Czcionki:
Kontrast:

Uchwała 38/2018 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z konsultacji społecznych projektu Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu pn. „Gminy z dobrą energią” – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

Dodano: 19.06.2018

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 19-06-2018 12:45:04

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2018-06-19 12:45:04 Aleksandra Grabarczyk