Czcionki:
Kontrast:

Uchwały

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 02-03-2018 13:16:42

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Dokument
2022-05-04 07:51:37 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 9/2022 w sprawie: objęcia patronatem honorowym akcji pn. „Wielkie Sprzątanie Rzeki Rudy”
2022-05-04 07:49:23 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 8/2022 w sprawie: ustalenia terminu wpłaty składki członkowskiej - celowej na potrzeby promocji Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku podczas II edycji Festiwalu Krainy Górnej Odry
2022-05-04 07:49:19 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 8/2022 w sprawie: ustalenia terminu wpłaty składki członkowskiej - celowej na potrzeby promocji Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku podczas II edycji Festiwalu Krainy Górnej Odry
2022-04-19 09:12:55 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 7/2022 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2022-04-19 09:11:27 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 6/2022 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2022-04-19 09:11:25 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 6/2022 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2022-04-19 09:07:42 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 5/2022 w sprawie: poparcia starań Miasta Rydułtowy w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Przebudowa terenu przy zbiorniku wodnym Machnikowiec celem utworzenia miejsca usług społecznych – etap II” w ramach poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT
2022-04-14 15:24:49 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 4/2022 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2022-04-14 15:23:17 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 3/2022 w sprawie: zatwierdzenia projektu aneksu nr 4 do porozumienia nr 11/RR/2015 z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie powierzenia zadań z zakresu realizacji instrumentu Regionalne Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020
2022-04-14 15:18:29 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 2/2022 w sprawie: poparcia starań Gminy Kuźnia Raciborska w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Modernizacja i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4” w ramach poddziałania 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT
2022-01-18 14:46:27 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 1/2022 w sprawie: przyjęcia stanowiska w zakresie obniżenia subwencji oświatowej przeznaczonej na nauczanie języków mniejszości narodowych i etnicznych
2021-12-21 09:30:40 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 67/2021 w sprawie: przyjęcia projektu planu finansowego Związku na 2022 rok