Czcionki:
Kontrast:

Uchwały

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 02-03-2018 13:21:26

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Dokument
2021-08-09 08:49:05 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 17/2021 w sprawie: przyjęcia stanowiska w zakresie realizacji Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na obszarze NUTS 3 podregionu rybnickiego
2021-08-09 08:46:03 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 16/2021 w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2022 rok
2021-08-09 08:44:15 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 15/2021 w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej - celowej na potrzeby realizacji działań edukacyjno-szkoleniowych dla Powiatu Wodzisławskiego – Członka Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2021-08-09 08:42:40 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 14/2021 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2021
2021-08-09 08:39:13 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 13/2021 w sprawie: udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za 2020 rok
2021-08-09 08:37:22 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 12/2021 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku za 2020 rok
2021-08-09 08:30:52 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 11/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązania w postaci pożyczki od Miasta Rybnika oraz Miasta Jastrzębie-Zdrój na potrzeby realizacji projektu "Łączymy z energią" – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz "Gminy z dobrą energią" - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2021-05-11 09:09:13 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 10/2021 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2021
2021-05-11 09:03:32 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 9/2021 w sprawie: zmiany uchwały nr 14/2020 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej - celowej na potrzeby realizacji działań edukacyjno-szkoleniowych Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (ze zm.)
2021-05-11 08:59:43 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 8/2021 w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej - celowej na potrzeby realizacji działań edukacyjno-szkoleniowych dla Gminy Lubomia – Członka Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2021-05-11 08:56:16 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 7/2021 w sprawie: zmiany uchwały nr 5/2021 Zgromadzenia Ogólnego Związku z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - celowej na potrzeby realizacji działań edukacyjno-szkoleniowych dla Miasta Rydułtowy – Członka Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2021-05-11 08:53:32 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 6/2021 w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej - celowej na potrzeby promocji Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku podczas Festiwalu Krainy Górnej Odry
2021-03-18 09:24:35 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 5/2021 w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej - celowej na potrzeby realizacji działań edukacyjno-szkoleniowych dla Miasta Rydułtowy – Członka Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2021-03-18 09:22:30 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 4/2021 w sprawie: zmian w Statucie Związku
2021-03-18 09:21:12 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 3/2021 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2021
2021-03-18 09:20:00 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 2/2021 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu pt. "Śląskie. Przywracamy błękit." Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego w ramach Programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE)
2021-03-18 09:18:53 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 1/2021 w sprawie: przyjęcia „Sprawozdania rocznego IP RIT z realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL za 2020 rok”
2020-12-22 09:48:40 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 19/2020 w sprawie: przyjęcia planu finansowego Związku na rok 2021
2020-12-22 09:45:04 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 18/2020 w sprawie: uchwalenia ramowego planu działalności Związku na rok 2021
2020-12-22 09:41:27 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 17/2020 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2020
2020-12-22 09:37:02 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 16/2020 w sprawie: zmiany uchwały nr 14/2020 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej - celowej na potrzeby realizacji działań edukacyjno-szkoleniowych Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2020-08-27 10:40:30 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 15/2020 w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2021 rok
2020-08-27 10:38:07 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 14/2020 w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej - celowej na potrzeby realizacji działań edukacyjno-szkoleniowych Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2020-08-27 10:36:40 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 13/2020 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2020
2020-07-01 14:33:44 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 12/2020 w sprawie: zmiany „Regulaminu Komisji Rewizyjnej Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”
2020-07-01 14:30:08 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 11/2020 w sprawie: zmiany „Regulaminu Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”
2020-07-01 14:26:07 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 10/2020 w sprawie: zmiany „Regulaminu Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”
2020-07-01 14:22:18 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 9/2020 w sprawie: zmian w Statucie Związku
2020-07-01 14:18:12 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 8/2020 w sprawie: przyjęcia Koncepcji rozwoju produktów turystycznych obszaru Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2020-07-01 14:15:12 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 7/2020 w sprawie: przyjęcia Strategii komunikacji marketingowej obszaru Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2020-07-01 14:12:34 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 6/2020 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2020
2020-07-01 14:09:11 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 5/2020 w sprawie: udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za 2019 rok
2020-07-01 14:06:58 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 4/2020 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku za 2019 rok
2020-03-20 11:08:50 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 3/2020 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2020
2020-03-20 11:07:50 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 2/2020 w sprawie: przyjęcia „Sprawozdania rocznego IP RIT z realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL za 2019 rok”
2020-01-29 15:21:18 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 1/2020 w sprawie: wystąpienia z apelem do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie kompleksowych działań rekompensujących samorządom znaczne ubytki dochodów z tytułu m.in. obniżenia stawek podatku PIT
2020-01-03 09:44:04 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 32/2019 w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego wysokości subwencji oświatowej dla samorządów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2020-01-03 09:24:04 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 31/2019 w sprawie: przyjęcia nazwy marki turystycznej dla obszaru Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2019-12-11 14:17:32 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 30/2019 w sprawie: przyjęcia planu finansowego Związku na rok 2020
2019-12-11 14:13:56 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 29/2019 w sprawie: uchwalenia ramowego planu działalności Związku na rok 2020
2019-12-11 14:09:31 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 28/2019 w sprawie: zmiany „Regulaminu Komisji Rewizyjnej Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”
2019-12-11 14:06:49 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 27/2019 w sprawie: zmiany „Regulaminu Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”
2019-12-11 14:03:31 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 26/2019 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2019
2019-09-25 08:45:31 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 25/2019 w sprawie: ustalenia wysokości dodatkowej składki członkowskiej - celowej na potrzeby projektu: „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2019-09-25 08:43:41 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 24/2019 w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego skutków zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych na budżet samorządów w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego
2019-09-25 08:39:36 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 23/2019 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2019
2019-09-25 08:36:16 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 22/2019 w sprawie: zmiany uchwały nr 5/2018 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej - celowej na potrzeby projektu: „Gminy z dobrą energią” - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2019-09-25 08:34:52 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 21/2019 w sprawie: zmiany uchwały nr 13/2019 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu pn. „Nie truj sąsiada. Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczania niskiej emisji” w ramach Działania 4.1. Programy edukacji ekologicznej, kampanie i akcje edukacyjno-informacyjne, w tym przedsięwzięcia związane z obchodami świąt ekologicznych WFOŚiGW w Katowicach oraz zabezpieczenia środków niezbędnych do realizacji tego projektu
2019-09-25 08:33:00 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 20/2019 w sprawie: przyjęcia „Sprawozdania rocznego IP RIT z realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL za 2018 rok”
2019-07-10 14:10:33 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 19/2019 w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2020 rok
2019-07-10 14:08:39 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 18/2019 w sprawie: zmiany uchwały nr 4/2018 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej - celowej na potrzeby projektu: „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2019-07-10 14:06:22 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 17/2019 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2019
2019-07-10 14:01:09 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 16/2019 w sprawie: udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za 2018 rok
2019-07-10 13:58:35 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 15/2019 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku za 2018 rok
2019-03-25 10:10:21 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 14/2019 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2019
2019-03-25 10:10:15 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 14/2019 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2019
2019-03-25 10:04:28 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 13/2019 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu pn. „Nie truj sąsiada. Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczania niskiej emisji” w ramach Działania 4.1. Programy edukacji ekologicznej, kampanie i akcje edukacyjno-informacyjne, w tym przedsięwzięcia związane z obchodami świąt ekologicznych WFOŚiGW w Katowicach oraz zabezpieczenia środków niezbędnych do realizacji tego projektu
