:33:10 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 53/2019 w sprawie: aktualizacji składu Grupy roboczej ds. gospodarowania odpadami na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2019-07-08 08:31:29 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 52/2019 w sprawie: powołania Grupy roboczej ds. rozwoju infrastruktury i komunikacji ekologicznej
2019-07-08 08:29:38 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 51/2019 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-281/18
2019-07-05 11:12:03 Aleksandra Grabarczyk Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Żor
2019-07-05 11:10:37 Aleksandra Grabarczyk Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Wodzisławia Śląskiego
2019-07-05 11:08:55 Aleksandra Grabarczyk Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Rydułtów
2019-07-05 11:07:31 Aleksandra Grabarczyk Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Rybnika
2019-07-05 11:06:15 Aleksandra Grabarczyk Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Raciborza
2019-07-05 11:04:52 Aleksandra Grabarczyk Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Pszowa
2019-07-05 11:03:25 Aleksandra Grabarczyk Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Marklowic
2019-07-05 11:02:11 Aleksandra Grabarczyk Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Jastrzębia-Zdroju
2019-07-05 11:01:23 Aleksandra Grabarczyk Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Krzyżanowic
2019-07-05 11:00:00 Aleksandra Grabarczyk Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Jastrzębia - Zdroju
2019-07-05 10:59:51 Aleksandra Grabarczyk Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Jastrzębia - Zdroju
2019-07-05 10:58:22 Aleksandra Grabarczyk Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Godowa
2019-07-05 10:58:15 Aleksandra Grabarczyk Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Godowa
2019-06-17 13:43:37 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Żor
2019-06-17 13:43:04 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Wodzisławia Śląskiego
2019-06-17 13:42:24 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Rydułtów
2019-06-17 13:41:49 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Rybnika
2019-06-17 13:41:12 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Raciborza
2019-06-17 13:40:29 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Pszowa
2019-06-17 13:39:20 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Marklowic
2019-06-17 13:38:33 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Żor
2019-06-17 13:38:13 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Wodzisławia Śląskiego
2019-06-17 13:37:50 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Rydułtów
2019-06-17 13:37:31 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Rybnika
2019-06-17 13:37:10 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Raciborza
2019-06-17 13:36:52 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Pszowa
2019-06-17 13:36:26 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Marklowic
2019-06-17 13:35:42 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Krzyżanowic
2019-06-17 13:35:04 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Krzyżanowic
2019-06-17 13:34:03 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Jastrzębia - Zdroju
2019-06-17 13:33:26 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Jastrzębia - Zdroju
2019-06-17 13:32:25 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Godowa
2019-06-17 13:31:38 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Godowa
2019-06-17 13:16:28 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Żor
2019-06-17 13:14:12 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Wodzisławia Śląskiego
2019-06-17 13:12:29 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Rydułtów
2019-06-17 13:11:12 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Rybnika
2019-06-17 13:09:34 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Raciborza
2019-06-17 13:08:18 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Pszowa
2019-06-17 13:06:36 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Marklowic
2019-06-17 13:04:48 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Krzyżanowic
2019-06-17 13:03:30 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Jastrzębia - Zdroju
2019-06-17 13:01:12 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Jastrzębia - Zdroju
2019-06-17 12:59:46 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Godowa
2019-06-17 12:58:55 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Godowa
2019-06-17 12:34:30 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Jastrzębia - Zdroju
2019-06-17 12:34:01 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Godowa
2019-06-17 12:33:08 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Żor
2019-06-17 12:30:57 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Wodzisławia Śląskiego
2019-06-17 12:28:38 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Rydułtów
2019-06-17 12:25:57 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Rybnika
2019-06-17 12:23:39 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Raciborza
2019-06-17 12:21:04 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Pszowa
2019-06-17 12:18:47 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Marklowic
2019-06-17 12:15:41 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Godowa
2019-06-17 12:15:22 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Jastrzębia - Zdroju
2019-06-17 12:14:44 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Krzyżanowic
2019-06-17 12:11:55 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Jastrzębia - Zdroju
2019-06-17 12:00:44 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze - Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem na terenie Godowa
2019-05-21 15:26:43 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 08.05.2019 r.
2019-05-21 15:23:02 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 50/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny w Rybniku” planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-303/19, dla poddziałania 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Subregionu Zachodniego
2019-05-21 13:27:58 Aleksandra Grabarczyk Ogłoszenie o naborze – Specjalista ds. promocji, turystyki i informacji
2019-05-21 13:27:35 Aleksandra Grabarczyk Ogłoszenie o naborze – Specjalista ds. promocji, turystyki i informacji
2019-05-21 13:26:46 Aleksandra Grabarczyk Ogłoszenie o naborze – Specjalista ds. promocji, turystyki i informacji
2019-05-08 09:37:02 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 7/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.11.04.02-IZ.02-24-062/18
2019-05-08 09:34:23 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 4/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.08.01.02-IZ.01-24-284/18
2019-05-08 09:16:58 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 17.04.2019 r.
2019-05-08 09:14:30 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 10.04.2019 r.
