Czcionki:
Kontrast:

Uchwa艂y

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 02-03-2018 13:21:26

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonuj膮ca zmiany Dokument
2024-05-07 12:05:38 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 12/2024 w sprawie: aktualizacji Strategii Terytorialnej Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego na lata 2021-2027
2024-05-07 11:56:58 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 11/2024 w sprawie: przyst膮pienia do opracowania dokumentacji i realizacji projektu pn. 鈥濻zkolenia kadr administracji samorz膮dowej z terenu Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego - etap I鈥 w ramach dzia艂ania FESL.05.14 Us艂ugi rozwojowe dla kadr administracji samorz膮dowej programu Fundusze Europejskie dla 艢l膮skiego 2021-2027
2024-05-07 11:54:46 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 10/2024 w sprawie: ustalenia wysoko艣ci dodatkowej sk艂adki cz艂onkowskiej 鈥 celowej na potrzeby projektu pn. 鈥濷ZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego鈥 nie uj臋te w kosztach po艣rednich projektu
2024-05-07 11:51:56 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 9/2024 w sprawie: ustalenia wysoko艣ci sk艂adki cz艂onkowskiej 鈥 celowej na potrzeby zabezpieczenia 艣rodk贸w na wniosek o p艂atno艣膰 ko艅cow膮 projektu pn. 鈥濷ZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego鈥
2024-05-07 11:48:04 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 8/2024 w sprawie: ustalenia wysoko艣ci sk艂adki cz艂onkowskiej - celowej na potrzeby zabezpieczenia wk艂adu w艂asnego do projektu pn. 鈥濷ZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego鈥
2024-05-07 11:45:43 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 7/2024 w sprawie: przyst膮pienia do realizacji projektu pn. 鈥濷ZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego鈥 planowanego do z艂o偶enia w konkursie w ramach dzia艂ania FESL.10.06 Rozw贸j energetyki rozproszonej opartej o odnawialne 藕r贸d艂a energii FE SL 2021-2027 oraz zabezpieczenia 艣rodk贸w niezb臋dnych do realizacji tego projektu
2024-05-07 11:42:51 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 6/2024 w sprawie: przyj臋cia 鈥濻prawozdania rocznego IP RIT z realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL za 2023 rok鈥
2024-03-12 08:48:30 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 5/2024 w sprawie: zmian w Statucie Zwi膮zku
2024-03-12 08:43:16 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 4/2024 w sprawie: zmiany 鈥濺egulaminu Komisji Rewizyjnej Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku鈥
2024-03-12 08:27:31 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 3/2024 w sprawie: zmiany 鈥濺egulaminu Zarz膮du Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku鈥
2024-03-12 08:23:50 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 2/2024 w sprawie: zmiany 鈥濺egulaminu Zgromadzenia Og贸lnego Stowarzyszenia Zwi膮zek Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku鈥
2024-03-12 08:23:45 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 2/2024 w sprawie: zmiany 鈥濺egulaminu Zgromadzenia Og贸lnego Stowarzyszenia Zwi膮zek Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku鈥
2024-03-12 08:19:46 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 1/2024 w sprawie: przyj臋cia Strategii Terytorialnej Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego na lata 2021-2027
2023-12-14 14:51:46 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 17/2023 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2023
2023-12-14 14:42:40 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 16/2023 w sprawie: zmian w Statucie Zwi膮zku
2023-12-14 14:38:40 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 15/2023 w sprawie: przyj臋cia planu finansowego Zwi膮zku na rok 2024
2023-12-14 14:15:38 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 14/2023 w sprawie: uchwalenia ramowego planu dzia艂alno艣ci Zwi膮zku na rok 2024
2023-12-14 14:08:05 Aleksandra Grabarczyk Za艂膮cznik nr 1 i 2 do Planu Mobilno艣ci. Strefy interwencji wraz z dzia艂aniami. Fiszki dzia艂a艅 SUMP
2023-12-14 13:56:05 Aleksandra Grabarczyk Za艂膮cznik nr 1 do Uchwa艂y nr 13/2023. Plan Mobilno艣ci Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2023-12-14 13:53:44 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 13/2023 w sprawie: przyj臋cia Planu Zr贸wnowa偶onej Mobilno艣ci Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2023-11-14 08:24:18 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 12/2023 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2023
2023-11-14 08:19:18 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 11/2023 w sprawie: ustalenia wysoko艣ci sk艂adki cz艂onkowskiej
2023-11-14 08:19:08 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 11/2023 w sprawie: ustalenia wysoko艣ci sk艂adki cz艂onkowskiej
