Czcionki:
Kontrast:

Uchwały

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 02-03-2018 13:16:42

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Dokument
2019-07-18 15:00:11 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 74/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na wymianę części środków europejskich z poddziałania 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT, a poddziałaniem 8.1.1. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - ZIT
2019-07-08 11:15:46 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 72/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.12.01.02-IZ.01-24-314/19
2019-07-08 11:04:38 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 71/2019 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-274/18
2019-07-08 10:58:09 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 70/2019 w sprawie: zmiany uchwały nr 47/2019 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (ze zm.)
2019-07-08 10:52:17 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 69/2019 w sprawie: poparcia stanowiska Miasta Rydułtowy w sprawie aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022”
2019-07-08 10:46:57 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 68/2019 w sprawie: poparcia starań Miasta Racibórz w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap II” w ramach poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT
2019-07-08 10:42:08 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 67/2019 w sprawie: wskazania przedstawiciela Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku do udziału w pracach Zespołu Regionalnego dla inicjatywy regionów górniczych w województwie śląskim
2019-07-08 10:40:34 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 66/2019 w sprawie: poparcia starań Miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Pociąg do dwóch kółek – budowa Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim” w ramach poddziałania 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT RPO WSL 2014-2020
2019-07-08 10:34:45 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 65/2019 w sprawie: aktualizacji Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu - „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2019-01-18 09:14:20 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 9/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.05.01.02-IZ.01-24-274/18