2019-05-08 09:11:52 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 49/2019 w sprawie: zmiany adresu siedziby Związku
2019-05-08 09:09:54 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 48/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Wymiana pokrycia dachowego z eternitowego na blachodachówkę w budynku …Domaro w Wodzisławiu Śląskim” planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-288/18, dla poddziałania 5.2.2. Gospodarka odpadami – RIT Subregionu Zachodniego
2019-05-08 09:07:52 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 47/2019 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2019-05-08 09:06:25 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 46/2019 w sprawie: przesunięć środków finansowych w strukturze zadań planu finansowego na 2019 rok
2019-05-08 09:04:08 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 45/2019 w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego programu „STOP SMOG” wynikającego z Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów z dnia 6 grudnia 2018 roku
2019-05-08 09:00:13 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 44/2019 w sprawie: poparcia stanowiska Miasta Żory dotyczącego zmian w zapisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
2019-05-08 08:56:32 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 42/2019 w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2019-05-08 08:50:05 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 40/2019 w sprawie: zmian w Grupie roboczej ds. gospodarowania odpadami na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2019-05-08 08:48:44 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 39/2019 w sprawie: zmian w Grupie roboczej ds. transportu zbiorowego na terenie Subregionu Zachodniego
2019-05-08 08:48:04 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 38/2019 w sprawie: zmian w Grupie roboczej ds. ograniczania niskiej emisji na terenie Subregionu Zachodniego
2019-05-08 08:46:57 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 38/2019 w sprawie: zmian w Grupie roboczej ds. ograniczania niskiej emisji na terenie Subregionu Zachodniego
2019-05-08 08:45:36 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 37/2019 w sprawie: zmian w Grupie roboczej ds. oświaty na terenie Subregionu Zachodniego
2019-05-08 08:40:12 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 36/2019 w sprawie: zmian w Grupie roboczej ds. promocji turystycznej Subregionu Zachodniego
2019-05-08 08:38:15 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 35/2019 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.08.01.02-IZ.01-24-284/18
2019-05-08 08:34:05 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 34/2019 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-062/18
2019-05-08 08:30:18 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 33/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela Związku do składu Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
2019-04-17 15:14:49 Paweł Tułodziecki Ogłoszenie o naborze – Specjalista ds. promocji, turystyki i informacji
2019-04-17 15:01:48 Paweł Tułodziecki Ogłoszenie o naborze – Specjalista ds. promocji, turystyki i informacji
2019-04-17 15:01:15 Paweł Tułodziecki Ogłoszenie o naborze – Specjalista ds. promocji, turystyki i informacji
2019-04-17 15:00:56 Paweł Tułodziecki Ogłoszenie o naborze – Specjalista ds. promocji, turystyki i informacji
2019-04-17 15:00:27 Paweł Tułodziecki Ogłoszenie o naborze – Specjalista ds. promocji, turystyki i informacji
2019-04-17 15:00:20 Paweł Tułodziecki Ogłoszenie o naborze – Specjalista ds. promocji, turystyki i informacji
2019-04-17 14:59:18 Paweł Tułodziecki Ogłoszenie o naborze – Specjalista ds. promocji, turystyki i informacji
2019-04-17 14:57:56 Paweł Tułodziecki Ogłoszenie o naborze – Specjalista ds. promocji, turystyki i informacji
2019-04-17 14:55:55 Paweł Tułodziecki Ogłoszenie o naborze – Specjalista ds. promocji, turystyki i informacji
2019-04-17 12:46:18 Paweł Tułodziecki Uchwała nr 44/2019 w sprawie: poparcia stanowiska Miasta Żory dotyczącego zmian w zapisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Na
2019-03-29 12:20:44 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 27.03.2019 r.
2019-03-29 12:17:17 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 32/2019 w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego konieczności utworzenia punktów konsultacyjnych Programu „Czyste Powietrze” na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2019-03-29 12:15:38 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 31/2019 w sprawie: zmiany składu Grupy roboczej ds. gospodarowania odpadami na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2019-03-29 12:14:09 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 30/2019 w sprawie: zmiany składu Grupy roboczej ds. ograniczania niskiej emisji na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2019-03-29 12:12:40 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 29/2019 w sprawie: wskazania przedstawiciela Związku i jego zastępcy do udziału w pracach Komitetu Monitorującego RPO WSL 2014 – 2020
2019-03-29 12:11:05 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 28/2018 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku za 2018 rok
2019-03-25 10:14:56 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego z dn. 19.03.2019 r.
2019-03-25 10:10:21 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 14/2019 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2019
2019-03-25 10:10:15 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 14/2019 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2019
2019-03-25 10:04:28 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 13/2019 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu pn. „Nie truj sąsiada. Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczania niskiej emisji” w ramach Działania 4.1. Programy edukacji ekologicznej, kampanie i akcje edukacyjno-informacyjne, w tym przedsięwzięcia związane z obchodami świąt ekologicznych WFOŚiGW w Katowicach oraz zabezpieczenia środków niezbędnych do realizacji tego projektu
2019-03-25 10:04:11 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 13/2019 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu pn. „Nie truj sąsiada. Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczania niskiej emisji” w ramach Działania 4.1. Programy edukacji ekologicznej, kampanie i akcje edukacyjno-informacyjne, w tym przedsięwzięcia związane z obchodami świąt ekologicznych WFOŚiGW w Katowicach oraz zabezpieczenia środków niezbędnych do realizacji tego projektu
2019-03-25 09:57:20 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 12/2019 w sprawie: wyboru Członków Komisji Rewizyjnej
2019-03-25 09:55:20 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 11/2019 w sprawie: wyboru Przewodniczących Związku
2019-03-25 09:53:34 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 10/2019 w sprawie: wyboru Członków Zarządu
2019-03-25 09:50:41 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 9/2019 w sprawie: określenia liczby Członków Zarządu nowej kadencji
2019-03-25 09:45:13 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 8/2019 w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów
2019-03-25 09:43:26 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 7/2019 w sprawie: odwołania Członków Komisji Rewizyjnej
2019-03-25 09:32:00 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 6/2019 w sprawie: odwołania Członków Zarządu Związku
2019-03-25 09:18:50 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 5/2019 w sprawie: odwołania Przewodniczących Związku
2019-03-25 09:17:16 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 4/2019 w sprawie: zmian w Statucie Związku
2019-03-25 09:09:26 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 19.03.2019 r.
