Czcionki:
Kontrast:

Uchwały

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 02-03-2018 13:16:42

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Dokument
2020-01-27 11:27:32 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 19/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Klub Seniora – miejsce spotkań osób starszych jako przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji seniorów” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-350/19 dla poddziałania 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs
2020-01-27 11:25:54 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 18/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Dobra pora na aktywnego Seniora” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-350/19 dla poddziałania 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs
2020-01-27 11:23:53 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 17/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Pogodna Jesień Życia w Żorach” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-350/19 dla poddziałania 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs
2020-01-27 11:21:22 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 16/2020 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Korespondencyjnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2020-01-21 15:13:04 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 15/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Przedszkole z wartościami Caritas w Żorach” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19 dla poddziałania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs
2020-01-21 15:11:47 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 14/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Przez zabawę do nauki – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 16 im. Cz. Janczarskiego w Żorach” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19 dla poddziałania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs
2020-01-21 15:10:26 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 13/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „W małych rękach wielki świat – projekt dla dzieci przedszkolnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Żorach” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19 dla poddziałania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs
2020-01-21 15:08:50 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 12/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Ja też idę do przedszkola – utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w Gogołowej” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19 dla poddziałania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs
2020-01-21 15:04:39 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 11/2020 w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego wprowadzenia zapisów do Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Śląskiego do 2024 roku
2020-01-21 15:02:41 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 10/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Moje przedszkole – utworzenie oddziału przedszkolnego w Kornowacu” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19 dla poddziałania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs