Czcionki:
Kontrast:

Uchwa艂y

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 02-03-2018 13:16:42

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonuj膮ca zmiany Dokument
2022-07-14 08:05:07 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 12/2022 w sprawie: zmiany nazwy Grupy roboczej ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego na lata 2014-2020 i aktualizacji jej sk艂adu
2022-07-14 08:04:03 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 11/2022 w sprawie: przyj臋cia sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku za 2021 rok
2022-05-30 08:55:47 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 10/2022 w sprawie: obj臋cia patronatem honorowym projektu pn. 鈥濺owerON 2022 鈥 Wsiadaj na ko艂o, b臋dzie weso艂o鈥
2022-05-04 07:51:37 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 9/2022 w sprawie: obj臋cia patronatem honorowym akcji pn. 鈥濿ielkie Sprz膮tanie Rzeki Rudy鈥
2022-05-04 07:49:23 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 8/2022 w sprawie: ustalenia terminu wp艂aty sk艂adki cz艂onkowskiej - celowej na potrzeby promocji Cz艂onk贸w Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku podczas II edycji Festiwalu Krainy G贸rnej Odry
2022-05-04 07:49:19 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 8/2022 w sprawie: ustalenia terminu wp艂aty sk艂adki cz艂onkowskiej - celowej na potrzeby promocji Cz艂onk贸w Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku podczas II edycji Festiwalu Krainy G贸rnej Odry
2022-04-19 09:12:55 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 7/2022 w sprawie: zwo艂ania Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku
2022-04-19 09:11:27 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 6/2022 w sprawie: zwo艂ania Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku
2022-04-19 09:11:25 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 6/2022 w sprawie: zwo艂ania Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku
2022-04-19 09:07:42 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 5/2022 w sprawie: poparcia stara艅 Miasta Rydu艂towy w zakresie zwi臋kszenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. 鈥濸rzebudowa terenu przy zbiorniku wodnym Machnikowiec celem utworzenia miejsca us艂ug spo艂ecznych 鈥 etap II鈥 w ramach poddzia艂ania 10.3.2. Rewitalizacja obszar贸w zdegradowanych 鈥 RIT
2022-04-14 15:24:49 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 4/2022 w sprawie: zwo艂ania Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku
2022-04-14 15:23:17 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 3/2022 w sprawie: zatwierdzenia projektu aneksu nr 4 do porozumienia nr 11/RR/2015 z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie powierzenia zada艅 z zakresu realizacji instrumentu Regionalne Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego na lata 2014鈥2020