2023-10-06 14:11:56 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 10/2023 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2023
2023-06-27 15:15:03 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 9/2023 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2023
2023-06-27 15:11:55 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 8/2023 w sprawie: udzielenia absolutorium dla cz艂onk贸w Zarz膮du za 2022 rok
2023-06-27 15:10:08 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 7/2023 w sprawie: przyj臋cia sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku za 2022 rok
2023-04-05 12:49:33 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 6/2023 w sprawie: przyj臋cia stanowiska w zakresie przebiegu korytarzy kolejowych przez Pojezierze Palowickie
2023-04-05 12:43:45 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 5/2023 w sprawie: zmian w Statucie Zwi膮zku
2023-04-05 12:39:31 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 4/2023 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2023
2023-04-05 12:36:20 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 3/2023 w sprawie: przyj臋cia 鈥濻prawozdania rocznego IP RIT z realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL za 2022 rok鈥
2023-01-26 08:27:10 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 2/2023 w sprawie: zmiany uchwa艂y nr 10/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku z dnia 28 pa藕dziernika 2022 r. w sprawie zabezpieczenia 艣rodk贸w finansowych na opracowanie Planu Zr贸wnowa偶onej Mobilno艣ci Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego oraz ustalenia wysoko艣ci sk艂adki cz艂onkowskiej - celowej na potrzeby realizacji przedsi臋wzi臋cia
2023-01-26 08:25:36 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 1/2023 w sprawie: zmian w Statucie Zwi膮zku
2022-12-20 15:07:08 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 14/2022 w sprawie: zmiany 鈥濺egulaminu Zgromadzenia Og贸lnego Stowarzyszenia Zwi膮zek Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku鈥
2022-12-20 15:05:38 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 13/2022 w sprawie: przyj臋cia planu finansowego Zwi膮zku na rok 2023
2022-12-20 15:04:30 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 12/2022 w sprawie: uchwalenia ramowego planu dzia艂alno艣ci Zwi膮zku na rok 2023
2022-12-20 15:03:20 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 11/2022 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2022
2022-10-31 13:47:45 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 10/2022 w sprawie: zabezpieczenia 艣rodk贸w finansowych na opracowanie Planu Zr贸wnowa偶onej Mobilno艣ci Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego oraz ustalenia wysoko艣ci sk艂adki cz艂onkowskiej - celowej na potrzeby realizacji przedsi臋wzi臋cia
2022-10-31 13:45:57 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 9/2022 w sprawie: przyst膮pienia do opracowania Planu Zr贸wnowa偶onej Mobilno艣ci Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2022-10-12 14:48:58 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 8/2022 w sprawie: zmian w Statucie Zwi膮zku
2022-07-14 10:23:20 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 7/2022 w sprawie: ustalenia wysoko艣ci sk艂adki cz艂onkowskiej na 2023 rok
2022-07-14 10:20:02 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 6/2022 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2022
2022-07-14 10:17:17 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 5/2022 w sprawie: udzielenia absolutorium dla cz艂onk贸w Zarz膮du za 2021 rok
2022-07-14 10:17:12 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 5/2022 w sprawie: udzielenia absolutorium dla cz艂onk贸w Zarz膮du za 2021 rok
2022-07-14 10:14:49 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 4/2022 w sprawie: przyj臋cia sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku za 2021 rok
2022-04-14 15:13:04 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 3/2022 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2022
2022-04-14 15:11:59 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 2/2022 w sprawie: ustalenia wysoko艣ci sk艂adki cz艂onkowskiej - celowej na potrzeby promocji Cz艂onk贸w Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku podczas II edycji Festiwalu Krainy G贸rnej Odry
2022-04-14 15:10:50 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 1/2022 w sprawie: przyj臋cia 鈥濻prawozdania rocznego IP RIT z realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL za 2021 rok鈥
2022-01-11 11:56:45 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 21/2021 w sprawie: zmiany uchwa艂y nr 14/2020 Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie: ustalenia wysoko艣ci sk艂adki cz艂onkowskiej - celowej na potrzeby realizacji dzia艂a艅 edukacyjno-szkoleniowych Cz艂onk贸w Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku (ze zm.)
