Czcionki:
Kontrast:

Stanowiska

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 02-03-2018 13:17:24

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Dokument
2019-07-08 10:52:17 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 69/2019 w sprawie: poparcia stanowiska Miasta Rydułtowy w sprawie aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022”
2019-07-08 10:04:52 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 63/2019 w sprawie: poparcia stanowiska Powiatu Wodzisławskiego dotyczącego konieczności usunięcia niekorzystnych zapisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. 2018 poz. 1162)
2019-07-08 10:01:25 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 62/2019 w sprawie: poparcia stanowiska Miasta Rydułtowy dotyczącego Polskiej Strefy Inwestycji
2019-05-08 09:04:08 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 45/2019 w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego programu „STOP SMOG” wynikającego z Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów z dnia 6 grudnia 2018 roku
2019-04-17 12:46:18 Paweł Tułodziecki Uchwała nr 44/2019 w sprawie: poparcia stanowiska Miasta Żory dotyczącego zmian w zapisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Na
2019-03-29 12:17:17 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 32/2019 w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego konieczności utworzenia punktów konsultacyjnych Programu „Czyste Powietrze” na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2019-03-25 08:51:23 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 25/2019 w sprawie: poparcia stanowiska Miasta Jastrzębie – Zdrój dotyczącego odtworzenia połączenia kolejowego Jastrzębia – Zdroju z Katowicami
2019-03-25 08:49:12 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 24/2019 w sprawie: poparcia stanowiska Miasta Racibórz dotyczącego budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna
2019-03-25 08:40:55 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 23/2019 w sprawie: przyjęcia stanowiska w zakresie dedykowania środków IP RIT Subregionu Zachodniego w ramach poddziałania 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT RPO WSL 2014-2020 do przedsięwzięcia pn. „GEPARD II – Śląsk – zagłębie bezemisyjnego transportu publicznego”
2019-03-25 08:30:26 Aleksandra Grabarczyk Uchwała nr 20/2019 w sprawie: przyjęcia stanowiska w sprawie składu Komitetu Sterującego przy Wojewodzie Śląskim dla „Programu dla Śląska”