Czcionki:
Kontrast:

Uchwały

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 02-03-2018 13:22:50

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Dokument
2020-05-21 12:17:20 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 1/2020 w sprawie: wydania opinii w przedmiocie sprawozdania z działalności Związku za 2019 rok oraz przedłożenia Zgromadzeniu Ogólnemu wniosku w przedmiocie absolutorium dla Zarządu za 2019 rok
2019-07-10 14:24:23 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 1/2019 w sprawie: wydania opinii w przedmiocie sprawozdania z działalności Związku za 2018 rok oraz przedłożenia Zgromadzeniu Ogólnemu wniosku w przedmiocie absolutorium dla Zarządu za 2018 rok
2018-08-02 11:14:35 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 1/2018 w sprawie: wydania opinii w przedmiocie sprawozdania z działalności Związku za 2017 rok oraz przedłożenia Zgromadzeniu Ogólnemu wniosku w przedmiocie absolutorium dla Zarządu za 2017 rok