Czcionki:
Kontrast:

Uchwały

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 02-03-2018 13:16:42

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Dokument
2018-10-30 12:11:02 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 53/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16 (protest w. 0473)
2018-10-30 12:10:18 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 70/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.10.02.02-IZ.01-24-244/18
2018-10-30 12:03:08 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 69/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-227/17
2018-10-30 11:54:42 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 68/2018 w sprawie: poparcia starań Miasta Wodzisław Śląski w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Pociąg do dwóch kółek – budowa Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim” w ramach poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT RPO WSL 2014-2020
2018-10-30 11:50:53 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 67/2018 w sprawie: poparcia starań Miasta Wodzisław Śląski w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Dworca Kolejowego w Wodzisławiu Śląskim” w ramach poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT RPO WSL 2014-2020
2018-10-30 11:40:01 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 66/2018 w sprawie: zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-236/18 oraz zatwierdzenia zaktualizowanej listy ocenionych projektów
2018-10-30 11:37:11 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 65/2018 w sprawie: zmiany składu Grupy roboczej ds. gospodarowania odpadami na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2018-10-30 11:35:32 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 64/2018 w sprawie: przesunięć środków finansowych w strukturze zadań planu finansowego na 2018 rok
2018-08-02 10:40:18 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 55/2018 w sprawie: zmiany uchwały nr 26/2018 z dnia 09.04.2018 r. dotyczącej wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.10.03.02-IZ.01-24-227/17
2018-08-02 10:35:17 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 53/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16 (protest w. 0473)
2018-06-19 12:41:07 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 26/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.10.03.02-IZ.01-24-227/17