2022-01-11 11:34:17 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 20/2021 w sprawie: przyj臋cia planu finansowego Zwi膮zku na rok 2022
2022-01-11 11:33:01 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 19/2021 w sprawie: uchwalenia ramowego planu dzia艂alno艣ci Zwi膮zku na rok 2022
2022-01-11 11:31:57 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 18/2021 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2021
2021-08-09 08:49:05 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 17/2021 w sprawie: przyj臋cia stanowiska w zakresie realizacji Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na obszarze NUTS 3 podregionu rybnickiego
2021-08-09 08:46:03 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 16/2021 w sprawie: ustalenia wysoko艣ci sk艂adki cz艂onkowskiej na 2022 rok
2021-08-09 08:44:15 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 15/2021 w sprawie: ustalenia wysoko艣ci sk艂adki cz艂onkowskiej - celowej na potrzeby realizacji dzia艂a艅 edukacyjno-szkoleniowych dla Powiatu Wodzis艂awskiego 鈥 Cz艂onka Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku
2021-08-09 08:42:40 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 14/2021 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2021
2021-08-09 08:39:13 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 13/2021 w sprawie: udzielenia absolutorium dla cz艂onk贸w Zarz膮du za 2020 rok
2021-08-09 08:37:22 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 12/2021 w sprawie: przyj臋cia sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku za 2020 rok
2021-08-09 08:30:52 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 11/2021 w sprawie: wyra偶enia zgody na zaci膮gniecie zobowi膮zania w postaci po偶yczki od Miasta Rybnika oraz Miasta Jastrz臋bie-Zdr贸j na potrzeby realizacji projektu "艁膮czymy z energi膮" 鈥 monta偶 instalacji OZE dla budynk贸w mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego oraz "Gminy z dobr膮 energi膮" - wymiana urz膮dze艅 grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2021-05-11 09:09:13 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 10/2021 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2021
2021-05-11 09:03:32 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 9/2021 w sprawie: zmiany uchwa艂y nr 14/2020 Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie: ustalenia wysoko艣ci sk艂adki cz艂onkowskiej - celowej na potrzeby realizacji dzia艂a艅 edukacyjno-szkoleniowych Cz艂onk贸w Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku (ze zm.)
2021-05-11 08:59:43 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 8/2021 w sprawie: ustalenia wysoko艣ci sk艂adki cz艂onkowskiej - celowej na potrzeby realizacji dzia艂a艅 edukacyjno-szkoleniowych dla Gminy Lubomia 鈥 Cz艂onka Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku
2021-05-11 08:56:16 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 7/2021 w sprawie: zmiany uchwa艂y nr 5/2021 Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie ustalenia wysoko艣ci sk艂adki cz艂onkowskiej - celowej na potrzeby realizacji dzia艂a艅 edukacyjno-szkoleniowych dla Miasta Rydu艂towy 鈥 Cz艂onka Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku
2021-05-11 08:53:32 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 6/2021 w sprawie: ustalenia wysoko艣ci sk艂adki cz艂onkowskiej - celowej na potrzeby promocji Cz艂onk贸w Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku podczas Festiwalu Krainy G贸rnej Odry
2021-03-18 09:24:35 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 5/2021 w sprawie: ustalenia wysoko艣ci sk艂adki cz艂onkowskiej - celowej na potrzeby realizacji dzia艂a艅 edukacyjno-szkoleniowych dla Miasta Rydu艂towy 鈥 Cz艂onka Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku
2021-03-18 09:22:30 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 4/2021 w sprawie: zmian w Statucie Zwi膮zku
2021-03-18 09:21:12 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 3/2021 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2021
2021-03-18 09:20:00 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 2/2021 w sprawie: przyst膮pienia do realizacji projektu pt. "艢l膮skie. Przywracamy b艂臋kit." Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla wojew贸dztwa 艣l膮skiego w ramach Programu dzia艂a艅 na rzecz 艣rodowiska i klimatu (LIFE)
2021-03-18 09:18:53 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 1/2021 w sprawie: przyj臋cia 鈥濻prawozdania rocznego IP RIT z realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL za 2020 rok鈥
2020-12-22 09:48:40 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 19/2020 w sprawie: przyj臋cia planu finansowego Zwi膮zku na rok 2021
2020-12-22 09:45:04 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 18/2020 w sprawie: uchwalenia ramowego planu dzia艂alno艣ci Zwi膮zku na rok 2021
