Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 1/2024 w sprawie: przyjęcia Strategii Terytorialnej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027

Dodano: 12.03.2024

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 12-03-2024 08:19:46

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2024-03-12 08:19:46 Aleksandra Grabarczyk