Czcionki:
Kontrast:

Uchwały

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 02-03-2018 13:16:42

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Dokument
2019-10-16 10:24:02 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 59/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.09.02.02-IZ.01-24-303/19
2019-10-16 10:16:28 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 102/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Szansa na lepszy rozwój i równy start dla każdego – utworzenie nowej grupy przedszkolnej z rozszerzeniem oferty zajęć specjalistycznych dla przedszkolaków w Gołkowicach” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19 dla poddziałania 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs
2019-10-16 10:14:17 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 101/2019 w sprawie: poparcia starań Miasta Racibórz w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczanie miasta z odpadów zawierających azbest” w ramach poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami – RIT
2019-10-16 10:05:25 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 100/2019 w sprawie: przyjęcia stanowiska w zakresie spraw nieuregulowanych Regulaminem naboru wniosków i realizacji projektu - „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2019-10-16 10:03:35 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 99/2019 w sprawie: aktualizacji Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu - „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2019-10-16 09:59:28 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 98/2019 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2019-10-16 09:57:30 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 97/2019 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-303/19
2019-10-16 09:54:31 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 96/2019 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.12.01.02-IZ.01-24-314/19
2019-10-16 09:50:49 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 95/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Przedszkole szansą zrównoważonego rozwoju każdego dziecka” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19 dla poddziałania 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs
2019-10-16 09:49:05 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 94/2019 w sprawie: sprostowania błędów pisarskich
2019-07-08 09:02:47 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 59/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.09.02.02-IZ.01-24-303/19