2020-12-22 09:41:27 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 17/2020 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2020
2020-12-22 09:37:02 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 16/2020 w sprawie: zmiany uchwa艂y nr 14/2020 Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie: ustalenia wysoko艣ci sk艂adki cz艂onkowskiej - celowej na potrzeby realizacji dzia艂a艅 edukacyjno-szkoleniowych Cz艂onk贸w Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku
2020-08-27 10:40:30 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 15/2020 w sprawie: ustalenia wysoko艣ci sk艂adki cz艂onkowskiej na 2021 rok
2020-08-27 10:38:07 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 14/2020 w sprawie: ustalenia wysoko艣ci sk艂adki cz艂onkowskiej - celowej na potrzeby realizacji dzia艂a艅 edukacyjno-szkoleniowych Cz艂onk贸w Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku
2020-08-27 10:36:40 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 13/2020 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2020
2020-07-01 14:33:44 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 12/2020 w sprawie: zmiany 鈥濺egulaminu Komisji Rewizyjnej Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku鈥
2020-07-01 14:30:08 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 11/2020 w sprawie: zmiany 鈥濺egulaminu Zarz膮du Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku鈥
2020-07-01 14:26:07 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 10/2020 w sprawie: zmiany 鈥濺egulaminu Zgromadzenia Og贸lnego Stowarzyszenia Zwi膮zek Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku鈥
2020-07-01 14:22:18 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 9/2020 w sprawie: zmian w Statucie Zwi膮zku
2020-07-01 14:18:12 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 8/2020 w sprawie: przyj臋cia Koncepcji rozwoju produkt贸w turystycznych obszaru Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2020-07-01 14:15:12 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 7/2020 w sprawie: przyj臋cia Strategii komunikacji marketingowej obszaru Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2020-07-01 14:12:34 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 6/2020 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2020
2020-07-01 14:09:11 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 5/2020 w sprawie: udzielenia absolutorium dla cz艂onk贸w Zarz膮du za 2019 rok
2020-07-01 14:06:58 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 4/2020 w sprawie: przyj臋cia sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku za 2019 rok
2020-03-20 11:08:50 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 3/2020 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2020
2020-03-20 11:07:50 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 2/2020 w sprawie: przyj臋cia 鈥濻prawozdania rocznego IP RIT z realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL za 2019 rok鈥
2020-01-29 15:21:18 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 1/2020 w sprawie: wyst膮pienia z apelem do Prezesa Rady Ministr贸w o podj臋cie kompleksowych dzia艂a艅 rekompensuj膮cych samorz膮dom znaczne ubytki dochod贸w z tytu艂u m.in. obni偶enia stawek podatku PIT
2020-01-03 09:44:04 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 32/2019 w sprawie: przyj臋cia stanowiska dotycz膮cego wysoko艣ci subwencji o艣wiatowej dla samorz膮d贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2020-01-03 09:24:04 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 31/2019 w sprawie: przyj臋cia nazwy marki turystycznej dla obszaru Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2019-12-11 14:17:32 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 30/2019 w sprawie: przyj臋cia planu finansowego Zwi膮zku na rok 2020
2019-12-11 14:13:56 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 29/2019 w sprawie: uchwalenia ramowego planu dzia艂alno艣ci Zwi膮zku na rok 2020
2019-12-11 14:09:31 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 28/2019 w sprawie: zmiany 鈥濺egulaminu Komisji Rewizyjnej Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku鈥
2019-12-11 14:06:49 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 27/2019 w sprawie: zmiany 鈥濺egulaminu Zarz膮du Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku鈥
2019-12-11 14:03:31 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 26/2019 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2019
