Czcionki:
Kontrast:

Uchwały

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 02-03-2018 13:16:42

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Dokument
2021-04-09 12:11:02 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 26/2021 w sprawie: poparcia wniosku wyrażonego w piśmie skierowanym do Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie zgłoszenia zadania związanego z budową Drogi Głównej Południowej do Krajowego Planu Odbudowy
2021-04-09 12:10:09 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 25/2021 w sprawie: poparcia wniosku wyrażonego w piśmie skierowanym do Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie zgłoszenia zadania związanego z kontynuacją budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna do Krajowego Planu Odbudowy
2021-03-29 13:27:19 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 24/2021 w sprawie: zmiany uchwały nr 6/2009 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zatrudnienia Pana Adama Wawocznego na stanowisku Dyrektora Biura Związku
2021-03-29 13:18:20 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 23/2021 w sprawie: ustalenia terminu wpłaty składki członkowskiej – celowej dla Miasta Rydułtowy - Członka Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na potrzeby realizacji działań edukacyjno-szkoleniowych
2021-03-29 12:52:25 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 22/2021 w sprawie: zmiany uchwały nr 15/2021 Zarządu Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2021-03-29 12:50:44 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 21/2021 w sprawie: podjęcia współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w zakresie działalności badawczej, dydaktycznej, rozwoju, organizacji i promocji
2021-03-29 12:47:14 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 20/2021 w sprawie: podjęcia współpracy mającej na celu utrzymanie i poprawę walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych oraz edukacyjnych w Parku Krajobrazowym Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich
2021-03-29 12:42:34 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 97/2020 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.05.02.02-IZ.01-24-385/20
2021-03-29 12:40:19 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 90/2020 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.10.03.02-IZ.01-24-394/20
2021-03-29 12:38:09 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 86/2020 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.04.03.02-IZ.01-24-369/20
2020-12-01 14:28:10 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 97/2020 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.05.02.02-IZ.01-24-385/20
2020-09-18 13:54:15 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 90/2020 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.10.03.02-IZ.01-24-394/20
2020-08-31 09:10:47 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 86/2020 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.04.03.02-IZ.01-24-369/20