Czcionki:
Kontrast:

Uchwały

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 02-03-2018 13:16:42

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Dokument
2019-02-08 13:48:45 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 15/2019 w sprawie: objęcia patronatem honorowym cyklu śniadań biznesowych organizowanych przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika
2019-02-08 13:47:50 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 14/2019 w sprawie: aktualizacji „Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”
2019-02-08 13:46:46 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 13/2019 w sprawie: zatwierdzenia zaktualizowanej listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16
2019-02-08 13:45:12 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 12/2019 w sprawie: poparcia starań Gminy Godów w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Termomodernizacja dwóch ośrodków kultury na terenie Gminy Godów z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” w ramach poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT RPO WSL 2014-2020
2019-02-08 13:43:13 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 11/2019 w sprawie: zmiany składu Grupy roboczej ds. promocji turystycznej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2019-01-21 13:29:05 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 1/2019 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-244/18
2019-01-18 09:15:14 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 10/2019 w sprawie: podjęcia działań zmierzających do zmiany lokalizacji i adresu siedziby Związku
2019-01-18 09:14:20 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 9/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.05.01.02-IZ.01-24-274/18
2019-01-18 09:12:10 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 8/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.04.01.02-IZ.02-24-269/18
2019-01-15 10:39:18 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 1/2019 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-244/18
2018-10-30 12:10:18 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 70/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.10.02.02-IZ.01-24-244/18