Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 11/2018 w sprawie: przyśpieszenia oceny wniosków o dofinasowanie złożonych w naborze nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16 w ramach poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT RPO WSL 2014-2020

Dodano: 04.04.2018

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 04-04-2018 15:29:32

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2018-05-02 15:09:20 Aleksandra Grabarczyk