2019-09-25 08:45:31 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 25/2019 w sprawie: ustalenia wysoko艣ci dodatkowej sk艂adki cz艂onkowskiej - celowej na potrzeby projektu: 鈥炁伳卌zymy z energi膮鈥 鈥 monta偶 instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2019-09-25 08:43:41 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 24/2019 w sprawie: przyj臋cia stanowiska dotycz膮cego skutk贸w zmian w ustawie o podatku dochodowym od os贸b fizycznych na bud偶et samorz膮d贸w w Subregionie Zachodnim Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2019-09-25 08:39:36 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 23/2019 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2019
2019-09-25 08:36:16 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 22/2019 w sprawie: zmiany uchwa艂y nr 5/2018 Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie: ustalenia wysoko艣ci sk艂adki cz艂onkowskiej - celowej na potrzeby projektu: 鈥濭miny z dobr膮 energi膮鈥 - wymiana urz膮dze艅 grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2019-09-25 08:34:52 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 21/2019 w sprawie: zmiany uchwa艂y nr 13/2019 Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie: przyst膮pienia do realizacji projektu pn. 鈥濶ie truj s膮siada. Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczania niskiej emisji鈥 w ramach Dzia艂ania 4.1. Programy edukacji ekologicznej, kampanie i akcje edukacyjno-informacyjne, w tym przedsi臋wzi臋cia zwi膮zane z obchodami 艣wi膮t ekologicznych WFO艢iGW w Katowicach oraz zabezpieczenia 艣rodk贸w niezb臋dnych do realizacji tego projektu
2019-09-25 08:33:00 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 20/2019 w sprawie: przyj臋cia 鈥濻prawozdania rocznego IP RIT z realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL za 2018 rok鈥
2019-07-10 14:10:33 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 19/2019 w sprawie: ustalenia wysoko艣ci sk艂adki cz艂onkowskiej na 2020 rok
2019-07-10 14:08:39 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 18/2019 w sprawie: zmiany uchwa艂y nr 4/2018 Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie: ustalenia wysoko艣ci sk艂adki cz艂onkowskiej - celowej na potrzeby projektu: 鈥炁伳卌zymy z energi膮鈥 鈥 monta偶 instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2019-07-10 14:06:22 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 17/2019 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2019
2019-07-10 14:01:09 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 16/2019 w sprawie: udzielenia absolutorium dla cz艂onk贸w Zarz膮du za 2018 rok
2019-07-10 13:58:35 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 15/2019 w sprawie: przyj臋cia sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku za 2018 rok
2019-03-25 10:10:21 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 14/2019 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2019
2019-03-25 10:10:15 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 14/2019 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2019
2019-03-25 10:04:28 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 13/2019 w sprawie: przyst膮pienia do realizacji projektu pn. 鈥濶ie truj s膮siada. Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczania niskiej emisji鈥 w ramach Dzia艂ania 4.1. Programy edukacji ekologicznej, kampanie i akcje edukacyjno-informacyjne, w tym przedsi臋wzi臋cia zwi膮zane z obchodami 艣wi膮t ekologicznych WFO艢iGW w Katowicach oraz zabezpieczenia 艣rodk贸w niezb臋dnych do realizacji tego projektu
2019-03-25 10:04:11 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 13/2019 w sprawie: przyst膮pienia do realizacji projektu pn. 鈥濶ie truj s膮siada. Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczania niskiej emisji鈥 w ramach Dzia艂ania 4.1. Programy edukacji ekologicznej, kampanie i akcje edukacyjno-informacyjne, w tym przedsi臋wzi臋cia zwi膮zane z obchodami 艣wi膮t ekologicznych WFO艢iGW w Katowicach oraz zabezpieczenia 艣rodk贸w niezb臋dnych do realizacji tego projektu
2019-03-25 09:57:20 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 12/2019 w sprawie: wyboru Cz艂onk贸w Komisji Rewizyjnej
2019-03-25 09:55:20 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 11/2019 w sprawie: wyboru Przewodnicz膮cych Zwi膮zku
2019-03-25 09:53:34 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 10/2019 w sprawie: wyboru Cz艂onk贸w Zarz膮du
2019-03-25 09:50:41 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 9/2019 w sprawie: okre艣lenia liczby Cz艂onk贸w Zarz膮du nowej kadencji
2019-03-25 09:45:13 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 8/2019 w sprawie: powo艂ania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wybor贸w
2019-03-25 09:43:26 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 7/2019 w sprawie: odwo艂ania Cz艂onk贸w Komisji Rewizyjnej
2019-03-25 09:32:00 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 6/2019 w sprawie: odwo艂ania Cz艂onk贸w Zarz膮du Zwi膮zku
2019-03-25 09:18:50 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 5/2019 w sprawie: odwo艂ania Przewodnicz膮cych Zwi膮zku
2019-03-25 09:17:16 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 4/2019 w sprawie: zmian w Statucie Zwi膮zku
2019-01-15 12:37:01 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 16/2018 w sprawie: przyj臋cia planu finansowego Zwi膮zku na rok 2019
2019-01-15 12:36:03 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 15/2018 w sprawie: uchwalenia ramowego planu dzia艂alno艣ci Zwi膮zku na rok 2019
2019-01-15 12:34:57 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 14/2018 w sprawie: ustalenia wysoko艣ci sk艂adki cz艂onkowskiej na 2019 rok
2019-01-15 12:34:02 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 13/2018 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2018
2019-01-15 11:01:44 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 3/2019 w sprawie: uzupe艂nienia sk艂adu Zarz膮du Zwi膮zku
2019-01-15 11:00:21 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 2/2019 w sprawie: powo艂ania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wybor贸w
2019-01-15 10:57:25 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 1/2019 w sprawie: odwo艂ania trzech Cz艂onk贸w Zarz膮du Zwi膮zku
2018-08-02 11:50:40 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 12/2018 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2018
2018-08-02 11:47:50 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 11/2018 w sprawie: udzielenia absolutorium dla cz艂onk贸w Zarz膮du za 2017 rok
2018-08-02 11:45:36 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 10/2018 w sprawie: przyj臋cia sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku za 2017 rok
2018-08-02 11:41:04 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 9/2018 w sprawie: przyst膮pienia do realizacji projektu pn. 鈥濭miny z dobr膮 energi膮鈥 - wymiana urz膮dze艅 grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego na lata 2014-2020 oraz zabezpieczenia 艣rodk贸w niezb臋dnych do realizacji tego projektu
2018-08-02 11:38:55 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 8/2018 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2018
2018-08-02 11:34:29 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 7/2018 w sprawie: przyst膮pienia do realizacji projektu pn. 鈥濶ie truj s膮siada, czyli gmina z (dobr膮) energi膮 2. Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczania niskiej emisji鈥 w ramach Dzia艂ania 4.1. Programy edukacji ekologicznej, kampanie i akcje edukacyjno-informacyjne, w tym przedsi臋wzi臋cia zwi膮zane z obchodami 艣wi膮t ekologicznych WFO艢iGW w Katowicach oraz zabezpieczenia 艣rodk贸w niezb臋dnych do realizacji tego projektu
2018-08-02 11:22:35 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 6/2018 w sprawie: przyst膮pienia do realizacji projektu pn. 鈥炁伳卌zymy z energi膮鈥 鈥 monta偶 instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego na lata 2014-2020 oraz zabezpieczenia 艣rodk贸w niezb臋dnych do realizacji tego projektu
2018-04-11 13:10:06 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 5/2018 w sprawie: ustalenia wysoko艣ci sk艂adki cz艂onkowskiej - celowej na potrzeby projektu: 鈥濭miny z dobr膮 energi膮鈥 - wymiana urz膮dze艅 grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2018-04-11 13:07:49 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 4/2018 w sprawie: ustalenia wysoko艣ci sk艂adki cz艂onkowskiej - celowej na potrzeby projektu: 鈥炁伳卌zymy z energi膮鈥 鈥 monta偶 instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2018-04-11 12:55:23 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 3/2018 w spawie: przyj臋cia 鈥濻prawozdania rocznego IP RIT z realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL za 2017 rok鈥
2018-04-11 12:51:05 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 2/2018 w sprawie: przyst膮pienia do opracowania dokumentacji projektu planowanego do z艂o偶enia w konkursie nr RPSL.04.03.04-IZ.01-24-224/17 w ramach poddzia艂ania 4.3.4. Efektywno艣膰 energetyczna i odnawialne 藕r贸d艂a energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej 鈥 konkurs RPO WSL 2014-2020
2018-04-11 12:48:44 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 1/2018 w sprawie: przyst膮pienia do opracowania dokumentacji projektu planowanego do z艂o偶enia w konkursie nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 w ramach poddzia艂ania 4.1.3. Odnawialne 藕r贸d艂a energii 鈥 konkurs RPO WSL 2014-2020
2018-04-11 12:42:00 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 1/2018 w sprawie: przyst膮pienia do opracowania dokumentacji projektu planowanego do z艂o偶enia w konkursie nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 w ramach poddzia艂ania 4.1.3. Odnawialne 藕r贸d艂a energii 鈥 konkurs RPO WSL 2014-2020