2019-03-25 09:06:06 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 27/2019 w sprawie: poparcia starań Miasta Wodzisław Śląski w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. Przebudowa budynku byłego hotelu przy ul. Czyżowickiej 29b w Wodzisławiu Śląskim celem rozszerzenia usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „DZIUPLA” w ramach poddziałania 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT RPO WSL 2014-2020
2019-03-25 08:58:10 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 15.03.2019 r.
2019-03-25 08:52:59 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 26/2019 w sprawie: zmiany uchwały nr 3/2019 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2019-03-25 08:51:23 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 25/2019 w sprawie: poparcia stanowiska Miasta Jastrzębie – Zdrój dotyczącego odtworzenia połączenia kolejowego Jastrzębia – Zdroju z Katowicami
2019-03-25 08:49:12 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 24/2019 w sprawie: poparcia stanowiska Miasta Racibórz dotyczącego budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna
2019-03-25 08:45:08 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 08.03.2019 r.
2019-03-25 08:40:55 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 23/2019 w sprawie: przyjęcia stanowiska w zakresie dedykowania środków IP RIT Subregionu Zachodniego w ramach poddziałania 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT RPO WSL 2014-2020 do przedsięwzięcia pn. „GEPARD II – Śląsk – zagłębie bezemisyjnego transportu publicznego”
2019-03-25 08:37:48 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 22/2019 w sprawie: zatwierdzenia projektu aneksu nr 3 do porozumienia nr 11/RR/2015 z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie powierzenia zadań z zakresu realizacji instrumentu Regionalne Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020
2019-03-25 08:34:32 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 21/2019 w sprawie: aktualizacji „Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”
2019-03-25 08:30:26 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 20/2019 w sprawie: przyjęcia stanowiska w sprawie składu Komitetu Sterującego przy Wojewodzie Śląskim dla „Programu dla Śląska”
2019-03-25 08:27:53 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 19/2019 w sprawie: zmiany składu Grupy roboczej ds. promocji turystycznej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2019-03-06 11:51:21 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 84/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16 (ocena po postępowaniu sadowym w. 04H8)
2019-03-06 11:40:27 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 18/2019 w sprawie: podjęcia działań zmierzających do zakupu osobowego samochodu służbowego na potrzeby Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2019-03-06 11:38:29 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 17/2019 w sprawie: przesunięć środków finansowych w strukturze zadań planu finansowego na 2019 rok
2019-03-06 11:36:13 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 16/2019 w sprawie: zmiany składu Grupy roboczej ds. promocji turystycznej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2019-03-06 11:35:50 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 15/2019 w sprawie: zmiany składu Grupy roboczej ds. promocji turystycznej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2019-03-06 11:01:27 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 14.02.2019 r.
2019-03-06 10:57:34 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 05.02.2019 r.
2019-02-25 11:07:45 Paweł Tułodziecki Dostawa samochodu osobowego
2019-02-25 11:07:09 Paweł Tułodziecki Dostawa samochodu osobowego
2019-02-14 14:50:36 Paweł Tułodziecki Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym
2019-02-14 14:46:46 Paweł Tułodziecki Dostawa samochodu osobowego
2019-02-08 13:48:45 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 15/2019 w sprawie: objęcia patronatem honorowym cyklu śniadań biznesowych organizowanych przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika
2019-02-08 13:47:50 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 14/2019 w sprawie: aktualizacji „Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”
2019-02-08 13:46:46 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 13/2019 w sprawie: zatwierdzenia zaktualizowanej listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16
2019-02-08 13:45:12 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 12/2019 w sprawie: poparcia starań Gminy Godów w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Termomodernizacja dwóch ośrodków kultury na terenie Gminy Godów z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” w ramach poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT RPO WSL 2014-2020
2019-02-08 13:43:13 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 11/2019 w sprawie: zmiany składu Grupy roboczej ds. promocji turystycznej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2019-01-21 13:29:05 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 1/2019 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-244/18
2019-01-18 09:15:14 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 10/2019 w sprawie: podjęcia działań zmierzających do zmiany lokalizacji i adresu siedziby Związku
2019-01-18 09:14:20 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 9/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.05.01.02-IZ.01-24-274/18
2019-01-18 09:12:10 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 8/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.04.01.02-IZ.02-24-269/18
2019-01-18 09:10:37 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 7/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.11.04.02-IZ.02-24-062/18
2019-01-18 09:08:56 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 16.01.2019 r.
2019-01-15 14:08:35 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 87/2018 w sprawie: przyjęcia stanowiska w sprawie planowanych podwyżek cen energii
2019-01-15 14:07:39 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 86/2018 w sprawie: przyjęcia stanowiska w sprawie rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej
2019-01-15 14:04:16 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 28.12.2018 r.
