Czcionki:
Kontrast:

Instrukcja obs艂ugi BIP

Zapraszamy osoby korzystaj膮ce z Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) do zapoznania si臋 z instrukcj膮 korzystania z jego zasob贸w i funkcjonalno艣ci.

Biuletyn Informacji Publicznej to urz臋dowy publikator teleinformatyczny stworzony w celu powszechnego udost臋pniania informacji publicznej w postaci elektronicznej w sieci internet.

Zagadnienia formalno-prawne

Strona podmiotowa BIP jest prowadzona zgodnie z obowi膮zuj膮cymi aktami prawnymi, tj.:

  • Ustaw膮 z dnia 6 wrze艣nia 2001 r. o dost臋pie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 ze.zm.)
  • Rozporz膮dzeniem Ministra Spraw Wewn臋trznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 2007 nr 10 poz. 68)
  • Spe艂nia tak偶e minimalne wymagania dla system贸w teleinformatycznych okre艣lone w Rozporz膮dzeniu Rady Ministr贸w z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjno艣ci, minimalnych wymaga艅 dla rejestr贸w publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymaga艅 dla system贸w teleinformatycznych (Dz.U. 2012 poz. 526)

Zawarto艣膰 Biuletynu Informacji Publicznej

Tre艣ci zgromadzone na stronach BIP s膮 udost臋pniane w jako艣ci nie pozostawiaj膮cej w膮tpliwo艣ci co do ich zawarto艣ci. Ka偶da informacja publiczna zosta艂a szczeg贸艂owo oznaczona w metryce komunikatu oraz rejestru zmian strony. Metryka komunikatu oraz聽 rejestr zmian posiadaj膮 pole zawieraj膮ce informacje dotycz膮ce, redaktora kt贸ry wprowadzi艂 informacj臋 do Biuletynu Informacji Publicznej wraz z dat膮 i czasem wykonania tej operacji.

Nawigacja

Poruszanie si臋 po stronie podmiotowej BIP umo偶liwia: nag艂贸wek BIP, menu przedmiotowe, pole prezentacji tre艣ci oraz stopka BIP.

  • Nag艂贸wek BIP to g贸rna cz臋艣膰 BIP. Jest niezmienna na ka偶dej stronie i podstronie BIP. Sk艂ada si臋 z paska u艂atwiaj膮ce korzystanie z BIP osobom s艂abowidz膮cym i s艂abos艂ysz膮cym. Zawiera okno wyszukiwarki, nazw臋 podmiotu prowadz膮cego podmiotow膮 stron臋 BIP i udost臋pniaj膮cego informacj臋 oraz znak graficzny Biuletynu Informacji Publicznej.
  • Menu przedmiotowe znajduj膮ce si臋 po lewej stronie ekranu. Jest ono podzielone na kategorie oraz rozwijaj膮ce si臋 podkategorie. Menu umo偶liwia odnalezienie 偶膮danych informacji publicznych. W tej cz臋艣ci znajduj膮 si臋 uchwa艂y, stanowiska oraz protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du Zwi膮zku, Zgromadzenia Og贸lnego oraz Komisji Rewizyjnej.
  • Pole prezentacji tre艣ci to najwi臋ksza cz臋艣膰 BIP, znajduj膮ca si臋 w 艣rodkowej cz臋艣ci ekranu. S艂u偶y do prezentacji opublikowanych tre艣ci (informacji publicznych).
  • W Biuletynie informacji Publicznej opr贸cz tre艣ci bezpo艣rednio podanych na stronie, znajduj膮 si臋 r贸wnie偶 informacje do艂膮czone w postaci plik贸w do pobrania.
  • Stopka BIP to dolna cz臋艣膰 Biuletynu. Jest ona niezmienna na ka偶dej stronie i podstronie BIP. Jej zawarto艣膰 zwi膮zana jest przede wszystkim z redakcj膮 BIP, zawiera odno艣niki do informacji o polityce prywatno艣ci oraz o艣wiadczenia zwi膮zanego z dost臋pno艣ci膮 stron internetowych.

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 05-03-2018 10:17:42

Zobacz rejestr zmian