2019-03-25 10:04:11 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 13/2019 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu pn. „Nie truj sąsiada. Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczania niskiej emisji” w ramach Działania 4.1. Programy edukacji ekologicznej, kampanie i akcje edukacyjno-informacyjne, w tym przedsięwzięcia związane z obchodami świąt ekologicznych WFOŚiGW w Katowicach oraz zabezpieczenia środków niezbędnych do realizacji tego projektu
2019-03-25 09:57:20 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 12/2019 w sprawie: wyboru Członków Komisji Rewizyjnej
2019-03-25 09:55:20 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 11/2019 w sprawie: wyboru Przewodniczących Związku
2019-03-25 09:53:34 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 10/2019 w sprawie: wyboru Członków Zarządu
2019-03-25 09:50:41 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 9/2019 w sprawie: określenia liczby Członków Zarządu nowej kadencji
2019-03-25 09:45:13 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 8/2019 w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów
2019-03-25 09:43:26 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 7/2019 w sprawie: odwołania Członków Komisji Rewizyjnej
2019-03-25 09:32:00 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 6/2019 w sprawie: odwołania Członków Zarządu Związku
2019-03-25 09:18:50 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 5/2019 w sprawie: odwołania Przewodniczących Związku
2019-03-25 09:17:16 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 4/2019 w sprawie: zmian w Statucie Związku
2019-01-15 12:37:01 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 16/2018 w sprawie: przyjęcia planu finansowego Związku na rok 2019
2019-01-15 12:36:03 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 15/2018 w sprawie: uchwalenia ramowego planu działalności Związku na rok 2019
2019-01-15 12:34:57 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 14/2018 w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2019 rok
2019-01-15 12:34:02 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 13/2018 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2018
2019-01-15 11:01:44 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 3/2019 w sprawie: uzupełnienia składu Zarządu Związku
2019-01-15 11:00:21 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 2/2019 w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów
2019-01-15 10:57:25 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 1/2019 w sprawie: odwołania trzech Członków Zarządu Związku
2018-08-02 11:50:40 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 12/2018 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2018
2018-08-02 11:47:50 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 11/2018 w sprawie: udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za 2017 rok
2018-08-02 11:45:36 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 10/2018 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku za 2017 rok
2018-08-02 11:41:04 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 9/2018 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu pn. „Gminy z dobrą energią” - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz zabezpieczenia środków niezbędnych do realizacji tego projektu
2018-08-02 11:38:55 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 8/2018 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2018
2018-08-02 11:34:29 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 7/2018 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu pn. „Nie truj sąsiada, czyli gmina z (dobrą) energią 2. Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczania niskiej emisji” w ramach Działania 4.1. Programy edukacji ekologicznej, kampanie i akcje edukacyjno-informacyjne, w tym przedsięwzięcia związane z obchodami świąt ekologicznych WFOŚiGW w Katowicach oraz zabezpieczenia środków niezbędnych do realizacji tego projektu
2018-08-02 11:22:35 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 6/2018 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu pn. „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz zabezpieczenia środków niezbędnych do realizacji tego projektu
2018-04-11 13:10:06 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 5/2018 w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej - celowej na potrzeby projektu: „Gminy z dobrą energią” - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2018-04-11 13:07:49 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 4/2018 w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej - celowej na potrzeby projektu: „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2018-04-11 12:55:23 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 3/2018 w spawie: przyjęcia „Sprawozdania rocznego IP RIT z realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL za 2017 rok”
2018-04-11 12:51:05 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 2/2018 w sprawie: przystąpienia do opracowania dokumentacji projektu planowanego do złożenia w konkursie nr RPSL.04.03.04-IZ.01-24-224/17 w ramach poddziałania 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs RPO WSL 2014-2020
2018-04-11 12:48:44 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 1/2018 w sprawie: przystąpienia do opracowania dokumentacji projektu planowanego do złożenia w konkursie nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 w ramach poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs RPO WSL 2014-2020
2018-04-11 12:42:00 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 1/2018 w sprawie: przystąpienia do opracowania dokumentacji projektu planowanego do złożenia w konkursie nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 w ramach poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs RPO WSL 2014-2020