2019-01-15 14:02:37 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 19.12.2018 r.
2019-01-15 14:00:34 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 06.12.2018 r.
2019-01-15 13:58:32 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 14.11.2018 r.
2019-01-15 13:56:25 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 30.10.2018 r.
2019-01-15 13:42:05 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 89/2018 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Projekt Efektywnego Rozwoju Subregionu” planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-062/18, dla poddziałania 11.4.2. Kształcenie ustawiczne – RIT Subregionu Zachodniego
2019-01-15 13:40:38 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 88/2018 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Akademia kompetencji kluczowych – Subregion zachodni” planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-062/18, dla poddziałania 11.4.2. Kształcenie ustawiczne – RIT Subregionu Zachodniego
2019-01-15 13:37:23 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 87/2018 w sprawie: przyjęcia stanowiska w sprawie planowanych podwyżek cen energii
2019-01-15 13:32:13 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 86/2018 w sprawie: przyjęcia stanowiska w sprawie rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej
2019-01-15 13:29:15 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 85/2018 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Bezpłatne Centrum Językowe i Komputerowe dla mieszkańców Jastrzębia-Zdroju” planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-062/18, dla poddziałania 11.4.2. Kształcenie ustawiczne – RIT Subregionu Zachodniego
2019-01-15 13:27:48 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 84/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16 (ocena po postępowaniu sadowym w. 04H8)
2019-01-15 13:25:22 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 83/2018 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2019-01-15 13:21:49 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 82/2018 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Nowe szanse rozwoju w JSW SiG” planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-062/18, dla poddziałania 11.4.2. Kształcenie ustawiczne – RIT Subregionu Zachodniego
2019-01-15 13:19:29 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 81/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.09.01.02-IZ.01-24-281/18
2019-01-15 13:14:52 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 80/2018 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „W trosce o najmłodszych żorzan – zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3” planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.08.01.02-IZ.01-24-284/18, dla poddziałania 8.1.2. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT Subregionu Zachodniego
2019-01-15 13:13:28 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 79/2018 w sprawie: zmiany składu Grupy roboczej ds. promocji turystycznej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2019-01-15 13:11:31 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 78/2018 w sprawie: zmiany składu Grupy roboczej ds. gospodarowania odpadami na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2019-01-15 13:09:33 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 77/2018 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Żłobek szansą na aktywizację zawodową mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska” planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.08.01.02-IZ.01-24-284/18, dla poddziałania 8.1.2. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT Subregionu Zachodniego
2019-01-15 13:08:09 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 76/2018 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Żłobek szansą na aktywizację zawodową mieszkańców Gminy Nędza” planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.08.01.02-IZ.01-24-284/18, dla poddziałania 8.1.2. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT Subregionu Zachodniego
2019-01-15 13:06:18 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 75/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-192/17
2019-01-15 12:56:00 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 74/2018 w sprawie: przyjęcia projektu planu finansowego Związku na 2019 rok
2019-01-15 12:53:38 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 73/2018 w sprawie: przyjęcia projektu ramowego planu działalności Związku na 2019 rok
2019-01-15 12:50:09 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 72/2018 w sprawie: zmiany uchwały nr 62/2018 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 21 września 2018 r. w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2019-01-15 12:47:46 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 71/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-056/18
2019-01-15 12:37:01 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 16/2018 w sprawie: przyjęcia planu finansowego Związku na rok 2019
2019-01-15 12:36:03 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 15/2018 w sprawie: uchwalenia ramowego planu działalności Związku na rok 2019
2019-01-15 12:34:57 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 14/2018 w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2019 rok
2019-01-15 12:34:02 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 13/2018 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2018
2019-01-15 12:16:09 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Związku z dnia 14.11.2018 r.
2019-01-15 11:24:56 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego z dn. 09.01.2019 r.
2019-01-15 11:01:44 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 3/2019 w sprawie: uzupełnienia składu Zarządu Związku
2019-01-15 11:00:21 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 2/2019 w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów
2019-01-15 10:57:25 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 1/2019 w sprawie: odwołania trzech Członków Zarządu Związku
2019-01-15 10:52:00 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 09.01.2019 r.
