Czcionki:
Kontrast:

Oświadczenie o dostępności

Oświadczenie o dostępności prowadzonego przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku www.subregion.pl

Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub niepełnosprawności.

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

  • HTML5 – Portal jest zgodny z oficjalną specyfikacją HTML 5 opisaną w dokumentach The World Wide Web Consortium (W3C).
  • WCAG 2.0. – Nasz serwis dąży do zgodności z tymi wytycznymi na poziomie AA, tzn. jest dostępny dla większości osób, które z niego korzystają.

Kompatybilność

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Odnośniki

Wszystkie odnośniki są odpowiednio opisane i w przypadku gdy tekst linku nie opisuje dokładnie dokumentu docelowego, opis umieszczony jest w atrybucie title.

Obrazki

Wszystkie obrazki posiadają poprawnie uzupełniony atrybut alt, w którym znajduje się słowny opis tego co na nich widać. Wyjątkiem są obrazki dekoracyjne, stosowane tylko dla efektu wizualnego, które nie wnoszą żadnej dodatkowej treści.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

  • powiększanie tekstu – portal zawiera mechanizm pozwalający powiększać font na stronie w celu poprawienia czytelności tekstów dla osób słabowidzących;
  • wersja kontrastowa – portal zawiera mechanizm pozwalający na przełączenie się na wersję w której zastosowano alternatywną kolorystykę różnych elementów serwisu tak aby współczynnik kontrastu był jak największy;
  • CSS – układ graficzny portalu zdefiniowany jest  w arkuszach stylów kaskadowych (Cascade Style Sheets)

Responsive Web Design – serwis przygotowany jest zgodnie z podejściem RWD, które oznacza, że wygląd serwisu dynamicznie dostosowuje się do wielkości ekranu, z którego korzysta użytkownik

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 14-03-2018 14:07:33

Zobacz rejestr zmian