Czcionki:
Kontrast:

Uchwały

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 02-03-2018 13:16:42

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Dokument
2021-01-04 08:28:04 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 110/2020 w sprawie: poparcia stanowiska Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów dotyczącego zasad rozdziału środków finansowych w konkursie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
2021-01-04 08:25:30 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 109/2020 w sprawie: przesunięć środków finansowych w strukturze zadań planu finansowego na 2020 rok
2021-01-04 07:54:10 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 96/2020 w sprawie: zmiany uchwały nr 84/2020 Zarządu Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku z dnia 13 sierpnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.04.01.02-IZ.01-24-386/20
2021-01-04 07:49:08 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 84/2020 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.04.01.02-IZ.01-24-386/20
2021-01-04 07:49:04 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 84/2020 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.04.01.02-IZ.01-24-386/20
2021-01-04 07:42:32 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 108/2020 w sprawie: aktualizacji składu Grupy roboczej ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020
2021-01-04 07:40:57 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 107/2020 w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego interpretacji decyzji Wojewody Śląskiego nr ZKI.6330.9.5.2020(15)
2021-01-04 07:36:59 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 106/2020 w sprawie: poparcia stanowiska Gmin: Marklowice i Mszana oraz Miast: Pszów, Radlin, Rybnik i Rydułtowy w zakresie planowanych działań związanych z transformacją górniczą i wykorzystaniem środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
2021-01-04 07:33:59 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 105/2020 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy w ramach prowadzenia studiów podyplomowych Master of Business Administration profil Usługi Publiczne
2021-01-04 07:30:40 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 104/2020 w sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie listu intencyjnego o współpracy w zakresie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Medycznej w Rybniku
2021-01-04 07:29:39 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 103/2020 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-386/20
2020-12-01 14:23:25 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 96/2020 w sprawie: zmiany uchwały nr 84/2020 Zarządu Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku z dnia 13 sierpnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.04.01.02-IZ.01-24-386/20
2020-08-14 11:25:59 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 84/2020 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.04.01.02-IZ.01-24-386/20