2019-01-15 10:49:20 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 5/2019 w sprawie: poparcia starań Fundacji Obrony Praw Człowieka „Dura Lex, Sed Lex” w sprawie wprowadzenia zmian do Programu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem na lata 2019 – 2021
2019-01-15 10:47:54 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 6/2019 w sprawie: zmiany składu Grupy roboczej ds. promocji turystycznej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2019-01-15 10:46:53 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 5/2019 w sprawie: poparcia starań Fundacji Obrony Praw Człowieka „Dura Lex, Sed Lex” w sprawie wprowadzenia zmian do Programu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem na lata 2019 – 2021
2019-01-15 10:45:58 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 4/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.08.01.02-IZ.01-24-284/18
2019-01-15 10:44:25 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 3/2019 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2019-01-15 10:42:35 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 2/2019 w sprawie: aktualizacji składu Grupy roboczej ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020
2019-01-15 10:39:18 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 1/2019 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-244/18
2018-10-30 12:11:02 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 53/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16 (protest w. 0473)
2018-10-30 12:10:18 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 70/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.10.02.02-IZ.01-24-244/18
2018-10-30 12:03:08 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 69/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-227/17
2018-10-30 11:54:42 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 68/2018 w sprawie: poparcia starań Miasta Wodzisław Śląski w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Pociąg do dwóch kółek – budowa Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim” w ramach poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT RPO WSL 2014-2020
2018-10-30 11:50:53 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 67/2018 w sprawie: poparcia starań Miasta Wodzisław Śląski w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Dworca Kolejowego w Wodzisławiu Śląskim” w ramach poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT RPO WSL 2014-2020
2018-10-30 11:40:01 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 66/2018 w sprawie: zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-236/18 oraz zatwierdzenia zaktualizowanej listy ocenionych projektów
2018-10-30 11:37:11 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 65/2018 w sprawie: zmiany składu Grupy roboczej ds. gospodarowania odpadami na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2018-10-30 11:35:32 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 64/2018 w sprawie: przesunięć środków finansowych w strukturze zadań planu finansowego na 2018 rok
2018-10-30 11:31:16 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 63/2018 w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku nr 31/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie: zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16 oraz zatwierdzenia zaktualizowanej listy ocenionych projektów
2018-10-30 11:28:04 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 62/2018 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2018-10-30 11:24:48 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 61/2018 w sprawie: powołania Rady Konsultacyjnej ds. Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2018-10-30 11:19:19 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 60/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-236/18
2018-10-30 11:07:21 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 59/2018 w sprawie: poparcia starań Gminy Miejskiej Żory w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu nr RPSL.11.02.02-24-0815/17 pn. „Kariera i Kompetencje – zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w subregionie zachodnim województwa śląskiego”
2018-10-30 11:03:21 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 57/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.07.01.02-IP.02-24-056/18
2018-10-30 10:49:51 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 58/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.03.01.02-IZ.01-24-223/17
2018-10-30 10:41:13 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 12.10.2018 r.
2018-10-30 10:39:33 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 21.09.2018 r.
2018-10-30 10:37:26 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 23.08.2018 r.
2018-10-30 10:33:39 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 16.08.2018 r.
2018-08-02 12:00:06 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Związku z dnia 12.06.2018 r.
2018-08-02 11:58:14 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Związku z dnia 24.05.2018 r.
2018-08-02 11:50:40 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 12/2018 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2018
2018-08-02 11:47:50 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 11/2018 w sprawie: udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za 2017 rok
2018-08-02 11:45:36 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 10/2018 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku za 2017 rok
2018-08-02 11:41:04 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 9/2018 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu pn. „Gminy z dobrą energią” - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz zabezpieczenia środków niezbędnych do realizacji tego projektu
2018-08-02 11:38:55 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 8/2018 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2018
2018-08-02 11:34:29 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 7/2018 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu pn. „Nie truj sąsiada, czyli gmina z (dobrą) energią 2. Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczania niskiej emisji” w ramach Działania 4.1. Programy edukacji ekologicznej, kampanie i akcje edukacyjno-informacyjne, w tym przedsięwzięcia związane z obchodami świąt ekologicznych WFOŚiGW w Katowicach oraz zabezpieczenia środków niezbędnych do realizacji tego projektu
2018-08-02 11:22:35 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 6/2018 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu pn. „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz zabezpieczenia środków niezbędnych do realizacji tego projektu
2018-08-02 11:17:04 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 24 maja 2018 r.
2018-08-02 11:14:35 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 1/2018 w sprawie: wydania opinii w przedmiocie sprawozdania z działalności Związku za 2017 rok oraz przedłożenia Zgromadzeniu Ogólnemu wniosku w przedmiocie absolutorium dla Zarządu za 2017 rok
2018-08-02 11:12:22 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 30.07.2018 r.
2018-08-02 11:10:14 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 17.07.2018 r.
2018-08-02 10:43:32 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 56/2018 w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2018-08-02 10:40:18 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 55/2018 w sprawie: zmiany uchwały nr 26/2018 z dnia 09.04.2018 r. dotyczącej wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.10.03.02-IZ.01-24-227/17
2018-08-02 10:36:49 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 54/2018 w sprawie: zatwierdzenia projektu aneksu nr 2 do porozumienia nr 11/RR/2015 z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie powierzenia zadań z zakresu realizacji instrumentu Regionalne Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020
2018-08-02 10:35:17 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 53/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16 (protest w. 0473)
2018-07-09 11:41:54 Aleksandra Grabarczyk Ogłoszenie o naborze - Specjalista ds. obsługi projektów i sprawozdawczości
2018-07-09 11:40:27 Aleksandra Grabarczyk Ogłoszenie o naborze - Specjalista ds. obsługi projektów i sprawozdawczości
2018-07-09 11:40:24 Aleksandra Grabarczyk Ogłoszenie o naborze - Specjalista ds. obsługi projektów i sprawozdawczości
2018-06-22 11:23:21 Aleksandra Grabarczyk Ogłoszenie o naborze - Specjalista ds. obsługi projektów i sprawozdawczości
2018-06-22 11:22:36 Aleksandra Grabarczyk Ogłoszenie o naborze
2018-06-22 11:22:05 Aleksandra Grabarczyk Ogłoszenie o naborze
2018-06-22 11:21:44 Aleksandra Grabarczyk Ogłoszenie o naborze
2018-06-22 11:17:46 Aleksandra Grabarczyk Nabór na pracownika biura
2018-06-22 10:48:45 Subregion Nabór na pracownika biura
2018-06-19 15:15:26 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 12.06.2018 r.
