Czcionki:
Kontrast:

Polityka prywatno艣ci i wykorzystywania plik贸w cookies

Wprowadzenie

I. Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatno艣ci stron internetowych Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku. Okre艣la on zasady, spos贸b przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodz膮cych od U偶ytkownik贸w serwis贸w internetowych.
II. Prosimy o zapoznanie si臋 z tre艣ci膮 niniejszej polityki. Korzystaj膮c ze stron internetowych Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku U偶ytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatno艣ci.
III. Niniejsza polityka prywatno艣ci jest zgodna z 鈥Polityk膮 bezpiecze艅stwa danych osobowych w Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku鈥 z dnia 24 maja 2018 r. W razie w膮tpliwo艣ci co do interpretacji zapis贸w niniejszego dokumentu b膮d藕 w kwestiach przez niego nieuregulowanych nale偶y stosowa膰 zapisy Polityki.
IV. Inspektorem Ochrony Danych jest Dyrektor Biura 鈥 Adam Wawoczny, Zwi膮zek Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku, ul. Rudzka 13 C, 44-200 Rybnik, adres email: biuro@subregion.pl

Gromadzenie danych

I. Wszelkie dane pochodz膮ce od U偶ytkownik贸w stron internetowych gromadzone s膮 na dwa sposoby:
1. Informacje podawane dobrowolnie przez U偶ytkownika poprzez wype艂nienie formularzy kontaktowych.
2. Informacje uzyskiwane automatycznie podczas korzystania z stron internetowych:
a. informacje w dziennikach serwer贸w 鈥 nasze serwer automatycznie zapisuje takie dane, jak 偶膮danie strony wysy艂ane przez U偶ytkownika, adres IP – zanonimizowany, dat臋 i godzin臋 偶膮dania oraz wys艂ania odpowiedzi, rodzaj urz膮dzenia, typ przegl膮darki, j臋zyk przegl膮darki, system operacyjny;
b. pliki tekstowe (ang. „cookies”) wysy艂ane do urz膮dzenia U偶ytkownika podczas odwiedzania strony internetowej.

Podanie danych, o kt贸ry mowa w ust. I, pkt 1 wymaga wyra偶enia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1鈭2 rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).

Mechanizm dzia艂ania plik贸w cookies

I. Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Zwi膮zku Subregionu Zachodniego z siedzib膮 w Rybniku przegl膮darka internetowa mo偶e przechowywa膰 pliki cookies na dysku komputera.
II. Zawarto艣膰 plik贸w cookies nie pozwala na identyfikacj臋 U偶ytkownika.
III. Pliki cookies nie 艂膮cz膮 si臋 z 偶adnymi innymi danymi, a zw艂aszcza z danymi osobowymi.
IV. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o U偶ytkownikach serwisu ani 艣ledzenia ich nawigacji.
V. Zwi膮zek Subregionu Zachodniego z siedzib膮 w Rybniku przechowuje pliki cookies na komputerach U偶ytkownik贸w w celu:

– w艂a艣ciwego dopasowania stron internetowych do potrzeb u偶ytkownik贸w;
– zapami臋tania preferencji i indywidualnych ustawie艅 u偶ytkownika takich jak zmiana wielko艣ci lub kontrastu czcionki;
– nie powtarzania U偶ytkownikowi komunikatu o wykorzystywaniu plik贸w cookies przez stron臋.

VI. U偶ytkownik mo偶e samodzielnie i w ka偶dym czasie zmieni膰 ustawienia dotycz膮ce plik贸w cookies, okre艣laj膮c warunki ich przechowywania i uzyskiwania dost臋pu do Urz膮dzenia U偶ytkownika. Zmiany ustawie艅, o kt贸rych mowa w zdaniu poprzednim, U偶ytkownik mo偶e dokona膰 za pomoc膮 konfiguracji przegl膮darki internetowej. Ustawienia te mog膮 zosta膰 zmienione w szczeg贸lno艣ci w taki spos贸b, aby blokowa膰 automatyczn膮 obs艂ug臋 plik贸w cookies w ustawieniach przegl膮darki internetowej.
VII. Szczeg贸艂owe informacje o mo偶liwo艣ci i sposobach obs艂ugi plik贸w cookies dost臋pne s膮 w na stronach internetowych producent贸w przegl膮darek internetowych.
VIII. Ograniczenie stosowania plik贸w cookies, mo偶e wp艂yn膮膰 na niekt贸re funkcjonalno艣ci dost臋pne na stronach internetowych.
IX. U偶ytkownik mo偶e samodzielnie zablokowa膰 automatyczne zbieranie danych przez narz臋dzia Google Analytics poprzez instalacje do przegl膮darki dodatku blokuj膮cego kod JavaScript Google Analytics. Dodatek op-out mo偶na pobra膰 pod tym adresem. Producenci przegl膮darek internetowych umo偶liwiaj膮 r贸wnie偶 uruchomienie przegl膮darki w tzw. trybie 鈥瀊ez 艣ledzenia鈥. Instrukcje w艂膮czenia tego trybu znajduj膮 si臋 na stronach internetowych producent贸w przegl膮darek.

