Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 12/2013 w sprawie: przystąpienia do realizacji partnerskiego projektu pn. „Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zabezpieczenia środków niezbędnych do realizacji tego projektu

Dodano: 27.02.2013

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 27-02-2013 15:19:38

Zobacz rejestr zmian