2018-06-19 15:13:29 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 24.05.2018 r.
2018-06-19 15:11:06 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 15.05.2018 r.
2018-06-19 15:06:47 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 30.04.2018 r.
2018-06-19 15:04:14 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 20.04.2018 r.
2018-06-19 15:01:04 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 09.04.2018 r.
2018-06-19 14:41:05 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 30.03.2018 r.
2018-06-19 14:32:20 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 23.03.2018 r.
2018-06-19 14:29:56 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 20.03.2018 r.
2018-06-19 14:24:21 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 26.02.2018 r.
2018-06-19 13:51:58 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 15.02.2018 r.
2018-06-19 13:46:57 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zarządu Związku z dn. 02.02.2018 r.
2018-06-19 13:45:30 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku z dn. 22.01.2018 r.
2018-06-19 13:34:02 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 52/2018 w sprawie: nieudzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Utworzenie mieszkań chronionych treningowych w SM „Południe” w Rybniku” planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-244/18, dla poddziałania 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT Subregionu Zachodniego
2018-06-19 13:31:44 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 51/2018 w sprawie: zmiany logotypu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2018-06-19 13:27:46 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 50/2018 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz przyjęcia Regulaminu pracy Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu "Gminy z dobrą energią" - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2018-06-19 13:24:47 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 49/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.11.01.02-IZ.01-24-236/18
2018-06-19 13:21:50 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 48/2018 w sprawie: zmiany uchwały nr 28/2018 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2018-06-19 13:19:17 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 47/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.03.01.02-IZ.01-24-223/17
2018-06-19 13:15:58 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 46/2018 w sprawie: przyjęcia „Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku” oraz wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych
2018-06-19 13:08:36 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 45/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-194/17
2018-06-19 13:05:21 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 44/2018 w sprawie: zmiany składu Grupy roboczej ds. ograniczania niskiej emisji na terenie Subregionu Zachodniego
2018-06-19 13:02:39 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 43/2018 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz przyjęcia Regulaminu pracy Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2018-06-19 12:59:47 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 42/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-210/17
2018-06-19 12:57:04 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 41/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-212/17
2018-06-19 12:53:14 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 40/2018 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku za 2017 rok
2018-06-19 12:46:13 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 39/2018 w sprawie: przyjęcia Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu pn. „Gminy z dobrą energią” - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2018-06-19 12:45:04 Aleksandra Grabarczyk Uchwała 38/2018 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z konsultacji społecznych projektu Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu pn. „Gminy z dobrą energią” - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2018-06-19 12:41:07 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 26/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.10.03.02-IZ.01-24-227/17
2018-06-19 12:18:20 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 14/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-040/17
2018-06-19 12:17:53 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 15/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-170/17
2018-06-19 12:17:13 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 16/2018 w sprawie: nieudzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Przebudowa zdegradowanej hali poprzemysłowej na obszarze Huty Silesia wraz z dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych w celu likwidacji zdiagnozowanych problemów na terenie dzielnicy Paruszowiec-Piaski”, planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-227/17, dla poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Zachodniego
2018-06-19 12:12:38 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 13/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.05.02.02-IZ.01-24-194/17
2018-06-19 12:10:56 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 12/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.05.02.02-IZ.01-24-192/17
2018-06-19 12:07:09 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 12/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.05.02.02-IZ.01-24-192/17
2018-06-19 12:03:35 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 12/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.05.02.02-IZ.01-24-192/17
2018-06-19 12:00:26 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 9/2018 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Rewitalizacja wraz z dostosowaniem Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, Opiekuńczo-Leczniczego, Oddziału Rehabilitacji dla osób przewlekle chorych i starszych” Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-227/17, dla poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Zachodniego
2018-06-19 11:58:52 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 8/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.09.01.02-IZ.01-24-210/17
2018-06-19 11:53:18 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 1/2018 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Krok w przód. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności na obszarze rewitalizacji w Jastrzębiu-Zdroju”, planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-210/17, dla poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregionu Zachodniego
2018-06-19 11:51:21 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 3/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.09.02.02-IZ.01-24-212/17
2018-06-13 12:54:35 Subregion Ogłoszenie o naborze
2018-05-02 15:09:20 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 11/2018 w sprawie: przyśpieszenia oceny wniosków o dofinasowanie złożonych w naborze nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16 w ramach poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT RPO WSL 2014-2020
2018-05-02 15:08:51 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 10/2018 w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego wydłużenia terminu naboru nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 w ramach poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs RPO WSL 2014-2020
2018-05-02 15:05:35 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 37/2018 w sprawie: poparcia stanowiska Miasta Wodzisławia Śląskiego w sprawie uwag do projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów z dnia 21 listopada 2008 r.
