Czcionki:
Kontrast:

Uchwały

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 02-03-2018 13:16:42

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Dokument
2019-11-13 11:53:09 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 96/2019 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.12.01.02-IZ.01-24-314/19
2019-11-13 11:45:56 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 72/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.12.01.02-IZ.01-24-314/19
2019-11-13 11:11:01 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 90/2019 w sprawie: zatwierdzenia zaktualizowanej listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-062/18
2019-11-13 10:58:29 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 105/2019 w sprawie: aktualizacji składu Grupy roboczej ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020
2019-11-13 10:57:16 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 106/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Restauracja przyjazna pracownikom” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-337/19 dla poddziałania 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs
2019-11-13 10:55:38 Aleksandra Grabarczyk Uchwałą nr 105/2019 w sprawie: aktualizacji składu Grupy roboczej ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020
2019-11-13 10:53:27 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 104/2019 w sprawie: zatwierdzenia zaktualizowanej listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-227/17
2019-11-13 10:49:37 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 103/2019 w sprawie: zmiany uchwały nr 56/2019 Zarządu Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie: poparcia starań Miasta Rybnika w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku” w ramach poddziałania 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT RPO WSL 2014-2020
2019-10-16 10:24:02 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 59/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.09.02.02-IZ.01-24-303/19
2019-10-16 10:16:28 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 102/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Szansa na lepszy rozwój i równy start dla każdego – utworzenie nowej grupy przedszkolnej z rozszerzeniem oferty zajęć specjalistycznych dla przedszkolaków w Gołkowicach” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19 dla poddziałania 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs
2019-10-16 10:14:17 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 101/2019 w sprawie: poparcia starań Miasta Racibórz w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczanie miasta z odpadów zawierających azbest” w ramach poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami – RIT
2019-10-16 09:54:31 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 96/2019 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.12.01.02-IZ.01-24-314/19
2019-10-16 09:25:25 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 90/2019 w sprawie: zatwierdzenia zaktualizowanej listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-062/18
2019-07-08 11:15:46 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 72/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.12.01.02-IZ.01-24-314/19
2019-07-08 09:02:47 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 59/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.09.02.02-IZ.01-24-303/19