Czcionki:
Kontrast:

Uchwały

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 02-03-2018 13:16:42

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Dokument
2019-03-29 12:17:17 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 32/2019 w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego konieczności utworzenia punktów konsultacyjnych Programu „Czyste Powietrze” na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2019-03-29 12:15:38 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 31/2019 w sprawie: zmiany składu Grupy roboczej ds. gospodarowania odpadami na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2019-03-29 12:14:09 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 30/2019 w sprawie: zmiany składu Grupy roboczej ds. ograniczania niskiej emisji na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2019-03-29 12:12:40 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 29/2019 w sprawie: wskazania przedstawiciela Związku i jego zastępcy do udziału w pracach Komitetu Monitorującego RPO WSL 2014 – 2020
2019-03-29 12:11:05 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 28/2018 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku za 2018 rok
2019-03-25 09:06:06 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 27/2019 w sprawie: poparcia starań Miasta Wodzisław Śląski w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. Przebudowa budynku byłego hotelu przy ul. Czyżowickiej 29b w Wodzisławiu Śląskim celem rozszerzenia usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „DZIUPLA” w ramach poddziałania 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT RPO WSL 2014-2020
2019-03-25 08:51:23 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 25/2019 w sprawie: poparcia stanowiska Miasta Jastrzębie – Zdrój dotyczącego odtworzenia połączenia kolejowego Jastrzębia – Zdroju z Katowicami
2019-03-25 08:49:12 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 24/2019 w sprawie: poparcia stanowiska Miasta Racibórz dotyczącego budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna
2019-03-25 08:40:55 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 23/2019 w sprawie: przyjęcia stanowiska w zakresie dedykowania środków IP RIT Subregionu Zachodniego w ramach poddziałania 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT RPO WSL 2014-2020 do przedsięwzięcia pn. „GEPARD II – Śląsk – zagłębie bezemisyjnego transportu publicznego”
2019-03-25 08:30:26 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 20/2019 w sprawie: przyjęcia stanowiska w sprawie składu Komitetu Sterującego przy Wojewodzie Śląskim dla „Programu dla Śląska”