Czcionki:
Kontrast:

Uchwały

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 02-03-2018 13:16:42

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Dokument
2018-06-19 13:34:02 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 52/2018 w sprawie: nieudzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Utworzenie mieszkań chronionych treningowych w SM „Południe” w Rybniku” planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-244/18, dla poddziałania 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT Subregionu Zachodniego
2018-06-19 13:31:44 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 51/2018 w sprawie: zmiany logotypu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2018-06-19 13:27:46 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 50/2018 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz przyjęcia Regulaminu pracy Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu "Gminy z dobrą energią" - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2018-06-19 13:24:47 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 49/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.11.01.02-IZ.01-24-236/18
2018-06-19 13:21:50 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 48/2018 w sprawie: zmiany uchwały nr 28/2018 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2018-06-19 13:19:17 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 47/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.03.01.02-IZ.01-24-223/17
2018-06-19 13:15:58 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 46/2018 w sprawie: przyjęcia „Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku” oraz wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych
2018-06-19 13:08:36 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 45/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-194/17
2018-06-19 13:05:21 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 44/2018 w sprawie: zmiany składu Grupy roboczej ds. ograniczania niskiej emisji na terenie Subregionu Zachodniego
2018-06-19 13:02:39 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 43/2018 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz przyjęcia Regulaminu pracy Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego