Czcionki:
Kontrast:

Uchwały

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 02-03-2018 13:16:42

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Dokument
2021-11-12 15:25:55 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 52/2021 w sprawie: poparcia starań Gminy Krzyżanowice w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bieńkowicach” w ramach poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT
2021-11-12 15:24:50 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 51/2021 w sprawie: poparcia starań Gminy Krzyżanowice w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Rewitalizacja budynku dawnej wozowni przy ruinach zamku w Tworkowie” w ramach poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT
2021-05-25 15:25:49 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 50/2021 w sprawie: poparcia starań Miasta Racibórz w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Zagospodarowanie Bulwarów Nadodrzańskich – Lewy Brzeg Odry w Raciborzu” w ramach poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT
2021-05-25 15:23:08 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 49/2021 w sprawie: poparcia starań Miasta Racibórz w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz – etap V” w ramach poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT
2021-05-25 15:21:04 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 48/2021 w sprawie: poparcia starań Miasta Racibórz w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz II etap inwestycji” w ramach poddziałania 5.2.2. Gospodarka odpadami – RIT
2021-05-25 15:17:11 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 47/2021 w sprawie: poparcia starań Miasta Rybnika w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Zwiększenie funkcjonalności zabytkowego parku im. Henryka Czempiela w kontekście procesu rewitalizacji dzielnicy Niedobczyce w Rybniku” w ramach poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT
2021-05-25 14:17:25 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 46/2021 w sprawie: poparcia starań Miasta Rybnika w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku” w ramach poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT
2021-05-25 13:48:45 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 45/2021 w sprawie: poparcia starań Miasta Rybnika w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II” w ramach poddziałania 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT
2021-05-25 13:44:37 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 44/2021 w sprawie: poparcia starań Gminy Lyski w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja Przedszkola w Suminie” w ramach 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT
2021-05-25 13:37:02 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 43/2021 w sprawie: poparcia starań Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Kuźnia Raciborska” w ramach poddziałania 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa – RIT