2018-05-02 15:01:13 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 36/2018 w sprawie: zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-164/167 oraz zatwierdzenia zaktualizowanej listy ocenionych projektów
2018-05-02 14:58:27 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 35/2018 w sprawie: aktualizacji Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu - „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2018-05-02 14:54:21 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 34/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-164/17
2018-05-02 14:51:23 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 33/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-050/17
2018-05-02 14:48:07 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 32/2018 w sprawie: przyjęcia projektu Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu pn. „Gminy z dobrą energią” - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2018-05-02 14:38:51 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 31/2018 w sprawie: zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16 oraz zatwierdzenia zaktualizowanej listy ocenionych projektów
2018-05-02 14:35:10 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 30/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16
2018-05-02 14:28:53 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 29/2018 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2018-05-02 14:26:12 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 28/2018 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2018-05-02 14:23:35 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 27/2018 w sprawie: zmiany uchwały nr 17/2018 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2018-05-02 14:14:35 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 25/2018 w sprawie: przyjęcia Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu - „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2018-05-02 14:00:14 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 24/2018 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z konsultacji społecznych projektu Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu - „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2018-05-02 13:58:23 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 23/2018 w sprawie: zmiany składu Grupy roboczej ds. gospodarowania odpadami na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2018-05-02 13:52:26 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 5/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-168/17
2018-05-02 13:51:40 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 4/2018 w sprawie: zmiany uchwały Zarządu nr 70/2017 z 25 października 2017 r., dotyczącej zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-111/16
2018-05-02 13:45:51 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 2/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.11.04.02-IP.02-24-050/17
2018-05-02 13:43:09 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 22/2018 w sprawie: aktualizacji „Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”
2018-05-02 13:41:52 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 21/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-167/17
2018-05-02 13:40:43 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 20/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-175/17
2018-05-02 13:38:53 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 19/2018 w sprawie: przyjęcia projektu Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu - „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2018-04-30 13:23:56 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o naborze
2018-04-24 13:45:40 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych
2018-04-24 13:45:19 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych
2018-04-20 11:43:30 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych
2018-04-20 11:36:03 Martyna Piechoczek Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych
2018-04-13 14:19:29 Paweł Tułodziecki Granty na odnawialne źródła energii
2018-04-13 14:17:32 Paweł Tułodziecki Granty na odnawialne źródła energii
2018-04-13 14:15:57 Paweł Tułodziecki Granty na odnawialne źródła energii
2018-04-13 14:15:48 Paweł Tułodziecki Granty na odnawialne źródła energii
2018-04-13 12:40:20 Paweł Tułodziecki Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu "Łączymy z energią"
2018-04-11 13:16:18 Aleksandra Grabarczyk Protokół z posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Związku z dnia 09.04.2018 r.
2018-04-11 13:13:53 Aleksandra Grabarczyk Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Związku z dnia 02.03.2018 r.
2018-04-11 13:10:06 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 5/2018 w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej - celowej na potrzeby projektu: „Gminy z dobrą energią” - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2018-04-11 13:07:49 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 4/2018 w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej - celowej na potrzeby projektu: „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2018-04-11 12:55:23 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 3/2018 w spawie: przyjęcia „Sprawozdania rocznego IP RIT z realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL za 2017 rok”
2018-04-11 12:51:05 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 2/2018 w sprawie: przystąpienia do opracowania dokumentacji projektu planowanego do złożenia w konkursie nr RPSL.04.03.04-IZ.01-24-224/17 w ramach poddziałania 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs RPO WSL 2014-2020
2018-04-11 12:48:44 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 1/2018 w sprawie: przystąpienia do opracowania dokumentacji projektu planowanego do złożenia w konkursie nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 w ramach poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs RPO WSL 2014-2020
2018-04-11 12:42:00 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 1/2018 w sprawie: przystąpienia do opracowania dokumentacji projektu planowanego do złożenia w konkursie nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 w ramach poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs RPO WSL 2014-2020
2018-04-07 12:21:17 Subregion Gadżety reklamowe - koszulki promocyjne na potrzeby projektu "tymRAZEM Śląskie..."
2018-04-07 12:21:05 Subregion Gadżety reklamowe - koszulki promocyjne na potrzeby projektu "tymRAZEM Śląskie..."
2018-04-07 12:20:32 Subregion Gadżety reklamowe - Smycze promocyjne na potrzeby projektu "tymRAZEM Śląskie..."
2018-04-07 12:19:16 Subregion Opracowanie i wykonanie „Atlasu rowerowego Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”
2018-04-07 12:18:39 Subregion Wykonanie wirtualnych wycieczek rowerowych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w projekcie "tymRazem Śląskie!..."
2018-04-07 12:16:13 Subregion Koncepcja wdrożenia technologii WiMAX na obszarze 24.3
2018-04-07 12:15:24 Subregion Usługa opracowania i wykonania „Atlasu rowerowego Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” (DODRUK)
2018-04-07 12:14:32 Subregion Wykonanie i dostarczenie do Biura Związku materiałów reklamowych w projekcie "Śląskie. Pozytywna energia..."
2018-04-07 12:12:59 Subregion Projektowanie i wykonanie portalu internetowego www.subregion.pl
2018-04-07 12:11:27 Subregion Usługa opracowania i wykonania mapy rowerowej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2018-04-07 12:10:28 Subregion Prowadzenie obsługi księgowej projektu "Nowe wyzwania - nowe możliwości..."
2018-04-07 12:09:33 Subregion Wykonanie tablic informacyjnych projektu „Nowe wyzwania – nowe możliwości..."
2018-04-07 12:08:32 Subregion Specjalista ds. zamówień publicznych w projekcie "Ku nowoczesnej administracji samorzadowej.."
2018-04-07 12:07:48 Subregion Drukarka laserowa do realizacji projektu "Ku nowoczesnej administracji samorządowej..."
2018-04-07 12:06:46 Subregion Drukarka laserowa do realizacji projektu "Ku nowoczesnej administracji samorządowej..."
