Czcionki:
Kontrast:

Uchwały

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 02-03-2018 13:16:42

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Dokument
2019-05-21 15:23:02 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 50/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny w Rybniku” planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-303/19, dla poddziałania 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Subregionu Zachodniego
2019-05-08 09:37:02 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 7/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.11.04.02-IZ.02-24-062/18
2019-05-08 09:34:23 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 4/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.08.01.02-IZ.01-24-284/18
2019-05-08 09:11:52 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 49/2019 w sprawie: zmiany adresu siedziby Związku
2019-05-08 09:09:54 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 48/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Wymiana pokrycia dachowego z eternitowego na blachodachówkę w budynku …Domaro w Wodzisławiu Śląskim” planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-288/18, dla poddziałania 5.2.2. Gospodarka odpadami – RIT Subregionu Zachodniego
2019-05-08 09:07:52 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 47/2019 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2019-05-08 09:06:25 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 46/2019 w sprawie: przesunięć środków finansowych w strukturze zadań planu finansowego na 2019 rok
2019-05-08 09:04:08 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 45/2019 w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego programu „STOP SMOG” wynikającego z Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów z dnia 6 grudnia 2018 roku
2019-05-08 09:00:13 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 44/2019 w sprawie: poparcia stanowiska Miasta Żory dotyczącego zmian w zapisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
2019-05-08 08:56:32 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 42/2019 w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2019-01-18 09:10:37 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 7/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.11.04.02-IZ.02-24-062/18
2019-01-15 10:45:58 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 4/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.08.01.02-IZ.01-24-284/18