Czcionki:
Kontrast:

Uchwa艂y

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 02-03-2018 13:16:42

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonuj膮ca zmiany Dokument
2022-10-31 13:38:03 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 26/2022 w sprawie: przesuni臋膰 艣rodk贸w finansowych w strukturze zada艅 planu finansowego na 2022 rok
2022-10-31 13:00:05 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 25/2022 w sprawie: poparcia stara艅 Gminy God贸w w zakresie zwi臋kszenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. 鈥濳ompleksowa termomodernizacja budynk贸w u偶yteczno艣ci publicznej w Gminie God贸w鈥 w ramach poddzia艂ania 4.3.2 Efektywno艣膰 energetyczna i odnawialne 藕r贸d艂a energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej 鈥 RIT
2022-10-31 12:57:12 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 24/2022 w sprawie: upowa偶nienia Dyrektora Zwi膮zku do zatwierdzania sk艂ad贸w komisji i grup roboczych powo艂ywanych przez Zarz膮d Zwi膮zku Subregionu Zachodniego z siedzib膮 w Rybniku i ich zmian
2022-10-31 12:54:36 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 23/2022 w sprawie: ustalenia terminu wp艂aty sk艂adek cz艂onkowskich 鈥 celowych dla Cz艂onk贸w Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku na opracowanie 鈥濸lanu Zr贸wnowa偶onej Mobilno艣ci Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego鈥
2022-10-31 12:52:26 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 22/2022 w sprawie: udzielenia pe艂nomocnictwa Dyrektorowi Zwi膮zku do reprezentacji stowarzyszenia w zwi膮zku udzia艂em w konkursie POIi艢.11.4/2/22
2022-10-31 12:50:48 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 21/2022 w sprawie: powo艂ania Zespo艂u Projektowego ds. opracowania Planu Zr贸wnowa偶onej Mobilno艣ci Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego oraz ustalenia procedur zarz膮dzania projektem pn. 鈥濷pracowanie Planu Zr贸wnowa偶onej Mobilno艣ci Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego鈥 w konkursie POIi艢.11.4/2/22
2022-10-31 12:39:21 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 20/2022 w sprawie: zwo艂ania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku
2022-10-12 15:15:38 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 19/2022 w sprawie: przyj臋cia stanowiska w sprawie wyp艂aty dofinansowa艅 z Programu Czyste Powietrze
2022-10-12 15:09:42 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 18/2022 w sprawie: zmiany sk艂adu Grupy roboczej ds. funduszy europejskich Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
2022-10-12 15:05:45 Aleksandra Grabarczyk Uchwa艂a nr 17/2022 w sprawie: poparcia stara艅 Gminy Miejskiej 呕ory w zakresie zwi臋kszenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. 鈥濷艣rodek rekreacyjny w 呕orach-Roju: przestrze艅 wypoczynku, rekreacji i integracji mieszka艅c贸w鈥 w ramach poddzia艂ania 10.3.2. Rewitalizacja obszar贸w zdegradowanych 鈥 RIT