W jakim celu wykorzystywane s膮 informacje

I. Zbierane dane s艂u偶膮 do zapewnienia okre艣lonych us艂ug naszym U偶ytkownikom oraz do cel贸w administracyjnych i statystycznych, a tak偶e do ochrony stron internetowych.
II. Zebrane dane nie s膮 i nie b臋d膮 sprzedawane ani udost臋pniane innym instytucjom lub organizacjom ani osobom, kt贸re nie s膮 pracownikami Zwi膮zku. Dost臋p do danych pozyskanych automatycznie (kt贸re nie s膮 danymi osobowymi) posiada r贸wnie偶 firma Google Inc., dane to wykorzystywane s膮 do cel贸w statystycznych funkcjonalno艣ci Google Analytics.

Rejestracja na wydarzenia organizowane przez administratora (konferencje, szkolenia, warsztaty, inne formy szkoleniowe)

I. Administratorem danych osobowych jest Zwi膮zek Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku przy ul. Rudzka 13 C, 44-200 Rybnik, adres email: biuro@subregion.pl.
II. Inspektorem Ochrony Danych jest Dyrektor Biura 鈥 Adam Wawoczny, Zwi膮zek Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku, ul. Rudzka 13 C, 44-200 Rybnik, adres email: biuro@subregion.pl
III. Dane osobowe b臋d膮 przetwarzane w nast臋puj膮cych celach:
1. Przeprowadzenia konferencji/ szkolenia/ warsztatu/ innej formy szkoleniowej w tym:

a. wys艂ania zaprosze艅;
b. obs艂ugi zg艂osze艅/ rejestracja uczestnik贸w;
c. weryfikacji obecno艣ci uczestnik贸w;
d. dostosowania warunk贸w uczestnictwa dla os贸b z niepe艂nosprawno艣ciami;
e. wydania certyfikat贸w / potwierdze艅 uczestnictwa;
f. dokumentacji szkolenia/warsztat贸w/konferencji (w tym audio-wizualne);
g. informowania o wybranych szkoleniach/ konferencjach/ warsztatach przeprowadzanych w ramach RPO WSL 2014-2020.

2. Ewaluacji.
3. Monitoringu.
4. Archiwizacji.
5. Kontroli.

IV. Wyra偶enie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezb臋dne. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencj膮 niepodania danych osobowych b臋dzie brak mo偶liwo艣ci wzi臋cia udzia艂u w szkoleniu/ warsztacie/ konferencji i innych formach szkoleniowych.
V. U偶ytkownikowi przys艂uguje prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych oraz prawo 偶膮dania ich sprostowania, usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania w dowolnym momencie. Nie b臋dzie to mia艂o wp艂ywu na przetwarzanie, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.
VI. Dane osobowe b臋d膮 przechowywane w formie, kt贸ra pozwala na zidentyfikowanie danych dotycz膮cych ich przedmiotu przez czas nie d艂u偶szy ni偶 jest to konieczne do cel贸w, dla kt贸rych dane by艂y gromadzone lub dla kt贸rych s膮 przetwarzane dalej. (art. 140 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 dnia 17 grudnia 2013 r.) z uwzgl臋dnieniem krajowych przepis贸w dot. archiwizacji dokument贸w.
VII. Pozyskane dane osobowe nie b臋d膮 wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o kt贸rym mowa w art. 22 og贸lnego rozporz膮dzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Bezpiecze艅stwo informacji

I. Powa偶nie traktujemy bezpiecze艅stwo danych. Zwi膮zek Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku dok艂ada wszelkich stara艅, aby chroni膰 swoje strony internetowe przed nieuprawnionym dost臋pem os贸b trzecich. Stosujemy urz膮dzenia zabezpieczaj膮ce serwer, urz膮dzenia szyfruj膮ce i fizyczne 艣rodki bezpiecze艅stwa. Dost臋p do danych posiadaj膮 jedynie ci pracownicy kt贸rzy musz膮 mie膰 do nich dost臋p do przetwarzania wy艂膮cznie w celach opisanych w polityce prywatno艣ci.
II. Opuszczaj膮c niniejsz膮 stron臋 poprzez odno艣niki do innych stron internetowych U偶ytkownik przechodzi w obszar gdzie nie obowi膮zuje niniejsza polityka prywatno艣ci. Zalecamy, aby po przej艣ciu na inne witryny, zapozna膰 si臋 z obowi膮zuj膮c膮 tam polityk膮 prywatno艣ci.

Podstawa prawna

Podstaw膮 prawn膮 przetwarzania danych osobowych jest obowi膮zek ci膮偶膮cy na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. a, rozporz膮dzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679), wynikaj膮cy z: Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. (m. in. art. 6,7,110,114-116, 140) oraz Ustawy o zasadach realizacji program贸w w zakresie polityki sp贸jno艣ci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. z 2017 r. poz.1460, z p贸藕n. zm.).

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 14-03-2018 14:06:48

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonuj膮ca zmiany
2019-04-29 11:44:16 Pawe艂 Tu艂odziecki
2018-06-04 11:16:54 Subregion