Czcionki:
Kontrast:

Zgromadzenie Og贸lne

Zgromadzenie Og贸lne jest najwy偶szym organem Zwi膮zku. W sk艂ad Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku wchodz膮 poszczeg贸lni Cz艂onkowie rzeczywi艣ci. Cz艂onkami rzeczywistymi Zwi膮zku s膮 gminy i powiaty znajduj膮ce si臋 na obszarze subregionu zachodniego wojew贸dztwa 艣l膮skiego.

Zgromadzenie Og贸lne przyjmuje w drodze uchwa艂 co najmniej plan dzia艂alno艣ci oraz plan finansowy Zwi膮zku, a tak偶e sprawozdania z wykonania planu finansowego oraz udziela absolutorium Zarz膮dowi Zwi膮zku. Obecnie, wszystkie z 28 gmin i powiat贸w znajduj膮cych si臋 na terenie subregionu zachodniego wojew贸dztwa 艣l膮skiego maj膮 swoich przedstawicieli Zgromadzeniu Og贸lnym Zwi膮zku.

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 02-03-2018 13:21:09

Zobacz rejestr zmian