Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 1/2021 w sprawie: wydania opinii w przedmiocie sprawozdania z działalności Związku za 2020 rok oraz przedłożenia Zgromadzeniu Ogólnemu wniosku w przedmiocie absolutorium dla Zarządu za 2020 rok

Dodano: 11.01.2022

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 11-01-2022 12:04:52

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2022-01-11 12:04:52 Aleksandra Grabarczyk