Czcionki:
Kontrast:

Uchwały

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 02-03-2018 13:16:42

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Dokument
2020-03-20 10:55:15 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 37/2020 w sprawie: przyjęcia stanowiska w zakresie planów budowy Kolei Dużych Prędkości w Subregionie Zachodnim województwa śląskiego w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego
2020-03-20 10:33:46 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 36/2020 w sprawie: zmiany nazwy Grupy roboczej ds. promocji turystycznej Subregionu Zachodniego i aktualizacji jej składu
2020-03-20 10:32:44 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 35/2020 w sprawie: aktualizacji składu Grupy roboczej ds. ograniczania niskiej emisji na terenie Subregionu Zachodniego
2020-03-20 10:31:13 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 34/2020 w sprawie: aktualizacji składu Grupy roboczej ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020
2020-03-20 10:30:07 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 33/2020 w sprawie: objęcia patronatem honorowym XX-stą Eko-Wystawę w Pietrowicach Wielkich
2020-03-20 10:29:01 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 32/2020 w sprawie: przyjęcia stanowiska w zakresie spraw nieuregulowanych Regulaminem naboru wniosków i realizacji projektu „Gminy z dobrą energią” – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2020-02-20 09:50:43 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 31/2020 w sprawie: przyjęcia stanowiska w zakresie projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
2020-02-07 10:53:37 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 30/2020 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
2020-02-07 10:51:57 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 29/2020 w sprawie: aktualizacji składu Grupy roboczej ds. gospodarowania odpadami na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2020-02-07 10:50:10 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 28/2020 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.05.01.02-IZ.01-24-341/19