2018-04-07 12:05:40 Subregion Komputery przenośne na potrzeby realizacji projektu "Ku nowoczesnej administracji samorządowej..."
2018-04-07 12:05:22 Subregion Komputery przenośne na potrzeby realizacji projektu "Ku nowoczesnej administracji samorządowej..."
2018-04-07 12:04:00 Subregion Materiały promocyjne projektu "Nowe wyzwania – nowe możliwości..."
2018-04-07 12:03:11 Subregion Organizacja i przeprowadzenie szkoleń, warsztatów, nabycie licencji i wdrożenie oprogramowania informatycznego platformy stanowienia prawa lokalnego, przeprowadzenie badań i analiz mających na celu wzmocnienie potencjału administracji samorządowej
2018-04-07 12:02:26 Subregion Organizacja i przeprowadzenie szkoleń, warsztatów, nabycie licencji i wdrożenie oprogramowania informatycznego platformy stanowienia prawa lokalnego, przeprowadzenie badań i analiz mających na celu wzmocnienie potencjału administracji samorządowej
2018-04-07 12:00:11 Subregion Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych (ulotki, plakaty, długopisy, roll-upy, tabliczki informacyjne) w projekcie projektu "Ku nowoczesnej administracji samorządowej..."
2018-04-07 11:59:08 Subregion Organizacja i przeprowadzenie szkoleń, warsztatów, nabycie licencji i wdrożenie oprogramowania informatycznego platformy stanowienia prawa lokalnego, przeprowadzenie badań i analiz mających na celu wzmocnienie potencjału administracji samorządowej
2018-04-07 11:55:53 Subregion Usługa opracowania, druku, pakowania oraz dostawy przewodnika oraz mapy turystyczej
2018-04-07 11:51:24 Subregion Usługa opracowania, druku, pakowania oraz dostawy publikacji z okazji 10-lecia istnienia Związku
2018-04-07 11:51:23 Subregion Usługa opracowania, druku, pakowania oraz dostawy publikacji z okazji 10-lecia istnienia Związku
2018-04-07 10:04:34 Subregion Zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego na potrzeby stworzenia Biura Obsługi Klienta w projekcie „Ku nowoczesnej administracji samorządowej..."
2018-04-07 10:03:00 Subregion Druk, pakowanie oraz dostawa przewodnika oraz mapy atrakcji turystycznych
2018-04-07 10:02:15 Subregion Zapytanie ofertowe: na wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych dla projektu "Nowe wyzwania - nowe możliwości..."
2018-04-07 10:01:21 Subregion Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych dla projektu "Nowe wyzwania - nowe możliwości..."
2018-04-07 10:00:21 Subregion Świadczenie usługi księgowej na potrzeby projektu „Wspólnie znaczy lepiej…”
2018-04-07 09:59:39 Subregion Świadczenie usługi księgowej na potrzeby projektu „Internet w każdym domu…” POIG
2018-04-07 09:58:32 Subregion Świadczenie wykonania czyności koordynatora/rki w projekcie "Wspólnie znaczy lepiej ..."
2018-04-07 09:57:42 Subregion Opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych, plakatów i ulotek oraz oznaczeń na sprzęt na potrzeby realizacji projektu "Internet w każdym domu..."
2018-04-07 09:56:31 Subregion Usługa doradztwa technicznego w projekcie "Internet w każdym domu..."
2018-04-07 09:55:42 Subregion Specjalista ds. zamówień publicznych w projekcie "Internet w każdym domu..."
2018-04-07 09:53:45 Subregion Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej wraz z zakupem domeny projektu "Internet w każdym domu..."
2018-04-07 09:52:22 Subregion Wykonanie i dostarczenie 64 szt. tablic informacyjnych w projekcie "Internet w każdym domu..."
2018-04-07 09:51:17 Subregion Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, świadczenie usługi dostępu do Internetu oraz organizacja i przeprowadenie szkoleń dla Beneficjentów Ostatecznych Projektu "Internet w każdym domu...."
2018-04-07 09:50:35 Subregion Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, świadczenie usługi dostępu do Internetu oraz organizacja i przeprowadenie szkoleń dla Beneficjentów Ostatecznych Projektu "Internet w każdym domu...."
2018-04-07 09:49:04 Subregion Świadczenie usługi w zakresie pełnienia funkcji panelisty/eksperta/specjalisty podczas dwudniowego panelu eksperckiego organizowanego w dniach 29 i 30 września 2014 roku, na potrzeby realizacji projektu „Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2018-04-07 09:48:15 Subregion Ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu "Internet w każdym domu..." PO IG
2018-04-07 09:40:53 Subregion Świadczenie usługi w zakresie pełnienia funkcji panelisty/eksperta/specjalisty podczas dwudniowego panelu eksperckiego organizowanego w dniach 23 i 24 października 2014 roku, na potrzeby realizacji projektu „Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze"
2018-04-07 09:39:02 Subregion Opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów konferencyjnych POIG
2018-04-07 09:37:14 Subregion Wykonanie spotów informacyjno-edukacyjnych
2018-04-07 09:35:30 Subregion Dostarczenie 4 szt. tablic informacyjnych dla projektu „Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”
2018-04-07 09:35:04 Subregion Dostarczenie 4 szt. tablic informacyjnych dla projektu „Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”
2018-04-06 17:58:44 Subregion Uchwała nr 17/2018 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku