Czcionki:
Kontrast:

Stanowiska

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 02-03-2018 13:21:39

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Dokument
2021-08-09 08:49:05 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 17/2021 w sprawie: przyjęcia stanowiska w zakresie realizacji Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na obszarze NUTS 3 podregionu rybnickiego
2020-01-29 15:21:18 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 1/2020 w sprawie: wystąpienia z apelem do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie kompleksowych działań rekompensujących samorządom znaczne ubytki dochodów z tytułu m.in. obniżenia stawek podatku PIT
2020-01-03 09:44:04 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 32/2019 w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego wysokości subwencji oświatowej dla samorządów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2019-09-25 08:43:41 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 24/2019 w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego skutków zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych na budżet samorządów w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego